46 záznamů

Nezjištěno
SŠbM, ekonomie, obchod, správa, právo
SŠbM, elektrotechnika, telekomunikace,VT
SŠbM, hornictví, doprava, spoje
SŠbM, hutnictví, slévárenství, strojírenství, mechanika
SŠbM, kadeřnictví a další služby
SŠbM, motorová vozidla, výroba dopravních prostředků
SŠbM, ostatní
SŠbM, stavebnictví
SŠbM, zdravotnictví, sociální služby, hotelnictví, stravování
SŠbM, zemedelství, lesnictví, rybářství a veterina
SŠbM/sM, chemická výroba
SŠbM/sM, ochrana ŽP, policie, armáda
SŠbM/sM, potravinářství
SŠbM/sM, přírodní vědy a informatika
SŠbM/sM, umění a užité umění
SŠbM/sM, vzdelávání a humanitní obory
SŠbM/sM, zpracování materiálu (dřevo, papír, plasty, sklo)
SŠbM/sM, zpracování textilu, odevy, obuv, kůže
SŠsM, ekonomie, obchod, správa, právo
SŠsM, elektrotechnika, telekomunikace, VT
SŠsM, gymnázia, lycea
SŠsM, hotelnictví, stravování, kadeřnictví a další služby
SŠsM, hutnictví, slévárenství, strojírenství, mechanika, hornictví
SŠsM, motorová vozidla, výroba dopravních prostředků
SŠsM, stavebnictví a architektura
SŠsM, zdravotnictví bez ošetřovatelství
SŠsM, zemědělství, lesnictví, rybářství a veterina
SŠsM/VŠ, doprava a spoje
SŠsM/VŠ, ošetřovatelství
SŠsM/VŠ, sociální služby
VŠ, ekonomie, obchod, management
VŠ, elektrotechnika, telekomunikace, VT
VŠ, humanitní obory
VŠ, hutnictví, slévárenství, strojírenství, hornictví
VŠ, chemická výroba a ostatní materiálové obory
VŠ, informatika
VŠ, ochrana ŽP, policie, armáda
VŠ, právo
VŠ, přírodní vědy
VŠ, stavebnictví a architektura
VŠ, umění a užité umění
VŠ, vzdělávání
VŠ, zdravotnictví bez ošetřovatelství
VŠ, zemědělství, lesnictví, rybářství a veterina
Základní a bez vzdělání