Obory

SŠbM, elektrotechnika, telekomunikace,VT

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Provozní elektrotechnika

Kód KKOV 2641L52
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Elektrotechnika

Kód KKOV 2641M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Elektrotechnika

Kód KKOV 2641M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Elektrotechnická zařízení v dopravě

Kód KKOV 2641M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Elektrotechnická zařízení v dopravě - sdělovací a zabezpečovací technika

Kód KKOV 2641M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Mechanik silnoproudých zařízení

Kód KKOV 2642L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Silnoproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2642M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Kód KKOV 2642M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - elektroenergetika

Kód KKOV 2642M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - elektrické stroje a přístroje

Kód KKOV 2642M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Elektrická trakce v dopravě

Kód KKOV 2642M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Elektrická trakce v dopravě - technika a provoz kolejových vozidel

Kód KKOV 2642M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Mechanik elektronik

Kód KKOV 2643L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Elektronika

Kód KKOV 2643M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Elektronická a sdělovací zařízení

Kód KKOV 2643M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Elektronická a sdělovací zařízení - sdělovací technika

Kód KKOV 2643M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Elektronická a sdělovací zařízení - přístrojová zdravotnická zařízení

Kód KKOV 2643M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Slaboproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2643M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Slaboproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2643M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Mechanik měřící, regulační a automatizační techniky

Kód KKOV 2644L002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Automatizace

Kód KKOV 2644M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Automatizační technika

Kód KKOV 2644M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Telekomunikace

Kód KKOV 2645L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Autoelektronika

Kód KKOV 2646L507
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Aplikovaná elektronika

Kód KKOV 2646M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obrazová a zvuková technika - technické zaměření

Kód KKOV 2646M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obrazová a zvuková technika - technologickoorganizační zaměření

Kód KKOV 2646M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě

Kód KKOV 2646M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obrazová a zvuková technika

Kód KKOV 2646M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě - zabezpečovací technika

Kód KKOV 2646M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výpočetní technika

Kód KKOV 2647M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Elektronické počítačové systémy

Kód KKOV 2647M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Správce informačních systémů

Kód KKOV 2647M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výpočetní technika v elektrotechnice

Kód KKOV 2647M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Počítačové elektronické systémy

Kód KKOV 2647M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Autotronik

Kód KKOV 3941L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technický interdisciplinární

Kód KKOV 3941M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

Kód KKOV 3941M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Strojírenství a elektrotechnika

Kód KKOV 3941M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Mechatronika

Kód KKOV 3941M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3