Obory

SŠbM, zdravotnictví, sociální služby, hotelnictví, stravování

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Zdravotnický asistent

Kód KKOV 5341L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Ošetřovatelství

Kód KKOV 5341M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Všeobecná sestra

Kód KKOV 5341M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zdravotnický záchranář

Kód KKOV 5341M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sestra pro intenzivní péči

Kód KKOV 5341M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Porodní asistentka

Kód KKOV 5341M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sestra pro psychiatrii

Kód KKOV 5341M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sestra pro péči o dítě

Kód KKOV 5341M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zdravotnický asistent

Kód KKOV 5341M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Nutriční asistent

Kód KKOV 5341M008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zdravotnický asistent

Kód KKOV 5341M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ošetřovatelství

Kód KKOV 5341V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rehabilitace

Kód KKOV 5342M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Rehabilitační pracovník

Kód KKOV 5342M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ergoterapeut

Kód KKOV 5342M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Rehabilitace

Kód KKOV 5342V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Laborant ve zdravotnictví

Kód KKOV 5343M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zdravotní laborant

Kód KKOV 5343M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Farmaceutický laborant

Kód KKOV 5343M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Asistent hygienické služby

Kód KKOV 5343M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Radiologický laborant

Kód KKOV 5343M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Laboratorní asistent

Kód KKOV 5343M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ortopedická protetika

Kód KKOV 5344L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technik ve zdravotnictví

Kód KKOV 5344M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zubní technik

Kód KKOV 5344M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ortopedicko - protetický technik

Kód KKOV 5344M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Oční technik

Kód KKOV 5344M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Oční optik

Kód KKOV 5344M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ortopedický protetik

Kód KKOV 5344M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka

Kód KKOV 5344M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Asistent zubního technika

Kód KKOV 5344M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ortoticko-protetický technik

Kód KKOV 5344M008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ortoticko - protetický technik

Kód KKOV 5344M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technik ve zdravotnictví

Kód KKOV 5344V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Specializace ve zdravotnictví

Kód KKOV 5345M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gastronomie

Kód KKOV 6541L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Gastronomie

Kód KKOV 6541M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Provoz hotelů a společného stravování

Kód KKOV 6541M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gastronomické služby

Kód KKOV 6541M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Provoz stravování

Kód KKOV 6541M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch

Kód KKOV 6542L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Hotelová škola - management cestovního ruchu

Kód KKOV 6542M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Hotelnictví a turismus

Kód KKOV 6542M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management turismu a služeb

Kód KKOV 6542M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management turistických služeb

Kód KKOV 6542M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch

Kód KKOV 6542M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Managering hotelů a cestovního ruchu

Kód KKOV 6542M008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Pracovník cestovního ruchu

Kód KKOV 6542M009
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Hotelnictví

Kód KKOV 6542M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Služby a cestovní ruch

Kód KKOV 6542M010
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Služby cestovního ruchu

Kód KKOV 6542M011
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Cestovní ruch

Kód KKOV 6542M012
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Průvodce pro cestovní kanceláře

Kód KKOV 6542M013
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Pracovník cestovní kanceláře

Kód KKOV 6542M014
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obchodní zástupce v oblasti cestovního ruchu a služeb

Kód KKOV 6542M015
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Provoz místního hospodářství a výrobních družstev - lidová a umělecká výroba

Kód KKOV 6942L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provozní služby

Kód KKOV 6942M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód KKOV 7531M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Učitelství pro mateřské školy

Kód KKOV 7531M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Vychovatelství

Kód KKOV 7531M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Speciální pedagogika ve vězeňské službě

Kód KKOV 7531M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód KKOV 7531V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální činnost

Kód KKOV 7541L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Sociální služby

Kód KKOV 7541M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0929
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sociální péče

Kód KKOV 7541M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sociální péče - pečovatelská činnost

Kód KKOV 7541M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sociální péče - sociálněsprávní činnost

Kód KKOV 7541M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny

Kód KKOV 7541M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výchovná a humanitární činnost

Kód KKOV 7541M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sociální činnost

Kód KKOV 7541M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sociální činnost - sociální pečovatelství

Kód KKOV 7541M008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sociální činnost - sociální vychovatelství

Kód KKOV 7541M009
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sociální činnost

Kód KKOV 7541M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sociální činnost v prostředí etnických minorit

Kód KKOV 7541M010
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sociálně právní činnost

Kód KKOV 7541M011
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost

Kód KKOV 7541M012
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Rodinná škola

Kód KKOV 7841M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3