Obory

SŠsM/VŠ, sociální služby

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Kód KKOV 5341T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pastoračně-pedagogický obor

Kód KKOV 6141R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální analýzy

Kód KKOV 6703R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Applied Sociology and Public Policy

Kód KKOV 6703T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Profesní poradenství a rekvalifikace - management lidských zdrojů

Kód KKOV 6731R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce a politika

Kód KKOV 6731R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Kód KKOV 6731R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Charitativní a sociální práce

Kód KKOV 6731R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Poradenství v sociální práci

Kód KKOV 6731R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální a humanitární práce

Kód KKOV 6731R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací

Kód KKOV 6731R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná politika a lidské zdroje

Kód KKOV 6731R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností

Kód KKOV 6731R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální politika a sociální práce

Kód KKOV 6731T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Občanský sektor

Kód KKOV 6731T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Profesionální poradenství a rekvalifikace

Kód KKOV 6731T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Profesní poradenství a rekvalifikace

Kód KKOV 6731T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální a charitativní práce

Kód KKOV 6731T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální management

Kód KKOV 6731T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální politika a sociální práce

Kód KKOV 6731T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce

Kód KKOV 6731T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce a politika

Kód KKOV 6731T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce s poradenským zaměřením

Kód KKOV 6731T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná a sociální politika

Kód KKOV 6731T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Charitativní a sociální práce

Kód KKOV 6731T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Etika v sociální práci

Kód KKOV 6731T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní sociální a humanitární práce

Kód KKOV 6731T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní humanitární a sociální práce

Kód KKOV 6731T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení v sociální práci

Kód KKOV 6731T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální politika a sociální práce

Kód KKOV 6731V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální politika a sociální práce

Kód KKOV 6731V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce

Kód KKOV 6731V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná a sociální politika

Kód KKOV 6731V016
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální poradenství a management sociálních služeb

Kód KKOV 6731V022
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Personalistika

Kód KKOV 6841N009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Veřejná správa

Kód KKOV 6843N05
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Provoz prádelen a čistíren

Kód KKOV 6954H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Didaktika českého jazyka a literatury

Kód KKOV 7501V036
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce

Kód KKOV 7502R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Charitní a sociální péče

Kód KKOV 7502R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0929
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby

Kód KKOV 7502R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0929
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociálně výchovná péče o smyslově postižené

Kód KKOV 7502R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0929
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální komunikace při ochraně majetku obcí a občanů

Kód KKOV 7502R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0929
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální patologie a prevence

Kód KKOV 7502R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Penitenciární péče

Kód KKOV 7502R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce a penitenciární péče

Kód KKOV 7502R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce

Kód KKOV 7502T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Péče o nemocné

Kód KKOV 7502T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0929
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika - sociální péče

Kód KKOV 7502T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0929
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby

Kód KKOV 7502T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0929
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika a volný čas

Kód KKOV 7502T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika specifických činností ve volném čase

Kód KKOV 7505R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika volného času

Kód KKOV 7505R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika volného času - hudební

Kód KKOV 7505R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika volného času - tělovýchovné

Kód KKOV 7505R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika volného času - výtvarné

Kód KKOV 7505R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii

Kód KKOV 7505R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních

Kód KKOV 7505R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagog volného času

Kód KKOV 7505T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika volného času

Kód KKOV 7505T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vychovatelství

Kód KKOV 7505T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vychovatelství pro osoby vyžadující zvláštní péči

Kód KKOV 7505T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením

Kód KKOV 7505T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vychovatelství se speciální pedagogikou

Kód KKOV 7505T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vychovatelství se zaměřením na etopedii

Kód KKOV 7505T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vychovatelství se zaměřením na tělesnou výchovu a sport

Kód KKOV 7505T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika se zaměřením na tělesnou výchovu a sport

Kód KKOV 7505T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Katechetika

Kód KKOV 7505T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce

Kód KKOV 7505T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

Kód KKOV 7505T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika pro asistenty ve školství

Kód KKOV 7531J01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0113
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód KKOV 7531L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Pedagogika pro asistenty ve školství

Kód KKOV 7531M02
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0113
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód KKOV 7531N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pedagogika specifických činností ve volném čase

Kód KKOV 7531N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pedagogika volného času

Kód KKOV 7531N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pedagogika volného času - hudební

Kód KKOV 7531N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pedagogika volného času - výtvarné

Kód KKOV 7531N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pedagogika volného času - tělovýchovné

Kód KKOV 7531N005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pedagogika - vychovatelství

Kód KKOV 7531N006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pedagogika volného času a vychovatelství

Kód KKOV 7531N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Vychovatelství pro vězeňskou službu

Kód KKOV 7532M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sociální práce a sociální pedagogika

Kód KKOV 7532N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální politika

Kód KKOV 7532N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Charitní a sociální činnost

Kód KKOV 7532N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Charitní a sociální péče

Kód KKOV 7532N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální pedagogika

Kód KKOV 7532N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální pedagogika a teologie

Kód KKOV 7532N005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální pedagogika

Kód KKOV 7532N007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální a humanitární práce

Kód KKOV 7532N008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální práce

Kód KKOV 7532N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální pedagogika a teologie

Kód KKOV 7532N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální a humanitární práce

Kód KKOV 7532N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Charitativní a sociální práce

Kód KKOV 7532N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociálně právní činnost

Kód KKOV 7532N05
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální pedagogika

Kód KKOV 7532N06
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pastorační a sociální práce

Kód KKOV 7532N07
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální a diakonická práce

Kód KKOV 7532N08
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pedagogické asistentství

Kód KKOV 7533N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální činnost

Kód KKOV 7541E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0921
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sociální činnost

Kód KKOV 7541J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sociální a pečovatelské služby

Kód KKOV 7541J001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sociální činnost v prostředí etnických minorit

Kód KKOV 7541J002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pečovatelské služby

Kód KKOV 7541J01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0921
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sociální činnost

Kód KKOV 7541L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Sociálně právní činnost

Kód KKOV 7541L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0929
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Sociální činnost

Kód KKOV 7541M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výchovná a humanitární činnost - sociálně administrativní činnost

Kód KKOV 7541M013
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sociální činnost

Kód KKOV 7541N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální a teologická činnost

Kód KKOV 7541N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální práce

Kód KKOV 7541N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociálně právní činnost

Kód KKOV 7541N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociálně právní a teologická činnost

Kód KKOV 7541N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociálně právní a teologická činnost - sociálně právní činnost

Kód KKOV 7541N005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociálně právní a teologická činnost - teologická činnost

Kód KKOV 7541N006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Lektorská pedagogika

Kód KKOV 75533N01
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED #N/A