Obory

VŠ, informatika

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Matematika a ekonomie

Kód KKOV 1103R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní matematika

Kód KKOV 1103R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická lingvistika

Kód KKOV 1103T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické a počítačové modelování

Kód KKOV 1103T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová matematika

Kód KKOV 1103T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční matematika

Kód KKOV 1103T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické modelování ve fyzice a technice

Kód KKOV 1103T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní matematika

Kód KKOV 1103T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná matematika pro víceoborové studium

Kód KKOV 1103T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční a pojistná matematika

Kód KKOV 1103V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická lingvistika

Kód KKOV 1103V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a výpočetní technika - obecná informatika

Kód KKOV 1801R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická informatika

Kód KKOV 1801R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná informatika

Kód KKOV 1801R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretická informatika

Kód KKOV 1801R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické metody informační bezpečnosti

Kód KKOV 1801R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika s matematikou

Kód KKOV 1801R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační systémy

Kód KKOV 1801R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová grafika a zpracování obrazu

Kód KKOV 1801R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Paralelní a distribuované systémy

Kód KKOV 1801R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové sítě a komunikace

Kód KKOV 1801R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Programovatelné technické struktury

Kód KKOV 1801R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové systémy a zpracování dat

Kód KKOV 1801R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika pro vzdělávání

Kód KKOV 1801R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové systémy /Hardware Systems/

Kód KKOV 1801R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a počítačové vědy /Computer Science/

Kód KKOV 1801R034
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Softwarové systémy /Software Systems/

Kód KKOV 1801R035
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové inženýrství

Kód KKOV 1801R037
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Softwarové inženýrství /Software Engineering/

Kód KKOV 1801R040
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Webové a softwarové inženýrství

Kód KKOV 1801R044
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Znalostní inženýrství

Kód KKOV 1801R045
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Programování a softwarové systémy /Programming and Software Systems

Kód KKOV 1801R048
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Softwarové a datové inženýrství /Software and Data Engineering/

Kód KKOV 1801R049
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnost a informační technologie

Kód KKOV 1801R055
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunikační a informační technologie

Kód KKOV 1801R056
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační bezpečnost

Kód KKOV 1801R057
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Internet věcí

Kód KKOV 1801R058
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové hry a grafika /Computer Games and Graphics/

Kód KKOV 1801R059
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Software

Kód KKOV 1801R060
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika

Kód KKOV 1801T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika

Kód KKOV 1801T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a výpočetní technika - informatika

Kód KKOV 1801T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a výpočetní technika - obecná informatika

Kód KKOV 1801T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická informatika

Kód KKOV 1801T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická informatika a teoretická kybernetika

Kód KKOV 1801T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretická a aplikovaná kybernetika

Kód KKOV 1801T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretická informatika

Kód KKOV 1801T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické metody informační bezpečnosti

Kód KKOV 1801T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diskrétní modely a algoritmy

Kód KKOV 1801T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová a formální lingvistika

Kód KKOV 1801T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Datové inženýrství

Kód KKOV 1801T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační systémy

Kód KKOV 1801T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Paralelní a distribuované systémy

Kód KKOV 1801T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové sítě a komunikace

Kód KKOV 1801T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Kód KKOV 1801T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0619
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnost informačních technologií

Kód KKOV 1801T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Embedded systems

Kód KKOV 1801T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová grafika /Computer Graphics/

Kód KKOV 1801T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové systémy

Kód KKOV 1801T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické metody v informačních technologiích

Kód KKOV 1801T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové a vestavěné systémy

Kód KKOV 1801T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Umělá inteligence /Artificial Intelligence/

Kód KKOV 1801T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0619
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové inženýrství /Hardware Engineering/

Kód KKOV 1801T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové vidění a digitální obraz /Computer Vision and Image Processing/

Kód KKOV 1801T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová grafika a interakce /Computer Graphics and Interaction/

Kód KKOV 1801T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Softwarové inženýrství /Software Engineering/

Kód KKOV 1801T040
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová bezpečnost / Computer Security

Kód KKOV 1801T042
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové systémy a sítě / Computer Systems and Networks

Kód KKOV 1801T043
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Webové a softwarové Inženýrství / Web and Software Engineering

Kód KKOV 1801T044
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Znalostní inženýrství / Knowledge Engineering

Kód KKOV 1801T045
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Projektování číslicových systémů

Kód KKOV 1801T046
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové programování

Kód KKOV 1801T047
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Otevřená informatika - major /Computer Sciences - major/

Kód KKOV 1801T050
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Návrh a programování vestavných systémů /Design,Programming of Embedded Systems

Kód KKOV 1801T052
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová grafika a vývoj počítačových her /Computer Graphics, Game Development

Kód KKOV 1801T053
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunikační a informační technologie

Kód KKOV 1801T056
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační bezpečnost

Kód KKOV 1801T057
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Datové vědy /Data Science/

Kód KKOV 1801T061
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Interakce člověka s počítačem /Human Computer Interaction/

Kód KKOV 1801T062
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kybernetická bezpečnost /Cyber Security/

Kód KKOV 1801T063
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika

Kód KKOV 1801V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diskrétní modely a algoritmy

Kód KKOV 1801V014
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační systémy

Kód KKOV 1801V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Autonomní systémy

Kód KKOV 1801V019
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové systémy a technologie

Kód KKOV 1801V041
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná informatika

Kód KKOV 1802R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná informatika

Kód KKOV 1802R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínská informatika /Biomedical Informatics

Kód KKOV 1802R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační systémy

Kód KKOV 1802R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika - angličtina

Kód KKOV 1802R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná informatika v dopravě

Kód KKOV 1802R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 1802R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační technologie a management

Kód KKOV 1802R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová podpora v archeologii

Kód KKOV 1802R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bioinformatika

Kód KKOV 1802R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační systémy a management

Kód KKOV 1802R032
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální informatika

Kód KKOV 1802R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Modelování a výpočty

Kód KKOV 1802R035
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikované počítačové modelování /Applied Computer Modelling/

Kód KKOV 1802R039
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační média a služby

Kód KKOV 1802R041
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná informatika

Kód KKOV 1802T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná informatika

Kód KKOV 1802T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínská informatika /Biomedical Informatics

Kód KKOV 1802T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a finanční management v aplikovaných vědách

Kód KKOV 1802T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a řídicí systémy v aplikovaných vědách

Kód KKOV 1802T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a znalostní inženýrství

Kód KKOV 1802T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační systémy

Kód KKOV 1802T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a výpočetní technika - informační systémy

Kód KKOV 1802T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová grafika a multimedia

Kód KKOV 1802T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová grafika a výpočetní systémy

Kód KKOV 1802T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové modelování ve vědě a technice

Kód KKOV 1802T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná informatika v dopravě

Kód KKOV 1802T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační technologie a management

Kód KKOV 1802T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bioinformatika /Bioinformatics/

Kód KKOV 1802T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování obrazu

Kód KKOV 1802T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kognitivní informatika

Kód KKOV 1802T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bioinformatika a biocomputing

Kód KKOV 1802T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a informační technologie

Kód KKOV 1802T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Service Science, Management, and Engineering

Kód KKOV 1802T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podniková informatika

Kód KKOV 1802T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Znalostní a webové technologie

Kód KKOV 1802T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Information Systems Management

Kód KKOV 1802T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Medicínská informatika /Medical Informatics/

Kód KKOV 1802T040
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná informatika

Kód KKOV 1802V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná informatika

Kód KKOV 1802V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínská informatika /Biomedical Informatics

Kód KKOV 1802V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační systémy

Kód KKOV 1802V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační technologie

Kód KKOV 1802V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0610
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování dat a matematické modelování v přírodních vědách

Kód KKOV 1802V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0610
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální elektrotechnické a komunikační systémy

Kód KKOV 2611V035
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická kybernetika a mechatronika

Kód KKOV 2611V042
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnika a informatika

Kód KKOV 2612R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikace automatizační a výpočetní techniky

Kód KKOV 2612R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikace výpočetní techniky

Kód KKOV 2612R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná elektronika

Kód KKOV 2612R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a kybernetika

Kód KKOV 2612R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a výpočetní technika

Kód KKOV 2612R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inteligentní systémy

Kód KKOV 2612R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kybernetika a měření

Kód KKOV 2612R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kybernetika, automatizace a měření

Kód KKOV 2612R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mikroelektronika a technologie

Kód KKOV 2612R032
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová grafika v elektrotechnice

Kód KKOV 2612R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové systémy

Kód KKOV 2612R034
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0610
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové systémy elektronické

Kód KKOV 2612R036
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0610
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řídicí a informační systémy

Kód KKOV 2612R041
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémy informační

Kód KKOV 2612R044
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0610
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická kybernetika

Kód KKOV 2612R045
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teleinformatika

Kód KKOV 2612R046
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Užití počítačů

Kód KKOV 2612R049
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0610
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní systémy

Kód KKOV 2612R050
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0610
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní technika a informatika

Kód KKOV 2612R052
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní technika a základy programování

Kód KKOV 2612R053
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Programování

Kód KKOV 2612R054
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Měřicí a výpočetní technika

Kód KKOV 2612R057
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunikační a mikroprocesorová technika

Kód KKOV 2612R060
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Web a multimedia

Kód KKOV 2612R062
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná technologie v archivnictví

Kód KKOV 2612R063
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová podpora v archivnictví

Kód KKOV 2612R066
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Síťové a informační technologie

Kód KKOV 2612R067
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémy a řízení

Kód KKOV 2612R068
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunikace a elektronika

Kód KKOV 2612R073
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika a vakuová technika

Kód KKOV 2612T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a kybernetika

Kód KKOV 2612T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a výpočetní technika

Kód KKOV 2612T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inteligentní počítačové systémy

Kód KKOV 2612T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inteligentní systémy

Kód KKOV 2612T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecké informační a řídicí systémy

Kód KKOV 2612T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řídicí a informační systémy

Kód KKOV 2612T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kybernetika a robotika /Cybernetics and Robotics/

Kód KKOV 2612T083
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika a vakuová technika

Kód KKOV 2612V021
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teleinformatika

Kód KKOV 2612V046
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní technika

Kód KKOV 2612V051
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační, komunikační a řídicí technologie /Inform., Communic.,Control Techn./

Kód KKOV 2612V070
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výp.tech.a inform.techn.

Kód KKOV 2631N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Měřicí a výpočetní technika

Kód KKOV 2631N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Výpočetní technika

Kód KKOV 2631N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Automatizace a informatika

Kód KKOV 2631N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Výpočetní technika a základy programování

Kód KKOV 2631N005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Počítačová podpora v řízení podniku

Kód KKOV 2631N006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Aplikace výpočetní techniky

Kód KKOV 2631N007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Aplikace automatizační a výpočetní techniky

Kód KKOV 2631N008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Elektronické počítačové systémy

Kód KKOV 2631N009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Počítačové systémy elektronické

Kód KKOV 2631N010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Výpočetní systémy

Kód KKOV 2631N011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Užití počítačů

Kód KKOV 2631N013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0611
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Počítačová grafika v elektrotechnice

Kód KKOV 2631N014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Počítačové systémy

Kód KKOV 2631N015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Počítačové systémy elektronické

Kód KKOV 2631N016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Aplikace osobních počítačů

Kód KKOV 2647M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výpočetní technika

Kód KKOV 2647N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Informační technologie, zaměření:výpočetní technika a informatika

Kód KKOV 2647N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Aplikace výpočetní techniky

Kód KKOV 2647N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Informační technologie ve strojírenství

Kód KKOV 2647N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Informační technologie

Kód KKOV 2647N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Informační a komunikační technologie

Kód KKOV 2647N05
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Přenos a zpracování informací

Kód KKOV 2647N06
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Výpočetní systémy

Kód KKOV 2647N10
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Informační a komunikační systémy

Kód KKOV 2647N11
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Výpočetní technika

Kód KKOV 2647N13
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Informační technologie v podnikové praxi

Kód KKOV 2647N14
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie

Kód KKOV 2647N17
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace

Kód KKOV 2647N19
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Interaktivní grafika a vizualizace

Kód KKOV 2647N20
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

ICTpodpora firemních procesů

Kód KKOV 2647N21
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Procesní inženýrství a management podniků

Kód KKOV 2807R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technicko-manažerské studium pro chemické a jim příbuzné obory

Kód KKOV 2807R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení chemických procesů

Kód KKOV 2807R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace a řídící technika

Kód KKOV 2807R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ženijní technologie

Kód KKOV 3606R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Železniční stavitelství

Kód KKOV 3647R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provoz, údržba a obnova v dopravě

Kód KKOV 3703V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace v dopravě

Kód KKOV 3704R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace v dopravě

Kód KKOV 3704T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace v dopravě

Kód KKOV 3704V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie a řízení v dopravě

Kód KKOV 3705R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie a řízení v dopravě

Kód KKOV 3705T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikované vědy v inženýrství

Kód KKOV 3901R055
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikace softwarového inženýrství

Kód KKOV 3901R056
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná informatika

Kód KKOV 3901R057
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení rizik elektrotechnických zařízení

Kód KKOV 3901T046
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení rizik chemických technologií

Kód KKOV 3901T049
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikované vědy v inženýrství

Kód KKOV 3901T055
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikace softwarového inženýrství

Kód KKOV 3901T056
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná informatika /Applied Informatics/

Kód KKOV 3901T057
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínské technologie a bioinformatika

Kód KKOV 3901V075
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kybernetika a řídicí technika

Kód KKOV 3902R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová podpora v řízení podniku

Kód KKOV 3902R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Softwarové inženýrství

Kód KKOV 3902R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové inženýrství v oblasti surovin

Kód KKOV 3902R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatické řízení a informatika

Kód KKOV 3902R037
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a chemie

Kód KKOV 3902R038
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení procesů

Kód KKOV 3902R046
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Modelování a informatika

Kód KKOV 3902R047
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové modelování

Kód KKOV 3902R049
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové inženýrství v průmyslu

Kód KKOV 3902R064
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inteligentní systémy s roboty

Kód KKOV 3902R065
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

ASŘ v elektrotechnice a jejich projektování

Kód KKOV 3902T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob - matem. model. a inform.

Kód KKOV 3902T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná informatika v chemii

Kód KKOV 3902T044
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení procesů

Kód KKOV 3902T046
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatické řízení a informatika

Kód KKOV 3902V037
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Soudní inženýrství

Kód KKOV 3917V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikované vědy a informatika

Kód KKOV 3918R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikované vědy a informatika

Kód KKOV 3918T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikované vědy a informatika

Kód KKOV 3918V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské technologie

Kód KKOV 3926R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské technologie

Kód KKOV 3926T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské technologie

Kód KKOV 3926V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronické systémy a zařízení

Kód KKOV 3926V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Techn.interdisciplinární

Kód KKOV 3941J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zemědělství

Kód KKOV 4101R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná ekonomie a správa

Kód KKOV 6202V105
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Statistika a informatika

Kód KKOV 6203R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Statistika a informatika

Kód KKOV 6203T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a marketing

Kód KKOV 6208T115
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomicko-manažerská studia

Kód KKOV 6208V193
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové inženýrství a informatika

Kód KKOV 6209R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná informatika

Kód KKOV 6209R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická informatika

Kód KKOV 6209R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická informatika - informatika v ekonomii a správě

Kód KKOV 6209R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická informatika - manažerské informační systémy

Kód KKOV 6209R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická informatika - podnikatelská informatika

Kód KKOV 6209R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická informatika - územní informatika

Kód KKOV 6209R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační management (aplikov.)

Kód KKOV 6209R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika v ekonomice

Kód KKOV 6209R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika ve státní správě

Kód KKOV 6209R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika ve veřejné správě

Kód KKOV 6209R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Knihovnický management

Kód KKOV 6209R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Manažerská informatika

Kód KKOV 6209R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové zpracování ekonomických informací

Kód KKOV 6209R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikatelská informatika

Kód KKOV 6209R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové inženýrství

Kód KKOV 6209R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové inženýrství a informatika

Kód KKOV 6209R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní technika v ekonomii

Kód KKOV 6209R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální a informační management

Kód KKOV 6209R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management ICT projektů

Kód KKOV 6209R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management finančních rizik

Kód KKOV 6209R035
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové inženýrství a informatika

Kód KKOV 6209T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizované systémy řízení v ekonomice

Kód KKOV 6209T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická informatika

Kód KKOV 6209T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomické informace a kontrola

Kód KKOV 6209T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační management

Kód KKOV 6209T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika v ekonomice

Kód KKOV 6209T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika ve veřejné správě

Kód KKOV 6209T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Manažerská informatika

Kód KKOV 6209T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové inženýrství

Kód KKOV 6209T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové inženýrství a informatika

Kód KKOV 6209T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní technika v ekonomii

Kód KKOV 6209T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pojistné inženýrství

Kód KKOV 6209T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Projektové řízení

Kód KKOV 6209T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika v ekonomice

Kód KKOV 6209V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika ve veřejné správě

Kód KKOV 6209V019
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Manažerská informatika

Kód KKOV 6209V021
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management destinace cestovního ruchu

Kód KKOV 6501R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Specializace v pedagogice

Kód KKOV 7507R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Specializace v pedagogice

Kód KKOV 7507T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5