Obory

SŠbM/sM, přírodní vědy a informatika

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Ekolog.,ochrana prostředí

Kód KKOV 1601L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Ekolog.,ochrana prostředí

Kód KKOV 1601M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ochrana a tvorba životního prostředí

Kód KKOV 1601M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ochrana přírody a prostředí

Kód KKOV 1601M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Životní prostředí

Kód KKOV 1601M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekologie a ochrana krajiny

Kód KKOV 1601M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ochrana a obnova životního prostředí

Kód KKOV 1601M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ochrana a obnova životního prostředí

Kód KKOV 1601M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Aplikovaná bioklimatologie /Applied Bioclimatology/

Kód KKOV 1601V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslová ekologie

Kód KKOV 1602M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Průmyslová ekologie

Kód KKOV 1602M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Počítačové metody ve vědě a technice

Kód KKOV 1802V020
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní technika

Kód KKOV 1820M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Systémy informační

Kód KKOV 2631N012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Aplikace osobních počítačů

Kód KKOV 2647L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0610
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Výpočetní technika

Kód KKOV 2647M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Informační technologie - aplikace osobních počítačů

Kód KKOV 2647M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Počítačová grafika v technických oborech

Kód KKOV 2647N08
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0211
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Přenosové a síťové technologie

Kód KKOV 2647N09
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Výpočetní technika a programování

Kód KKOV 2647N12
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Počítačové systémy

Kód KKOV 2647N15
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Multimediální internetové služby

Kód KKOV 2647N18
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Audiovizuální technika a distribuce signálů

Kód KKOV 2647N23
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zahraniční obchod

Kód KKOV 6341N006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Vědecké informace a knihovnictví

Kód KKOV 7241N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 4