Obory

VŠ, humanitní obory

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Geografie

Kód KKOV 1301R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie pro víceoborové studium

Kód KKOV 1301R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politická a kulturní geografie

Kód KKOV 1301R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prostorové struktury a hospodářský rozvoj regionu

Kód KKOV 1301R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie střední Evropy

Kód KKOV 1301R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální studia a udržitelný rozvoj

Kód KKOV 1301R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická geografie a regionální rozvoj

Kód KKOV 1301R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie a kartografie

Kód KKOV 1301T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politická a kulturní geografie

Kód KKOV 1301T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prostorové struktury a hospodářský rozvoj regionu

Kód KKOV 1301T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální a politická geografie

Kód KKOV 1301T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální geografie

Kód KKOV 1301T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální geografie a regionální rozvoj

Kód KKOV 1301T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální geografie

Kód KKOV 1301T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Modelování v environmentální geografii

Kód KKOV 1301T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzická geografie a geoekologie

Kód KKOV 1301V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální geografie

Kód KKOV 1301V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geoinformatika a kartografie

Kód KKOV 1302V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Demografie

Kód KKOV 1303R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Demografie

Kód KKOV 1303R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Demografie s ekonomií

Kód KKOV 1303R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Demografie se sociální geografií

Kód KKOV 1303R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Demografie se sociologií

Kód KKOV 1303R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Demografie

Kód KKOV 1303T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Demografie

Kód KKOV 1303T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Demografie se sociologií

Kód KKOV 1303T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Antropologie a genetika člověka

Kód KKOV 1512T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Antropologie

Kód KKOV 1512V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Antropologie

Kód KKOV 1512V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení zdravotnictví

Kód KKOV 5346V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filozofie

Kód KKOV 6101R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Humanistika

Kód KKOV 6101R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Logika

Kód KKOV 6101R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Religionistika

Kód KKOV 6101R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Praktická filozofie

Kód KKOV 6101R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filozofie humanitních věd

Kód KKOV 6101R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filozofie a společenské vědy

Kód KKOV 6101R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filozofie a religionistika

Kód KKOV 6101R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filozofie

Kód KKOV 6101T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny filozofie

Kód KKOV 6101T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Etika

Kód KKOV 6101T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filozofie

Kód KKOV 6101T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filozofie (s oborem společenských nebo přírodních věd)

Kód KKOV 6101T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filozofie přírodních věd

Kód KKOV 6101T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Logika

Kód KKOV 6101T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Logika (v kombinaci)

Kód KKOV 6101T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marxisticko-leninská filozofie

Kód KKOV 6101T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marxisticko-leninská filozofie (v kombinaci)

Kód KKOV 6101T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Religionistika

Kód KKOV 6101T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie náboženství

Kód KKOV 6101T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Věda o náboženství

Kód KKOV 6101T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vědecký atheismus

Kód KKOV 6101T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vědecký komunismus

Kód KKOV 6101T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vědecký komunismus (v kombinaci)

Kód KKOV 6101T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filozofie (jednooborová)

Kód KKOV 6101T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Praktická filozofie

Kód KKOV 6101T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná etika

Kód KKOV 6101T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analytická filozofie a filozofie vědy

Kód KKOV 6101T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německá a francouzská filozofie v Evropě (Eurofilozofie)

Kód KKOV 6101T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německá a francouzská filozofie /Deutsche,franz.Phil./

Kód KKOV 6101T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filozofie

Kód KKOV 6101V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny filozofie

Kód KKOV 6101V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dialektický a historický materialismus

Kód KKOV 6101V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Etika

Kód KKOV 6101V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filozofie

Kód KKOV 6101V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filozofie přírodních věd

Kód KKOV 6101V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filozofie výchovy

Kód KKOV 6101V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Logika

Kód KKOV 6101V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marxisticko-leninská etika

Kód KKOV 6101V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Religionistika

Kód KKOV 6101V014
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systematická filozofie

Kód KKOV 6101V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie vědeckého komunismu

Kód KKOV 6101V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filozofie a dějiny přírodních věd

Kód KKOV 6101V024
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná etika

Kód KKOV 6101V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie a dějiny vědy

Kód KKOV 6101V031
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německá a francouzská filozofie /Deutsche,franz.Phil./ Phil.allemande et franç./

Kód KKOV 6101V032
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pastoračně sociální asistent

Kód KKOV 6107R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální studia

Kód KKOV 6107R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 6107R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunitní studia

Kód KKOV 6107R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Personální a interkulturní management

Kód KKOV 6107R034
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pastoračně sociální asistent

Kód KKOV 6107T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální studia

Kód KKOV 6107T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Genderová studia

Kód KKOV 6107T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská kulturní studia

Kód KKOV 6107T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství společenských věd pro střední školy (dvouoborové)

Kód KKOV 6107T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Euroculture

Kód KKOV 6107T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Studia občanského sektoru

Kód KKOV 6107T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturní antropologie

Kód KKOV 6107T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Orální historie - soudobé dějiny

Kód KKOV 6107T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturální studia

Kód KKOV 6107T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historická sociologie

Kód KKOV 6107T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Studia základů evropské kultury

Kód KKOV 6107T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální studia

Kód KKOV 6107V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Studia občanského sektoru /Civil Sector Studies/

Kód KKOV 6107V026
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturní antropologie

Kód KKOV 6107V028
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historická sociologie

Kód KKOV 6107V031
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Integrální studium člověka - Obecná antropologie

Kód KKOV 6107V032
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální a spirituální determinanty zdraví

Kód KKOV 6107V037
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologie a pastorace

Kód KKOV 6141N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Teologie

Kód KKOV 6141R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evangelická teologie

Kód KKOV 6141R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie

Kód KKOV 6141R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie (dvouoborová) - filozofie

Kód KKOV 6141R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie (dvouoborová) - judaistika

Kód KKOV 6141R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie (dvouoborová) - psychosociální vědy

Kód KKOV 6141R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie (dvouoborová) - religionistika

Kód KKOV 6141R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie (dvouoborová) - teorie náboženství

Kód KKOV 6141R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie (jednooborová)

Kód KKOV 6141R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Judaistika

Kód KKOV 6141R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Katecheticko-pastorační činnost

Kód KKOV 6141R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Katolická teologie

Kód KKOV 6141R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Křesťanská výchova

Kód KKOV 6141R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Křesťanská výchova v kombinaci

Kód KKOV 6141R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Misijní a teologická činnost

Kód KKOV 6141R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Náboženské nauky

Kód KKOV 6141R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pastoračně praktický obor

Kód KKOV 6141R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pastorační a sociální práce

Kód KKOV 6141R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pastorační asistence

Kód KKOV 6141R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogicko-katechetický obor

Kód KKOV 6141R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravoslavná teologie

Kód KKOV 6141R035
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravoslavná teologie (jednooborová)

Kód KKOV 6141R036
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociálně právní a teologická činnost - teologická činnost

Kód KKOV 6141R037
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální a teologická činnost

Kód KKOV 6141R038
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologická a pastorační činnost

Kód KKOV 6141R045
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologie

Kód KKOV 6141R047
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologie a spiritualita zasvěceného života

Kód KKOV 6141R050
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologie křesťanských tradic

Kód KKOV 6141R051
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Náboženská a etická výchova

Kód KKOV 6141R053
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie s filozofií

Kód KKOV 6141R056
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie s judaistikou

Kód KKOV 6141R057
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie s religionistikou

Kód KKOV 6141R058
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie v kombinaci s filozofií

Kód KKOV 6141R060
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie v kombinaci s judaistikou

Kód KKOV 6141R061
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie v kombinaci s religionistikou

Kód KKOV 6141R062
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Starokatolická teologie

Kód KKOV 6141R063
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studii

Kód KKOV 6141R064
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studii

Kód KKOV 6141R065
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologické nauky

Kód KKOV 6141R069
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologická studia

Kód KKOV 6141R070
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Náboženské vědy

Kód KKOV 6141R072
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Judaistika. Židovská a izraelská studia

Kód KKOV 6141R076
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Social Services Focused on Diaconia and Christian Social Practice

Kód KKOV 6141R077
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologie

Kód KKOV 6141T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evangelická teologie

Kód KKOV 6141T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie

Kód KKOV 6141T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie (dvouoborová) - filozofie

Kód KKOV 6141T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie (dvouoborová) - judaistika

Kód KKOV 6141T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie (dvouoborová) - psychosociální vědy

Kód KKOV 6141T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie (dvouoborová) - religionistika

Kód KKOV 6141T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie (dvouoborová) - teorie náboženství

Kód KKOV 6141T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie dvouoborová

Kód KKOV 6141T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie jednooborová

Kód KKOV 6141T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Judaistika

Kód KKOV 6141T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Katolická teologie

Kód KKOV 6141T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Křesťanská výchova

Kód KKOV 6141T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Křesťanská výchova v kombinaci

Kód KKOV 6141T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Náboženské nauky

Kód KKOV 6141T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pastorační asistence

Kód KKOV 6141T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravoslavná teologie

Kód KKOV 6141T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologie

Kód KKOV 6141T047
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologie (v kombinaci jazyků)

Kód KKOV 6141T048
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Katolická teologie - dvouoborová

Kód KKOV 6141T052
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie - psychosociální studia

Kód KKOV 6141T055
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie s filozofií

Kód KKOV 6141T056
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie s judaistikou

Kód KKOV 6141T057
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie s religionistikou

Kód KKOV 6141T058
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie v kombinaci s filozofií

Kód KKOV 6141T060
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie v kombinaci s judaistikou

Kód KKOV 6141T061
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie v kombinaci s religionistikou

Kód KKOV 6141T062
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Starokatolická teologie

Kód KKOV 6141T063
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studii

Kód KKOV 6141T064
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Judaistika:Dějiny a kultura Židů

Kód KKOV 6141T066
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologické nauky

Kód KKOV 6141T069
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologická studia

Kód KKOV 6141T070
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologie služby

Kód KKOV 6141T071
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologie křesťanských tradic - ekumenika

Kód KKOV 6141T073
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika

Kód KKOV 6141T074
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Spirituální a křesťanská formace dospělých

Kód KKOV 6141T075
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika /Diaconia, Christian Soc. Pr./

Kód KKOV 6141T078
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologie - spiritualita - etika

Kód KKOV 6141T079
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologie

Kód KKOV 6141V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biblická teologie

Kód KKOV 6141V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biblické studium Starého zákona a Nového zákona

Kód KKOV 6141V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biblické vědy

Kód KKOV 6141V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bohověda základní

Kód KKOV 6141V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dogmatická teologie

Kód KKOV 6141V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekumenická teologie

Kód KKOV 6141V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fundamentální teologie

Kód KKOV 6141V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Husitská teologie

Kód KKOV 6141V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Judaistika

Kód KKOV 6141V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Katolická teologie

Kód KKOV 6141V020
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Liturgika

Kód KKOV 6141V023
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Morální teologie

Kód KKOV 6141V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nový zákon

Kód KKOV 6141V027
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pastorální teologie

Kód KKOV 6141V032
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Praktická teologie

Kód KKOV 6141V034
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální teologie

Kód KKOV 6141V039
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální teologie (etika)

Kód KKOV 6141V040
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Starý zákon

Kód KKOV 6141V041
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systematická teologie

Kód KKOV 6141V042
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systematická teologie (dogmatika)

Kód KKOV 6141V043
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systematická teologie a křesťanská filozofie /Teologia sistem. e filosof. crist.

Kód KKOV 6141V044
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologická antropologie a etika

Kód KKOV 6141V046
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologie

Kód KKOV 6141V047
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologie - ekumenická teologie

Kód KKOV 6141V049
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historická teologie

Kód KKOV 6141V054
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologická etika

Kód KKOV 6141V059
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historická teologie a teologie náboženství

Kód KKOV 6141V067
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systematická a praktická teologie

Kód KKOV 6141V068
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Praktická a ekumenická teologie a teologická etika /AJ verze/NJ verze/

Kód KKOV 6141V080
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální a lokální rozvoj

Kód KKOV 6202R038
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Účetnictví a finanční řízení podniku

Kód KKOV 6202R052
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná ekonomika

Kód KKOV 6202R054
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná ekonomika a správa

Kód KKOV 6202R055
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná správa

Kód KKOV 6202R056
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná správa a public relations

Kód KKOV 6202R058
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná správa a regionální ekonomika

Kód KKOV 6202R059
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná správa a regionální politika

Kód KKOV 6202R060
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejné finance

Kód KKOV 6202R061
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdanění a daňová politika

Kód KKOV 6202R064
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná správa a regionální rozvoj

Kód KKOV 6202R065
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská agrární diplomacie

Kód KKOV 6202R067
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a celní správa

Kód KKOV 6202R068
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika pro kriminalisty

Kód KKOV 6202R069
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční řízení podniku

Kód KKOV 6202R071
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finance a finanční služby

Kód KKOV 6202R072
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská hospodářská, správní a kulturní studia

Kód KKOV 6202R074
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářská a kulturní studia

Kód KKOV 6202R078
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná ekonomie v sociální sféře

Kód KKOV 6202R079
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná správa a sociální politika

Kód KKOV 6202R082
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná správa a Evropská unie

Kód KKOV 6202R085
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská hospodářskosprávní studia

Kód KKOV 6202R087
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání

Kód KKOV 6202R088
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finance a právo

Kód KKOV 6202R092
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strukturální politika EU pro veřejnou správu

Kód KKOV 6202R098
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální rozvoj a cestovní ruch

Kód KKOV 6202R099
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Socioek. envir. rozvoj regionů/Socioecon. and Envir. Development of Regions/

Kód KKOV 6202R102
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální rozvoj a veřejná správa

Kód KKOV 6202R104
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pojišťovnictví

Kód KKOV 6202T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionalistika a veřejná správa

Kód KKOV 6202T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální management

Kód KKOV 6202T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální rozvoj

Kód KKOV 6202T040
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální rozvoj a správa /Regional Development and Governance/

Kód KKOV 6202T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná ekonomika

Kód KKOV 6202T054
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná ekonomika a správa

Kód KKOV 6202T055
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná správa

Kód KKOV 6202T056
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdanění a daňová politika

Kód KKOV 6202T064
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná správa a regionální rozvoj

Kód KKOV 6202T065
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská agrární diplomacie

Kód KKOV 6202T067
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finance a finanční služby

Kód KKOV 6202T072
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomie a ekonomická analýza

Kód KKOV 6202T075
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a správa životního prostředí

Kód KKOV 6202T076
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Accountancy and Financial Managment

Kód KKOV 6202T077
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finance a oceňování podniku

Kód KKOV 6202T080
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

European Integration

Kód KKOV 6202T081
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická analýza

Kód KKOV 6202T083
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Public Policy

Kód KKOV 6202T084
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální studia

Kód KKOV 6202T086
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská hospodářskosprávní studia

Kód KKOV 6202T087
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika v transformaci

Kód KKOV 6202T089
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářské a politické dějiny

Kód KKOV 6202T091
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

Kód KKOV 6202T094
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a právo v žurnalistice

Kód KKOV 6202T095
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení netržních a sociálních služeb

Kód KKOV 6202T096
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční inženýrství

Kód KKOV 6202T101
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Kód KKOV 6202T102
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální rozvoj a veřejná správa

Kód KKOV 6202T104
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pojišťovnictví

Kód KKOV 6202V034
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionalistika - veřejná správa /Regional Science - Public Administration /

Kód KKOV 6202V036
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná ekonomika a správa

Kód KKOV 6202V055
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální a sociální rozvoj

Kód KKOV 6202V066
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická teorie /Economic Theory /

Kód KKOV 6202V093
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářské a politické dějiny 20. století

Kód KKOV 6202V103
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika-ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví

Kód KKOV 6207R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

ARIMA, Quantitative Asset and Risk Management

Kód KKOV 6207T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality

Kód KKOV 6208R186
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání a management v průmyslu

Kód KKOV 6208T128
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management vzdělávání

Kód KKOV 6208T185
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a marketing zahraničního obchodu

Kód KKOV 6210R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Eurospráva

Kód KKOV 6210T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská integrace

Kód KKOV 6210T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

International Business in a Global context with an Emphasis on Central Europe

Kód KKOV 6210T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální studia a mezinárodní obchod

Kód KKOV 6210T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmental Policy and International Relations

Kód KKOV 6210T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Economics of Globalisation and European Integration

Kód KKOV 6210T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Operátor skladování

Kód KKOV 6653H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Politologie

Kód KKOV 6701R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní vztahy

Kód KKOV 6701R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní vztahy a diplomacie

Kód KKOV 6701R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politologie /Political Science/

Kód KKOV 6701R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politologie a evropská studia

Kód KKOV 6701R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politologie a mezinárodní vztahy

Kód KKOV 6701R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostní a strategická studia

Kód KKOV 6701R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní studia - diplomacie

Kód KKOV 6701R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostní studia

Kód KKOV 6701R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politologie a veřejná politika

Kód KKOV 6701R032
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnost a technologie komunikace

Kód KKOV 6701R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politologie

Kód KKOV 6701T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní a evropská studia - diplomacie

Kód KKOV 6701T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní politika

Kód KKOV 6701T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní politika a diplomacie

Kód KKOV 6701T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní vztahy

Kód KKOV 6701T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politologie

Kód KKOV 6701T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politologie (se společenskovědním oborem)

Kód KKOV 6701T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politologie a evropská studia

Kód KKOV 6701T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

International Economic and Political Studies

Kód KKOV 6701T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politické teorie a mezinárodní vztahy

Kód KKOV 6701T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostní a strategická studia

Kód KKOV 6701T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

European Politics

Kód KKOV 6701T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kód KKOV 6701T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politické teorie a současné dějiny

Kód KKOV 6701T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

International Relations and Diplomacy

Kód KKOV 6701T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostní studia

Kód KKOV 6701T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politologie - africká studia

Kód KKOV 6701T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politologie - latinskoamerická studia

Kód KKOV 6701T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politická filozofie

Kód KKOV 6701T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politické teorie

Kód KKOV 6701T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geopolitical Studies

Kód KKOV 6701T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Kód KKOV 6701T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská studia a mezinárodní vztahy

Kód KKOV 6701T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetická bezpečnost

Kód KKOV 6701T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

International Security Studies

Kód KKOV 6701T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Philosophy, Politics, Economics

Kód KKOV 6701T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Conflict and Democracy Studies

Kód KKOV 6701T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní politické vztahy

Kód KKOV 6701V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní vztahy

Kód KKOV 6701V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politologie

Kód KKOV 6701V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geopolitical Studies

Kód KKOV 6701V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Africká studia

Kód KKOV 6701V026
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Latinskoamerická studia

Kód KKOV 6701V027
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní teritoriální studia

Kód KKOV 6702R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní rozvojová studia

Kód KKOV 6702R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní teritoriální studia

Kód KKOV 6702R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní teritoriální studium

Kód KKOV 6702R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Kód KKOV 6702R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Blízkovýchodní studia

Kód KKOV 6702R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Služby letecké dopravy v cestovním ruchu

Kód KKOV 6702R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní vztahy a východoevropská studia

Kód KKOV 6702R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Středoevropská studia

Kód KKOV 6702R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teritoriální studia

Kód KKOV 6702R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglofonní studia

Kód KKOV 6702R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní vztahy - britská a americká studia

Kód KKOV 6702R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Česko německá studia/Deutsch-tschechische Studien

Kód KKOV 6702R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země

Kód KKOV 6702R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturní studia Číny

Kód KKOV 6702R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Central and East European Studies

Kód KKOV 6702R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jewish Studies: History and Culture

Kód KKOV 6702R035
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní vztahy-teritoriální studia

Kód KKOV 6702R040
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

International Relations and European Politics

Kód KKOV 6702R044
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní teritoriální studia

Kód KKOV 6702T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Americká studia

Kód KKOV 6702T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská studia

Kód KKOV 6702T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturní antropologie Předního východu

Kód KKOV 6702T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní rozvojová studia

Kód KKOV 6702T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní teritoriální studia

Kód KKOV 6702T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní teritoriální studium

Kód KKOV 6702T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Kód KKOV 6702T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německá a rakouská studia

Kód KKOV 6702T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruská a východní studia

Kód KKOV 6702T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruská a východoevropská studia

Kód KKOV 6702T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Západoevropská studia

Kód KKOV 6702T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Blízkovýchodní studia

Kód KKOV 6702T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Středoevropská studia

Kód KKOV 6702T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Kód KKOV 6702T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská studia a veřejná správa

Kód KKOV 6702T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní a diplomatická studia

Kód KKOV 6702T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politologie a politika v mezinárodních a veřejných vztazích

Kód KKOV 6702T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Central and Eastern European Studies

Kód KKOV 6702T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglofonní studia

Kód KKOV 6702T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturní studia Číny

Kód KKOV 6702T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Balkánská, euroasijská a středoevropská studia

Kód KKOV 6702T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management leteckých podniků

Kód KKOV 6702T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Středoevropská komparativní studia/Central European Comparative Studies

Kód KKOV 6702T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Transatlantická studia /Transatlantic Studies/

Kód KKOV 6702T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

International Masters in Economy, State and Society

Kód KKOV 6702T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Central European Studies

Kód KKOV 6702T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Joint Master Progr. in Internat. Relations: Europe from the Visegrad Perspective

Kód KKOV 6702T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německá a středoevropská studia /German,Centr.Europ.Stud./Deuts.,mitteleur.Stud.

Kód KKOV 6702T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Židovská studia

Kód KKOV 6702T043
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Master in Area Studies

Kód KKOV 6702T045
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme

Kód KKOV 6702T046
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní teritoriální studia

Kód KKOV 6702V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská studia /European Studies/

Kód KKOV 6702V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní rozvojová studia

Kód KKOV 6702V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní teritoriální studia

Kód KKOV 6702V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní teritoriální studium

Kód KKOV 6702V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Kód KKOV 6702V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie areálových studií

Kód KKOV 6702V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Kód KKOV 6702V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociologie

Kód KKOV 6703R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální antropologie

Kód KKOV 6703R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociologie

Kód KKOV 6703R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociologie a sociální politika

Kód KKOV 6703R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociologicko-ekonomická studia

Kód KKOV 6703R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Humanities, Society and Culture

Kód KKOV 6703R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politics and Society

Kód KKOV 6703R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociologie a sociální antropologie

Kód KKOV 6703R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociologie obecná a empirická

Kód KKOV 6703R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunitní rozvoj

Kód KKOV 6703R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociologie

Kód KKOV 6703T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marxisticko-leninská sociologie

Kód KKOV 6703T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální antropologie

Kód KKOV 6703T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociologie

Kód KKOV 6703T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociologie (v kombinaci)

Kód KKOV 6703T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociology

Kód KKOV 6703T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management organizací služeb sociální práce

Kód KKOV 6703T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturní sociologie

Kód KKOV 6703T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

International Joint Master's Degree in Cultural Sociology

Kód KKOV 6703T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Public and Social Policy

Kód KKOV 6703T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociology in European Context

Kód KKOV 6703T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociologie

Kód KKOV 6703V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Humanitní environmentalistika

Kód KKOV 6703V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marxisticko-leninská sociologie

Kód KKOV 6703V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociologie

Kód KKOV 6703V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociologie (v kombinaci)

Kód KKOV 6703V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální reprezentace a komunikace

Kód KKOV 6703V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Etika v politických vědách

Kód KKOV 6704R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Etika v politických vědách

Kód KKOV 6704T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální politika a sociální práce

Kód KKOV 6731N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální politika a sociální práce

Kód KKOV 6731R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Personální řízení

Kód KKOV 6731R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Profesionální poradenství a rekvalifikace

Kód KKOV 6731R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Profesní poradenství a rekvalifikace

Kód KKOV 6731R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální politika a sociální práce

Kód KKOV 6731R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce

Kód KKOV 6731R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní sociální a humanitární práce

Kód KKOV 6731R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Kód KKOV 6731T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Kód KKOV 6731T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce s poradenským zaměřením na prevenci a resocializaci

Kód KKOV 6731T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0223
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Charitativní služby

Kód KKOV 6955J001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0921
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Historie

Kód KKOV 7101R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie

Kód KKOV 7101T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie

Kód KKOV 7101V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archivnictví a pomocné vědy historické

Kód KKOV 7102R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archivnictví a pomocné vědy historické

Kód KKOV 7102T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archivnictví a pomocné vědy historické

Kód KKOV 7102V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archeologie

Kód KKOV 7103R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archeologie

Kód KKOV 7103T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archeologie

Kód KKOV 7103V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Etnologie

Kód KKOV 7104R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Etnologie

Kód KKOV 7104T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Etnologie

Kód KKOV 7104V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historické vědy

Kód KKOV 7105R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archeologie

Kód KKOV 7105R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archeologie klasická

Kód KKOV 7105R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archeologie pravěká

Kód KKOV 7105R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archeologie pravěká a ranně středověká

Kód KKOV 7105R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archivnictví

Kód KKOV 7105R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archivnictví a pomocné vědy historické

Kód KKOV 7105R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Byzantologie

Kód KKOV 7105R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

České a československé dějiny

Kód KKOV 7105R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

České dějiny

Kód KKOV 7105R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny a kultura islámských zemí

Kód KKOV 7105R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Egyptologie

Kód KKOV 7105R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie

Kód KKOV 7105R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie (s archeologií, národopisem a archivnictvím)

Kód KKOV 7105R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie - muzeologie

Kód KKOV 7105R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturně historická regionalistika

Kód KKOV 7105R034
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturní dějiny

Kód KKOV 7105R035
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturní historie

Kód KKOV 7105R036
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Muzeologie

Kód KKOV 7105R039
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecné dějiny

Kód KKOV 7105R041
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pomocné vědy historické

Kód KKOV 7105R043
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravěká a raně středověká archeologie

Kód KKOV 7105R044
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionalistika

Kód KKOV 7105R046
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historicko-literární studia

Kód KKOV 7105R051
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archivnictví - historie

Kód KKOV 7105R052
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Spisová a archivní služba

Kód KKOV 7105R053
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7105R056
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny kultury

Kód KKOV 7105R057
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prezentace historických věd

Kód KKOV 7105R058
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dokumentace památek

Kód KKOV 7105R060
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturněhistorická a muzeologická studia

Kód KKOV 7105R062
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie - památková péče

Kód KKOV 7105R064
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana hmotných památek

Kód KKOV 7105R065
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Soudobé dějiny

Kód KKOV 7105R067
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prezentace a ochrana kulturního dědictví

Kód KKOV 7105R071
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravěká archeologie Předního východu

Kód KKOV 7105R073
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny evropské kultury

Kód KKOV 7105R074
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie - evropská studia

Kód KKOV 7105R075
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Etnologie se specializací indonesistika

Kód KKOV 7105R077
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku

Kód KKOV 7105R078
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny starověku

Kód KKOV 7105R079
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archeologie pravěku a středověku

Kód KKOV 7105R080
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná správa a spisová služba

Kód KKOV 7105R084
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archivnictví a spisová služba

Kód KKOV 7105R086
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny antické civilizace

Kód KKOV 7105R088
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturní dědictví v regionální praxi

Kód KKOV 7105R091
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historické vědy

Kód KKOV 7105T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archeologie

Kód KKOV 7105T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archeologie klasická

Kód KKOV 7105T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archeologie pravěká

Kód KKOV 7105T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archivnictví

Kód KKOV 7105T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archivnictví (v kombinaci)

Kód KKOV 7105T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archivnictví a pomocné vědy historické

Kód KKOV 7105T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Byzantologie

Kód KKOV 7105T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

České dějiny

Kód KKOV 7105T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny a kultura islámských zemí

Kód KKOV 7105T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny antického starověku

Kód KKOV 7105T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Egyptologie

Kód KKOV 7105T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Etnologie

Kód KKOV 7105T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie

Kód KKOV 7105T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie (s archeologií, národopisem a archivnictvím)

Kód KKOV 7105T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie - muzeologie

Kód KKOV 7105T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie - obecné dějiny

Kód KKOV 7105T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie s rozšířenou výukou jazyků

Kód KKOV 7105T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie v kombinaci

Kód KKOV 7105T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Iberoamerikanistika

Kód KKOV 7105T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klasická archeologie

Kód KKOV 7105T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturně historická regionalistika

Kód KKOV 7105T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturní dějiny

Kód KKOV 7105T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturní historie

Kód KKOV 7105T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Moderní dějiny

Kód KKOV 7105T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Muzeologie

Kód KKOV 7105T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecné dějiny

Kód KKOV 7105T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Orientalistika

Kód KKOV 7105T042
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pomocné vědy historické

Kód KKOV 7105T043
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravěká a raně středověká archeologie

Kód KKOV 7105T044
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravěká archeologie (v kombinaci)

Kód KKOV 7105T045
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionalistika

Kód KKOV 7105T046
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie (jednooborová)

Kód KKOV 7105T048
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Iberoamerikanistika - dějiny Latinské Ameriky

Kód KKOV 7105T049
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářské a sociální dějiny novověku

Kód KKOV 7105T050
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie - Starší dějiny

Kód KKOV 7105T063
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německá studia ve středoevropském kontextu

Kód KKOV 7105T066
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie a ochrana průmyslového dědictví

Kód KKOV 7105T069
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

České moderní dějiny (1780-1990)

Kód KKOV 7105T070
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravěká archeologie předního východu

Kód KKOV 7105T073
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana kulturního dědictví

Kód KKOV 7105T076
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny starověku

Kód KKOV 7105T079
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archeologie pravěku a středověku

Kód KKOV 7105T080
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie - české dějiny v evropském kontextu

Kód KKOV 7105T082
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie - hospodářské a sociální dějiny

Kód KKOV 7105T083
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropské kulturní a duchovní dějiny

Kód KKOV 7105T087
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny antické civilizace

Kód KKOV 7105T088
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

TEMA - evropské společnosti: identita a vývoj /European Societies/Sociétés eur.

Kód KKOV 7105T089
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturní dědictví v regionální praxi

Kód KKOV 7105T091
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Medievistika

Kód KKOV 7105T092
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Středoevropská historická studia se zaměřením na české,polské a slovenské dějiny

Kód KKOV 7105T093
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historické vědy

Kód KKOV 7105V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Archeologie

Kód KKOV 7105V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Byzantologie

Kód KKOV 7105V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Církevní dějiny

Kód KKOV 7105V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

České a československé dějiny

Kód KKOV 7105V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

České a slovenské dějiny

Kód KKOV 7105V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

České dějiny

Kód KKOV 7105V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Československé dějiny

Kód KKOV 7105V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

Kód KKOV 7105V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny antického starověku

Kód KKOV 7105V016
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny věd a techniky

Kód KKOV 7105V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Egyptologie

Kód KKOV 7105V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Etnologie

Kód KKOV 7105V019
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie

Kód KKOV 7105V021
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie - české a slovenské dějiny

Kód KKOV 7105V023
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie - české dějiny

Kód KKOV 7105V024
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie - obecné dějiny

Kód KKOV 7105V026
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Kód KKOV 7105V028
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Iberoamerikanistika

Kód KKOV 7105V031
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klasická archeologie

Kód KKOV 7105V032
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kulturní dějiny

Kód KKOV 7105V035
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Latinská medievalistika

Kód KKOV 7105V037
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Moderní dějiny

Kód KKOV 7105V038
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Národopis

Kód KKOV 7105V040
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecné dějiny

Kód KKOV 7105V041
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pomocné vědy historické

Kód KKOV 7105V043
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravěká a raně středověká archeologie

Kód KKOV 7105V044
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářské a sociální dějiny / historie techniky

Kód KKOV 7105V055
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravěká a středověká archeologie

Kód KKOV 7105V059
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Církevní a obecné dějiny

Kód KKOV 7105V061
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Didaktika dějepisu

Kód KKOV 7105V068
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Moderní hospodářské a sociální dějiny

Kód KKOV 7105V072
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie techniky

Kód KKOV 7105V081
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Moderní dějiny střední Evropy

Kód KKOV 7105V085
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Soudobé evropské dějiny /Contemporary European History/Moderne europ. Geschichte

Kód KKOV 7105V090
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0222
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační studia a knihovnictví

Kód KKOV 7201R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační studia a knihovnictví

Kód KKOV 7201R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační systémy

Kód KKOV 7201R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Knihovnictví

Kód KKOV 7201R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vědecké informace a knihovnictví

Kód KKOV 7201R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vědecké informace a knihovnictví - knihovnictví

Kód KKOV 7201R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační studia se zaměřením na knihovnictví

Kód KKOV 7201R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační studia a knihovnictví

Kód KKOV 7201T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační studia a knihovnictví

Kód KKOV 7201T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vědecké informace a knihovnictví

Kód KKOV 7201T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vědeckotechnické informace

Kód KKOV 7201T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Studia nových médií

Kód KKOV 7201T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu

Kód KKOV 7201T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační studia a knihovnictví

Kód KKOV 7201V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační věda

Kód KKOV 7201V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mediální a komunikační studia

Kód KKOV 7202R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jazyková a literární kultura

Kód KKOV 7202R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Masová komunikace a žurnalistika

Kód KKOV 7202R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mediální studia a žurnalistika

Kód KKOV 7202R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Publicistika

Kód KKOV 7202R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Žurnalistika

Kód KKOV 7202R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marketingové a sociální komunikace

Kód KKOV 7202R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hudební publicistika

Kód KKOV 7202R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mediální studia

Kód KKOV 7202R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marketingová komunikace a public relations

Kód KKOV 7202R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální a masová komunikace

Kód KKOV 7202R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Communication and Mass Media

Kód KKOV 7202R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická žurnalistika

Kód KKOV 7202R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tvůrčí psaní a publicistika

Kód KKOV 7202R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunikace v médiích

Kód KKOV 7202R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Literární dokumentaristika a teorie čtenářství

Kód KKOV 7202R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Journalism and Communications

Kód KKOV 7202R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální a mediální komunikace

Kód KKOV 7202R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mediální a komunikační studia

Kód KKOV 7202T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Masová komunikace

Kód KKOV 7202T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Masová komunikace a žurnalistika

Kód KKOV 7202T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mediální studia a žurnalistika

Kód KKOV 7202T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Žurnalistika

Kód KKOV 7202T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Žurnalistika v kombinaci

Kód KKOV 7202T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Interaktivní média - Mediální komunikace

Kód KKOV 7202T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Interaktivní média - Redakční práce

Kód KKOV 7202T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marketingové a sociální komunikace

Kód KKOV 7202T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mediální studia

Kód KKOV 7202T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronická kultura a sémiotika

Kód KKOV 7202T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Interaktivní média

Kód KKOV 7202T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mediální komunikace

Kód KKOV 7202T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Redakční práce

Kód KKOV 7202T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální a masová komunikace

Kód KKOV 7202T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunikace v médiích

Kód KKOV 7202T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunikační studia

Kód KKOV 7202T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální a mediální komunikace

Kód KKOV 7202T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mediální a komunikační studia

Kód KKOV 7202V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Masová komunikace a žurnalistika

Kód KKOV 7202V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mediální studia

Kód KKOV 7202V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mediální a kulturální studia

Kód KKOV 7202V027
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační služby a knihovnictví

Kód KKOV 7241N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Mediální komunikace a žurnalistika

Kód KKOV 7242N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Filologie - obecná lingvistika

Kód KKOV 7301R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filologie - obecná lingvistika

Kód KKOV 7301T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filologie - obecná lingvistika

Kód KKOV 7301V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bohemistika

Kód KKOV 7302R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bohemistika

Kód KKOV 7302T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bohemistika

Kód KKOV 7302V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slovanská filologie

Kód KKOV 7303R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slovanská filologie

Kód KKOV 7303T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slovanská filologie

Kód KKOV 7303V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klasická filologie

Kód KKOV 7304R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klasická filologie

Kód KKOV 7304T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klasická filologie

Kód KKOV 7304V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Germánská filologie

Kód KKOV 7305R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Germánská filologie

Kód KKOV 7305T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Germánská filologie

Kód KKOV 7305V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Románská filologie

Kód KKOV 7306R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Románská filologie

Kód KKOV 7306T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Románská filologie

Kód KKOV 7306V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Orientální a neindoevropská filologie

Kód KKOV 7307R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Orientální a neindoevropská filologie

Kód KKOV 7307T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Orientální a neindoevropská filologie

Kód KKOV 7307V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná filologie

Kód KKOV 7308R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná filologie

Kód KKOV 7308T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná filologie

Kód KKOV 7308V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filologie

Kód KKOV 7310R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Afrikanistika

Kód KKOV 7310R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Albánština

Kód KKOV 7310R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglický jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Angličtina

Kód KKOV 7310R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Angličtina a němčina pro hospodářskou praxi

Kód KKOV 7310R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Angličtina pro hospodářskou sféru a cestovní ruch

Kód KKOV 7310R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Baltistika

Kód KKOV 7310R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Běloruština

Kód KKOV 7310R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bengálština

Kód KKOV 7310R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bulharistika

Kód KKOV 7310R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bulharský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Cizí jazyky pro komerční praxi

Kód KKOV 7310R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Česká filologie

Kód KKOV 7310R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích

Kód KKOV 7310R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Česká literatura

Kód KKOV 7310R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český jazyk a literatura - česká literatura, dokument. a tvor. využití

Kód KKOV 7310R035
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Čeština pro cizince

Kód KKOV 7310R040
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Čeština v komunikaci neslyšících

Kód KKOV 7310R041
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dánština

Kód KKOV 7310R043
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Estonština

Kód KKOV 7310R044
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finština

Kód KKOV 7310R049
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fonetika

Kód KKOV 7310R050
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzská filologie

Kód KKOV 7310R051
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310R052
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R054
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzský jazyk pro podnikatelskou sféru

Kód KKOV 7310R055
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzský jazyk s odborným zaměřením

Kód KKOV 7310R056
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzština

Kód KKOV 7310R057
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii

Kód KKOV 7310R058
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hebraistika

Kód KKOV 7310R061
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hindština

Kód KKOV 7310R062
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Indologie

Kód KKOV 7310R065
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Íránistika

Kód KKOV 7310R067
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Islandština

Kód KKOV 7310R068
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Italská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310R070
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Italský jazyk

Kód KKOV 7310R071
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Italský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R072
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Japanistika

Kód KKOV 7310R074
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Japanologie

Kód KKOV 7310R075
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Japonská filologie

Kód KKOV 7310R076
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klasická filologie

Kód KKOV 7310R079
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klasický řecký jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R081
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Koreanistika

Kód KKOV 7310R083
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kroatistika

Kód KKOV 7310R084
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Latina

Kód KKOV 7310R085
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Latinská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310R087
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Latinský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R088
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lingvistika a fonetika

Kód KKOV 7310R089
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Litevština

Kód KKOV 7310R091
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lotyšština

Kód KKOV 7310R092
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Maďarština

Kód KKOV 7310R094
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Makedonistika

Kód KKOV 7310R095
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mongolistika

Kód KKOV 7310R099
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Němčina pro hospodářskou sféru a cestovní ruch

Kód KKOV 7310R101
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nizozemská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310R108
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nizozemský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R109
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nizozemština

Kód KKOV 7310R110
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Norský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R111
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Norština

Kód KKOV 7310R112
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Novořecký jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R113
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Novořečtina

Kód KKOV 7310R114
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná jazykověda

Kód KKOV 7310R115
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná lingvistika

Kód KKOV 7310R116
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchodní ruština

Kód KKOV 7310R117
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Perština

Kód KKOV 7310R121
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polonistika

Kód KKOV 7310R122
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310R124
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R127
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Portugalská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310R129
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Portugalský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R130
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Portugalština

Kód KKOV 7310R131
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství a tlumočnictví

Kód KKOV 7310R132
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství a tlumočnictví - Aj, Frj, Nj, Rj, Špj

Kód KKOV 7310R133
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství a tlumočnictví, angličtina - italština

Kód KKOV 7310R135
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství a tlumočnictví, angličtina - němčina

Kód KKOV 7310R136
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rómština

Kód KKOV 7310R140
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rumunština

Kód KKOV 7310R142
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rusistika

Kód KKOV 7310R143
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310R145
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruský a německý jazyk pro hospodářskou sféru

Kód KKOV 7310R148
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruský a španělský jazyk pro hospodářskou sféru

Kód KKOV 7310R149
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R151
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruský jazyk a německý jazyk pro hospodářskou a obchodní sféru

Kód KKOV 7310R152
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruský jazyk a španělský jazyk pro hospodářskou sféru

Kód KKOV 7310R153
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruština pro hospodářskou sféru a cestovní ruch

Kód KKOV 7310R154
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast

Kód KKOV 7310R155
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řečtina

Kód KKOV 7310R156
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sánskrt

Kód KKOV 7310R157
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sinologie

Kód KKOV 7310R159
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slavistika

Kód KKOV 7310R160
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slovakistika

Kód KKOV 7310R161
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slovenistika

Kód KKOV 7310R164
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slovenský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R166
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slovinský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R167
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sorabistika

Kód KKOV 7310R168
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Srbský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R169
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Španělská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310R172
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Španělská filologie (jednooborová)

Kód KKOV 7310R173
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Španělský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R174
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Španělština

Kód KKOV 7310R175
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Španělština pro hospodářskou sféru a cestovní ruch

Kód KKOV 7310R176
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Švédština

Kód KKOV 7310R177
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tamilština

Kód KKOV 7310R178
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tibetanistika

Kód KKOV 7310R179
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Turečtina

Kód KKOV 7310R181
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ukrajinská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310R183
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ukrajinský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310R184
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ukrajinština

Kód KKOV 7310R185
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Urdština

Kód KKOV 7310R186
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vietnamistika

Kód KKOV 7310R187
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství a tlumočnictví, němčina - italština

Kód KKOV 7310R188
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglický jazyk pro hospodářskou praxi

Kód KKOV 7310R189
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německý jazyk pro hospodářskou praxi

Kód KKOV 7310R190
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Angličtina ve sféře podnikání

Kód KKOV 7310R191
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Němčina ve sféře podnikání

Kód KKOV 7310R192
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruština ve sféře podnikání

Kód KKOV 7310R193
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Španělština ve sféře podnikání

Kód KKOV 7310R194
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nizozemština pro hospodářskou praxi

Kód KKOV 7310R195
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství a tlumočnictví - angličtina

Kód KKOV 7310R197
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství a tlumočnictví - francouzština

Kód KKOV 7310R198
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství a tlumočnictví - němčina

Kód KKOV 7310R199
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství a tlumočnictví - ruština

Kód KKOV 7310R200
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Arabistika

Kód KKOV 7310R202
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Romistika

Kód KKOV 7310R215
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Turkologie

Kód KKOV 7310R220
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Východoevrop.studia se specializací rusistika,ukrajinistika,lettonistika,lithuan

Kód KKOV 7310R223
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slavistická studia se specializací bulg,kroat,maked,polon,serb,slav,sloven,sorab

Kód KKOV 7310R224
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Indonesistika

Kód KKOV 7310R226
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk

Kód KKOV 7310R228
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk

Kód KKOV 7310R229
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Kód KKOV 7310R230
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Japonská studia

Kód KKOV 7310R234
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Kód KKOV 7310R235
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Interkulturní germanistika

Kód KKOV 7310R242
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Starořečtina

Kód KKOV 7310R247
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7310R249
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slavistická studia zemí Evropské unie

Kód KKOV 7310R255
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Angličtina se zaměřením na překlad a tlumočení

Kód KKOV 7310R256
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezikulturní komunikace - čeština - španělština

Kód KKOV 7310R269
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Angličtina pro školskou praxi

Kód KKOV 7310R281
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Němčina pro školskou praxi

Kód KKOV 7310R282
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Contex

Kód KKOV 7310R283
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Italianistika

Kód KKOV 7310R285
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Angličtina pro mezikulturní komunikaci

Kód KKOV 7310R286
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzština pro mezikulturní komunikaci

Kód KKOV 7310R287
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Němčina pro mezikulturní komunikaci

Kód KKOV 7310R288
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruština pro mezikulturní komunikaci

Kód KKOV 7310R289
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Skandinávská studia

Kód KKOV 7310R292
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finská studia

Kód KKOV 7310R298
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polská filologie v kontextu evropské kultury a literatury

Kód KKOV 7310R299
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury

Kód KKOV 7310R300
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Kód KKOV 7310R301
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - němčina

Kód KKOV 7310R307
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Japonština pro hospodářskou praxi

Kód KKOV 7310R310
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii

Kód KKOV 7310R313
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

Kód KKOV 7310R314
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

Kód KKOV 7310R315
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost

Kód KKOV 7310R324
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

Kód KKOV 7310R326
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglický jazyk pro odbornou praxi

Kód KKOV 7310R334
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Praktická nizozemská filologie

Kód KKOV 7310R336
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Novořecká filologie

Kód KKOV 7310R340
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Česko-německá areálová studia

Kód KKOV 7310R346
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německý jazyk pro odbornou praxi

Kód KKOV 7310R348
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český jazyk pro média a veřejnou sféru

Kód KKOV 7310R350
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Italský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Kód KKOV 7310R351
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Korejština pro hospodářskou praxi

Kód KKOV 7310R352
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad

Kód KKOV 7310R353
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Katalánský jazyk a literatura (jednooborové)

Kód KKOV 7310R356
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch (jednooborové)

Kód KKOV 7310R358
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ukrajinská studia

Kód KKOV 7310R363
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Kód KKOV 7310R366
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filologie

Kód KKOV 7310T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Afrikanistika

Kód KKOV 7310T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Albánština

Kód KKOV 7310T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglická a americká literatura

Kód KKOV 7310T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglická filologie

Kód KKOV 7310T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglická filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglická filologie (jednooborová)

Kód KKOV 7310T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglický jazyk

Kód KKOV 7310T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglický jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglistika - amerikanistika

Kód KKOV 7310T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglistika a amerikanistika

Kód KKOV 7310T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Arabština

Kód KKOV 7310T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Baltistika

Kód KKOV 7310T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Běloruština

Kód KKOV 7310T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bengálština

Kód KKOV 7310T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bulharistika

Kód KKOV 7310T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bulharský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Česká filologie

Kód KKOV 7310T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český jazyk

Kód KKOV 7310T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český jazyk a literatura (v kombinaci)

Kód KKOV 7310T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český jazyk a literatura pro cizince

Kód KKOV 7310T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český nebo slovenský jazyk (v kombinaci)

Kód KKOV 7310T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český nebo slovenský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Čeština

Kód KKOV 7310T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Čeština pro cizince

Kód KKOV 7310T040
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Čeština v komunikaci neslyšících

Kód KKOV 7310T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Čínská filologie

Kód KKOV 7310T042
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dánština

Kód KKOV 7310T043
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Estonština

Kód KKOV 7310T044
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filologie a dějiny blízkého východu, Afriky a Indie

Kód KKOV 7310T045
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filologie a dějiny blízkého východu, Afriky a Indie (v komb.)

Kód KKOV 7310T046
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filologie a dějiny dálného východu

Kód KKOV 7310T047
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filologie a dějiny dálného východu (v kombinaci)

Kód KKOV 7310T048
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finština

Kód KKOV 7310T049
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fonetika

Kód KKOV 7310T050
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzská filologie

Kód KKOV 7310T051
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310T052
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T054
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzština

Kód KKOV 7310T057
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hebraistika

Kód KKOV 7310T061
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hindština

Kód KKOV 7310T062
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hungaristika a ugrofinistika

Kód KKOV 7310T063
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Indologie

Kód KKOV 7310T065
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Indonéština

Kód KKOV 7310T066
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Íránistika

Kód KKOV 7310T067
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Islandština

Kód KKOV 7310T068
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Italská filologie

Kód KKOV 7310T069
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Italská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310T070
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Italský jazyk

Kód KKOV 7310T071
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Italský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T072
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Italština

Kód KKOV 7310T073
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Japanistika

Kód KKOV 7310T074
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Japanologie

Kód KKOV 7310T075
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Japonská filologie

Kód KKOV 7310T076
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klasická filologie

Kód KKOV 7310T079
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klasická filologie (v kombinaci)

Kód KKOV 7310T080
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klasický řecký jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T081
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Koreanistika

Kód KKOV 7310T083
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kroatistika

Kód KKOV 7310T084
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Latina

Kód KKOV 7310T085
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Latinská filologie

Kód KKOV 7310T086
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Latinská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310T087
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Latinský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T088
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lingvistika a fonetika

Kód KKOV 7310T089
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lingvistika a fonetika v kombinaci

Kód KKOV 7310T090
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Litevština

Kód KKOV 7310T091
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lotyšština

Kód KKOV 7310T092
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Maďarský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T093
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Maďarština

Kód KKOV 7310T094
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Makedonistika

Kód KKOV 7310T095
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Makedonský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T096
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Moderní filologie

Kód KKOV 7310T097
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mongolistika

Kód KKOV 7310T099
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Němčina

Kód KKOV 7310T100
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německá filologie

Kód KKOV 7310T102
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německá filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310T103
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německá literatura

Kód KKOV 7310T104
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německý jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T106
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nizozemská filologie

Kód KKOV 7310T107
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nizozemská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310T108
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nizozemský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T109
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nizozemština

Kód KKOV 7310T110
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Norský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T111
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Norština

Kód KKOV 7310T112
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Novořecký jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T113
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Novořečtina

Kód KKOV 7310T114
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná jazykověda

Kód KKOV 7310T115
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná lingvistika

Kód KKOV 7310T116
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Odborná francouzština pro hospodářskou praxi

Kód KKOV 7310T118
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Odborná ruština pro hospodářskou praxi

Kód KKOV 7310T119
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Perština

Kód KKOV 7310T121
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polonistika

Kód KKOV 7310T122
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polská filologie

Kód KKOV 7310T123
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310T124
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polský jazyk

Kód KKOV 7310T126
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T127
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Portugalská filologie

Kód KKOV 7310T128
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Portugalská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310T129
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Portugalský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T130
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Portugalština

Kód KKOV 7310T131
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství a tlumočnictví

Kód KKOV 7310T132
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství a tlumočnictví - Aj, Frj, Nj, Rj, Špj

Kód KKOV 7310T133
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství a tlumočnictví v kombinaci

Kód KKOV 7310T134
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rómština

Kód KKOV 7310T140
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rumunský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T141
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rumunština

Kód KKOV 7310T142
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rusistika

Kód KKOV 7310T143
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruská filologie

Kód KKOV 7310T144
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310T145
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruská filologie (jednooborová)

Kód KKOV 7310T146
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruská literatura

Kód KKOV 7310T147
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T151
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řečtina

Kód KKOV 7310T156
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sánskrt

Kód KKOV 7310T157
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sinologie

Kód KKOV 7310T159
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slavistika

Kód KKOV 7310T160
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slovakistika

Kód KKOV 7310T161
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slovenistika

Kód KKOV 7310T164
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slovenský jazyk

Kód KKOV 7310T165
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slovenský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T166
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slovinský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T167
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sorabistika

Kód KKOV 7310T168
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Srbský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T169
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Srovnávací indoevropská jazykověda

Kód KKOV 7310T170
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Španělská filologie

Kód KKOV 7310T171
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Španělská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310T172
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Španělská filologie (jednooborová)

Kód KKOV 7310T173
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Španělský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T174
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Španělština

Kód KKOV 7310T175
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Švédština

Kód KKOV 7310T177
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tibetanistika /Tibetan Studies/

Kód KKOV 7310T179
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Turečtina

Kód KKOV 7310T181
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ukrajinská filologie

Kód KKOV 7310T182
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ukrajinská filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310T183
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ukrajinský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310T184
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ukrajinština

Kód KKOV 7310T185
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Urdština

Kód KKOV 7310T186
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vietnamistika

Kód KKOV 7310T187
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství a tlumočnictví - angličtina

Kód KKOV 7310T197
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství a tlumočnictví - francouzština

Kód KKOV 7310T198
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství a tlumočnictví - němčina

Kód KKOV 7310T199
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství a tlumočnictví - ruština

Kód KKOV 7310T200
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Arabistika

Kód KKOV 7310T202
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hindština a urdština

Kód KKOV 7310T205
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Indologie (indická filologie) se specializací bengálština,hindština,sánskrt,tami

Kód KKOV 7310T206
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Indologie (indická studia se specializací hindština jednooborová)

Kód KKOV 7310T207
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Indologie (indická studia) se specializací:bengálština,hindština,sánskrt,tamilšt

Kód KKOV 7310T208
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jugoslavština

Kód KKOV 7310T209
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Koreanistika (jednooborová)

Kód KKOV 7310T210
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Maďarština (jednooborová)

Kód KKOV 7310T212
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Maďarština (jen dvouoborová)

Kód KKOV 7310T213
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Romistika

Kód KKOV 7310T215
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Romistika (jednooborová)

Kód KKOV 7310T216
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sinologie (jednooborová)

Kód KKOV 7310T217
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slavistická studia se specializací jednooborová

Kód KKOV 7310T218
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Východoevrop.studia se specializací rusistika,ukrajinistika,lettonistika,lithuan

Kód KKOV 7310T223
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slavistická studia se specializací bulg,kroat,maked,polon,serb,slav,sloven,sorab

Kód KKOV 7310T224
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Latinská medievistika

Kód KKOV 7310T227
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Čínská filologie (jednooborová)

Kód KKOV 7310T232
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Japonská studia

Kód KKOV 7310T234
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bohemistika

Kód KKOV 7310T239
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Indologie se specializací sanskrt, tamilština

Kód KKOV 7310T240
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Východoevropská studia se specializací rusistika

Kód KKOV 7310T241
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Germanistická medievistika

Kód KKOV 7310T243
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Východoevropská studia

Kód KKOV 7310T264
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství: čeština - angličtina

Kód KKOV 7310T270
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství: čeština - francouzština

Kód KKOV 7310T271
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství: čeština - němčina

Kód KKOV 7310T272
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství: čeština - ruština

Kód KKOV 7310T273
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství: čeština - španělština

Kód KKOV 7310T274
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tlumočnictví: čeština - angličtina

Kód KKOV 7310T275
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tlumočnictví: čeština - francouzština

Kód KKOV 7310T276
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tlumočnictví: čeština - němčina

Kód KKOV 7310T277
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tlumočnictví: čeština - ruština

Kód KKOV 7310T278
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Skandinávská studia

Kód KKOV 7310T292
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství anglického jazyka

Kód KKOV 7310T293
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství francouzského jazyka

Kód KKOV 7310T294
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství německého jazyka

Kód KKOV 7310T295
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná lingvistika a teorie komunikace

Kód KKOV 7310T311
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český jazyk-specializační studium

Kód KKOV 7310T316
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzský jazyk

Kód KKOV 7310T318
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Španělský jazyk

Kód KKOV 7310T319
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tolken en Vertalen Nederlands als B-taal

Kód KKOV 7310T321
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Němčina pro překladatelskou praxi

Kód KKOV 7310T323
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

Kód KKOV 7310T326
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Latinský jazyk a literatura středověku

Kód KKOV 7310T327
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzština pro překladatelskou praxi

Kód KKOV 7310T328
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Španělština pro překladatelskou praxi

Kód KKOV 7310T329
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polština pro překladatelskou praxi

Kód KKOV 7310T331
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruština pro překladatelskou praxi

Kód KKOV 7310T332
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad

Kód KKOV 7310T333
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Literární a mezikulturní komunikace

Kód KKOV 7310T335
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Angličtina pro překladatelskou praxi

Kód KKOV 7310T338
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu

Kód KKOV 7310T339
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Novořecká filologie

Kód KKOV 7310T340
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglofonní literatury a kultury

Kód KKOV 7310T343
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finská filologie

Kód KKOV 7310T345
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Česko-německá areálová studia

Kód KKOV 7310T346
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruština pro překladatele (jednooborové studium)

Kód KKOV 7310T347
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Překladatelství španělského jazyka

Kód KKOV 7310T349
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sdružená jihoslovanská studia

Kód KKOV 7310T361
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa

Kód KKOV 7310T364
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filologie

Kód KKOV 7310V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglická a americká literatura

Kód KKOV 7310V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglická literatura

Kód KKOV 7310V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglický jazyk

Kód KKOV 7310V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglický jazyk a literatura

Kód KKOV 7310V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Česká literatura

Kód KKOV 7310V031
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český jazyk

Kód KKOV 7310V032
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český jazyk a literatura

Kód KKOV 7310V033
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fonetika

Kód KKOV 7310V050
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzská literatura

Kód KKOV 7310V053
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzský jazyk a literatura

Kód KKOV 7310V054
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Germánské jazyky

Kód KKOV 7310V060
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hungaristika a ugrofinistika

Kód KKOV 7310V063
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jazykověda konkrétních jazykových skupin

Kód KKOV 7310V077
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jazyky zemí Asie a Afriky

Kód KKOV 7310V078
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klasická filologie

Kód KKOV 7310V079
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5