Obory

SŠsM, elektrotechnika, telekomunikace, VT

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Výpočetní vědy /Computational Sciences/

Kód KKOV 2612V078
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní technika a informatika

Kód KKOV 2631N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Elektrotechnika

Kód KKOV 2641M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Elektrotechnika

Kód KKOV 2641N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Elektrotechnika - mechatronické systémy

Kód KKOV 2641N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Silnoproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2641N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Automatizace a informatika

Kód KKOV 2641N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Výroba, přenos a užití elektrické energie

Kód KKOV 2641N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Automatizační technika

Kód KKOV 2641N05
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Elektrotechnika v inteligentních stavbách

Kód KKOV 2641N06
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Elektrotechnika - elektromechanické systémy

Kód KKOV 2641N07
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Průmyslová elektrotechnika

Kód KKOV 2641N08
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Elektrická trakce v dopravě - údržba a opravy kolejových vozidel

Kód KKOV 2642M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Silnoproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2642N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Letecké radiové a radiotechnické zabezpečení

Kód KKOV 2643M014
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Elektronika

Kód KKOV 2643N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Elektronika

Kód KKOV 2643N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Slaboproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2643N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Elektrické a speciální vybavení letadel

Kód KKOV 2644M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Automatizace

Kód KKOV 2644N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Automatizační technika

Kód KKOV 2644N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Automatizované systémy

Kód KKOV 2644N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Telekomunikace

Kód KKOV 2645M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě - sdělovací technika

Kód KKOV 2646M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Aplikovaná elektronika

Kód KKOV 2646N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Systémový administrátor IT

Kód KKOV 2647N16
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Informatika ve firemní praxi

Kód KKOV 2647N22
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4