Obory

VŠ, zdravotnictví bez ošetřovatelství

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika

Kód KKOV 1702R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařská fyzika

Kód KKOV 1702R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Užitá fyzika

Kód KKOV 1702R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Měření a počítačová prezentace dat

Kód KKOV 1702R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná radiobiologie a toxikologie

Kód KKOV 1702R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biofyzika a zdravotnická technika

Kód KKOV 1702R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Krizová radiobiologie a toxikologie

Kód KKOV 1702R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika v medicíně

Kód KKOV 1702R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie a ochrana zájmových organismů

Kód KKOV 4106T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretické a preklinické vědy

Kód KKOV 5102V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0910
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Všeobecné lékařství

Kód KKOV 5103R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Všeobecné lékařství

Kód KKOV 5103T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dětské lékařství

Kód KKOV 5103T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hygiena

Kód KKOV 5103T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klinická biologie

Kód KKOV 5103T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařství

Kód KKOV 5103T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Všeobecné lékařství

Kód KKOV 5103T065
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením

Kód KKOV 5103T066
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální epidemiologie

Kód KKOV 5103T075
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Všeobecné lékařství

Kód KKOV 5103V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anatomie, histologie a embryologie

Kód KKOV 5103V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anesteziologie a resuscitace

Kód KKOV 5103V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dermatovenerologie

Kód KKOV 5103V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dětská onkologie

Kód KKOV 5103V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dětské lékařství

Kód KKOV 5103V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Epidemiologie

Kód KKOV 5103V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Experimentální a vývojová morfologie

Kód KKOV 5103V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Experimentální chirurgie

Kód KKOV 5103V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyziologie a patofyziologie člověka

Kód KKOV 5103V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyziologie a patologická fyziologie

Kód KKOV 5103V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Gerontologie

Kód KKOV 5103V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Gynekologie a porodnictví

Kód KKOV 5103V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Gynekologie dětí a dorostu

Kód KKOV 5103V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hygiena

Kód KKOV 5103V014
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hygiena a preventivní lékařství

Kód KKOV 5103V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Kód KKOV 5103V016
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chirurgické obory

Kód KKOV 5103V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chirurgické obory dětí a dorostu

Kód KKOV 5103V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chirurgie

Kód KKOV 5103V019
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařská biofyzika

Kód KKOV 5103V021
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařská biofyzika a zobrazovací technika v medicíně

Kód KKOV 5103V022
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařská biologie

Kód KKOV 5103V023
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařská etika

Kód KKOV 5103V024
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařská farmakologie

Kód KKOV 5103V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařská genetika

Kód KKOV 5103V026
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařská chemie a biochemie

Kód KKOV 5103V027
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařská imunologie

Kód KKOV 5103V028
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařská mikrobiologie

Kód KKOV 5103V029
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nauka o zdravotnictví

Kód KKOV 5103V031
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Neurologie

Kód KKOV 5103V032
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Neurologie a psychiatrie

Kód KKOV 5103V033
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Neurologie dětí a dorostu

Kód KKOV 5103V034
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Neurovědy

Kód KKOV 5103V035
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Normální a patologická fyziologie

Kód KKOV 5103V036
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Normální anatomie, histologie a embryologie

Kód KKOV 5103V037
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nukleární medicína

Kód KKOV 5103V038
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Oční lékařství

Kód KKOV 5103V039
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Oftalmologie

Kód KKOV 5103V040
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Onkologie

Kód KKOV 5103V041
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Otorinolaryngologie

Kód KKOV 5103V042
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Kód KKOV 5103V043
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Patologická anatomie

Kód KKOV 5103V044
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Patologická anatomie a soudní lékařství

Kód KKOV 5103V045
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Patologie

Kód KKOV 5103V046
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Patologie a soudní lékařství pro dětský věk

Kód KKOV 5103V047
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pediatrie

Kód KKOV 5103V048
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Preventivní medicína

Kód KKOV 5103V049
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Psychiatrie

Kód KKOV 5103V050
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Psychiatrie dětí a dorostu

Kód KKOV 5103V051
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radiologie

Kód KKOV 5103V052
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rentgenologie a radiologie

Kód KKOV 5103V053
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální lékařství

Kód KKOV 5103V054
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví

Kód KKOV 5103V055
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělovýchovné lékařství

Kód KKOV 5103V056
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vnitřní lékařství

Kód KKOV 5103V057
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vnitřní lékařství dětí a dorostu

Kód KKOV 5103V058
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vnitřní nemoci

Kód KKOV 5103V059
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská epidemiologie

Kód KKOV 5103V060
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská hygiena

Kód KKOV 5103V061
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská chirurgie

Kód KKOV 5103V062
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská radiobiologie

Kód KKOV 5103V063
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské vnitřní lékařství

Kód KKOV 5103V064
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výživa

Kód KKOV 5103V067
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zobrazovací metody

Kód KKOV 5103V068
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařská mikrobiologie a imunologie

Kód KKOV 5103V070
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Kód KKOV 5103V071
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Soudní lékařství

Kód KKOV 5103V072
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kardiologie

Kód KKOV 5103V073
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Urologie/Urology

Kód KKOV 5103V074
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stomatologie

Kód KKOV 5104R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stomatologie

Kód KKOV 5104T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stomatologie

Kód KKOV 5104T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zubní lékařství

Kód KKOV 5104T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské zubní lékařství

Kód KKOV 5104T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stomatologie

Kód KKOV 5104V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stomatologie

Kód KKOV 5104V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stomatologie dětí a dorostu

Kód KKOV 5104V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmaceutická chemie

Kód KKOV 5201R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmaceutická chemie

Kód KKOV 5201T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmaceutická chemie

Kód KKOV 5201V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmakologie

Kód KKOV 5202R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmakologie

Kód KKOV 5202T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmakologie

Kód KKOV 5202V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmakognosie

Kód KKOV 5203R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmakognosie

Kód KKOV 5203T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmakognosie

Kód KKOV 5203V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmaceutická technologie

Kód KKOV 5204R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmaceutická technologie

Kód KKOV 5204T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmaceutická technologie

Kód KKOV 5204V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální farmacie - lékárenství

Kód KKOV 5205R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální farmacie - lékárenství

Kód KKOV 5205T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální farmacie - lékárenství

Kód KKOV 5205V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmacie

Kód KKOV 5206R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmacie

Kód KKOV 5206T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmacie

Kód KKOV 5206T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klinická farmacie

Kód KKOV 5206T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologická farmacie

Kód KKOV 5206T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Všeobecná farmacie

Kód KKOV 5206T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská farmacie

Kód KKOV 5206T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmacie

Kód KKOV 5206V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmaceutická chemie

Kód KKOV 5206V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmaceutická technologie

Kód KKOV 5206V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmaceutická technologie - galenická farmacie

Kód KKOV 5206V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmakognosie

Kód KKOV 5206V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmakologie

Kód KKOV 5206V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmakologie a toxikologie

Kód KKOV 5206V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Galenická farmacie

Kód KKOV 5206V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Gerontofarmacie

Kód KKOV 5206V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klinická farmacie

Kód KKOV 5206V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kontrola chemických léčiv

Kód KKOV 5206V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální farmacie - lékárenství

Kód KKOV 5206V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Toxikologie

Kód KKOV 5206V014
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Toxikologie přírodních látek

Kód KKOV 5206V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmaceutická analýza

Kód KKOV 5206V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnost a kvalita léčiv

Kód KKOV 5206V019
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmakognosie a toxikologie přírodních látek /Pharmacogn.,Toxicol. of Natural C.

Kód KKOV 5206V020
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klinická a sociální farmacie /Clinical and Social Pharmacy/

Kód KKOV 5206V021
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotnická bioanalytika

Kód KKOV 5207R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotnická bioanalytika

Kód KKOV 5207R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotnická bioanalytika

Kód KKOV 5207T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotnická bioanalytika

Kód KKOV 5207T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Odborný pracovník v laboratorních metodách

Kód KKOV 5207T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotnická bioanalytika

Kód KKOV 5207V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bioanalytická chemie

Kód KKOV 5207V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatelství

Kód KKOV 5341E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provoz zdravotnických zařízení

Kód KKOV 5341E502
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Ošetřovatelství

Kód KKOV 5341H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zdravotník

Kód KKOV 5341H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Ošetřovatel

Kód KKOV 5341H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Ošetřovatel

Kód KKOV 5341H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Ošetřovatelství

Kód KKOV 5341J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Ošetřovatelka

Kód KKOV 5341J001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Ošetřovatelka - rodinná výchova

Kód KKOV 5341J002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zubní instrumentářka

Kód KKOV 5341J01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Ošetřovatelství

Kód KKOV 5341L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Diplomovaný fyzioterapeut

Kód KKOV 5342N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Rehabilitace

Kód KKOV 5342R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Arteterapie

Kód KKOV 5342R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ergoterapie

Kód KKOV 5342R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Funkční patologie hybné soustavy

Kód KKOV 5342R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzioterapie

Kód KKOV 5342R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzioterapie a ergoterapie

Kód KKOV 5342R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Léčebná rehabilitace a fyzioterapie

Kód KKOV 5342R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rehabilitace a fyzioterapie

Kód KKOV 5342R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rehabilitační pracovník

Kód KKOV 5342R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených

Kód KKOV 5342R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby

Kód KKOV 5342R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prevence a rehabilitace sociální patologie

Kód KKOV 5342R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rehabilitace

Kód KKOV 5342T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ergoterapie

Kód KKOV 5342T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Funkční patologie hybné soustavy

Kód KKOV 5342T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzioterapie

Kód KKOV 5342T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzioterapie - rehabilitace

Kód KKOV 5342T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzioterapie a algoterapie

Kód KKOV 5342T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzioterapie a ergoterapie

Kód KKOV 5342T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klinická kineziologie a kinezioterapie

Kód KKOV 5342T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Léčebná rehabilitace a fyzioterapie

Kód KKOV 5342T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rehabilitace a sociální práce

Kód KKOV 5342T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených

Kód KKOV 5342T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby

Kód KKOV 5342T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby

Kód KKOV 5342T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

Kód KKOV 5342T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diplomovaný zdravotní laborant

Kód KKOV 5343N21
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Laborant ve zdravotnictví

Kód KKOV 5343R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Laborant ve zdravotnictví

Kód KKOV 5343T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diplomovaný zubní technik

Kód KKOV 5344N11
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Technik ve zdravotnictví

Kód KKOV 5344R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technik ve zdravotnictví

Kód KKOV 5344T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diplomovaný asistent hygienické služby

Kód KKOV 5345N005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1021
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Specializace ve zdravotnictví

Kód KKOV 5345R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dentální hygienička

Kód KKOV 5345R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diplomovaný zubní technik

Kód KKOV 5345R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Funkční a laboratorní vyšetřování ve zdravotnictví

Kód KKOV 5345R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klinický asistent

Kód KKOV 5345R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kosmetologická sestra

Kód KKOV 5345R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana veřejného zdraví

Kód KKOV 5345R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Optika -optometrie

Kód KKOV 5345R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Optometrie

Kód KKOV 5345R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radiologický asistent

Kód KKOV 5345R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výživa člověka

Kód KKOV 5345R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotní výchova

Kód KKOV 5345R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotnická technika

Kód KKOV 5345R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotnické vyšetřovací metody

Kód KKOV 5345R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření

Kód KKOV 5345R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotní laborant

Kód KKOV 5345R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotnický záchranář

Kód KKOV 5345R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management klinických dat

Kód KKOV 5345R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ortotik - protetik

Kód KKOV 5345R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nutriční terapeut

Kód KKOV 5345R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dentální hygienistka

Kód KKOV 5345R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ortoptika

Kód KKOV 5345R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Optika a optometrie

Kód KKOV 5345R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotně-sociální pracovník

Kód KKOV 5345R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Specializace ve zdravotnictví

Kód KKOV 5345T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana veřejného zdraví

Kód KKOV 5345T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Optometrie

Kód KKOV 5345T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radiologický asistent

Kód KKOV 5345T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce se zdravotnickým profilem

Kód KKOV 5345T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce se zdravotním profilem

Kód KKOV 5345T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotnická technika a informatika

Kód KKOV 5345T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví

Kód KKOV 5345T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Intenzivní péče

Kód KKOV 5345T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nutriční specialista

Kód KKOV 5345T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Intenzivní péče v porodní asistenci

Kód KKOV 5345T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0910
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Specializace ve zdravotnictví

Kód KKOV 5345V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0910
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prevence, náprava, terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže

Kód KKOV 5345V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0910
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Adiktologie /Addictology/

Kód KKOV 5345V022
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prevence, náprava a terapie zdravotní a soc. problematiky dětí, dosp. a seniorů

Kód KKOV 5345V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 5346R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatelský management

Kód KKOV 5346R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejné zdravotnictví

Kód KKOV 5346R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotnický management

Kód KKOV 5346R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotnický management - ošetřovatelská péče

Kód KKOV 5346R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

Kód KKOV 5346R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení zdravotnictví

Kód KKOV 5346T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management zdravotnictví

Kód KKOV 5346T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

Kód KKOV 5346T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Kód KKOV 5346T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná politika a lidské zdroje

Kód KKOV 6731T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Osobní služby

Kód KKOV 6941N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Provozní služby

Kód KKOV 6942J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provozní služby

Kód KKOV 6942L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provoz místního hospodářství a výrobních družstev

Kód KKOV 6942L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provoz místního hospodářství a výrobních družstev - výroba a služby

Kód KKOV 6942L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provoz služeb

Kód KKOV 6953E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provoz domácnosti

Kód KKOV 6953E502
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rekondiční a sportovní masér

Kód KKOV 6953H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provoz služeb pro domácnost

Kód KKOV 6953H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rekondiční a sportovní masér

Kód KKOV 6953H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provoz prádelen a čistíren

Kód KKOV 6954E503
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Psychologie (v kombinaci)

Kód KKOV 7701R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0313
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařská psychologie a psychopatologie

Kód KKOV 7701V014
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0313
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rodinná příprava

Kód KKOV 7841E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rodinná příprava

Kód KKOV 7841H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rodinná příprava

Kód KKOV 7841J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rodinná škola

Kód KKOV 7841J001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Ekonomika,hygiena výživy

Kód KKOV 9402V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotnický management

Kód KKOV 9507R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5