Obory

SŠbM, stavebnictví

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Stavebnictví - výroba staveb

Kód KKOV 3641L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Pozemní stavitelství

Kód KKOV 3641M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Pozemní stavitelství

Kód KKOV 3641M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavebnictví

Kód KKOV 3641M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavebnictví - pozemní stavitelství

Kód KKOV 3641M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavebnictví - stavební obnova

Kód KKOV 3641M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavebnictví - podnikání ve stavebnictví

Kód KKOV 3641M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavební podnikatel

Kód KKOV 3641M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavební obnova

Kód KKOV 3641M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ceny staveb

Kód KKOV 3641M008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Vodní hospodářství

Kód KKOV 3642L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Dopravní a vodoh.stavit.

Kód KKOV 3642M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavebnictví - vodohospodářské stavby

Kód KKOV 3642M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavebnictví - dopravní stavitelství

Kód KKOV 3642M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavebnictví - inženýrské stavitelství

Kód KKOV 3642M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavebnictví - geotechnika a životní prostředí

Kód KKOV 3642M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Železniční stavitelství

Kód KKOV 3642M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Dopravní stavitelství

Kód KKOV 3642M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Vodohospodářské stavby

Kód KKOV 3642M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Vodohospodářské stavby - vodní stavby

Kód KKOV 3642M008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Inženýrské stavitelství

Kód KKOV 3642M009
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Inženýrské stavitelství - vodní stavby

Kód KKOV 3642M010
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Inženýrské stavitelství - železniční stavitelství

Kód KKOV 3642M011
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Inženýrské stavitelství - dopravní stavitelství

Kód KKOV 3642M012
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Vodohospodářské stavby - vodní hospodářství

Kód KKOV 3642M013
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavební materiály a výrobky

Kód KKOV 3643J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Stav.materiály a výrobky

Kód KKOV 3643M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavební materiály

Kód KKOV 3643M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie stavebních pojiv

Kód KKOV 3643M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Pozemní stavitelství - silikátové prefabrikace

Kód KKOV 3643M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Kód KKOV 3645L52
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technická zařízení budov

Kód KKOV 3645M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavebnictví - technická zařízení budov

Kód KKOV 3645M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technická zařízení budov

Kód KKOV 3645M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Geodézie a kartografie

Kód KKOV 3646L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Geodézie a kartografie

Kód KKOV 3646M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Geodézie

Kód KKOV 3646M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Geodézie - geodézie

Kód KKOV 3646M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Geodézie - katastr nemovitostí

Kód KKOV 3646M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavebnictví

Kód KKOV 3647L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Stavebnictví

Kód KKOV 3647M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavebnictví

Kód KKOV 3647M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Provoz, organizace a ekonomika dopravy

Kód KKOV 3741M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Železniční doprava a přeprava

Kód KKOV 3741M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Silniční doprava - doprava a přeprava

Kód KKOV 3741M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Lodní doprava

Kód KKOV 3741M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zasílatelství

Kód KKOV 3741M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3