Obory

SŠbM, kadeřnictví a další služby

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Vlasová kosmetika

Kód KKOV 6941L52
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Osobní služby

Kód KKOV 6941M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Pečovatelské služby

Kód KKOV 6943L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Tělesná kultura

Kód KKOV 7441L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Speciální rodinná škola

Kód KKOV 7841J002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rodinná příprava

Kód KKOV 7841M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Rodinná škola

Kód KKOV 7841M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3