Obory

SŠsM, stavebnictví a architektura

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Pozemní stavitelství - pozemní stavitelství

Kód KKOV 3641M009
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Pozemní stavitelství

Kód KKOV 3641N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Stavební obnova památek

Kód KKOV 3641N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Realizace pozemních staveb

Kód KKOV 3641N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Stavebnictví

Kód KKOV 3641N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Stavby pozemní

Kód KKOV 3641N005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Obnova stavebních památek

Kód KKOV 3641N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pozemní stavby

Kód KKOV 3641N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Inženýrské stavitelství

Kód KKOV 3641N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Stavebnictví

Kód KKOV 3641N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ochrana památek a krajiny

Kód KKOV 3641N06
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Nízkoenergetické a pasivní objekty

Kód KKOV 3641N07
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Inženýrské stavitelství - vodní hospodářství

Kód KKOV 3642M014
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Dopravní a vodoh.stavit.

Kód KKOV 3642N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Železniční stavitelství

Kód KKOV 3642N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Dopravní stavitelství

Kód KKOV 3642N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Inženýrské stavitelství

Kód KKOV 3642N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Stavebnictví

Kód KKOV 3647M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavebnictví

Kód KKOV 3647N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zahradní a krajinná architektura

Kód KKOV 4109V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělství

Kód KKOV 4131N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zemědělský podnikatel

Kód KKOV 4131N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zahradní a krajinná tvorba

Kód KKOV 4131N005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami

Kód KKOV 4131N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Péče o krajinu

Kód KKOV 4131N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zahradnictví

Kód KKOV 4144M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zahradnictví

Kód KKOV 4144N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Veřejnosprávní činnost

Kód KKOV 6843N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4