Obory

SŠbM, ostatní

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané vzdělanostní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

 

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Hodnota představuje procentuální podíl dané vzdělanostní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji k uvedenému roku. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

IFLM představuje indikátor napětí na trhu práce v dané vzdělanostní skupině. Pokud je hodnota indikátoru větší než 1, očekávaná poptávka po osobách s daným typem vzdělání je menší než očekávaná nabídka práce s daným typem vzdělání. Tato hodnota předpokládá, že osoby s daným vzděláním budou mít větší problémy s hledáním práce v daném kraji. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.