Obory

SŠbM, ostatní

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci

Kód KKOV 3902R055
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační technologie v administrativě

Kód KKOV 3902R057
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rodinná škola - veřejnosprávní služby

Kód KKOV 7841M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Lyceum

Kód KKOV 7842M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technické lyceum

Kód KKOV 7842M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomické lyceum

Kód KKOV 7842M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Pedagogické lyceum

Kód KKOV 7842M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Waldorfské lyceum

Kód KKOV 7842M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zdravotnické lyceum

Kód KKOV 7842M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Přírodovědné lyceum

Kód KKOV 7842M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technické lyceum

Kód KKOV 7842M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomické lyceum

Kód KKOV 7842M02
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Pedagogické lyceum

Kód KKOV 7842M03
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zdravotnické lyceum

Kód KKOV 7842M04
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Přírodovědné lyceum

Kód KKOV 7842M05
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Kombinované lyceum

Kód KKOV 7842M06
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Základní škola

Kód KKOV 7901C01
Stupeň vzdělání podle KKOV Základní + praktická škola
Kód ISCED 0011

Gymnázium

Kód KKOV 7941K
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - všeobecné

Kód KKOV 7941K001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - matematika

Kód KKOV 7941K002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - matematika a fyzika

Kód KKOV 7941K003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - přírodovědné předměty

Kód KKOV 7941K004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - programování

Kód KKOV 7941K005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - základy moderní ekonomie

Kód KKOV 7941K006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - esteticko výchovné předměty

Kód KKOV 7941K007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - živé jazyky

Kód KKOV 7941K008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - klasické jazyky

Kód KKOV 7941K009
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce

Kód KKOV 7941K010
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - humanitní předměty

Kód KKOV 7941K011
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - cestovní ruch

Kód KKOV 7941K012
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - tělesná výchova

Kód KKOV 7941K013
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - vojenská technika

Kód KKOV 7941K014
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - sportovní příprava

Kód KKOV 7941K020
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - všeobecné (4leté)

Kód KKOV 7941K401
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - matematika (4leté)

Kód KKOV 7941K402
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - matematika a fyzika (4leté)

Kód KKOV 7941K403
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - přírodovědné předměty (4leté)

Kód KKOV 7941K404
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - programování (4leté)

Kód KKOV 7941K405
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - základy moderní ekonomie (4-leté)

Kód KKOV 7941K406
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - estetickovýchovné předměty (4leté)

Kód KKOV 7941K407
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - živé jazyky (4eté)

Kód KKOV 7941K408
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - klasické jazyky (4leté)

Kód KKOV 7941K409
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium

Kód KKOV 7941K41
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (4-leté)

Kód KKOV 7941K410
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - humanitní předměty (4leté)

Kód KKOV 7941K411
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - tělesná výchova (4leté)

Kód KKOV 7941K413
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - sportovní příprava (4leté)

Kód KKOV 7941K420
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - všeobecné (5-leté)

Kód KKOV 7941K501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (5-leté)

Kód KKOV 7941K510
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - cestovní ruch (5-leté)

Kód KKOV 7941K512
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - všeobecné (6leté)

Kód KKOV 7941K601
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - matematika (6leté)

Kód KKOV 7941K602
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - matematika a fyzika (6leté)

Kód KKOV 7941K603
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - přírodovědné předměty (6leté)

Kód KKOV 7941K604
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - programování (6leté)

Kód KKOV 7941K605
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - estetickovýchovné předměty (6leté)

Kód KKOV 7941K607
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - živé jazyky (6leté)

Kód KKOV 7941K608
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - klasické jazyky (6leté)

Kód KKOV 7941K609
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium

Kód KKOV 7941K61
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (6leté)

Kód KKOV 7941K610
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - humanitní předměty (6leté)

Kód KKOV 7941K611
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - tělesná výchova (6leté)

Kód KKOV 7941K613
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - sportovní příprava (6leté)

Kód KKOV 7941K620
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - všeobecné (7-leté)

Kód KKOV 7941K701
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - matematika (7-leté)

Kód KKOV 7941K702
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - matematika a fyzika (7-leté)

Kód KKOV 7941K703
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - přírodovědné předměty (7-leté)

Kód KKOV 7941K704
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - živé jazyky (7-leté)

Kód KKOV 7941K708
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - humanitní předměty (7-leté)

Kód KKOV 7941K711
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - tělesná výchova (7-leté)

Kód KKOV 7941K713
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - sportovní příprava (7-leté)

Kód KKOV 7941K720
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - všeobecné (8leté)

Kód KKOV 7941K801
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - matematika (8leté)

Kód KKOV 7941K802
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - matematika a fyzika (8leté)

Kód KKOV 7941K803
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - přírodovědné předměty (8leté)

Kód KKOV 7941K804
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - programování (8leté)

Kód KKOV 7941K805
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - estetickovýchovné předměty (8leté)

Kód KKOV 7941K807
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - živé jazyky (8leté)

Kód KKOV 7941K808
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - klasické jazyky (8leté)

Kód KKOV 7941K809
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium

Kód KKOV 7941K81
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (8leté)

Kód KKOV 7941K810
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - humanitní předměty (8leté)

Kód KKOV 7941K811
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - cestovní ruch (8-leté)

Kód KKOV 7941K812
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - tělesná výchova (8leté)

Kód KKOV 7941K813
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium - sportovní příprava (8-leté)

Kód KKOV 7941K820
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sportovní gymnázium

Kód KKOV 7942K
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sportovní gymnázium

Kód KKOV 7942K001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium se sportovní přípravou

Kód KKOV 7942K41
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium se sportovní přípravou

Kód KKOV 7942K61
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gymnázium se sportovní přípravou

Kód KKOV 7942K81
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Dvojjazyčné gymnázium

Kód KKOV 7943K
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSV
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 3