Obory

SŠsM, motorová vozidla, výroba dopravních prostředků

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Strojírenská výroba - počítačová podpora konstruování a programování NC strojů

Kód KKOV 2341N06
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Dopravní prostředky

Kód KKOV 2345M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Servis a opravy strojů a zařízení

Kód KKOV 2345N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Automobilová diagnostika a servis

Kód KKOV 2345N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Technická diagnostika a optimalizace renovačních metod

Kód KKOV 2345N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diagnostika a servis silničních vozidel

Kód KKOV 2345N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Autoelektronika a opravy silničních motorových vozidel

Kód KKOV 2345N005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Automobilová diagnostika a servis

Kód KKOV 2345N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diagnostika silničních vozidel

Kód KKOV 2345N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Příprava a realizace staveb

Kód KKOV 3641N05
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Organizace a řízení ve stavebnictví

Kód KKOV 3647N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4