Obory

SŠsM, zemědělství, lesnictví, rybářství a veterina

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Obnova a rozvoj venkova

Kód KKOV 4131N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Péče o krajinu

Kód KKOV 4131N006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami

Kód KKOV 4131N007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Šlechtitelství

Kód KKOV 4131N009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Regionální politika zemědělství a venkova

Kód KKOV 4131N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Agroturistika

Kód KKOV 4131N010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zemědělsko potravinářské podnikání

Kód KKOV 4131N011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Agroturistika

Kód KKOV 4131N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Šlechtitelství

Kód KKOV 4131N05
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Výživa a potraviny

Kód KKOV 4131T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lesnictví

Kód KKOV 4132N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Lesnictví

Kód KKOV 4132N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Vyšší odborné lesnictví

Kód KKOV 4132N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Veterinární ekologie

Kód KKOV 4302V019
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5