Obory

VŠ, ochrana ŽP, policie, armáda

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Monitorování životního prostředí

Kód KKOV 1604R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana prostředí

Kód KKOV 1604T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská technika strojní

Kód KKOV 2304T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hydraulické a pneumatické mechanismy vojenské techniky

Kód KKOV 2304T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové a technologické inženýrství

Kód KKOV 2304T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přístrojová a automatizační technika výzbroje

Kód KKOV 2304T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tankový a automobilní

Kód KKOV 2304T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitelsko-inženýrská dělostřelecká

Kód KKOV 2304T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitelsko-inženýrská ženijní

Kód KKOV 2304T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výzbrojně technický

Kód KKOV 2304T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zbraně a munice

Kód KKOV 2304T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zbraňové systémy

Kód KKOV 2304T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ženijní a stavební stroje

Kód KKOV 2304T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ženijní strojní

Kód KKOV 2304T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanizace ženijních a stavebních prací

Kód KKOV 2304T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mobilní vojenská technika

Kód KKOV 2304T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bojová a speciální vozidla

Kód KKOV 2304T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská technika strojní

Kód KKOV 2304V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové a technologické inženýrství

Kód KKOV 2304V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská technika

Kód KKOV 2304V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská technika, zbraně a munice

Kód KKOV 2304V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecká technika

Kód KKOV 2306T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecké technické a provozní zabezpečení

Kód KKOV 2306T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecký

Kód KKOV 2306T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecký pilotní

Kód KKOV 2306T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecký strojní

Kód KKOV 2306T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecký štábní

Kód KKOV 2306T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letištní technické zabezpečení

Kód KKOV 2306T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letový provoz

Kód KKOV 2306T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pilot vojenského letadla

Kód KKOV 2306T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Raketová technika

Kód KKOV 2306T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémy vojska protivzdušné obrany státu

Kód KKOV 2306T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojska PVO státu

Kód KKOV 2306T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecká technika a raketové systémy

Kód KKOV 2306T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letový provoz a řízení letectva

Kód KKOV 2306T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecká a raketová technika

Kód KKOV 2306T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aerodynamika a mechanika letu

Kód KKOV 2306V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecké a speciální vozidlové motory

Kód KKOV 2306V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letový provoz

Kód KKOV 2306V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Raketová technika

Kód KKOV 2306V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba a provoz letadel

Kód KKOV 2306V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecká technika a raketové systémy

Kód KKOV 2306V016
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letový provoz a řízení letectva

Kód KKOV 2306V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Základy strojního inženýrství

Kód KKOV 2341R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní mechanik, montérské práce

Kód KKOV 2364H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Systémy protivzdušné obrany

Kód KKOV 2611R040
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Voj.technika-elektrotech.

Kód KKOV 2611T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace velení - elektronické počítače

Kód KKOV 2611T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizované systémy velení

Kód KKOV 2611T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizované systémy velení a řízení VzS

Kód KKOV 2611T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrické a speciální vybavení letadel

Kód KKOV 2611T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská služba protiletadlové techniky

Kód KKOV 2611T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecký elektrotechnický

Kód KKOV 2611T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Naváděcí a řidící systémy raket

Kód KKOV 2611T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prostředky automatizovaného řízení a velení

Kód KKOV 2611T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radiolokace

Kód KKOV 2611T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radiolokační systémy

Kód KKOV 2611T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radiotechnické systémy elektronického boje

Kód KKOV 2611T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radiotechnické vybavení letadel

Kód KKOV 2611T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radiotechnické zabezpečení letectva

Kód KKOV 2611T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radiotechnický

Kód KKOV 2611T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radiová a radiotechnická zařízení

Kód KKOV 2611T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řídicí a naváděcí systémy zbraní

Kód KKOV 2611T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální komunikační systémy

Kód KKOV 2611T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální radiokomunikační systémy

Kód KKOV 2611T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální radiolokační a radiotechnické systémy

Kód KKOV 2611T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální telekomunikační systémy

Kód KKOV 2611T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Spojovací systémy

Kód KKOV 2611T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémy výzbroje letadel

Kód KKOV 2611T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská robotika a kybernetika

Kód KKOV 2611T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská spojovací technika

Kód KKOV 2611T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výstavba, údržba a bezpečnost ASV

Kód KKOV 2611T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výzbrojně elektrotechnický

Kód KKOV 2611T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Meteorologické zabezpečení

Kód KKOV 2611T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Navádění a řízení raket

Kód KKOV 2611T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radiolokační a radiotechnické systémy

Kód KKOV 2611T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální informační technologie

Kód KKOV 2611T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémy velení a řízení

Kód KKOV 2611T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Avionické systémy

Kód KKOV 2611T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunikační a informační systémy

Kód KKOV 2611T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecké elektrotechnické systémy

Kód KKOV 2611T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Voj.technika-elektrotech.

Kód KKOV 2611V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizované systémy velení a řízení VzS

Kód KKOV 2611V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Avionika a výzbroj letadel

Kód KKOV 2611V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Naváděcí a řidící systémy raket

Kód KKOV 2611V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radiolokační a navigační technika

Kód KKOV 2611V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální komunikační systémy

Kód KKOV 2611V019
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronické a zbraňové systémy

Kód KKOV 2611V034
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové zpracování informací

Kód KKOV 2631N017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Elektrotechnika

Kód KKOV 2641J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektrotechnika

Kód KKOV 2641L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik elektrotechnik

Kód KKOV 2641L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Elektrotechnika

Kód KKOV 2641L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Elektrotechnika - energetika

Kód KKOV 2641L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Elektrotechnika - výroba a provoz strojů

Kód KKOV 2641L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Elektrotechnika - elektronická zařízení

Kód KKOV 2641L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Elektrotechnika

Kód KKOV 2641L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provozní elektrotechnika

Kód KKOV 2641L506
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Elektrotechnika

Kód KKOV 2641L507
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik elektrotechnik

Kód KKOV 2641L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Energetika

Kód KKOV 2641N09
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Silnoproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2642J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Silnoproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2642L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik silnoproudých zařízení

Kód KKOV 2642L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Výkonové polovodičové systémy

Kód KKOV 2642V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařská elektronika

Kód KKOV 2643N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Automatizované systémy

Kód KKOV 2644N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Telekomunikace

Kód KKOV 2645L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik elektronik - telekomunikační zařízení

Kód KKOV 2645L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik sdělovací techniky

Kód KKOV 2645L002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Telekomunikační mechanik

Kód KKOV 2645L005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Telekomunikační mechanik

Kód KKOV 2645L006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik elektronik - přenosová zařízení

Kód KKOV 2645L008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Zařízení sdělovací techniky

Kód KKOV 2645L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Telekomunikační mechanik - telekomunikační technika

Kód KKOV 2645L507
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Aplikovaná elektronika

Kód KKOV 2646L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik elektronik - sdělovací a zabezpečovací technika

Kód KKOV 2646L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik elektronik - časoměrná zařízení

Kód KKOV 2646L002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik elektronik - zdravotnická elektronika

Kód KKOV 2646L003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik elektronik - optoelektronická zařízení

Kód KKOV 2646L004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Výpočetní technika

Kód KKOV 2647V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrikář, elektrotechnické práce

Kód KKOV 2651E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektrotechnická výroba

Kód KKOV 2651E502
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektrikář, elektrotechnické práce

Kód KKOV 2651H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektrikář

Kód KKOV 2651H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektrikář - slaboproud

Kód KKOV 2651H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektrikář - silnoproud

Kód KKOV 2651H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektrotechnická výroba

Kód KKOV 2651H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektrikář

Kód KKOV 2651H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektrikář - silnoproud

Kód KKOV 2651H02
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektrotechnická výroba

Kód KKOV 2651H504
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik elektrotechnických zařízení

Kód KKOV 2652E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik elektrotechnických zařízení

Kód KKOV 2652H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektromechanik

Kód KKOV 2652H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektromechanik - stroje a zařízení

Kód KKOV 2652H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektromechanik - důlní stroje a zařízení

Kód KKOV 2652H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik elektrotechnických zařízení

Kód KKOV 2652H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Kód KKOV 2652H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik elektronických zařízení

Kód KKOV 2653H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Montér elektrorozvodných sítí

Kód KKOV 2654E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektromechanik - rozvodná zařízení

Kód KKOV 2654H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik automatiz.techn.

Kód KKOV 2655E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik měřicí, regulační a automatizační techniky

Kód KKOV 2655H009
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Autoelektrikář

Kód KKOV 2657H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik telekom.sítí

Kód KKOV 2659E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Vojenská chemie

Kód KKOV 2804R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

Kód KKOV 2804R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE

Kód KKOV 2804R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská chemie

Kód KKOV 2804T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská chemie

Kód KKOV 2804T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Civilní nouzová připravenost

Kód KKOV 2804T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská chemie

Kód KKOV 2804V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Kód KKOV 2805R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie ochrany prostředí

Kód KKOV 2805R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Kód KKOV 2805R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie životního prostředí

Kód KKOV 2805R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnost při nakládání s chemickými látkami

Kód KKOV 2805R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické látky v životním prostředí

Kód KKOV 2805R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Alternativní energie a životní prostředí

Kód KKOV 2805R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a toxikologie životního prostředí

Kód KKOV 2805R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a aplikovaná ekologie

Kód KKOV 2805R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a materiály pro ekologické aplikace

Kód KKOV 2805R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analytická chemie životního prostředí

Kód KKOV 2805R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmental Chemistry and Technology

Kód KKOV 2805R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Odpadové hospodářství

Kód KKOV 2805R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a ochrana životního prostředí

Kód KKOV 2805T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Kód KKOV 2805T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie životního prostředí

Kód KKOV 2805T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní inženýrství - chemie a technologie ochrany ŽP

Kód KKOV 2805T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie vody

Kód KKOV 2805T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie ochrany životního prostředí

Kód KKOV 2805T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analytická chemie životního prostředí

Kód KKOV 2805T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Odpadové hospodářství

Kód KKOV 2805T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslová ekologie

Kód KKOV 2805T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Kód KKOV 2805V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Kód KKOV 2805V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Kód KKOV 2808R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Kód KKOV 2808T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství a hygiena obouvání

Kód KKOV 2808T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 2809R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chem.zam.na ekon.a říz.

Kód KKOV 2809T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnologie a management odpadů

Kód KKOV 2810T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnologie odpadů

Kód KKOV 2810V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie paliv

Kód KKOV 2811R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie paliv

Kód KKOV 2811T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické a energetické zpracování paliv

Kód KKOV 2811T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie paliv

Kód KKOV 2811T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní inženýrství - chemie a technologie paliv

Kód KKOV 2811T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výroba umělých květin

Kód KKOV 2864H507
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Food and Biochemical Technology

Kód KKOV 2901R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie tuků, detergentů a kosmetiky

Kód KKOV 2901T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské stavby

Kód KKOV 3606T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanizace budování speciálních staveb

Kód KKOV 3606T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanizace speciálních staveb

Kód KKOV 3606T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské pozemní stavby

Kód KKOV 3606T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské stavby

Kód KKOV 3606T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ženijní technologie

Kód KKOV 3606T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské stavby

Kód KKOV 3606V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aut.,říz.v dopr.,spojích

Kód KKOV 3711V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provoz, organizace a ekonomika dopravy

Kód KKOV 3741J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provoz, organizace a ekonomika dopravy

Kód KKOV 3741L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor provozu a ekonomiky dopravy

Kód KKOV 3741L009
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Železniční doprava a přeprava

Kód KKOV 3741L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Zasílatelství

Kód KKOV 3741L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Dopravní provoz

Kód KKOV 3741L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Dopravní provoz - silniční a městská doprava

Kód KKOV 3741L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Dopravní provoz - železniční doprava a přeprava

Kód KKOV 3741L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Dopravní provoz - lodní doprava

Kód KKOV 3741L506
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Dopravní provoz - bezpečnost a ochrana železničního provozu

Kód KKOV 3741L507
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Dopravní provoz

Kód KKOV 3741L508
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Dopravní logistika a obchod

Kód KKOV 3741N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Provoz, organizace a ekonomika pošt

Kód KKOV 3742J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provoz, organizace a ekonomika pošt

Kód KKOV 3742L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Spojový manipulant

Kód KKOV 3742L002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Poštovní manipulant

Kód KKOV 3742L003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Poštovní provoz

Kód KKOV 3742L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provoz, organizace a ekonomika pošt

Kód KKOV 3742N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Spojový provoz

Kód KKOV 3751E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Manipulant poštovního provozu a přepravy

Kód KKOV 3751H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Manipulant poštovního provozu a přepravy

Kód KKOV 3751H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Manipulant poštovního provozu a přepravy

Kód KKOV 3751H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Doprava

Kód KKOV 3752E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Železničář, práce v dopravě

Kód KKOV 3752H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Železničář

Kód KKOV 3752H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Doprava

Kód KKOV 3752H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Železničář

Kód KKOV 3752H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kyber.a řídicí technika

Kód KKOV 3903V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Doprava a životní prostředí

Kód KKOV 3904R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekotechnika

Kód KKOV 3904R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální inženýrství

Kód KKOV 3904R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství životního prostředí

Kód KKOV 3904R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana životního prostředí v průmyslu

Kód KKOV 3904R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavebnictví a životní prostředí

Kód KKOV 3904R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická aplikovaná ekologie

Kód KKOV 3904R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická ekologie

Kód KKOV 3904R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika tvorby a ochrany životního prostředí

Kód KKOV 3904R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika životního prostředí a tepelná technika

Kód KKOV 3904R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie a technika zpracování odpadů

Kód KKOV 3904R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tepelná technika a životní prostředí

Kód KKOV 3904R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování a zneškodňování odpadů

Kód KKOV 3904R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vodní hospodářství

Kód KKOV 3904R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika životního prostředí, tepelná a procesní technika

Kód KKOV 3904R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové inženýrství životního prostředí

Kód KKOV 3904R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování odpadních materiálů

Kód KKOV 3904R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika a technologie zpracování odpadů

Kód KKOV 3904R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální biotechnologie

Kód KKOV 3904R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetika, procesy a ekologie

Kód KKOV 3904R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetika, procesy a životní prostředí /Power Engineer., Processes and Envir./

Kód KKOV 3904R032
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální inženýrství

Kód KKOV 3904T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství životního prostředí

Kód KKOV 3904T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana životního prostředí v hutnictví

Kód KKOV 3904T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana životního prostředí v metalurgii

Kód KKOV 3904T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana životního prostředí v metalurgii - technologie a ŽP

Kód KKOV 3904T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana životního prostředí v metalurgii - zpracování a zneškodňování odpadů

Kód KKOV 3904T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická aplikovaná ekologie

Kód KKOV 3904T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická ekologie

Kód KKOV 3904T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika tvorby a ochrany životního prostředí

Kód KKOV 3904T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie a technika zpracování odpadů

Kód KKOV 3904T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie životního prostředí

Kód KKOV 3904T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tepelná technika a životní prostředí

Kód KKOV 3904T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělská aplikovaná ekologie

Kód KKOV 3904T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování a zneškodňování odpadů

Kód KKOV 3904T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika a technologie zpracování odpadů

Kód KKOV 3904T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Minerální biotechnologie

Kód KKOV 3904T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie zpracování a využití odpadů

Kód KKOV 3904T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská ekologie

Kód KKOV 3904V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální inženýrství

Kód KKOV 3904V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství životního prostředí

Kód KKOV 3904V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie jaderných paliv

Kód KKOV 3907V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

Kód KKOV 3908L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Prevence rizik a záchranářství

Kód KKOV 3908N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

Kód KKOV 3908R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnost práce a procesů

Kód KKOV 3908R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Havarijní plánování a krizové řízení

Kód KKOV 3908R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická bezpečnost osob a majetku

Kód KKOV 3908R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Kód KKOV 3908R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnost práce v nevýrobní sféře

Kód KKOV 3908R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Požár.ochr.a prům.bezpeč.

Kód KKOV 3908T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostní inženýrství

Kód KKOV 3908T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická bezpečnost osob a majetku

Kód KKOV 3908T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Kód KKOV 3908T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostní plánování

Kód KKOV 3908T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Civilní nouzové plánování

Kód KKOV 3908T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Požár.ochr.a prům.bezpeč.

Kód KKOV 3908V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Požární ochrana a bezpečnost průmyslu

Kód KKOV 3908V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Kód KKOV 3908V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Krajinářská architektura

Kód KKOV 3914R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Krajinné inženýrství

Kód KKOV 3914T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tvorba a ochrana krajiny

Kód KKOV 3914V014
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální modelování /Environmental Modelling/

Kód KKOV 3914V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Malíř a lakýrník

Kód KKOV 3941H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Autotronik

Kód KKOV 3941L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Autotronik

Kód KKOV 3941L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Kód KKOV 3941L02
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Elektrotechnika a strojírenství

Kód KKOV 3941L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

International Cooperation in Agriculture and Rural Development

Kód KKOV 4106R041
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

Kód KKOV 4106T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tropické a subtropické zemědělství

Kód KKOV 4106T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů /Sustainable Rural Devel.in tr

Kód KKOV 4106T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rybářství a ochrana vod /Fishery and Protection of Waters/

Kód KKOV 4106T040
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0831
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělská specializace

Kód KKOV 4106V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Agroekologie

Kód KKOV 4106V019
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělství tropů a subtropů /Agriculture in Tropics and Subtropics/

Kód KKOV 4106V022
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Agricultural Chemistry

Kód KKOV 4106V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce ve veřejné správě

Kód KKOV 6731R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně strategická studia

Kód KKOV 6806T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní administrativa

Kód KKOV 6841N06
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Bezpečnostně právní činnost

Kód KKOV 6842J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Bezpečnostně právní činnost

Kód KKOV 6842L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Veřejně pořádková činnost

Kód KKOV 6842L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Střední odborná škola ochrany osob a majetku

Kód KKOV 6842L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Veřejnoprávní ochrana

Kód KKOV 6842L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Policejní činnost

Kód KKOV 6842L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Bezpečnostní služby

Kód KKOV 6842L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Bezpečnostně právní činnosti

Kód KKOV 6842N08
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Bezpečnostně právní činnost

Kód KKOV 6842R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně právní činnost

Kód KKOV 6842T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně právní činnost

Kód KKOV 6842V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejnosprávní činnost

Kód KKOV 6843L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Sportovní a volnočasový pedagog

Kód KKOV 7401R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Scénická tvorba

Kód KKOV 8251L536
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0214
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Teorie obrany státu

Kód KKOV 9101R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení mobilizace a mírové doplňování vojsk

Kód KKOV 9101R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení obrany státu

Kód KKOV 9101R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení spojení a bezpečnosti informací

Kód KKOV 9101R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie obrany státu

Kód KKOV 9101T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení mobilizace a mírové doplňování vojsk

Kód KKOV 9101T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení obrany státu

Kód KKOV 9101T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení spojení a bezpečnosti informací

Kód KKOV 9101T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a použití ozbrojených sil

Kód KKOV 9101T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie obrany státu

Kód KKOV 9101V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a použití druhů vojsk

Kód KKOV 9101V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení obrany státu

Kód KKOV 9101V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vševojskové problémy vojenského umění

Kód KKOV 9101V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení, použití a ochrana vojsk

Kód KKOV 9102R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení, použití a ochrana vojsk

Kód KKOV 9102T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení, použití a ochrana vojsk

Kód KKOV 9102V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Taktika vševojskových svazků a útvarů

Kód KKOV 9103R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Taktika vševojskových svazků a útvarů

Kód KKOV 9103T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Taktika vševojskových svazků a útvarů

Kód KKOV 9103V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské zpravodajství

Kód KKOV 9104R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské zpravodajství

Kód KKOV 9104T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské zpravodajství

Kód KKOV 9104V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská spisová a archivní služba

Kód KKOV 9105R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská spisová a archivní služba

Kód KKOV 9105T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská spisová a archivní služba

Kód KKOV 9105V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení mobilizace a mírové doplňování vojsk

Kód KKOV 9106R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení mobilizace a mírové doplňování vojsk

Kód KKOV 9106T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení mobilizace a mírové doplňování vojsk

Kód KKOV 9106V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská geodézie a kartografie

Kód KKOV 9107R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geodézie a kartografie

Kód KKOV 9107R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská geodézie a kartografie

Kód KKOV 9107R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská geodézie a kartografie

Kód KKOV 9107T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geodézie a kartografie

Kód KKOV 9107T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Voj.geodéz.a kartografie

Kód KKOV 9107V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská geodézie a kartografie

Kód KKOV 9107V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská logistika

Kód KKOV 9108R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská doprava a ubytovací služba

Kód KKOV 9108R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská logistika

Kód KKOV 9108T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a technologie vojenské automobilové dopravy

Kód KKOV 9108T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská doprava

Kód KKOV 9108T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská doprava a ubytovací služba

Kód KKOV 9108T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská logistika

Kód KKOV 9108V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Logistika vzdušných sil

Kód KKOV 9108V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Použití druhů vojsk, týlové a technické zabezpečení

Kód KKOV 9108V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská logistika

Kód KKOV 9108V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska

Kód KKOV 9109R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní manažer

Kód KKOV 9109R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitel dělostřeleckých jednotek - manažer

Kód KKOV 9109R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitel chemických jednotek - manažer

Kód KKOV 9109R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitel jednotek vojska územní obrany - manažer

Kód KKOV 9109R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitel logistických jednotek - manažer

Kód KKOV 9109R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitel mechanizovaných jednotek - manažer

Kód KKOV 9109R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitel průzkumných jednotek - manažer

Kód KKOV 9109R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitel ženijních jednotek - manažer

Kód KKOV 9109R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitel jednotek územní obrany - manažer

Kód KKOV 9109R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska

Kód KKOV 9109T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrsko-štábní

Kód KKOV 9109T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Manažerství a velení vojenským jednotkám

Kód KKOV 9109T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Motostřelecký

Kód KKOV 9109T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní manažer

Kód KKOV 9109T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průzkumný

Kód KKOV 9109T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Raketového vojska a dělostřelectva

Kód KKOV 9109T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tankový

Kód KKOV 9109T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitel dělostřeleckých jednotek - manažer

Kód KKOV 9109T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitel chemických jednotek - manažer

Kód KKOV 9109T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitel jednotek vojska územní obrany - manažer

Kód KKOV 9109T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitel mechanizovaných jednotek - manažer

Kód KKOV 9109T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitel mechanizovaných jednotek - manažer

Kód KKOV 9109T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitel průzkumných jednotek - manažer

Kód KKOV 9109T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitel ženijních jednotek - manažer

Kód KKOV 9109T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitelsko-štábní

Kód KKOV 9109T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenský výcvik, zpravodajství a výchova velitelů

Kód KKOV 9109T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojska protivzdušné obrany

Kód KKOV 9109T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ženijní

Kód KKOV 9109T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velitel jednotek územní obrany - manažer

Kód KKOV 9109T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska

Kód KKOV 9109V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie řízení a použití jednotek druhů vojsk

Kód KKOV 9109V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie řízení a použití jednotek mechanizovaného vojska

Kód KKOV 9109V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů mechaniz.vojska a sil územní obrany

Kód KKOV 9109V023
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů dělostřelectva

Kód KKOV 9109V024
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů chemického vojska

Kód KKOV 9109V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů logistiky Armády České republiky

Kód KKOV 9109V026
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů ženijního vojska

Kód KKOV 9109V027
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód KKOV 9111N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ochrana vojsk a obyvatel

Kód KKOV 9111R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana vojsk a obyvatel

Kód KKOV 9111T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana vojsk a obyvatel

Kód KKOV 9111V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Modelování a simulace procesu OVO

Kód KKOV 9111V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana obyvatel

Kód KKOV 9111V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zbraně hromadného ničení, ochrana proti nim

Kód KKOV 9111V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

ZHN, škodliviny a ochrana proti nim

Kód KKOV 9111V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana obyvatelstva

Kód KKOV 9111V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Operační a bojové použití druhů vojsk

Kód KKOV 9112R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Operační a bojové použití druhů vojsk

Kód KKOV 9112T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Operační a bojové použití druhů vojsk

Kód KKOV 9112V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana proti zbraním hromadného ničení

Kód KKOV 9113R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana proti zbraním hromadného ničení

Kód KKOV 9113T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana proti zbraním hromadného ničení

Kód KKOV 9113V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Civilní ochrana

Kód KKOV 9114R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Civilní ochrana

Kód KKOV 9114T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Civilní ochrana

Kód KKOV 9114V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské specializace

Kód KKOV 9115R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika obrany státu

Kód KKOV 9115R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Meteorologické zabezpečení

Kód KKOV 9115R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská spisová a archivní služba

Kód KKOV 9115R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská geografie a meteorologie

Kód KKOV 9115R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské specializace

Kód KKOV 9115T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika armády

Kód KKOV 9115T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika obrany státu

Kód KKOV 9115T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Meteorologické zabezpečení

Kód KKOV 9115T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Organizátorsko-ekonomický

Kód KKOV 9115T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská povětrnostní služba

Kód KKOV 9115T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská spisová a archivní služba

Kód KKOV 9115T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenskopedagogický

Kód KKOV 9115T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenskopolitický

Kód KKOV 9115T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská geografie a meteorologie

Kód KKOV 9115T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské specializace

Kód KKOV 9115V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika obrany státu

Kód KKOV 9115V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská geografie a meteorologie

Kód KKOV 9115V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pilot vojenského letadla

Kód KKOV 9201R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pilot vojenského letadla

Kód KKOV 9201T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pilot vojenského letadla

Kód KKOV 9201V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení vojenského letového provozu

Kód KKOV 9202R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení vojenského letového provozu

Kód KKOV 9202T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení vojenského letového provozu

Kód KKOV 9202V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a použití vojenského letectva

Kód KKOV 9301R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a použití vojenského letectva

Kód KKOV 9301T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a použití vojenského letectva

Kód KKOV 9301V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a použití protivzdušné obrany

Kód KKOV 9302R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a použití protivzdušné obrany

Kód KKOV 9302T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a použití protivzdušné obrany

Kód KKOV 9302V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika obrany státu

Kód KKOV 9401R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika obrany státu

Kód KKOV 9401T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenský zdravotnický management

Kód KKOV 9507R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenský zdravotnický management

Kód KKOV 9507R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5