Obory

SŠbM, motorová vozidla, výroba dopravních prostředků

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Z důvodu aplikace metody Hodrickova-Prescottova filtru nemusí být suma krajů rovna údaji za ČR.

IFLM představuje indikátor napětí na trhu práce v dané vzdělanostní skupině. Pokud je hodnota indikátoru větší než 1, očekávaná poptávka po osobách s daným typem vzdělání je menší než očekávaná nabídka práce s daným typem vzdělání. Tato hodnota předpokládá, že osoby s daným vzděláním budou mít větší problémy s hledáním práce v daném kraji. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Strojírenství a administrativní technika s rozšířeným jazykovým vyučováním

Kód KKOV 2341M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Provoz letecké techniky

Kód KKOV 2341M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Letištní technické zabezpečení

Kód KKOV 2341M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Strojník požární techniky

Kód KKOV 2345M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Silniční doprava

Kód KKOV 2345M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Silniční doprava - provoz a údržba vozidel

Kód KKOV 2345M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Silniční doprava - diagnostika motorových vozidel

Kód KKOV 2345M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 3