Obory

SŠbM/sM, vzdelávání a humanitní obory

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Studia dlouhověkosti /Longevity Studies/

Kód KKOV 6107V040
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teologie

Kód KKOV 6141M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Teologické disciplíny

Kód KKOV 6141M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Teologie

Kód KKOV 6141N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pastoračně praktický obor

Kód KKOV 6141N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pedagogicko-katechetický obor

Kód KKOV 6141N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pastoračně-pedagogický obor

Kód KKOV 6141N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Teologicko-pastorační činnost

Kód KKOV 6141N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Teologická a pastorační činnost

Kód KKOV 6141N005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Katecheticko - pastorační činnost

Kód KKOV 6141N006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Misijní a teologická činnost

Kód KKOV 6141N007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Teologie a pastorace

Kód KKOV 6141N008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Teologická a pastorační činnost

Kód KKOV 6141N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Teologická a pastoračně sociální činnost

Kód KKOV 6141N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Misijní a teologická činnost

Kód KKOV 6141N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Etika v politických vědách

Kód KKOV 6704V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační služby, knihovnictví

Kód KKOV 7241J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Informační služby, knihovnictví

Kód KKOV 7241M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Knihovnické a informační systémy a služby

Kód KKOV 7241M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Metody a technika informační práce

Kód KKOV 7241M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Vědecké informace a knihovnictví

Kód KKOV 7241M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Vědecké informace a knihovnictví - vědecké informace

Kód KKOV 7241M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Vědecké informace a knihovnictví - knihovnictví

Kód KKOV 7241M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Informační služby

Kód KKOV 7241M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Informační služby, knihovnictví

Kód KKOV 7241N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Informační management

Kód KKOV 7241N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0322
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Informační systémy

Kód KKOV 7241N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Informační management

Kód KKOV 7241N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Publicistika

Kód KKOV 7242L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Publicistika

Kód KKOV 7242M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Publicistika

Kód KKOV 7242N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Masová komunikace

Kód KKOV 7242N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Publicistika

Kód KKOV 7242N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Stylistika a její tvůrčí využití

Kód KKOV 7242N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Mediální komunikace

Kód KKOV 7242N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Publicistika

Kód KKOV 7242N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Žurnalistika a nová média

Kód KKOV 7242N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0321
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Vychovatelství pro ústavy sociální péče

Kód KKOV 7531L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Pedagogika volného času

Kód KKOV 7531M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód KKOV 7531M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Střední pedagogická škola s vlastním studijním programem

Kód KKOV 7531M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Vychovatelství pro ústavy sociální péče

Kód KKOV 7531M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku

Kód KKOV 7531M008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Kulturně výchovná činnost

Kód KKOV 7531M009
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód KKOV 7531M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Pedagogika pro asistenty ve školství

Kód KKOV 7531M010
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0113
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Pedagogika specifických činností ve volném čase

Kód KKOV 7531N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální práce a sociální pedagogika

Kód KKOV 7532M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Lektorská pedagogika

Kód KKOV 7533N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4