Obory

VŠ, hutnictví, slévárenství, strojírenství, hornictví

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Bioanorganická chemie

Kód KKOV 1407R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor

Kód KKOV 1601R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Multimediální techniky

Kód KKOV 1702R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikované nanotechnologie

Kód KKOV 1702R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Laboratorní a měřicí technika

Kód KKOV 1702R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační technologie

Kód KKOV 1820M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Hornictví a geologie

Kód KKOV 2101R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geovědní a montánní turismus

Kód KKOV 2101R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hlubinné dobývání ložisek nerostů

Kód KKOV 2101R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hornické inženýrství

Kód KKOV 2101R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lomové dobývání ložisek nerostů

Kód KKOV 2101R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výstavba dolů a geotechnika

Kód KKOV 2101R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Těžba nerostných surovin a jejich využívání /Mining of Mineral Resourc.,Utiliz./

Kód KKOV 2101R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Trhací práce v hornickém inženýrství /Blasting Operations in Mining Engineering/

Kód KKOV 2101R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení hornictví

Kód KKOV 2101T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologické inženýrství

Kód KKOV 2101T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hlubinné dobývání ložisek nerostů

Kód KKOV 2101T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hornická geologie a geologický průzkum

Kód KKOV 2101T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hornické inženýrství

Kód KKOV 2101T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lomové dobývání ložisek nerostů

Kód KKOV 2101T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výstavba dolů a geotechnika

Kód KKOV 2101T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Těžba nerostných surovin a jejich využívání

Kód KKOV 2101T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Trhací práce v hornickém inženýrství /Blasting Operations in Mining Engineering/

Kód KKOV 2101T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hornictví a geologie

Kód KKOV 2101V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dobývání ložisek

Kód KKOV 2101V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologické inženýrství

Kód KKOV 2101V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hornická geomechanika

Kód KKOV 2101V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hornictví

Kód KKOV 2101V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hornictví a hornická geomechanika

Kód KKOV 2101V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nerostné suroviny

Kód KKOV 2102R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Kód KKOV 2102R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komerční inženýrství v oblasti surovin

Kód KKOV 2102R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerostných surovin

Kód KKOV 2102R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provoz, ekonomika a management v technickém dobývání nerostných surovin

Kód KKOV 2102R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie a hospodaření s vodou

Kód KKOV 2102R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin

Kód KKOV 2102R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Úprava surovin a recyklace

Kód KKOV 2102R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nerostné suroviny

Kód KKOV 2102T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Kód KKOV 2102T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komerční inženýrství v oblasti surovin

Kód KKOV 2102T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie a hospodaření s vodou

Kód KKOV 2102T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Těžba a zpracování stavebních nerostných surovin

Kód KKOV 2102T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Úprava nerostných surovin

Kód KKOV 2102T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Úpravnictví

Kód KKOV 2102T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Úpravnictví a ekotechnologie

Kód KKOV 2102T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Úpravnictví a technologie vody

Kód KKOV 2102T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin

Kód KKOV 2102T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Úprava surovin a recyklace

Kód KKOV 2102T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nerostné suroviny

Kód KKOV 2102V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Horninové inženýrství

Kód KKOV 2102V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Úpravnictví

Kód KKOV 2102V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hornická geologie a geotechnika

Kód KKOV 2103R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hornická geologie a geotechnika

Kód KKOV 2103T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hornická geologie a geotechnika

Kód KKOV 2103V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hornictví se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 2104R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hornictví se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 2104T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tepel.techn.a prům.ker.

Kód KKOV 2105V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie

Kód KKOV 2106V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 2107V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgická technologie

Kód KKOV 2108R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgické inženýrství

Kód KKOV 2109R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management v metalurgii

Kód KKOV 2109R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie

Kód KKOV 2109R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie - metalurgie neželezných kovů

Kód KKOV 2109R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie - ocelářství

Kód KKOV 2109R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie - železářství a koksárenství

Kód KKOV 2109R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie neželezných kovů

Kód KKOV 2109R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nauka o kovech

Kód KKOV 2109R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ocelářství

Kód KKOV 2109R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slévárenství

Kód KKOV 2109R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tváření

Kód KKOV 2109R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Umělecké slévárenství

Kód KKOV 2109R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0214
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Železářství a koksárenství

Kód KKOV 2109R032
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slévárenské technologie

Kód KKOV 2109R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie tváření a úpravy materiálu

Kód KKOV 2109R034
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie výroby kovů

Kód KKOV 2109R035
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Moderní metalurgické technologie /Modern Metallurgical Technologies/

Kód KKOV 2109R038
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie výroby kovů

Kód KKOV 2109T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Moderní metalurgické technologie /Modern Metallurgical Technologies/

Kód KKOV 2109T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tváření materiálu

Kód KKOV 2109V030
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgická technologie

Kód KKOV 2109V036
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slévárenská výroba

Kód KKOV 2155H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní inženýrství

Kód KKOV 2301R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní a manipulační technika

Kód KKOV 2301R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní technika

Kód KKOV 2301R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní technika a technologie

Kód KKOV 2301R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslový design ve strojírenství

Kód KKOV 2301R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0212
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Robotika

Kód KKOV 2301R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství

Kód KKOV 2301R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická diagnostika, opravy a udržování

Kód KKOV 2301R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika životního prostředí

Kód KKOV 2301R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní a řídicí systémy podniku

Kód KKOV 2301R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní systémy

Kód KKOV 2301R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní technika

Kód KKOV 2301R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslové inženýrství

Kód KKOV 2301R040
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství

Kód KKOV 2301T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní a manipulační technika

Kód KKOV 2301T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní technika

Kód KKOV 2301T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní technika a technologie

Kód KKOV 2301T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letadlová technika

Kód KKOV 2301T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslové inženýrství a management

Kód KKOV 2301T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslový design ve strojírenství

Kód KKOV 2301T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přesná mechanika

Kód KKOV 2301T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přesná mechanika a optika

Kód KKOV 2301T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Robotika

Kód KKOV 2301T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slévárenská technologie

Kód KKOV 2301T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba mořských lodí

Kód KKOV 2301T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství

Kód KKOV 2301T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - aplikovaná mechanika

Kód KKOV 2301T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - dopravní technika

Kód KKOV 2301T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - ekotechnika

Kód KKOV 2301T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - letadlová technika

Kód KKOV 2301T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - přesná mechanika a optika

Kód KKOV 2301T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - technika životního prostředí

Kód KKOV 2301T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická diagnostika, opravy a udržování

Kód KKOV 2301T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika prostředí

Kód KKOV 2301T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika prostředí - technika životního prostředí

Kód KKOV 2301T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika životního prostředí

Kód KKOV 2301T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní systémy /Produktionssysteme/

Kód KKOV 2301T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory

Kód KKOV 2301T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přístrojová a řídící technika

Kód KKOV 2301T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetické inženýrství

Kód KKOV 2301T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fluidní inženýrství

Kód KKOV 2301T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukční inženýrství

Kód KKOV 2301T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automobilní a dopravní inženýrství

Kód KKOV 2301T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba letadel

Kód KKOV 2301T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmental Health and Safety Risk Management

Kód KKOV 2301T042
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Industrial Engineering

Kód KKOV 2301T043
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Computation and Modelisation

Kód KKOV 2301T044
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Design of Vehicles

Kód KKOV 2301T045
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vehicle Dynamics and Clean Driveline Control Systems

Kód KKOV 2301T046
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní, letadlová a transportní technika

Kód KKOV 2301T047
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenská technologie a materiály

Kód KKOV 2301T048
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní systémy a procesy /Manufacturing Systems and Processes/

Kód KKOV 2301T049
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Advanced Powertrains

Kód KKOV 2301T050
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výroba automobilových světel a technických svítidel /Product. of Automot. Lights

Kód KKOV 2301T051
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fuel Cell Drives

Kód KKOV 2301T052
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství

Kód KKOV 2301V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní a manipulační technika

Kód KKOV 2301V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní technika a technologie

Kód KKOV 2301V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačově integrovaná výroba

Kód KKOV 2301V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslové inženýrství a management

Kód KKOV 2301V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přesná mechanika

Kód KKOV 2301V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Robotika

Kód KKOV 2301V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika prostředí

Kód KKOV 2301V024
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní technika

Kód KKOV 2301V027
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Transportní a manipulační technika

Kód KKOV 2301V028
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní systémy a procesy

Kód KKOV 2301V031
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukční inženýrství

Kód KKOV 2301V037
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stroje a zařízení

Kód KKOV 2302R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní stroje a manipulace s materiálem

Kód KKOV 2302R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetická a procesní zařízení

Kód KKOV 2302R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení

Kód KKOV 2302R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce strojů

Kód KKOV 2302R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce strojů a zařízení

Kód KKOV 2302R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba strojů a zařízení

Kód KKOV 2302R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stroje a zařízení

Kód KKOV 2302R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetika a procesní technika

Kód KKOV 2302R042
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stroje a zařízení

Kód KKOV 2302T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetické stroje a zařízení

Kód KKOV 2302T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení

Kód KKOV 2302T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce a provoz strojů pro dopravní stavitelství

Kód KKOV 2302T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce strojů a zařízení

Kód KKOV 2302T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové konstruování strojů a zařízení

Kód KKOV 2302T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba energetických strojů a zařízení

Kód KKOV 2302T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba energetických strojů a zařízení - tepelně energetická zařízení

Kód KKOV 2302T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba výrobních strojů

Kód KKOV 2302T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba výrobních strojů a zařízení

Kód KKOV 2302T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba výrobních strojů a zařízení - výrobní stroje a zařízení

Kód KKOV 2302T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl

Kód KKOV 2302T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stroje a zařízení pro chladicí techniku, stlačování a dopravu tekutin

Kód KKOV 2302T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu

Kód KKOV 2302T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - hydraulické a pneumatické stroje a zařízení

Kód KKOV 2302T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - stroje a zařízení pro chem., potravin. a spotř. průmysl

Kód KKOV 2302T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - stroje a zařízení pro chlad. tech.,stlač. a dopr. tekutin

Kód KKOV 2302T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - tepelně energetická zařízení

Kód KKOV 2302T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - transportní, stavební a zemědělské stroje

Kód KKOV 2302T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - výrobní stroje a zařízení

Kód KKOV 2302T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní zařízení dolů

Kód KKOV 2302T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní zařízení dolů a hutí

Kód KKOV 2302T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní zařízení hutí

Kód KKOV 2302T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní zařízení pro stavebnictví, úpravárenství a zemědělství

Kód KKOV 2302T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tepelné a jaderné stroje a zařízení

Kód KKOV 2302T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tepelně energetická zařízení

Kód KKOV 2302T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Transportní, stavební a zemědělské stroje

Kód KKOV 2302T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní stroje a zařízení

Kód KKOV 2302T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce zdravotnické techniky

Kód KKOV 2302T040
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba jaderně energetických zařízení

Kód KKOV 2302T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hydraulika a pneumatika

Kód KKOV 2302T043
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stroje a zařízení

Kód KKOV 2302V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Části a mechanismy strojů

Kód KKOV 2302V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Části strojů a mechanismů

Kód KKOV 2302V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetické stroje a zařízení

Kód KKOV 2302V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení

Kód KKOV 2302V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce strojů a zařízení

Kód KKOV 2302V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba energetických strojů a zařízení

Kód KKOV 2302V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba jaderných zařízení

Kód KKOV 2302V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba tepelně energetických zařízení

Kód KKOV 2302V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba výrobních strojů a zařízení

Kód KKOV 2302V019
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba výrobních strojů a zařízení - výrobní stroje

Kód KKOV 2302V020
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní stroje a zařízení

Kód KKOV 2302V039
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenská technologie

Kód KKOV 2303R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Optimalizace strojírenských technologií

Kód KKOV 2303R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenská technologie

Kód KKOV 2303R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní technologie ve strojírenství

Kód KKOV 2303R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení výroby

Kód KKOV 2303R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenská technologie a management

Kód KKOV 2303R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie zpracování skla a polymerů

Kód KKOV 2303R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management sklářství a plastikářství

Kód KKOV 2303R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie, materiály a ekonomika ve strojírenství

Kód KKOV 2303R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenská technologie

Kód KKOV 2303T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenská technologie

Kód KKOV 2303T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenská technologie - průmyslový management

Kód KKOV 2303T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenská technologie - technologie obrábění

Kód KKOV 2303T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenská technologie a průmyslový management

Kód KKOV 2303T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - strojírenská technologie

Kód KKOV 2303T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní technologie a průmyslový management

Kód KKOV 2303T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Příprava a řízení výroby

Kód KKOV 2303T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenská technologie

Kód KKOV 2303V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenská technologie

Kód KKOV 2303V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenská technologie - technologie obrábění

Kód KKOV 2303V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství speciálních technologií a materiálů /Eng. of Spec. Technolog.,Mater.

Kód KKOV 2303V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiály a technologie speciální výroby

Kód KKOV 2304R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiály a technologie speciální výroby

Kód KKOV 2304T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zbraně a munice

Kód KKOV 2304V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stroj.zam.na ekon.a říz.

Kód KKOV 2305R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení strojírenské výroby

Kód KKOV 2305R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení strojírenské výroby - technicko-manažerské studium

Kód KKOV 2305R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení výroby

Kód KKOV 2305R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenský management

Kód KKOV 2305R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 2305R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologický management

Kód KKOV 2305R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stroj.zam.na ekon.a říz.

Kód KKOV 2305T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení strojírenské výroby

Kód KKOV 2305T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a ekonomika podniku

Kód KKOV 2305T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - ekonomika a řízení strojírenské výroby

Kód KKOV 2305T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stroj.zam.na ekon.a říz.

Kód KKOV 2305V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a ekonomika podniku

Kód KKOV 2305V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecká a raketová techn.

Kód KKOV 2306R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecká technika

Kód KKOV 2306R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecké technické a provozní zabezpečení

Kód KKOV 2306R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecký štábní

Kód KKOV 2306R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenský pilot

Kód KKOV 2306R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií

Kód KKOV 2341N08
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Strojírenství

Kód KKOV 2341R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenství

Kód KKOV 2341R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenství se zaměřením na počítače a CNC techniku

Kód KKOV 2341R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zabezpečení výroby

Kód KKOV 2341R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiály a technologie v dopravě

Kód KKOV 2341R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost /Quality, Reliability and Safety/

Kód KKOV 2341R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiály a technologie v dopravě

Kód KKOV 2341T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanik letadlových přístrojů

Kód KKOV 2345L008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik - operátor sklářských strojů

Kód KKOV 2345L011
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Diagnostika silničních motorových vozidel

Kód KKOV 2345L012
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Klempíř

Kód KKOV 2355H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Lakýrník

Kód KKOV 2361H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provoz energetických výroben

Kód KKOV 2365E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník,pr.při obsl.str.

Kód KKOV 2365H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník - konstrukční desky

Kód KKOV 2365H007
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník - stavební stroje

Kód KKOV 2365H008
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník - lodní doprava

Kód KKOV 2365H009
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník

Kód KKOV 2365H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník - vodohospodářská zařízení

Kód KKOV 2365H016
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník - báňské úpravny

Kód KKOV 2365H019
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Lodník

Kód KKOV 2365H02
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník

Kód KKOV 2365H020
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik opravář, opravářské práce

Kód KKOV 2366H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik opravář

Kód KKOV 2366H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik opravář - plynárenská zařízení

Kód KKOV 2366H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik opravář - lesní stroje a zařízení

Kód KKOV 2366H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik opravář - kolejová vozidla

Kód KKOV 2366H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Automechanik, technické práce v autoservisu

Kód KKOV 2368E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Technické služby v autoservisu

Kód KKOV 2368E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Automech.,tech.p.-servis

Kód KKOV 2368H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Automechanik

Kód KKOV 2368H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik opravář - požární technika

Kód KKOV 2368H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik opravář - silniční motorová vozidla

Kód KKOV 2368H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník požární techniky

Kód KKOV 2368H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Automechanik

Kód KKOV 2368H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Technické služby v autoservisu

Kód KKOV 2368H006
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik opravář motorových vozidel

Kód KKOV 2368H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky

Kód KKOV 2608T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení elektrotechniky

Kód KKOV 2608T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Angličtina v elektrotechnice a informatice

Kód KKOV 2609R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Správa počítačových systémů

Kód KKOV 2612R055
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslová elektronika a elektromechanika

Kód KKOV 2612T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunikační a řídící technologie

Kód KKOV 2612T064
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Engineering of Interactive Systems

Kód KKOV 2612T071
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrické stroje a přístroje

Kód KKOV 2642V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanik elektronik - vysílače a technika VKV

Kód KKOV 2643L003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik elektronik - spotřební elektronika

Kód KKOV 2643L004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik elektronik - číslicová a řídicí technika

Kód KKOV 2643L005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0717
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů

Kód KKOV 2643L006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0718
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik elektronických systémů

Kód KKOV 2643L007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů

Kód KKOV 2646L006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Autoelektronika

Kód KKOV 2646L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Autoelektrikář

Kód KKOV 2657H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Autoelektrikář

Kód KKOV 2657H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

Kód KKOV 2805T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické inženýrství

Kód KKOV 2807R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní inženýrství, informatika a management

Kód KKOV 2807R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Kód KKOV 2807R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické a procesní inženýrství a managament

Kód KKOV 2807R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické a procesní inženýrství

Kód KKOV 2807R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

Kód KKOV 2807R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemistry, Engineering and Technology

Kód KKOV 2807R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické a procesní inženýrství

Kód KKOV 2807V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie materiálů

Kód KKOV 2808V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Povrchové inženýrství

Kód KKOV 2808V027
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení výroby zpracování kamene

Kód KKOV 2832N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0729
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Chemická technologie

Kód KKOV 2841J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Technologie celulózy a papíru

Kód KKOV 2841M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Průmyslová chemie

Kód KKOV 2842L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor gumárenské a plastikářské výroby

Kód KKOV 2842L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Chemik operátor

Kód KKOV 2842L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Chemik operátor - průmyslová chemie

Kód KKOV 2842L012
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Chemik operátor - výroba celulózy a papíru

Kód KKOV 2842L013
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Chemik operátor - farmaceutická výroba

Kód KKOV 2842L014
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provozní chemie

Kód KKOV 2842L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provozní chemie - chemicko-technologické procesy

Kód KKOV 2842L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provozní chemie - výroba celulózy a papíru

Kód KKOV 2842L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provozní chemie - chemicko-technologické procesy

Kód KKOV 2842L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provozní chemie - zpracování kaučuku a plastů

Kód KKOV 2842L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provozní chemie - analytická chemie

Kód KKOV 2842L506
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Průmyslová chemie

Kód KKOV 2842L507
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Průmyslová chemie - chemicko-technologické procesy

Kód KKOV 2842L508
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Průmyslová chemie - farmaceutická výroba

Kód KKOV 2842L509
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Chemik operátor

Kód KKOV 2842L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Průmyslová chemie - výroba a zpracování papíru

Kód KKOV 2842L510
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Průmyslová chemie - výroba tuků a kosmetiky

Kód KKOV 2842L511
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Výroba a zpracování papíru

Kód KKOV 2842L515
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provozní chemie - výroba celulózy a papíru

Kód KKOV 2842L516
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Řízení chemických výrob - chemická technologie

Kód KKOV 2842M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Analytická chemie aplikovaná

Kód KKOV 2843J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Analytická chemie - monitorování životního prostředí

Kód KKOV 2843M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Aplikovaná chemie

Kód KKOV 2844J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Aplikovaná chemie

Kód KKOV 2844L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Aplikovaná chemie

Kód KKOV 2844N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Technologie skla - chemická technologie

Kód KKOV 2845M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Bižuterní průmysl

Kód KKOV 2847L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Chemik-laborant, práce v chemické laboratoři

Kód KKOV 2851E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chemik-laborant, práce v chemické laboratoři

Kód KKOV 2851H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chemik - laborant

Kód KKOV 2851H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chemik, práce v chemické výrobě

Kód KKOV 2852E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chemická výroba

Kód KKOV 2852E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chemik, práce v chemické výrobě

Kód KKOV 2852H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provozní chemik

Kód KKOV 2852H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provozní chemik - průmyslová chemie

Kód KKOV 2852H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provozní chemik - výroba tuků a kosmetiky

Kód KKOV 2852H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provozní chemik - farmaceutická výroba

Kód KKOV 2852H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provozní chemik - technologie chemických výrob

Kód KKOV 2852H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chemik prádelen a čistíren

Kód KKOV 2852H006
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chemik

Kód KKOV 2852H007
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provozní chemik - obsluha a údržba výrobních zařízení

Kód KKOV 2852H008
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chemická výroba

Kód KKOV 2852H009
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chemik

Kód KKOV 2852H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chemická výroba

Kód KKOV 2852H509
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Farmaceutická výroba

Kód KKOV 2853E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Farmaceutická výroba

Kód KKOV 2853H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Operátor farmaceutické výroby

Kód KKOV 2853H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Laborant pro farmaceutickou výrobu

Kód KKOV 2853H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Farmaceutická výroba

Kód KKOV 2853H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Farmaceutická výroba

Kód KKOV 2853H503
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Farmaceutická výroba

Kód KKOV 2853J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chemicko-farmaceutická výroba

Kód KKOV 2853J001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Ekotrofologie

Kód KKOV 2901T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování mléka

Kód KKOV 2941N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Kvasná technologie

Kód KKOV 2945M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zpracování mléka

Kód KKOV 2946M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie tuků

Kód KKOV 2947J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obuvnická a galanterní technologie

Kód KKOV 3201T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce technologických zařízení

Kód KKOV 3201T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobce ortopedicko-protetických pomůcek

Kód KKOV 3261E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Technik dřevařské a nábytkářské výroby - dřevěné konstrukce a stavby

Kód KKOV 3341L005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Kód KKOV 3341L006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0725
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technik dřevařské a nábytkářské výroby - dřevěné konstrukce a stavby

Kód KKOV 3341L007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0726
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Kód KKOV 3341L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0727
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Dřevařství

Kód KKOV 3341L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0728
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu

Kód KKOV 3341R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polygrafická výroba

Kód KKOV 3454E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0211
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba gramofonových desek a magnetofonových kazet

Kód KKOV 3454H504
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0211
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Filmový laborant

Kód KKOV 3455H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0211
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Geomatika

Kód KKOV 3602T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mobilní geoinformační technologie

Kód KKOV 3602T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geomatika

Kód KKOV 3602V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavební hmoty a diagnostika staveb

Kód KKOV 3607T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotně technické stavby

Kód KKOV 3607V029
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geotechnika

Kód KKOV 3607V035
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management stavebnictví

Kód KKOV 3607V038
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geodézie a kartografie

Kód KKOV 3646R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geodézie a katastr nemovitostí

Kód KKOV 3646R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografické informační systémy

Kód KKOV 3646R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geodézie a kartografie

Kód KKOV 3646T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geodézie a kartografie

Kód KKOV 3646V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Důlní měřictví

Kód KKOV 3646V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce a dopravní stavby

Kód KKOV 3647R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní stavby

Kód KKOV 3647R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Silniční a městská automobilová doprava

Kód KKOV 3708R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie a řízení dopravy

Kód KKOV 3708R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie a řízení dopravy - provozování silniční dopravy

Kód KKOV 3708R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie a řízení procesů v dopravě

Kód KKOV 3708R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecká doprava

Kód KKOV 3708R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie údržby letadel

Kód KKOV 3708R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Logistika v dopravě a telekomunikacích

Kód KKOV 3708R034
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management, marketing a logistika ve spojích

Kód KKOV 3708R035
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie letecké dopravy

Kód KKOV 3708R036
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie provozu letecké techniky

Kód KKOV 3708R037
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Logistika a řízení dopravních procesů

Kód KKOV 3708R046
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Logistika, technologie a management dopravy

Kód KKOV 3708T042
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Kód KKOV 3708V024
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Doprava

Kód KKOV 3752H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Aplikované vědy v inženýrství

Kód KKOV 3901R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná mechanika

Kód KKOV 3901R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná mechanika pro bakaláře

Kód KKOV 3901R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální inženýrství

Kód KKOV 3901R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické inženýrství

Kód KKOV 3901R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanika

Kód KKOV 3901R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná a inženýrská fyzika

Kód KKOV 3901R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínská a klinická technika

Kód KKOV 3901R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radiologická technika

Kód KKOV 3901R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Realitní makléř

Kód KKOV 3901R042
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie /Physical Engineering and Nanotechnology

Kód KKOV 3901R043
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstruování podporované počítačem

Kód KKOV 3901R051
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikované vědy a technologie /Applied Sciences and Technologies/

Kód KKOV 3901R076
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

Kód KKOV 3901T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná mechanika

Kód KKOV 3901T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná mechanika (aplikov.)

Kód KKOV 3901T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínské a ekologické inženýrství

Kód KKOV 3901T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přístroje a metody pro biomedicínu

Kód KKOV 3901T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

Kód KKOV 3901T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Voda - strategická surovina

Kód KKOV 3901T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská mechanika a biomechanika

Kód KKOV 3901T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie /Physical Engineering and Nanotechnology

Kód KKOV 3901T043
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení rizik stavebních konstrukcí

Kód KKOV 3901T044
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení rizik strojních zařízení

Kód KKOV 3901T045
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínské inženýrství a bioinformatika

Kód KKOV 3901T050
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomechanika a lékařské přístroje

Kód KKOV 3901T052
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dynamika konstrukcí a mechatronika

Kód KKOV 3901T053
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínský inženýr

Kód KKOV 3901T054
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Laserová technika a elektronika

Kód KKOV 3901T070
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderná chemie

Kód KKOV 3901T072
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Audio inženýrství

Kód KKOV 3901T074
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0211
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomechanické inženýrství

Kód KKOV 3901T077
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikované vědy v inženýrství

Kód KKOV 3901V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná mechanika

Kód KKOV 3901V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná mechanika (aplikov.)

Kód KKOV 3901V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínská elektronika a biokybernetika

Kód KKOV 3901V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomechanika

Kód KKOV 3901V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bionika

Kód KKOV 3901V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální inženýrství

Kód KKOV 3901V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská mechanika

Kód KKOV 3901V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství oblastí

Kód KKOV 3901V014
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderné inženýrství

Kód KKOV 3901V016
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické a fyzikální inženýrství

Kód KKOV 3901V020
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické inženýrství

Kód KKOV 3901V021
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematicko-fyzikální inženýrství

Kód KKOV 3901V022
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanika

Kód KKOV 3901V023
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí

Kód KKOV 3901V024
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přírodovědné inženýrství

Kód KKOV 3901V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Termomechanika a mechanika tekutin

Kód KKOV 3901V028
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radiologická fyzika

Kód KKOV 3901V034
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální elektronika a nanotechnologie

Kód KKOV 3901V040
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikované vědy v inženýrství

Kód KKOV 3901V055
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská informatika

Kód KKOV 3902R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná informatika a řízení

Kód KKOV 3902R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu

Kód KKOV 3902R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace a počítačová technika v metalurgii

Kód KKOV 3902R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace a řízení chemických procesů

Kód KKOV 3902R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizované strojírenské konstrukce

Kód KKOV 3902R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizované systémy řízení chemických a potravinářských výrob

Kód KKOV 3902R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostní technologie, systémy a management

Kód KKOV 3902R039
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace a počítačová technika v průmyslu

Kód KKOV 3902R040
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management jakosti

Kód KKOV 3902R041
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace řízení a informatika

Kód KKOV 3902R043
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočty a design

Kód KKOV 3902R051
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bioinformatika /Bioinformatics/

Kód KKOV 3902R061
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management kvality /Quality Management/

Kód KKOV 3902R062
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská informatika

Kód KKOV 3902T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná informatika a řízení

Kód KKOV 3902T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatické řízení a informatika v elektrotechnice

Kód KKOV 3902T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatické řízení a inženýrská informatika

Kód KKOV 3902T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatické řízení a inženýrská informatika (meziobor.)

Kód KKOV 3902T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu

Kód KKOV 3902T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace a počítačová technika v metalurgii

Kód KKOV 3902T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace a řídicí technika ve spotřebním průmyslu

Kód KKOV 3902T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizační technika a řízení ve strojírenství

Kód KKOV 3902T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizované systémy řízení chemických a potravinářských výrob

Kód KKOV 3902T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizované systémy řízení v hornictví

Kód KKOV 3902T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizované systémy řízení v hutnictví

Kód KKOV 3902T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizované systémy řízení v textilním a oděvním průmyslu

Kód KKOV 3902T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizované systémy řízení v zemědělství

Kód KKOV 3902T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizované systémy řízení ve spotřebním průmyslu

Kód KKOV 3902T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizované systémy řízení ve strojírenství

Kód KKOV 3902T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika v zemědělství

Kód KKOV 3902T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská informatika

Kód KKOV 3902T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská informatika a automatizace

Kód KKOV 3902T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kybernetika a řídicí technika

Kód KKOV 3902T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické modelování v technice

Kód KKOV 3902T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Softwarové inženýrství

Kód KKOV 3902T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - automatizované řízení a inženýrská informatika

Kód KKOV 3902T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové inženýrství v oblasti surovin

Kód KKOV 3902T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě

Kód KKOV 3902T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Kód KKOV 3902T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatické řízení a informatika

Kód KKOV 3902T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostní technologie, systémy a managament /Security Technolog.,Syst.,Manag.

Kód KKOV 3902T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management jakosti

Kód KKOV 3902T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích

Kód KKOV 3902T042
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace řízení a informatika

Kód KKOV 3902T043
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové a komunikační systémy

Kód KKOV 3902T045
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Integrované systémy v budovách

Kód KKOV 3902T048
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bioinformatika /Bioinformatics/

Kód KKOV 3902T061
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management kvality /Quality Management/

Kód KKOV 3902T062
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Advanced Security Technologies

Kód KKOV 3902T063
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové inženýrství v průmyslu

Kód KKOV 3902T064
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská informatika

Kód KKOV 3902V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace technologických procesů

Kód KKOV 3902V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace technologických procesů

Kód KKOV 3902V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace technologických procesů

Kód KKOV 3902V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská informatika

Kód KKOV 3902V023
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Projektové řízení

Kód KKOV 3902V030
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě

Kód KKOV 3902V034
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Umělá inteligence a biokybernetika

Kód KKOV 3902V035
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná ekologie

Kód KKOV 3904R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná ekologie

Kód KKOV 3904T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekotechnika

Kód KKOV 3904T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hydrologie a vodní hospodářství

Kód KKOV 3904V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana životního prostředí v průmyslu

Kód KKOV 3904V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanika

Kód KKOV 3905R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanika

Kód KKOV 3905T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanika

Kód KKOV 3905V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechatronické systémy

Kód KKOV 3906R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automobilová elektronika

Kód KKOV 3906R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechatronika

Kód KKOV 3906T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - mechatronika

Kód KKOV 3906T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechatronické systémy

Kód KKOV 3906T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automobilová elektronika

Kód KKOV 3906T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letadlová a kosmická technika

Kód KKOV 3906T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Avionika /Avionics/

Kód KKOV 3906T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální technologie

Kód KKOV 3906V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Kód KKOV 3906V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Požární ochrana a bezpečnost /Fire Protection and Safety/

Kód KKOV 3908V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní inženýrství

Kód KKOV 3909R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukční mechanika

Kód KKOV 3909R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0710
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní technologie recyklace odpadů

Kód KKOV 3909R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0710
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ovládání rizik

Kód KKOV 3909R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní inženýrství a metody kontroly kvality

Kód KKOV 3909R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní inženýrství

Kód KKOV 3909T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukční a procesní inženýrství

Kód KKOV 3909T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní inženýrství

Kód KKOV 3909T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení technologických procesů

Kód KKOV 3909T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - výrobní a inovační inženýrství

Kód KKOV 3909T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní a inovační inženýrství

Kód KKOV 3909T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní inženýrství

Kód KKOV 3909T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inovační inženýrství

Kód KKOV 3909T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnost společnosti

Kód KKOV 3909T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1088
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní inženýrství

Kód KKOV 3909V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukční a procesní inženýrství

Kód KKOV 3909V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukční mechanika

Kód KKOV 3909V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní inženýrství

Kód KKOV 3909V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní technika a zpracovatelské systémy

Kód KKOV 3909V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nástroje a procesy

Kód KKOV 3909V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzik.,mater.inženýrství

Kód KKOV 3910R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzik.,mater.inženýrství

Kód KKOV 3910T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzik.,mater.inženýrství

Kód KKOV 3910V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové vědy

Kód KKOV 3911R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná fyzika materiálů

Kód KKOV 3911R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diagnostika, kontrola jakosti a zkušebnictví

Kód KKOV 3911R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diagnostika, kontrola jakosti a zkušebnictví - hutní analytika

Kód KKOV 3911R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diagnostika, kontrola jakosti a zkušebnictví - zkoušení materiálů

Kód KKOV 3911R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu

Kód KKOV 3911R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové inženýrství

Kód KKOV 3911R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové inženýrství - nové technické materiály

Kód KKOV 3911R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiály a technologie

Kód KKOV 3911R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení jakosti

Kód KKOV 3911R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zkušebnictví a jakost materiálu

Kód KKOV 3911R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diagnostika materiálů

Kód KKOV 3911R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Neželezné kovy a speciální slitiny

Kód KKOV 3911R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technické materiály

Kód KKOV 3911R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Recyklace materiálů

Kód KKOV 3911R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiály a technologie pro automobilový průmysl

Kód KKOV 3911R034
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Progresivní technické materiály /Advanced Engineering Materials/

Kód KKOV 3911R036
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiály

Kód KKOV 3911R038
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a kontrola jakosti (v hutnictví)

Kód KKOV 3911T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení jakosti

Kód KKOV 3911T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení jakosti v metalurgii

Kód KKOV 3911T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - materiálové inženýrství

Kód KKOV 3911T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zkušebnictví a jakost materiálu

Kód KKOV 3911T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Neželezné kovy a speciální slitiny

Kód KKOV 3911T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technické materiály

Kód KKOV 3911T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diagnostika a design materiálů

Kód KKOV 3911T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metrologie a řízení jakosti

Kód KKOV 3911T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Recyklace materiálů

Kód KKOV 3911T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiály a technologie pro automobilový průmysl

Kód KKOV 3911T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní a materiálové inženýrství

Kód KKOV 3911T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Progresivní technické materiály /Advanced Engineering Materials/

Kód KKOV 3911T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Material and Producting Engineering

Kód KKOV 3911T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové vědy a analýza materiálu

Kód KKOV 3911T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

Kód KKOV 3911T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové vědy

Kód KKOV 3911V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální a materiálové inženýrství

Kód KKOV 3911V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

Kód KKOV 3911V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu

Kód KKOV 3911V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové inženýrství

Kód KKOV 3911V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Kód KKOV 3911V016
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové inženýrství polovodičů

Kód KKOV 3911V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení jakosti

Kód KKOV 3911V023
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metrologie a zkušebnictví

Kód KKOV 3911V027
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Voda v krajině

Kód KKOV 3914T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínské inženýrství - bionika

Kód KKOV 3916V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Soudní inženýrství

Kód KKOV 3917R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Oceňování nemovitostí

Kód KKOV 3917R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Realitní inženýrství

Kód KKOV 3917T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Soudní inženýrství

Kód KKOV 3917V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

Kód KKOV 3941J001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Techn.interdisciplinární

Kód KKOV 3941L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov

Kód KKOV 3941L002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

Kód KKOV 3941L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Správa nemovitostí

Kód KKOV 3941N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Nanotechnologie

Kód KKOV 3942R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nanotechnologie

Kód KKOV 3942R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nanomateriály

Kód KKOV 3942R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nanotechnologie

Kód KKOV 3942T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nanotechnologie

Kód KKOV 3942T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nanomateriály

Kód KKOV 3942T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikované nanotechnologie

Kód KKOV 3942T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nanotechnologie

Kód KKOV 3942V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nanotechnologie

Kód KKOV 3942V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikované nanotechnologie /Applied Nanotechnology/

Kód KKOV 3942V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pokročilé materiály

Kód KKOV 3942V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie

Kód KKOV 3942V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Potravinářství v zemědělství

Kód KKOV 4101T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie a ochrana zájmových organismů

Kód KKOV 4106R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Agroekologie

Kód KKOV 4106T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Animal and Food Sciences in Tropics and Subtropics

Kód KKOV 4106T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanizace a služby

Kód KKOV 4145L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Kód KKOV 4145L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Kód KKOV 4145L506
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Opravář zemědělských strojů, opravářské práce

Kód KKOV 4155E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik opravář - renovace zemědělské techniky

Kód KKOV 4155H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Opravář zemědělských strojů

Kód KKOV 4155H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Lesní mechanizátor

Kód KKOV 4156H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kosmetička

Kód KKOV 6952H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 1