Obory

SŠbM/sM, zpracování textilu, odevy, obuv, kůže

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Průmyslová ekologie

Kód KKOV 1602N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Výroba oděvů a management obchodu s oděvy /Clothing Production and Management/

Kód KKOV 3107R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textil a oděvnictví

Kód KKOV 3131N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Textilnictví

Kód KKOV 3141L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Textilnictví

Kód KKOV 3141M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Textilní technologie

Kód KKOV 3141M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Textilní technologie - řízení technologických procesů

Kód KKOV 3141M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Modelování pletenin

Kód KKOV 3141M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Textilní výroba a podnikatelství

Kód KKOV 3141M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Textilní technologie - tkalcovství

Kód KKOV 3141M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Textilní technologie - administrativa

Kód KKOV 3141M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Textilní technologie - pletařství

Kód KKOV 3141M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Textilní technologie - přádelnictví

Kód KKOV 3141M008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Textilnictví

Kód KKOV 3141M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Textilnictví

Kód KKOV 3141N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Textilní průmysl - zušlechťování textilií

Kód KKOV 3142L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Zušlechťování textilií

Kód KKOV 3142M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Oděvnictví

Kód KKOV 3143L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Oděvnictví

Kód KKOV 3143M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Oděvnictví

Kód KKOV 3143M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Oděvnictví - technologie oděvů

Kód KKOV 3143M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Oděvnictví - konstrukce oděvů

Kód KKOV 3143M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Oděvnictví - administrativa

Kód KKOV 3143M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Oděvnictví - pletařství

Kód KKOV 3143M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Krejčová - podnikatelka

Kód KKOV 3143M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie a zařízení pro zpracování kůže, plastů a pryže

Kód KKOV 3201V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ortopedická protetika

Kód KKOV 3241L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Kožedělná výroba - výroba kožené galanterie

Kód KKOV 3242L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Kožedělná výroba

Kód KKOV 3242M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Kožešnická konfekce

Kód KKOV 3243L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Kožedělná výroba - výroba obuvi

Kód KKOV 3244L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Výroba obuvi

Kód KKOV 3244M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výroba obuvi a galanterního zboží

Kód KKOV 3244M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technické a informační služby se zaměřením na obuvnictví

Kód KKOV 3244M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technické a informační služby

Kód KKOV 3244M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Diplomovaný radiologický asistent

Kód KKOV 5345N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 4