Obory

SŠsM/VŠ, ošetřovatelství

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Veterinářství

Kód KKOV 4341M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Klinické vědy

Kód KKOV 5101R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0910
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klinické vědy

Kód KKOV 5101T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0910
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klinické vědy

Kód KKOV 5101V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0910
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretické a preklinické vědy

Kód KKOV 5102R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0910
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretické a preklinické vědy

Kód KKOV 5102T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0910
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatel

Kód KKOV 5341J003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zubní instrumentářka

Kód KKOV 5341J004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Nutriční asistent

Kód KKOV 5341M02
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ošetřovatelství

Kód KKOV 5341N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaná všeobecná sestra

Kód KKOV 5341N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaná dětská sestra

Kód KKOV 5341N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Kód KKOV 5341N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaná sestra pro intenzivní péči

Kód KKOV 5341N005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaná dentální hygienistka

Kód KKOV 5341N007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaný nutriční terapeut

Kód KKOV 5341N41
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ošetřovatelství

Kód KKOV 5341R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Operační sestra

Kód KKOV 5341R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatelství

Kód KKOV 5341R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Péče o handicapované děti a mládež

Kód KKOV 5341R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Péče o staré lidi

Kód KKOV 5341R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Porodní asistentka

Kód KKOV 5341R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociálně zdravotní a geriatrická péče

Kód KKOV 5341R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Všeobecná sestra

Kód KKOV 5341R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotně sociální a geriatrická péče

Kód KKOV 5341R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotní vědy

Kód KKOV 5341R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví

Kód KKOV 5341R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství

Kód KKOV 5341R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Kód KKOV 5341R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatelství

Kód KKOV 5341T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých

Kód KKOV 5341T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatelství

Kód KKOV 5341T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatelství se zaměřením na pedagogiku

Kód KKOV 5341T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Všeobecná sestra

Kód KKOV 5341T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotní vědy

Kód KKOV 5341T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatelská péče v gerontologii

Kód KKOV 5341T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

Kód KKOV 5341T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatelská péče v geriatrii /Nursing Care in Geriatrics/

Kód KKOV 5341T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0921
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatelská péče v pediatrii

Kód KKOV 5341T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Kód KKOV 5341T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatelství

Kód KKOV 5341V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Laborant ve zdravotnictví

Kód KKOV 5343V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technik ve zdravotnictví

Kód KKOV 5344L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Adiktologie

Kód KKOV 5345T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunitní péče v porodní asistenci

Kód KKOV 5345T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči

Kód KKOV 5345T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0910
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

Kód KKOV 5345T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví

Kód KKOV 5345T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Perioperační péče

Kód KKOV 5345T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana veřejného zdraví

Kód KKOV 5345V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pečovatelské práce

Kód KKOV 6955E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pečovatelské práce

Kód KKOV 6955H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0920
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pečovatelské práce

Kód KKOV 6955J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0921
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Tlumočnictví českého znakového jazyka

Kód KKOV 7533N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální činnost

Kód KKOV 7541J003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 1