Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Základy podnikání

Kód KKOV 6341L506
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikové hospodaření

Kód KKOV 6341L507
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Obchodní podnikatel a manažér

Kód KKOV 6341L508
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikatel pro obchod a služby

Kód KKOV 6341L509
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikatelství pro obchod a peněžnictví

Kód KKOV 6341L510
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikatelská administrativa

Kód KKOV 6341L512
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním

Kód KKOV 6341L513
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Obchodní manager

Kód KKOV 6341L514
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání malých a středních firem

Kód KKOV 6341N32
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Administrativa

Kód KKOV 6342L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technickohospodářské a správní činnosti

Kód KKOV 6342L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Umělecká produkce

Kód KKOV 6441M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Organizace a management v odvětví

Kód KKOV 6442J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Organizace a management v odvětví

Kód KKOV 6442L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Obchodně provozní pracovník civilního letectví

Kód KKOV 6442L012
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Obchodně provozní pracovník civilního letectví

Kód KKOV 6442L013
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Management strojírenství

Kód KKOV 6442L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Management v elektrotechnice

Kód KKOV 6442L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Management elektrotechniky

Kód KKOV 6442L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Management textilu

Kód KKOV 6442L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Management textilu a oděvnictví

Kód KKOV 6442L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Management zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi

Kód KKOV 6442L506
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Management ve stavebnictví

Kód KKOV 6442L507
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Stavební podnikatel a manažér

Kód KKOV 6442L508
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Management v automobilové dopravě

Kód KKOV 6442L509
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Management dopravy, pošt a telekomunikací

Kód KKOV 6442L510
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Management sportovních zařízení

Kód KKOV 6442M052
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomika odvětví (oborů)

Kód KKOV 6443J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Ekonomika odvětví (oborů)

Kód KKOV 6443L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Ekonomika a řízení strojírenské výroby

Kód KKOV 6443L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Charitativní práce

Kód KKOV 6731V031
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretické právní vědy

Kód KKOV 6801R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretické právní vědy

Kód KKOV 6801T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny státu a práva

Kód KKOV 6801T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční právo

Kód KKOV 6801T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní právo

Kód KKOV 6801T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Občanské právo hmotné a procesní

Kód KKOV 6801T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchodní právo

Kód KKOV 6801T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pracovní právo

Kód KKOV 6801T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Správní a zemědělsko-družstevní právo

Kód KKOV 6801T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie státu a práva

Kód KKOV 6801T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Trestní právo hmotné a procesní

Kód KKOV 6801T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ústavní právo a politologie

Kód KKOV 6801T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

International and European Law

Kód KKOV 6801T042
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretické právní vědy

Kód KKOV 6801V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Církevní právo

Kód KKOV 6801V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny státu a práva

Kód KKOV 6801V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Filozofie a sociologie práva

Kód KKOV 6801V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční právo

Kód KKOV 6801V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční právo a finance

Kód KKOV 6801V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářské právo a finanční právo

Kód KKOV 6801V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kanonické právo

Kód KKOV 6801V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní právo

Kód KKOV 6801V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní právo soukromé

Kód KKOV 6801V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní právo veřejné

Kód KKOV 6801V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Občanské právo

Kód KKOV 6801V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Občanské právo hmotné a procesní

Kód KKOV 6801V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

Kód KKOV 6801V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchodní právo

Kód KKOV 6801V014
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pracovní právo

Kód KKOV 6801V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Kód KKOV 6801V016
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní dějiny

Kód KKOV 6801V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní dějiny, teorie a filozofie práva

Kód KKOV 6801V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo

Kód KKOV 6801V019
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo Evropských společenství

Kód KKOV 6801V020
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo životního prostředí

Kód KKOV 6801V021
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Správní a zemědělsko-družstevní právo

Kód KKOV 6801V022
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Správní právo

Kód KKOV 6801V023
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Správní právo - správní a zemědělsko-družstevní právo

Kód KKOV 6801V024
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie práva

Kód KKOV 6801V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie státu a práva

Kód KKOV 6801V026
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie státu a práva a právní filozofie

Kód KKOV 6801V027
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Trestní právo

Kód KKOV 6801V028
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Trestní právo hmotné a procesní

Kód KKOV 6801V029
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ústavní právo

Kód KKOV 6801V030
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ústavní právo a politologie

Kód KKOV 6801V031
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ústavní právo a státověda

Kód KKOV 6801V032
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Římské právo

Kód KKOV 6801V033
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní dějiny, teorie práva, filosofie a sociologie práva

Kód KKOV 6801V034
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces

Kód KKOV 6801V035
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Soukromé právo II - Obč.právo, rodinné,prac.právo, právo k nehm.stat.,civ.proces

Kód KKOV 6801V036
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo

Kód KKOV 6801V037
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejné právo II - Ústav.právo,správ.právo, fin.právo, právo ŽP,právo soc.zabez.

Kód KKOV 6801V038
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejné právo III - Ústavní právo, trestní právo, kriminalistika, kriminologie

Kód KKOV 6801V039
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny práva a římské právo

Kód KKOV 6801V040
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční právo a finanční vědy

Kód KKOV 6801V041
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní a evropské právo

Kód KKOV 6801V042
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Správní právo a právo životního prostředí

Kód KKOV 6801V043
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropské právo /European Law/

Kód KKOV 6801V044
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční právo a finanční věda/Financial Law and Politics/

Kód KKOV 6801V045
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu/Pr.Int.Law,Int.Trade L/

Kód KKOV 6801V046
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Občanské právo (civilní proces, rodin.právo, právo k nehmot.statkům)/Civil Law /

Kód KKOV 6801V047
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní dějiny a římské právo /History of Law and Roman Law/

Kód KKOV 6801V048
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Správní právo a správní věda /Administrative Law and Administrative Science/

Kód KKOV 6801V049
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie, filozofie a sociologie práva /Theory, Philosophy and Sociology of Law/

Kód KKOV 6801V050
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Trestní právo, kriminologie a kriminalistika/Cri.Law,Criminology,Criminalistics/

Kód KKOV 6801V051
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo informačních a komunikačních technologií

Kód KKOV 6801V052
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní dějiny

Kód KKOV 6802R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní dějiny

Kód KKOV 6802T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní dějiny

Kód KKOV 6802V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Praktické právní vědy

Kód KKOV 6803R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Praktické právní vědy

Kód KKOV 6803T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Praktické právní vědy

Kód KKOV 6803V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní specializace

Kód KKOV 6804R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomicko-právní činnost

Kód KKOV 6804R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářsko-správní činnost

Kód KKOV 6804R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Místní správa

Kód KKOV 6804R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání a právo

Kód KKOV 6804R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní činnost

Kód KKOV 6804R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní vztahy k nemovitostem

Kód KKOV 6804R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo

Kód KKOV 6804R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo a mezinárodní obchod

Kód KKOV 6804R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo a podnikání

Kód KKOV 6804R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo komerční

Kód KKOV 6804R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo sociálního zabezpečení

Kód KKOV 6804R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo v podnikání

Kód KKOV 6804R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociálně právní a teologická činnost

Kód KKOV 6804R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociálně právní a teologická činnost - sociálně právní činnost

Kód KKOV 6804R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociálně právní činnost

Kód KKOV 6804R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociálně právní činnost a zaměstnanost

Kód KKOV 6804R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Soudní a notářská a administrativní činnost

Kód KKOV 6804R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Správní činnost

Kód KKOV 6804R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Správní právo

Kód KKOV 6804R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie a praxe přípravného řízení trestního

Kód KKOV 6804R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Územní správa a samospráva

Kód KKOV 6804R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná správa

Kód KKOV 6804R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Živnostenské právo

Kód KKOV 6804R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní administrativa v průmyslovém vlastnictví

Kód KKOV 6804R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná samospráva

Kód KKOV 6804R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Krizový management ve státní správě a územní samosprávě

Kód KKOV 6804R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní administrativa v podnikatelské sféře

Kód KKOV 6804R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo ve veřejné správě

Kód KKOV 6804R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslové vlastnictví

Kód KKOV 6804R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo a finance

Kód KKOV 6804R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostní management ve veřejné správě

Kód KKOV 6804R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Daně a právo

Kód KKOV 6804R032
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo v sociálním zabezpečení

Kód KKOV 6804R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vyšší justiční úředník

Kód KKOV 6804R034
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo v obchodních vztazích

Kód KKOV 6804R035
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie a praxe trestního a správního procesu

Kód KKOV 6804R036
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodněprávní obchodní studia

Kód KKOV 6804R037
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchodněprávní studia

Kód KKOV 6804R038
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kriminalisticko právní činnost

Kód KKOV 6804R040
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kriminalisticko právní specializace

Kód KKOV 6804R041
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní specializace

Kód KKOV 6804T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná správa

Kód KKOV 6804T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostní management ve veřejné správě

Kód KKOV 6804T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchodněprávní vztahy

Kód KKOV 6804T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kriminalisticko právní specializace

Kód KKOV 6804T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Soukromoprávní studia

Kód KKOV 6804T042
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní aspekty veřejné správy

Kód KKOV 6804T043
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní aspekty podnikání

Kód KKOV 6804T044
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právní specializace

Kód KKOV 6804V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo a právní věda

Kód KKOV 6805R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo a právní věda

Kód KKOV 6805T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komerční právo

Kód KKOV 6805T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání a právo

Kód KKOV 6805T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo

Kód KKOV 6805T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo a česko-slovenská právní komparatistika

Kód KKOV 6805T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo komerční

Kód KKOV 6805T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociálně právní činnost

Kód KKOV 6805T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Právo a právní věda

Kód KKOV 6805V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně právní činnost - služba pořádkové policie

Kód KKOV 6806T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostní studia

Kód KKOV 6806T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Policejní management a kriminalistika

Kód KKOV 6806V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5