Obory

SŠbM/sM, ochrana ŽP, policie, armáda

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Bio-omika

Kód KKOV 1515V014
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologie a životní prostředí

Kód KKOV 1601M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekolog.,ochrana prostředí

Kód KKOV 1601N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Organizace a správa péče o životní prostředí

Kód KKOV 1601N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Správa ochrany životního prostředí

Kód KKOV 1601N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Vodní hospodářství a ekologie

Kód KKOV 1601N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Monitorování životního prostředí

Kód KKOV 1601N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekologie a ochrana prostředí

Kód KKOV 1601N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Průmyslová ekologie

Kód KKOV 1602M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Provozní technika

Kód KKOV 2341M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Provoz a opravy výzbrojního materiálu

Kód KKOV 2341M008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie elektroniky

Kód KKOV 2643M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Radiotechnické zabezpečení letectva

Kód KKOV 2643M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technika radiotechnického průzkumu

Kód KKOV 2643M008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technika radiotechnického průzkumu a radioelektronického boje (EB)

Kód KKOV 2643M009
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technika radiového průzkumu

Kód KKOV 2643M010
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Radiové komunikační systémy, radiové spojení

Kód KKOV 2643M011
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výzbroj PLRV (protiletadlového, raketového vojska)

Kód KKOV 2643M012
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výzbroj radiotechnického vojska

Kód KKOV 2643M013
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Automatizované systémy řízení technologických procesů v průmyslu silikátů

Kód KKOV 2644M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Automatizované systémy velení

Kód KKOV 2644M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Letecká výzbroj

Kód KKOV 2644M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Požární ochrana

Kód KKOV 3908L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

Kód KKOV 3908M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Požární ochrana

Kód KKOV 3908M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Požární ochrana

Kód KKOV 3908M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

Kód KKOV 3908N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Prevence rizik a záchranářství

Kód KKOV 3908N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Řízení bezpečnosti práce

Kód KKOV 3908N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1022
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Automatizované informační systémy řízení v ekonomice

Kód KKOV 3941N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Policejně správní a technickohospodářské činnosti

Kód KKOV 6842L581
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Bezpečnostně právní činnost

Kód KKOV 6842M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ochrana osob a majetku

Kód KKOV 6842M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Veřejnoprávní ochrana

Kód KKOV 6842M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Bezpečnostně právní činnost

Kód KKOV 6842M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Nápravná výchova

Kód KKOV 6842M009
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Bezpečnostně právní činnost

Kód KKOV 6842M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Bezpečnostně právní činnost

Kód KKOV 6842N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Prevence kriminality

Kód KKOV 6842N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Krizové řízení

Kód KKOV 6842N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Prevence kriminality

Kód KKOV 6842N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Přípravné trestní řízení

Kód KKOV 6842N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Bezpečnostně právní činnost

Kód KKOV 6842N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Dopravně bezpečnostní činnost

Kód KKOV 6842N05
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Bezpečnost obyvatelstva

Kód KKOV 6842N06
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Bezpečnost v silniční dopravě

Kód KKOV 6842N07
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Teorie řízení a využití institucionální působnosti v součinnosti s Armádou ČR

Kód KKOV 9109V028
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana vojsk a obyvatel

Kód KKOV 9111N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 4