Obory

SŠbM/sM, chemická výroba

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Technologie paliv (nejaderných)

Kód KKOV 2811V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslová chemie a chemická technologie

Kód KKOV 2831N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Chemicko-farmaceutická výroba

Kód KKOV 2841J001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chemická technologie

Kód KKOV 2841M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Chemická technologie

Kód KKOV 2841M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Chemická technologie - chemická technologie

Kód KKOV 2841M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Chemická technologie - ochrana životního prostředí

Kód KKOV 2841M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Chemická technologie - technologie polymerů

Kód KKOV 2841M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Chemická technologie - podnikový management

Kód KKOV 2841M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Chemická technologie - farmaceutické substance

Kód KKOV 2841M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výroba celulózy a papíru

Kód KKOV 2841M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Chemicko-farmaceutická výroba

Kód KKOV 2841M008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zpracování kaučuku a plastů

Kód KKOV 2842L517
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Průmyslová chemie

Kód KKOV 2842M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Řízení chemických výrob

Kód KKOV 2842M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Řízení chemických výrob - chemie životního prostředí

Kód KKOV 2842M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Analytická chemie aplikovaná

Kód KKOV 2843L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Analytická chemie aplikovaná

Kód KKOV 2843M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Analytická chemie

Kód KKOV 2843M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Analytická chemie - analytická chemie

Kód KKOV 2843M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technická chemie

Kód KKOV 2844L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Aplikovaná chemie

Kód KKOV 2844M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Aplikovaná chemie

Kód KKOV 2844M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Aplikovaná chemie - analytická chemie

Kód KKOV 2844M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Aplikovaná chemie - chemická technologie

Kód KKOV 2844M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Aplikovaná chemie - farmaceutické substance

Kód KKOV 2844M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí

Kód KKOV 2844M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii

Kód KKOV 2844M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Aplikovaná chemie - podnikový management

Kód KKOV 2844M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technická chemie

Kód KKOV 2844M008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ochrana, tvorba a kontrola životního prostředí

Kód KKOV 2844M009
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Aplikovaná chemie

Kód KKOV 2844M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Chemie životního prostředí

Kód KKOV 2844M010
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 3