Obory

SŠsM, hutnictví, slévárenství, strojírenství, mechanika, hornictví

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Tepelná technika a paliva v průmyslu

Kód KKOV 2109V037
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geotechnika

Kód KKOV 2142M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Letecká a raketová technika

Kód KKOV 2306V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce strojů

Kód KKOV 2331N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Strojírenství

Kód KKOV 2341M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Optimalizace strojírenských technologií

Kód KKOV 2341N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Výrobní technologie ve strojírenství

Kód KKOV 2341N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Strojírenství

Kód KKOV 2341N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Strojírenství se zaměřením na počítače a CNC techniku

Kód KKOV 2341N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Jakost a metrologie

Kód KKOV 2341N005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Stavba obráběcích strojů

Kód KKOV 2341N006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Strojírenská výroba

Kód KKOV 2341N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Strojírenství s využitím CAD a CAM

Kód KKOV 2341N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Strojírenství

Kód KKOV 2341N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management jakosti ve strojírenské výrobě a službách

Kód KKOV 2341N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Jakost a metrologie

Kód KKOV 2341N05
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách

Kód KKOV 2341N07
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diagnostika silničních vozidel

Kód KKOV 2345N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 4