Obory

SŠbM, zemedelství, lesnictví, rybářství a veterina

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat

Kód KKOV 4103V014
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rostlinolékařství

Kód KKOV 4104M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Rostlinolékařství

Kód KKOV 4104M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zemědělství

Kód KKOV 4141L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Obecné zemědělství

Kód KKOV 4141M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Agropodnikání

Kód KKOV 4141M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Pěstitelsko-chovatelský

Kód KKOV 4141M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Pěstitelsko-chovatelský - podnikání

Kód KKOV 4141M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zemědělské hospodářství

Kód KKOV 4141M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zemědělství, pozemkové úpravy a ekologie regionu

Kód KKOV 4141M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Rostlinná výroba

Kód KKOV 4142L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Pěstování rostlin

Kód KKOV 4142M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Vinohradnictví

Kód KKOV 4142M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Chmelařství

Kód KKOV 4142M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Pěstitelství

Kód KKOV 4142M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Trenérství dostihových a sportovních koní

Kód KKOV 4143L52
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Chov hospodářských zvířat

Kód KKOV 4143M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Rybářství

Kód KKOV 4143M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0831
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Chovatelství

Kód KKOV 4143M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Drůbežnictví

Kód KKOV 4143M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Rybářství

Kód KKOV 4143M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0831
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zahradnictví

Kód KKOV 4144L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Zahradnictví

Kód KKOV 4144M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zahradnictví

Kód KKOV 4144M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zahradnictví

Kód KKOV 4144M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Sadovnická krajinářská tvorba

Kód KKOV 4144M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Lesní hospodářství

Kód KKOV 4146L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Lesní hospodářství

Kód KKOV 4146M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Lesnictví

Kód KKOV 4146M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Lesnictví - sportovní příprava

Kód KKOV 4146M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Myslivecké hospodářství

Kód KKOV 4146M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Veterinářství

Kód KKOV 4331N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Veterinární prevence

Kód KKOV 4341M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Veterinární prevence

Kód KKOV 4341M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Veterinářství

Kód KKOV 4341M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 3