Obory

VŠ, elektrotechnika, telekomunikace, VT

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Informatika a aplikovaná matematika

Kód KKOV 1801V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Těžba a zpracování surovin

Kód KKOV 2142N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Hutní výroba,druhovýroba

Kód KKOV 2143J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Hutní výroba,druhovýroba

Kód KKOV 2143L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Hutník operátor

Kód KKOV 2143L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Hutník operátor - metalurgie

Kód KKOV 2143L002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Hutník operátor - tváření kovů

Kód KKOV 2143L003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Hutník operátor

Kód KKOV 2143L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Hutnictví

Kód KKOV 2143L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Hutnictví

Kód KKOV 2143L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Hutnictví

Kód KKOV 2143L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Hutnictví

Kód KKOV 2143M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Slévárenská výroba

Kód KKOV 2144J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Slévárenská výroba

Kód KKOV 2144L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technik modelářských zařízení

Kód KKOV 2144L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technik modelových zařízení

Kód KKOV 2144L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Slévárenství

Kód KKOV 2144L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Vrtné a pilotážní práce

Kód KKOV 2151E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Povrchové dobývání

Kód KKOV 2151H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Hutník,hutnické práce

Kód KKOV 2152E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Hutní výroba

Kód KKOV 2152E503
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Hutník,hutnické práce

Kód KKOV 2152H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Hutník - výroba železných kovů

Kód KKOV 2152H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Hutník - tváření kovů

Kód KKOV 2152H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Hutník - výroba neželezných kovů

Kód KKOV 2152H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Hutní výroba

Kód KKOV 2152H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Hutník

Kód KKOV 2152H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Hutník

Kód KKOV 2152H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Hutní výroba

Kód KKOV 2152H504
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Modelář,modelářské práce

Kód KKOV 2153E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Modelář,modelářské práce

Kód KKOV 2153H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Modelář

Kód KKOV 2153H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Modelář

Kód KKOV 2153H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Formíř,formířské práce

Kód KKOV 2154E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Formíř,formířské práce

Kód KKOV 2154H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Slévač,slévačské práce

Kód KKOV 2155E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Slévárenská výroba

Kód KKOV 2155E503
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Slévač,slévačské práce

Kód KKOV 2155H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Slévač

Kód KKOV 2155H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Slévárenská výroba

Kód KKOV 2155H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Slévač

Kód KKOV 2155H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Příprava výroby a výrobní management

Kód KKOV 2301R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přístrojová, regulační a automatizační technika

Kód KKOV 2301T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přesná mechanika a optika

Kód KKOV 2301V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní stroje a zařízení

Kód KKOV 2302V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba dopravních strojů a zařízení

Kód KKOV 2302V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizované strojírenské konstrukce

Kód KKOV 2331N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Strojírenství

Kód KKOV 2341J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojírenství

Kód KKOV 2341L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost /Quality, Reliability and Safety/

Kód KKOV 2341T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace ve stroj.

Kód KKOV 2342J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Automatizace ve stroj.

Kód KKOV 2342L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Strojírenská výroba

Kód KKOV 2343L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik přípravář pro kovovýrobu

Kód KKOV 2343L008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provozní technika

Kód KKOV 2343L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Strojírenství

Kód KKOV 2343L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Strojírenství - výroba, montáž a opravy přístrojů, strojů a zařízení

Kód KKOV 2343L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Strojírenství - obrábění materiálů

Kód KKOV 2343L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Strojírenství - tváření, slévání a úprava kovů

Kód KKOV 2343L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provozní technika

Kód KKOV 2343L506
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provozní technika

Kód KKOV 2343L507
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provozní technika

Kód KKOV 2343L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Montáž strojů a zařízení

Kód KKOV 2344L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik strojů a zařízení

Kód KKOV 2344L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik strojů a zařízení

Kód KKOV 2344L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik strojů a zařízení

Kód KKOV 2344L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Servis,opr.strojů,zaříz.

Kód KKOV 2345J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Servis,opr.strojů,zaříz.

Kód KKOV 2345L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik seřizovač

Kód KKOV 2345L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik seřizovač - obráběcí stroje a linky

Kód KKOV 2345L002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik seřizovač - programování a obsluha technologických pracovišť

Kód KKOV 2345L003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik seřizovač - mechatronik

Kód KKOV 2345L004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik číslicově řízených strojů

Kód KKOV 2345L005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Letecký mechanik

Kód KKOV 2345L009
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik seřizovač

Kód KKOV 2345L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Strojník požární techniky

Kód KKOV 2345L010
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Letecký mechanik

Kód KKOV 2345L02
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Plynárenství

Kód KKOV 2345L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Požární technika

Kód KKOV 2345L506
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provoz strojů a zařízení

Kód KKOV 2345L507
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik seřizovač

Kód KKOV 2345L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Textilní průmysl - provoz textilních strojů

Kód KKOV 2345L513
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Silniční doprava - provoz a údržba vozidel

Kód KKOV 2345L514
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Diagnostika a servis silničních vozidel

Kód KKOV 2345N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Obsluha strojů a zařízení

Kód KKOV 2346L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik seřizovač - stavební stroje

Kód KKOV 2346L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Zámečník, zámečnické práce a údržba

Kód KKOV 2351E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojírenská výroba

Kód KKOV 2351E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zámečník, zámečnické práce a údržba

Kód KKOV 2351H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zámečník

Kód KKOV 2351H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní mechanik

Kód KKOV 2351H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní mechanik - stroje a zařízení

Kód KKOV 2351H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní mechanik - ocelové konstrukce

Kód KKOV 2351H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní mechanik - výroba a montáž potrubí

Kód KKOV 2351H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní mechanik - výroba a montáž kotlů

Kód KKOV 2351H006
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik opravář - stroje a zařízení

Kód KKOV 2351H007
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik opravář - důlní stroje a zařízení

Kód KKOV 2351H008
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik opravář - hutní zařízení

Kód KKOV 2351H009
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní mechanik

Kód KKOV 2351H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojírenská výroba

Kód KKOV 2351H010
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní mechanik - traťové montáže

Kód KKOV 2351H011
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik opravář - cukrovary a škrobárny

Kód KKOV 2351H012
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojírenská výroba

Kód KKOV 2351H510
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Nástrojař, nástrojařské práce

Kód KKOV 2352E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Nástrojař, nástrojařské práce

Kód KKOV 2352H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Nástrojař

Kód KKOV 2352H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Nástrojař

Kód KKOV 2352H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rytec kovů, rytecké práce

Kód KKOV 2353E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rytec kovů, rytecké práce

Kód KKOV 2353H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rytec kovů

Kód KKOV 2353H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rytec kovů - nástroje a znaky

Kód KKOV 2353H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rytec kovů - tiskací a razicí válce

Kód KKOV 2353H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kovotepec, kovotepecké práce, výroba kovové bižuterie

Kód KKOV 2354E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kovotepec, kovotepecké práce, výroba kovové bižuterie

Kód KKOV 2354H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Klempíř, klempířské práce ve strojírenství

Kód KKOV 2355E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Klempíř, klempířské práce ve strojírenství

Kód KKOV 2355H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Klempíř

Kód KKOV 2355H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Klempíř - strojírenská výroba

Kód KKOV 2355H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Klempíř - stavební výroba

Kód KKOV 2355H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Karosář

Kód KKOV 2355H02
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obráběč kovů, obráběčské práce

Kód KKOV 2356E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obrábění kovů

Kód KKOV 2356E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obráběč kovů, obráběčské práce

Kód KKOV 2356H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obráběč kovů

Kód KKOV 2356H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obráběč kovů - univerzální obrábění

Kód KKOV 2356H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obráběč kovů - soustružení

Kód KKOV 2356H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obráběč kovů - frézování

Kód KKOV 2356H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obráběč kovů - broušení

Kód KKOV 2356H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obráběč kovů - obsluha číslicově řízených strojů

Kód KKOV 2356H006
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obrábění kovů

Kód KKOV 2356H007
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obráběč kovů

Kód KKOV 2356H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obrábění kovů

Kód KKOV 2356H507
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní kovář, kovářské práce

Kód KKOV 2357E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní kovář, kovářské práce

Kód KKOV 2357H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní kovář

Kód KKOV 2357H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kovář

Kód KKOV 2357H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Úpravář kovů, úpravářské práce

Kód KKOV 2358E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Úpravář kovů, úpravářské práce

Kód KKOV 2358H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Úpravář kovů - tepelné zpracování

Kód KKOV 2358H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Povrchová úprava, práce při povrchové úpravě

Kód KKOV 2359E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Povrchová úprava

Kód KKOV 2359E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Povrchová úprava, práce při povrchové úpravě

Kód KKOV 2359H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Úpravář kovů - pokovování

Kód KKOV 2359H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Povrchová úprava

Kód KKOV 2359H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Povrchová úprava

Kód KKOV 2359H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Lakýrník,lakýrnické práce

Kód KKOV 2361E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Lakýrník,lakýrnické práce

Kód KKOV 2361H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Autolakýrník

Kód KKOV 2361H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní mechanik - brýlová výroba

Kód KKOV 2362H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Jemný mechanik

Kód KKOV 2362H006
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Brýlová optika

Kód KKOV 2362H007
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Jemný mechanik

Kód KKOV 2362H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Optik

Kód KKOV 2362L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Hodinář, hodinářské práce

Kód KKOV 2363E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Hodinář, hodinářské práce

Kód KKOV 2363H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Hodinář

Kód KKOV 2363H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní mechanik, montérské práce

Kód KKOV 2364E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Stavba rozvodných zařízení

Kód KKOV 2364E504
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník, práce při obsluze strojů

Kód KKOV 2365E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik silničních strojů

Kód KKOV 2365H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník - hutní druhovýroba kovů

Kód KKOV 2365H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník - energetická zařízení

Kód KKOV 2365H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník - duté sklo

Kód KKOV 2365H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník - ploché sklo

Kód KKOV 2365H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník - dřevařské polotovary

Kód KKOV 2365H006
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník - výroba papíru

Kód KKOV 2365H010
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provoz energetických výroben

Kód KKOV 2365H011
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník - vrtné soupravy

Kód KKOV 2365H012
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník - výroba stavebních hmot

Kód KKOV 2365H013
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník pro obsluhu zařízení kováren

Kód KKOV 2365H014
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník - výroba krmiv a úprava plodin

Kód KKOV 2365H015
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník - traťové stroje

Kód KKOV 2365H017
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník - zpracování papíru

Kód KKOV 2365H018
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojník silničních strojů

Kód KKOV 2365H03
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik opravář, opravářské práce

Kód KKOV 2366E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik opravář - letadla

Kód KKOV 2366H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Seřizovač textilních strojů, seřizovací práce

Kód KKOV 2367E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Seřizovač textilních strojů, seřizovací práce

Kód KKOV 2367H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Seřizovač textilních strojů - tkalcovny

Kód KKOV 2367H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Seřizovač textilních strojů - přádelny

Kód KKOV 2367H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Seřizovač textilních strojů - pletárny

Kód KKOV 2367H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Seřizovač textilních strojů

Kód KKOV 2367H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Technické služby v autoservisu

Kód KKOV 2368H506
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Puškař

Kód KKOV 2369E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Puškař

Kód KKOV 2369H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Puškař

Kód KKOV 2369H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Puškař

Kód KKOV 2369H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Puškař

Kód KKOV 2369L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technik - puškař

Kód KKOV 2369L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technik - puškař

Kód KKOV 2369L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technik - puškař

Kód KKOV 2369L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Nožíř

Kód KKOV 2371E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Nožíř

Kód KKOV 2371H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Nožíř

Kód KKOV 2371H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Slaboproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2601R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Měřicí a řídicí technika

Kód KKOV 2601R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Měřicí a výpočetní technika

Kód KKOV 2601R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Měřicí technika

Kód KKOV 2601R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obrazová a zvuková technika

Kód KKOV 2601R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slaboproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2601R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Telekomunikační technika

Kód KKOV 2601R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunikační technika

Kód KKOV 2601R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Senzory a přístrojová technika

Kód KKOV 2601R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slaboproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2601T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Měření a přístrojová technika

Kód KKOV 2601T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Měřicí a řídicí technika

Kód KKOV 2601T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Měřicí technika

Kód KKOV 2601T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Měřicí technika v chemickém a potravinářském průmyslu

Kód KKOV 2601T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nová média

Kód KKOV 2601T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radioelektronika

Kód KKOV 2601T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slaboproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2601T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Telekomunikační technika

Kód KKOV 2601T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Telekomunikace a radiotechnika

Kód KKOV 2601T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Senzory a přístrojová technika

Kód KKOV 2601T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezdrátové komunikace

Kód KKOV 2601T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Telecommunications

Kód KKOV 2601T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slabopr.elektrotechnika

Kód KKOV 2601V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika, měřicí a sdělovací technika

Kód KKOV 2601V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnika, měřicí a sdělovací technika

Kód KKOV 2601V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Měřicí technika

Kód KKOV 2601V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radioelektronika

Kód KKOV 2601V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sdělovací technika po vedeních

Kód KKOV 2601V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Telekomunikační technika

Kód KKOV 2601V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunikační technologie

Kód KKOV 2601V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnologie

Kód KKOV 2602R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná elektrotechnika

Kód KKOV 2602R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnická a elektronická technologie

Kód KKOV 2602R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnická výroba a management

Kód KKOV 2602R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnika

Kód KKOV 2602R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnika a energetika

Kód KKOV 2602R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnologie

Kód KKOV 2602R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komerční elektrotechnika

Kód KKOV 2602R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná a komerční elektronika

Kód KKOV 2602R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Multimediální technika

Kód KKOV 2602R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnologie

Kód KKOV 2602T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná elektrotechnika

Kód KKOV 2602T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnická a elektronická technologie

Kód KKOV 2602T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnická výroba

Kód KKOV 2602T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnická výroba - elektrotechnická výroba a management

Kód KKOV 2602T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnická výroba a management

Kód KKOV 2602T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnika

Kód KKOV 2602T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnologie

Kód KKOV 2602T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komerční elektrotechnika

Kód KKOV 2602T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní inženýrství - elektrotechnická výroba a management

Kód KKOV 2602T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologické systémy

Kód KKOV 2602T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Multimediální technika

Kód KKOV 2602T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnologie

Kód KKOV 2602V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnická a elektronická technologie

Kód KKOV 2602V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnika

Kód KKOV 2602V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnologie

Kód KKOV 2602V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnologie a materiály

Kód KKOV 2602V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretická elektrotechnika

Kód KKOV 2602V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika a sdělovací technika

Kód KKOV 2603R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika a sdělovací technika

Kód KKOV 2603T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika a sdělovací technika

Kód KKOV 2603V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Měřicí technika

Kód KKOV 2604R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Měřicí technika

Kód KKOV 2604T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Měřicí technika

Kód KKOV 2604V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řídicí technika

Kód KKOV 2605R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řídicí technika

Kód KKOV 2605T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řídicí technika

Kód KKOV 2605V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektroenergetika

Kód KKOV 2606R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektroenergetika

Kód KKOV 2606T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektroenergetika

Kód KKOV 2606V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

El.stroje,přístr.,pohony

Kód KKOV 2607R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

El.stroje,přístr.,pohony

Kód KKOV 2607T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

El.stroje,přístr.,pohony

Kód KKOV 2607V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Eltech.zam.na ekon.,říz.

Kód KKOV 2608R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management elektrotechniky

Kód KKOV 2608R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komerční elektrotechnika

Kód KKOV 2608R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnika a management

Kód KKOV 2608R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Eltech.zam.na ekon.,říz.

Kód KKOV 2608T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení energetiky

Kód KKOV 2608T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a ekonomika podniku

Kód KKOV 2608V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotech.specializace

Kód KKOV 2609R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařská elektronika

Kód KKOV 2609R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotech.specializace

Kód KKOV 2609T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mikroelektronika

Kód KKOV 2609T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Optoelektronika

Kód KKOV 2609T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Akustika

Kód KKOV 2609V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektroakustika

Kód KKOV 2609V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mikroelektronika teoretická

Kód KKOV 2609V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémy protivzdušné obrany

Kód KKOV 2611T040
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace a informatika

Kód KKOV 2612R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizační a měřicí technika

Kód KKOV 2612R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizační technika

Kód KKOV 2612R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizované systémy

Kód KKOV 2612R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronické informační a řídící systémy

Kód KKOV 2612R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronické počítače

Kód KKOV 2612R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronické počítačové systémy

Kód KKOV 2612R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronické součástky a systémy

Kód KKOV 2612R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika

Kód KKOV 2612R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika a sdělovací technika

Kód KKOV 2612R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika a telekomunikace

Kód KKOV 2612R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika a telekomunikační technika

Kód KKOV 2612R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a automatizační technika

Kód KKOV 2612R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové zpracování informací

Kód KKOV 2612R037
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0610
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mobilní technologie

Kód KKOV 2612R059
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnika a informatika

Kód KKOV 2612T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná elektronika /Applied Electronics/

Kód KKOV 2612T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Číslicové systémy

Kód KKOV 2612T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Distribuované systémy a počítačové sítě

Kód KKOV 2612T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronické počítače

Kód KKOV 2612T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronické součástky a systémy

Kód KKOV 2612T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika /Electronics/

Kód KKOV 2612T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika a aplikovaná informatika

Kód KKOV 2612T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika a rádiová komunikace

Kód KKOV 2612T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika a sdělovací technika

Kód KKOV 2612T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika a telekomunikační technika

Kód KKOV 2612T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kybernetika a měření

Kód KKOV 2612T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kybernetika, automatizace a měření

Kód KKOV 2612T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové systémy a sítě

Kód KKOV 2612T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslová elektronika

Kód KKOV 2612T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická kybernetika

Kód KKOV 2612T045
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Telekomunikační a informační technika

Kód KKOV 2612T047
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Telekomunikační a multimediální systémy

Kód KKOV 2612T048
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná měřicí a výpočetní technika

Kód KKOV 2612T058
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mobilní technologie

Kód KKOV 2612T059
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronické stroje, přístroje a pohony

Kód KKOV 2612T061
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika

Kód KKOV 2612T065
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémy a řízení

Kód KKOV 2612T068
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sítě elektronických komunikací

Kód KKOV 2612T069
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Letecké kosmické systémy /Aerospace Systems/

Kód KKOV 2612T072
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunikační systémy

Kód KKOV 2612T074
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Integrované elektronické systémy /Solid State Systems/

Kód KKOV 2612T075
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunikace a zpracování signálu /Communications and Signal Processing/

Kód KKOV 2612T076
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vysokofrekvenční a digitální technika /RF and DSP Engineering/

Kód KKOV 2612T077
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní vědy /Computational Sciences/

Kód KKOV 2612T078
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Audiovizuální technika a zpracování signálů /Audiovisual Techn.,Signal Proces./

Kód KKOV 2612T080
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunikační systémy a sítě /Communication Systems and Networks/

Kód KKOV 2612T081
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radiová a optická technika /Radio and Optical Technology/

Kód KKOV 2612T082
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotechnika a informatika

Kód KKOV 2612V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná elektronika

Kód KKOV 2612V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace a robotizace

Kód KKOV 2612V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika

Kód KKOV 2612V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika a sdělovací technika

Kód KKOV 2612V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kybernetika a informatika

Kód KKOV 2612V028
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kybernetika, automatizace a měření

Kód KKOV 2612V030
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mikroelektronika a technologie

Kód KKOV 2612V032
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslová elektronika

Kód KKOV 2612V038
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Robotické systémy

Kód KKOV 2612V040
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řídicí technika a robotika

Kód KKOV 2612V042
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Softwarové systémy

Kód KKOV 2612V043
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická kybernetika

Kód KKOV 2612V045
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní technika a informatika

Kód KKOV 2612V052
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Silnoproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2642N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Silnoproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2642R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrické stroje, přístroje a pohony

Kód KKOV 2642R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Silnoproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2642R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Kód KKOV 2642R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Silnoproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2642T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní elektroinženýrství

Kód KKOV 2642T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrické stroje a přístroje

Kód KKOV 2642T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrické stroje, přístroje a pohony

Kód KKOV 2642T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Silnoproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2642T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Kód KKOV 2642T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika

Kód KKOV 2642T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diagnostika a design v elektrických zařízeních

Kód KKOV 2642T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Silnoproudá elektrotechnika

Kód KKOV 2642V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrická trakce a elektrické pohony

Kód KKOV 2642V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrické stroje, přístroje a pohony

Kód KKOV 2642V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Kód KKOV 2642V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výkonová elektrotechnika

Kód KKOV 2642V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronika

Kód KKOV 2643J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektronika

Kód KKOV 2643L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik elektronik

Kód KKOV 2643L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Automatizace

Kód KKOV 2644J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Automatizace

Kód KKOV 2644L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik elektronik - automatizační technika

Kód KKOV 2644L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Telekomunikace

Kód KKOV 2645J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik telekomunikační techniky

Kód KKOV 2645L004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Telekomunikace

Kód KKOV 2645N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Aplikovaná elektronika

Kód KKOV 2646J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obrazová a zvuková technika

Kód KKOV 2646N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Výpočetní technika

Kód KKOV 2647J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Programování

Kód KKOV 2647N24
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Výpočetní technika

Kód KKOV 2647R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní technika

Kód KKOV 2647T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanik elektron.zaříz.

Kód KKOV 2653E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik elektronických zařízení

Kód KKOV 2653H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Montér elektrorozvod.sítí

Kód KKOV 2654H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektromechanik - důlní stroje a zařízení

Kód KKOV 2654H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik automatizační techniky

Kód KKOV 2655H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik

Kód KKOV 2655H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik - vážicí zařízení

Kód KKOV 2655H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik - zdvihací zařízení

Kód KKOV 2655H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik - chladicí zařízení

Kód KKOV 2655H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik - stroje a zařízení

Kód KKOV 2655H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik - elektrotechnika

Kód KKOV 2655H006
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik - měřicí přístroje a zařízení

Kód KKOV 2655H007
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik - administrativní technika

Kód KKOV 2655H008
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik zabezp.techn.

Kód KKOV 2656E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik zabezpečovací techniky

Kód KKOV 2656H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Elektromechanik - sdělovací a zabezpečovací technika

Kód KKOV 2656H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů

Kód KKOV 2656H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Autoelektrikář

Kód KKOV 2657E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik telekom.techniky

Kód KKOV 2658E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik telekomunikační techniky

Kód KKOV 2658H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Spojový mechanik - spojovací zařízení

Kód KKOV 2658H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Spojové montáže a opravy

Kód KKOV 2659E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik telekomunikačních sítí

Kód KKOV 2659H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Spojový mechanik

Kód KKOV 2659H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Spojový mechanik - sdělovací sítě

Kód KKOV 2659H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Spojové montáže a opravy

Kód KKOV 2659H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Biomedicínská technika

Kód KKOV 3901R032
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínská technika a bioinformatika

Kód KKOV 3901R038
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství pevných látek

Kód KKOV 3901R066
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderná chemie

Kód KKOV 3901R072
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Audio inženýrství

Kód KKOV 3901R074
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Radiologická fyzika

Kód KKOV 3901T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská informatika

Kód KKOV 3902R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a řídící technologie

Kód KKOV 3902R052
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inteligentní komunikace člověk - stroj

Kód KKOV 3902R053
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové řízení strojů a procesů

Kód KKOV 3902R054
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská informatika a řízení procesů

Kód KKOV 3902T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Kód KKOV 3902V036
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení strojů a procesů

Kód KKOV 3902V056
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kyber.a řídicí technika

Kód KKOV 3903R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kyber.a řídicí technika

Kód KKOV 3903T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení environmentálních rizik

Kód KKOV 3904R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální technologie

Kód KKOV 3906R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechatronika

Kód KKOV 3906R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická diagnostika a optimalizace renovačních metod

Kód KKOV 3906R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální technologie

Kód KKOV 3906T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nové materiály a technologie

Kód KKOV 3906V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetika

Kód KKOV 3907R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektroenergetika

Kód KKOV 3907R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provoz a řízení v energetice

Kód KKOV 3907R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provoz, ekonomika a management v energetice

Kód KKOV 3907R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetika - teplárenství

Kód KKOV 3907R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provoz energetických zařízení

Kód KKOV 3907R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetika 21. století

Kód KKOV 3907R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetika

Kód KKOV 3907T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektroenergetika

Kód KKOV 3907T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetika /Energetics/

Kód KKOV 3907T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderná elektroenergetika

Kód KKOV 3907T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetika - teplárenství

Kód KKOV 3907T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavby pro energetiku

Kód KKOV 3907T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderná energetická zařízení

Kód KKOV 3907T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetika 21. století

Kód KKOV 3907T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie procesů v energetice /Technology of Processes in Energetics/

Kód KKOV 3907T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetika

Kód KKOV 3907V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektroenergetika

Kód KKOV 3907V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetika

Kód KKOV 3907V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Energetika v chemicko-technologických procesech

Kód KKOV 3907V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Plánování a řízení krizových situací

Kód KKOV 3908R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělská a lesnická technika

Kód KKOV 4145J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Jezdec a chovatel koní

Kód KKOV 4153H02
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Drůbežář

Kód KKOV 4153H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce

Kód KKOV 4154E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce

Kód KKOV 4154H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kovář

Kód KKOV 4154H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kovář a podkovář

Kód KKOV 4154H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kovář, podkovář

Kód KKOV 4154H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Podkovář a zemědělský kovář

Kód KKOV 4154H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Opravář zemědělských strojů, opravářské práce

Kód KKOV 4155H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik opravář - zemědělská technika rostlinné výroby

Kód KKOV 4155H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1