Obory

SŠsM, ekonomie, obchod, správa, právo

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Elektrotechnika a strojírenství

Kód KKOV 3941M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technický interdisciplinární

Kód KKOV 3941N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Výrobní a řídící systémy podniku

Kód KKOV 3941N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Řídicí technika

Kód KKOV 3941N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Bezpečnost práce a krizové řízení

Kód KKOV 3941N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1022
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Výrobní a řídící systémy podniku

Kód KKOV 3941N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Facility management

Kód KKOV 3941N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zemědělské podnikání

Kód KKOV 4131N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zemědělský manažer

Kód KKOV 4131N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Provoz a řízení obchodních a výrobních firem

Kód KKOV 6341M041
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomika a podnikání

Kód KKOV 6341N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Mezinárodní obchod

Kód KKOV 6341N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Podnikatelství

Kód KKOV 6341N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Účetnictví a finanční řízení podniku

Kód KKOV 6341N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Obchodní podnikání

Kód KKOV 6341N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Marketing

Kód KKOV 6341N005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zpracování ekonomických a vědeckotechnických informací

Kód KKOV 6341N007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0611
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Účetnictví a finanční hospodaření

Kód KKOV 6341N008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Podnikatelská činnost

Kód KKOV 6341N009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Mezinárodní obchodní styk

Kód KKOV 6341N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Účetnictví

Kód KKOV 6341N010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Prokurista

Kód KKOV 6341N011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finance a účetnictví

Kód KKOV 6341N012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finanční a ekonomické poradenství

Kód KKOV 6341N013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Firemní ekonomika

Kód KKOV 6341N014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekonomika podniku a management

Kód KKOV 6341N015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Financování a účetnictví

Kód KKOV 6341N016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekonomika a management podniku

Kód KKOV 6341N017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Účetnictví a daně

Kód KKOV 6341N018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Obchodní podnikatelství

Kód KKOV 6341N019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finance a daně

Kód KKOV 6341N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Obchod a právo v obchodu

Kód KKOV 6341N020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Počítačové zpracování ekonomických informací

Kód KKOV 6341N021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Podnikové finance

Kód KKOV 6341N022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekonomika mezinárodního hospodářství

Kód KKOV 6341N023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Marketing pro střední stupeň řízení

Kód KKOV 6341N024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0414
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Mezinárodní obchodní styk

Kód KKOV 6341N025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Firemní management

Kód KKOV 6341N026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekonomika a zahraniční obchod

Kód KKOV 6341N027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Podnikatelská činnost

Kód KKOV 6341N028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Podnikání a management

Kód KKOV 6341N029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Marketing

Kód KKOV 6341N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0414
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Mezinárodní obchodní styk

Kód KKOV 6341N030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Mezinárodní obchod, přeprava, zasilatelství

Kód KKOV 6341N031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Prokurista firmy

Kód KKOV 6341N032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zahraniční obchod

Kód KKOV 6341N033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Průmyslový obchodník

Kód KKOV 6341N034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Daně a účetnictví

Kód KKOV 6341N035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekonomika v podnikové praxi

Kód KKOV 6341N036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Firemní obchodník

Kód KKOV 6341N037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Daňová a finanční správa

Kód KKOV 6341N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Řízení a zabezpečování jakosti

Kód KKOV 6341N05
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Řízení výroby

Kód KKOV 6341N06
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Marketing pro střední stupeň řízení

Kód KKOV 6341N07
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0414
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zahraniční obchod

Kód KKOV 6341N08
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Podnikání

Kód KKOV 6341N09
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Řízení malého a středního podniku

Kód KKOV 6341N10
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Firemní ekonomika

Kód KKOV 6341N11
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekonomika a management podniku

Kód KKOV 6341N12
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Provozní ekonomika odpadového hospodářství

Kód KKOV 6341N13
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekonomika podniku a management

Kód KKOV 6341N14
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Účetnictví

Kód KKOV 6341N15
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finanční řízení

Kód KKOV 6341N16
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekonomika a management v podnicích finančních služeb

Kód KKOV 6341N17
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekonomika a podnikání

Kód KKOV 6341N18
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Firemní management

Kód KKOV 6341N19
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Obchodní podnikání

Kód KKOV 6341N20
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Firemní ekonomika v globálním ekonomickém prostředí

Kód KKOV 6341N21
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Účetnictví a daně

Kód KKOV 6341N22
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Mezinárodní obchod

Kód KKOV 6341N23
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finanční a ekonomické poradenství

Kód KKOV 6341N24
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Účetnictví a finanční hospodaření

Kód KKOV 6341N25
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Účetnictví a finanční řízení podniku

Kód KKOV 6341N26
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální pojišťovnictví

Kód KKOV 6341N27
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management malých a středních firem

Kód KKOV 6341N28
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Administrativa a ekonomika pro podnikání

Kód KKOV 6341N29
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Mezinárodní obchod, logistické a finanční služby

Kód KKOV 6341N30
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekonomika a provoz zájmových chovů

Kód KKOV 6341N31
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zpracování ekonomických dat

Kód KKOV 6342M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Administrativa

Kód KKOV 6342N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Personální řízení

Kód KKOV 6342N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Personální práce

Kód KKOV 6342N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Personální management

Kód KKOV 6342N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Bankovnictví - manager

Kód KKOV 6343M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Finančnictví a bankovnictví

Kód KKOV 6343N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Odhadcovství

Kód KKOV 6343N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Bankovnictví a pojišťovnictví

Kód KKOV 6343N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociální pojišťovnictví

Kód KKOV 6343N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finanční poradenství

Kód KKOV 6343N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Bankovnictví a finance

Kód KKOV 6343N005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pojišťovnictví a management

Kód KKOV 6343N006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finance a řízení

Kód KKOV 6343N007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Bankovnictví

Kód KKOV 6343N008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finanční řízení

Kód KKOV 6343N009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pojišťovnictví

Kód KKOV 6343N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Účetnictví a finanční řízení

Kód KKOV 6343N010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pojišťovnictví

Kód KKOV 6343N011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Bankovní obchodník

Kód KKOV 6343N012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finance, účetnictví, finanční řízení

Kód KKOV 6343N013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finance a bankovnictví

Kód KKOV 6343N014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Účetnictví a finance

Kód KKOV 6343N015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finance a daně

Kód KKOV 6343N016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finanční poradenství

Kód KKOV 6343N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Bankovnictví

Kód KKOV 6343N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Bankovnictví a finance

Kód KKOV 6343N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finanční řízení

Kód KKOV 6343N05
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Účetnictví a finanční řízení

Kód KKOV 6343N06
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Účetnictví a finance

Kód KKOV 6343N07
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finanční poradenství

Kód KKOV 6343N08
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finance a daně

Kód KKOV 6343N09
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finance a účetnictví

Kód KKOV 6343N10
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finance, účetnictví, finanční řízení

Kód KKOV 6343N11
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Odhadcovství

Kód KKOV 6343N12
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finančnictví a bankovnictví

Kód KKOV 6343N13
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Manažer provozu

Kód KKOV 6431M018
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management

Kód KKOV 6431N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management životního prostředí

Kód KKOV 6431N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Strojírenský management

Kód KKOV 6431N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management elektrotechniky

Kód KKOV 6431N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekonomika a ekologie chemické výroby

Kód KKOV 6431N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Logistika a management

Kód KKOV 6431N006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Obchodník v dopravě

Kód KKOV 6431N007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management dopravy

Kód KKOV 6431N008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Marketing výpočetní techniky

Kód KKOV 6431N009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0414
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management cestovního ruchu

Kód KKOV 6431N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Marketing výpočetní techniky

Kód KKOV 6431N010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management technických oborů

Kód KKOV 6431N011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekonomika strojírenství

Kód KKOV 6431N012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management cestovního ruchu

Kód KKOV 6431N013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management obchodních činností

Kód KKOV 6431N014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Manažer a ekonom firmy

Kód KKOV 6431N015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Manažer sportu

Kód KKOV 6431N016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management tělesné výchovy a sportu

Kód KKOV 6431N017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Manažer provozu

Kód KKOV 6431N018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Projektové řízení

Kód KKOV 6431N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management firem

Kód KKOV 6431N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management v zemědělství

Kód KKOV 6431N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Firemní management

Kód KKOV 6431N05
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekonomika strojírenství

Kód KKOV 6431N06
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management sportovních aktivit

Kód KKOV 6431N07
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Výrobní a obchodní management textilu

Kód KKOV 6431N08
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management sportu

Kód KKOV 6431N09
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Řízení malého a středního podniku

Kód KKOV 6431N10
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management dopravy

Kód KKOV 6431N11
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management tělesné výchovy a sportu

Kód KKOV 6431N12
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Logistika a management

Kód KKOV 6431N14
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Cestovní ruch

Kód KKOV 6542N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Rozvoj a řízení regionální turistiky

Kód KKOV 6542N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Regionální cestovní ruch

Kód KKOV 6542N008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Gastronomie a hotelnictví

Kód KKOV 6542N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Řízení hotelnictví a turistických služeb

Kód KKOV 6542N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management hotelového provozu

Kód KKOV 6542N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Obchod a marketing

Kód KKOV 6641M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Provoz obchodu

Kód KKOV 6641N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Podnikatel pro obchod a služby

Kód KKOV 6641N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Obchodně-podnikatelská činnost

Kód KKOV 6641N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství

Kód KKOV 6641N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Právní administrativa

Kód KKOV 6841M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obecně právní činnost

Kód KKOV 6841N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Personální řízení

Kód KKOV 6841N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Právo a mezinárodní obchod

Kód KKOV 6841N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Právo komerční

Kód KKOV 6841N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Právní činnost

Kód KKOV 6841N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekonomicko-právní činnost

Kód KKOV 6841N005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Komerční právo

Kód KKOV 6841N006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Správní činnost

Kód KKOV 6841N007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Personální činnost

Kód KKOV 6841N008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociálně právní činnost

Kód KKOV 6841N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Personální práce

Kód KKOV 6841N010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Aplikované právo

Kód KKOV 6841N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekonomicko-právní činnost

Kód KKOV 6841N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Kód KKOV 6841N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Právní asistence

Kód KKOV 6841N05
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Krizové řízení

Kód KKOV 6842N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Veřejnosprávní činnost

Kód KKOV 6843M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Veřejnosprávní činnost

Kód KKOV 6843N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Informatika ve státní správě

Kód KKOV 6843N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Veřejná správa (regionální)

Kód KKOV 6843N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomatické služby a Public Relations

Kód KKOV 6843N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Politickosprávní administrativa

Kód KKOV 6843N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Veřejná správa

Kód KKOV 6843N005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Územní správa a samospráva

Kód KKOV 6843N006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Hospodářsko-správní činnost

Kód KKOV 6843N007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Veřejná správa (územní)

Kód KKOV 6843N008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Regionální správa a Evropská unie

Kód KKOV 6843N009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Obnova a rozvoj venkova

Kód KKOV 6843N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Veřejná správa a regionální rozvoj

Kód KKOV 6843N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Veřejnosprávní činnosti

Kód KKOV 6843N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sociálněsprávní činnost

Kód KKOV 6843N06
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomatické služby

Kód KKOV 6843N07
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Public Relations

Kód KKOV 6843N08
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Veřejná správa (regionální)

Kód KKOV 6843N09
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Veřejnosprávní činnost s podporou ICT

Kód KKOV 6843N10
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Public relations

Kód KKOV 6843N11
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Multimediální umělecká tvorba

Kód KKOV 8241N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0211
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Užitá malba

Kód KKOV 8241N011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0212
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Tvorba uměleckého skla

Kód KKOV 8241N017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0214
Stupeň vzdělání podle ISCED 4