Obory

SŠbM/sM, potravinářství

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Zpracování potravin

Kód KKOV 2902V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Potravinářská technologie

Kód KKOV 2931N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Technologie potravinářských výrob

Kód KKOV 2931N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Technologie a hygiena potravin

Kód KKOV 2931N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zpracování mléka

Kód KKOV 2931N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Technologie potravin

Kód KKOV 2941L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Potravinářství

Kód KKOV 2941M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie potravin

Kód KKOV 2941M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zpracování potravin

Kód KKOV 2941M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie potravin

Kód KKOV 2941M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Potravinářství

Kód KKOV 2941N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Potravinářská technologie a biotechnologie

Kód KKOV 2941N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Analýza potravin

Kód KKOV 2941N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Technologie a hygiena potravin

Kód KKOV 2941N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Analýza potravin

Kód KKOV 2942L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Analýza potravin

Kód KKOV 2942M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Analýza potravin

Kód KKOV 2942M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Potravinářská technologie - průmyslová výroba krmiv a mlynářství

Kód KKOV 2943L506
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technologie sacharidů

Kód KKOV 2943M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie potravin - výroba cukru a cukrovinek

Kód KKOV 2943M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie potravin - mlynářství a výroba krmiv

Kód KKOV 2943M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie potravin - zpracování mouky

Kód KKOV 2943M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výroba cukru a cukrovinek

Kód KKOV 2943M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Průmyslová výroba krmiv a mlynářství

Kód KKOV 2943M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zpracování mouky

Kód KKOV 2943M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Potravinářská technologie - zpracování masa

Kód KKOV 2944L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technologie masa

Kód KKOV 2944M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie potravin - zpracování masa

Kód KKOV 2944M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zpracování masa

Kód KKOV 2944M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zpracování masa - zpracování masa

Kód KKOV 2944M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zpracování masa - manažer, asistent podnikatele

Kód KKOV 2944M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Potravinářská technologie - kvasná technologie

Kód KKOV 2945L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Kvasná technologie

Kód KKOV 2945M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie potravin - kvasná technologie

Kód KKOV 2945M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie potravin - výroba nápojů

Kód KKOV 2945M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Potravinářská technologie - zpracování mléka

Kód KKOV 2946L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technologie mléka

Kód KKOV 2946M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie potravin - zpracování mléka

Kód KKOV 2946M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie tuků

Kód KKOV 2947L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technologie tuků

Kód KKOV 2947M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie potravin - technologie tuků

Kód KKOV 2947M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Potravinářská technologie - konzervárenství

Kód KKOV 2948L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Konzervárenská technologie

Kód KKOV 2948M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie potravin - konzervace potravin

Kód KKOV 2948M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3