Obory

SŠsM, zdravotnictví bez ošetřovatelství

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Nanotechnologie a pokročilé materiály /Nanotechnology and Advanced Materials/

Kód KKOV 3942V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Oční optika

Kód KKOV 3943N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka

Kód KKOV 3943N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaná porodní asistentka

Kód KKOV 5341N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaná sestra pro psychiatrii

Kód KKOV 5341N006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaná všeobecná sestra

Kód KKOV 5341N11
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0913
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Kód KKOV 5341N21
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaná dentální hygienistka

Kód KKOV 5341N31
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Fyzioterapeut

Kód KKOV 5342M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Rehabilitace

Kód KKOV 5342N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaný ergoterapeut

Kód KKOV 5342N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaný fyzioterapeut

Kód KKOV 5342N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaný ergoterapeut

Kód KKOV 5342N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Laboratorní asistent

Kód KKOV 5343M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Laborant ve zdravotnictví

Kód KKOV 5343N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaný radiologický asistent

Kód KKOV 5343N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaný asistent hygienické služby

Kód KKOV 5343N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaný zdravotní laborant

Kód KKOV 5343N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaný farmaceutický asistent

Kód KKOV 5343N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaný farmaceutický asistent

Kód KKOV 5343N11
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0916
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Asistent zubního technika

Kód KKOV 5344M03
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technik ve zdravotnictví

Kód KKOV 5344N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaný oční technik

Kód KKOV 5344N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaný zubní technik

Kód KKOV 5344N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka

Kód KKOV 5344N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Dietní sestra

Kód KKOV 5345M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Specializace ve zdravotnictví

Kód KKOV 5345N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaná dentální hygienistka

Kód KKOV 5345N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0911
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaná dietní sestra

Kód KKOV 5345N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Diplomovaný pracovník pro veřejné zdraví

Kód KKOV 5345N003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0915
Stupeň vzdělání podle ISCED 4