Obory

VŠ, vzdělávání

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Aplikovaná geologie se zaměřeními

Kód KKOV 1202V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzická geografie a geoekologie

Kód KKOV 1301R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie

Kód KKOV 1407R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie chemické techniky

Kód KKOV 1407V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě

Kód KKOV 1701R046
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přírodovědné vzdělávání

Kód KKOV 1701R048
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika povrchů a rozhraní

Kód KKOV 1701V043
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Didaktika fyziky

Kód KKOV 1701V047
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika nanostruktur

Kód KKOV 1701V050
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Kód KKOV 1801R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a logistika

Kód KKOV 1802R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská kulturní studia

Kód KKOV 6107R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Společenské vědy (dvouoborové)

Kód KKOV 6107R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Společenské vědy (dvouoborové)

Kód KKOV 6107T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sportovní management

Kód KKOV 6208R101
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Organizace a řízení malých a středních podniků

Kód KKOV 6208R192
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politické vědy

Kód KKOV 6701R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Etnologie

Kód KKOV 7105R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Etnologie se specializací vietnamistika

Kód KKOV 7105R054
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Etnologie (v kombinaci)

Kód KKOV 7105T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglická filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německá filologie (dvouoborová)

Kód KKOV 7310R103
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německý jazyk

Kód KKOV 7310T105
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slovanské filologie

Kód KKOV 7310V325
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0231
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Wellness specialista

Kód KKOV 7441N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Pedagogika

Kód KKOV 7501R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Andragogika

Kód KKOV 7501R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Andragogika a personální řízení

Kód KKOV 7501R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Andragogika v profilaci na personální management

Kód KKOV 7501R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické poradenství a školní management

Kód KKOV 7501R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické poradenství a školský management

Kód KKOV 7501R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika

Kód KKOV 7501R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vzdělávání dospělých

Kód KKOV 7501R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Náboženská výchova a etika

Kód KKOV 7501R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika - sociální práce

Kód KKOV 7501R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika - veřejná správa

Kód KKOV 7501R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vzdělávání v ekonomických předmětech

Kód KKOV 7501R035
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika

Kód KKOV 7501T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Andragogika

Kód KKOV 7501T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Andragogika a personální řízení

Kód KKOV 7501T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika

Kód KKOV 7501T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika (v kombinaci)

Kód KKOV 7501T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika předškolního věku

Kód KKOV 7501T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie vyučování ekonomickým předmětům

Kód KKOV 7501T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výchova a vzdělávání dospělých

Kód KKOV 7501T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vysokoškolská pedagogika

Kód KKOV 7501T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vzdělávání dospělých

Kód KKOV 7501T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika - sociální práce

Kód KKOV 7501T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika - správní činnost

Kód KKOV 7501T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pedagogiky

Kód KKOV 7501T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika - veřejná správa

Kód KKOV 7501T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika-vzdělávací politika

Kód KKOV 7501T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Předškolní pedagogika

Kód KKOV 7501T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika

Kód KKOV 7501V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Andragogika

Kód KKOV 7501V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Didaktika matematiky

Kód KKOV 7501V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hudební teorie a pedagogika

Kód KKOV 7501V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika

Kód KKOV 7501V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Specializace v pedagogice

Kód KKOV 7501V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální příprava pro učitele

Kód KKOV 7501V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie hudební výchovy

Kód KKOV 7501V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie výtvarné výchovy

Kód KKOV 7501V014
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie vyučování ekonomických předmětů

Kód KKOV 7501V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie vyučování předmětům všeobecně vzdělávací a odborné povahy

Kód KKOV 7501V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie vyučování technických předmětů

Kód KKOV 7501V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výtvarná výchova

Kód KKOV 7501V021
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie vzdělávání ve fyzice

Kód KKOV 7501V026
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie vzdělávání v bohemistice

Kód KKOV 7501V029
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Education

Kód KKOV 7501V031
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Didaktika českého jazyka

Kód KKOV 7501V034
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální komunikace ve státní správě

Kód KKOV 7502R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0929
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální péče

Kód KKOV 7502R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0929
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagog

Kód KKOV 7502R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika

Kód KKOV 7502R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika pro Policii ČR

Kód KKOV 7502R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika - charitativní a sociální práce

Kód KKOV 7502R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika - prevence a resocializace

Kód KKOV 7502R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika - sociální patologie a prevence

Kód KKOV 7502R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika - sociální práce

Kód KKOV 7502R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika - sociální rehabilitace

Kód KKOV 7502R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika - vychovatelství

Kód KKOV 7502R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika a poradenství

Kód KKOV 7502R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika a teologie

Kód KKOV 7502R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika a volný čas

Kód KKOV 7502R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pracovník

Kód KKOV 7502R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální péče

Kód KKOV 7502T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0929
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika

Kód KKOV 7502T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika - prevence a resocializace

Kód KKOV 7502T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika a poradenství

Kód KKOV 7502T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální práce

Kód KKOV 7502V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika

Kód KKOV 7502V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika

Kód KKOV 7502V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro základní školy

Kód KKOV 7503R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Studium učitelství anglického jazyka

Kód KKOV 7503R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Studium učitelství německého jazyka

Kód KKOV 7503R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro základní školy

Kód KKOV 7503R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro základní školy - anglický jazyk

Kód KKOV 7503R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro základní školy - angličtina

Kód KKOV 7503R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro základní školy - francouzština

Kód KKOV 7503R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro základní školy - němčina

Kód KKOV 7503R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro základní školy - německý jazyk

Kód KKOV 7503R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Kód KKOV 7503R047
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - učitelství ZŠ pro 1.- 4.(5.) post. ročník

Kód KKOV 7503R054
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro základní umělecké školy

Kód KKOV 7503R081
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro základní umělecké školy - hudební obor

Kód KKOV 7503R082
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Kód KKOV 7503R103
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Kód KKOV 7503R133
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Kód KKOV 7503R134
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk

Kód KKOV 7503R154
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistenství výchovy ke zdraví pro základní školy

Kód KKOV 7503R155
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk

Kód KKOV 7503R156
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro základní školy

Kód KKOV 7503T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Magisterské studium k rozšíření učitelské kvalifikace

Kód KKOV 7503T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika - fyzika

Kód KKOV 7503T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Studium k rozšíření učitelské kvalifikace

Kód KKOV 7503T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství anglického jazyka

Kód KKOV 7503T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství anglického jazyka a literatury pro ZŠ

Kód KKOV 7503T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Kód KKOV 7503T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství biologie pro základní školy

Kód KKOV 7503T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro základní školy

Kód KKOV 7503T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro základní školy - anglický jazyk

Kód KKOV 7503T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro základní školy - angličtina

Kód KKOV 7503T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro základní školy - francouzština

Kód KKOV 7503T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro základní školy - němčina

Kód KKOV 7503T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro základní školy - německý jazyk

Kód KKOV 7503T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ

Kód KKOV 7503T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství českého jazyka pro základní školy

Kód KKOV 7503T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství dějepisu pro základní školy

Kód KKOV 7503T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro ZŠ

Kód KKOV 7503T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství francouzského jazyka pro ZŠ

Kód KKOV 7503T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyziky pro základní školy

Kód KKOV 7503T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství geografie pro základní školy

Kód KKOV 7503T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hry na klavír pro základní školy

Kód KKOV 7503T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hry na varhany pro základní školy

Kód KKOV 7503T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hudební výchovy pro základní školy

Kód KKOV 7503T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství chemie pro základní školy

Kód KKOV 7503T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství informatiky pro základní školy

Kód KKOV 7503T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky pro základní školy

Kód KKOV 7503T040
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství německého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství německého jazyka a literatury pro ZŠ

Kód KKOV 7503T042
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T043
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství německého jazyka pro základní školy

Kód KKOV 7503T044
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T045
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Kód KKOV 7503T046
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Kód KKOV 7503T047
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - anglický jazyk

Kód KKOV 7503T048
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - dramatická výchova a alternativní vzdělávání

Kód KKOV 7503T049
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - hudební výchova

Kód KKOV 7503T050
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - německý jazyk

Kód KKOV 7503T051
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - speciální pedagogika mladšího školního věku

Kód KKOV 7503T052
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - tělesná výchova

Kód KKOV 7503T053
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - vlastivědná a přírodovědná výchova

Kód KKOV 7503T055
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - výtvarná výchova

Kód KKOV 7503T056
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a cizí jazyk

Kód KKOV 7503T057
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a cizí jazyk pro 1. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T058
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a pedagogika

Kód KKOV 7503T059
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální školy

Kód KKOV 7503T060
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a učitelství pro speciální školy

Kód KKOV 7503T061
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T062
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk

Kód KKOV 7503T063
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - biologie

Kód KKOV 7503T064
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - český jazyk

Kód KKOV 7503T065
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis

Kód KKOV 7503T066
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - francouzský jazyk

Kód KKOV 7503T067
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - fyzika

Kód KKOV 7503T068
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - hudební výchova

Kód KKOV 7503T069
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie

Kód KKOV 7503T070
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika

Kód KKOV 7503T071
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika

Kód KKOV 7503T072
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk

Kód KKOV 7503T073
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka

Kód KKOV 7503T074
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - ruský jazyk

Kód KKOV 7503T075
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova

Kód KKOV 7503T076
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výtvarná výchova

Kód KKOV 7503T077
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky

Kód KKOV 7503T078
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro základní školy - anglický jazyk

Kód KKOV 7503T079
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro základní školy - německý jazyk

Kód KKOV 7503T080
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro základní umělecké školy

Kód KKOV 7503T081
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro základní umělecké školy - výtvarná výchova

Kód KKOV 7503T083
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství přírodopisu a pěstitelství pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T084
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T085
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství psychologie pro základní školy

Kód KKOV 7503T086
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství rodinné výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T087
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství rodinné výchovy pro základní školy

Kód KKOV 7503T088
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T089
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství ruského jazyka a literatury pro ZŠ

Kód KKOV 7503T090
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T091
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství řízení sboru pro základní školy

Kód KKOV 7503T092
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství sólového zpěvu pro základní školy

Kód KKOV 7503T093
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství španělského jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T094
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství španělského jazyka pro základní školy

Kód KKOV 7503T095
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství technické výchovy a výpočetní techniky pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T096
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství technické a informační výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T097
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T098
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství technické výchovy pro základní školy

Kód KKOV 7503T099
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T100
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství tělesné výchovy pro základní školy

Kód KKOV 7503T101
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vizuální tvorby pro základní školy

Kód KKOV 7503T102
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Kód KKOV 7503T103
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T104
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T105
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výpočetní techniky a technické výchovy pro ZŠ

Kód KKOV 7503T106
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výpočetní techniky pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T107
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výpočetní techniky pro základní školy

Kód KKOV 7503T108
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výpočetní techniky s elektronikou pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T109
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výpočetní techniky s elektronikou pro ZŠ

Kód KKOV 7503T110
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T111
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy

Kód KKOV 7503T112
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ

Kód KKOV 7503T113
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T114
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství zeměpisu pro základní školy

Kód KKOV 7503T115
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T116
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglický jazyk

Kód KKOV 7503T117
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německý jazyk

Kód KKOV 7503T118
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství historie pro 2. st. ZŠ

Kód KKOV 7503T119
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství polského jazyka pro 2. st. ZŠ

Kód KKOV 7503T120
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství křesťanské výchovy pro 2. st. ZŠ

Kód KKOV 7503T121
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hudby pro základní umělecké školy

Kód KKOV 7503T122
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyzika - matematika pro 2. stupeň základní školy

Kód KKOV 7503T123
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - matematika pro 2. stupeň základní školy

Kód KKOV 7503T124
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství přírodopisu pro základní školy

Kód KKOV 7503T125
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Kód KKOV 7503T126
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T127
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - německý jazyk pro 1. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T128
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - francouzský jazyk

Kód KKOV 7503T129
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - ruský jazyk

Kód KKOV 7503T130
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol - dramatická výchova

Kód KKOV 7503T131
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika

Kód KKOV 7503T132
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0113
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy

Kód KKOV 7503T135
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy

Kód KKOV 7503T136
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy

Kód KKOV 7503T137
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Kód KKOV 7503T138
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2.stupeň základních škol

Kód KKOV 7503T139
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějepis (dvouoborové)

Kód KKOV 7503T140
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyziky - matematiky pro 2.stupeň základních škol

Kód KKOV 7503T141
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Občanská výchova (dvouoborové)

Kód KKOV 7503T142
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český jazyk a literatura pro 2.stupeň základních škol

Kód KKOV 7503T143
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hudební výchova pro 2.stupeň základních škol

Kód KKOV 7503T144
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova pro 2. stupeň základních škol

Kód KKOV 7503T145
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výtvarná výchova pro 2. stupeň základních škol

Kód KKOV 7503T146
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglický jazyk a literatura pro 2.stupeň základních škol

Kód KKOV 7503T147
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německý jazyk a literatura pro 2.stupeň základních škol

Kód KKOV 7503T148
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství informatiky a výpočetní techniky pro 2.stupeň základní školy

Kód KKOV 7503T149
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství polského jazyka a literatury pro 2.stupeň základních škol

Kód KKOV 7503T150
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství náboženství pro základní školy

Kód KKOV 7503T151
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Kód KKOV 7503T152
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Kód KKOV 7503T153
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy

Kód KKOV 7503T157
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy

Kód KKOV 7503T158
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T159
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literatura

Kód KKOV 7503T160
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura

Kód KKOV 7503T161
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literatura

Kód KKOV 7503T162
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literatura

Kód KKOV 7503T163
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literatura

Kód KKOV 7503T164
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství všeobec. vzděl. předmětů pro 2. st. ZŠ - český jazyk jako cizí jazyk

Kód KKOV 7503T165
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchova

Kód KKOV 7503T166
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výchova k občanství

Kód KKOV 7503T167
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etika

Kód KKOV 7503T168
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7503T169
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol

Kód KKOV 7503T170
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství ČJ a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

Kód KKOV 7503T171
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro základní školy

Kód KKOV 7503V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy

Kód KKOV 7504R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Doplňující pedagogické studium

Kód KKOV 7504R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a druhý obor

Kód KKOV 7504R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Souběžné doplňkové pedagogické studium

Kód KKOV 7504R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Souběžné doplňkové pedagogické studium učitelské chemie

Kód KKOV 7504R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství náboženství a etiky

Kód KKOV 7504R090
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství odborných předmětů

Kód KKOV 7504R100
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství odborných předmětů pro SOU

Kód KKOV 7504R101
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství odborných předmětů pro učňovské a rodinné školy

Kód KKOV 7504R103
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství všeob.vzděl.předm. pro 2.stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504R134
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Kód KKOV 7504R135
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy

Kód KKOV 7504R136
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ biologie

Kód KKOV 7504R138
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ geografie

Kód KKOV 7504R142
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ geologie

Kód KKOV 7504R146
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ chemie

Kód KKOV 7504R148
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sbormistrovství

Kód KKOV 7504R168
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R180
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie se zaměřením na vzdělávání - dvouoborová

Kód KKOV 7504R212
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství odborného výcviku a praxe

Kód KKOV 7504R229
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hlasová výchova se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R230
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R231
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hra na varhany se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R232
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R233
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R234
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R235
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R236
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Základy společenských věd

Kód KKOV 7504R241
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Kód KKOV 7504R253
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R268
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R269
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství praktického vyučování

Kód KKOV 7504R271
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby

Kód KKOV 7504R281
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství

Kód KKOV 7504R282
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Animátor sportovních aktivit

Kód KKOV 7504R299
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R300
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R308
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy

Kód KKOV 7504T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Doplňující pedagogické studium

Kód KKOV 7504T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika - informatika

Kód KKOV 7504T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Magisterské studium k rozšíření učitelské kvalifikace

Kód KKOV 7504T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika - deskriptivní geometrie

Kód KKOV 7504T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika - fyzika

Kód KKOV 7504T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika - informatika

Kód KKOV 7504T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Studium k rozšíření učitelské kvalifikace

Kód KKOV 7504T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Kód KKOV 7504T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelské studium hudební výchovy pro ZŠ,SŠ a ZUŠ

Kód KKOV 7504T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelské studium výtvarné výchovy

Kód KKOV 7504T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelské studium výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ

Kód KKOV 7504T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství biologie a geologie pro SŠ

Kód KKOV 7504T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství biologie a geologie pro střední školy

Kód KKOV 7504T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství biologie pro SŠ

Kód KKOV 7504T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství biologie pro střední školy

Kód KKOV 7504T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy

Kód KKOV 7504T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství bulharského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro SŠ (anglický jazyk)

Kód KKOV 7504T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro střední školy

Kód KKOV 7504T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro střední školy - angličtina

Kód KKOV 7504T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro střední školy - francouzština

Kód KKOV 7504T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství cizích jazyků pro střední školy - němčina

Kód KKOV 7504T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství českého jazyka

Kód KKOV 7504T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Kód KKOV 7504T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T040
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství českého jazyka pro střední školy

Kód KKOV 7504T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství dějepisu pro střední školy

Kód KKOV 7504T042
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství dějin umění pro střední školy

Kód KKOV 7504T043
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ

Kód KKOV 7504T044
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Kód KKOV 7504T045
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství divadelní vědy pro střední školy

Kód KKOV 7504T046
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství ekonomických předmětů

Kód KKOV 7504T047
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství estetiky pro střední školy

Kód KKOV 7504T048
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství filmové vědy pro střední školy

Kód KKOV 7504T049
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství filozofie pro střední školy

Kód KKOV 7504T050
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T051
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství francouzského jazyka pro střední školy

Kód KKOV 7504T052
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T053
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyziky pro SŠ

Kód KKOV 7504T054
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyziky pro střední školy

Kód KKOV 7504T055
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Kód KKOV 7504T056
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T057
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství geografie pro SŠ

Kód KKOV 7504T058
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství geografie pro střední školy

Kód KKOV 7504T059
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ

Kód KKOV 7504T060
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství geologie pro střední školy

Kód KKOV 7504T061
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství historie pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T062
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství historie pro střední školy

Kód KKOV 7504T063
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hry na klavír pro střední školy

Kód KKOV 7504T064
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro SŠ

Kód KKOV 7504T065
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro SŠ a ZUŠ

Kód KKOV 7504T066
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hry na nástroj pro střední školy

Kód KKOV 7504T067
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hry na varhany pro střední školy

Kód KKOV 7504T068
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hudební vědy pro střední školy

Kód KKOV 7504T069
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hudební výchovy a sbormistrovství pro SŠ

Kód KKOV 7504T070
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T071
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hudební výchovy pro střední školy

Kód KKOV 7504T072
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T073
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství chemie pro SŠ

Kód KKOV 7504T074
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství chemie pro střední školy

Kód KKOV 7504T075
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství chorvatského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T076
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství informatiky pro střední školy

Kód KKOV 7504T077
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství italského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T078
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství klasického řeckého jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T079
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T080
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T081
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství latiny

Kód KKOV 7504T082
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství latiny pro střední školy

Kód KKOV 7504T083
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství maďarského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T084
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství makedonského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T085
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky a technické mechaniky pro SŠ

Kód KKOV 7504T086
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T087
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky pro SŠ

Kód KKOV 7504T088
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky pro střední školy

Kód KKOV 7504T089
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství náboženství a etiky

Kód KKOV 7504T090
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství náboženství, etiky a filozofie

Kód KKOV 7504T091
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T092
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T093
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství německého jazyka pro střední školy

Kód KKOV 7504T094
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství nizozemského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T095
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství norského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T096
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství novořeckého jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T097
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ a učňovské.školství

Kód KKOV 7504T098
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství občanské výchovy pro střední školy

Kód KKOV 7504T099
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství odborných předmětů

Kód KKOV 7504T100
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotní školy

Kód KKOV 7504T102
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství odborných uměleckých předmětů pro SŠ

Kód KKOV 7504T104
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství ochrany životního prostředí pro SŠ

Kód KKOV 7504T105
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství ochrany životního prostředí pro střední školy

Kód KKOV 7504T106
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pedagogiky pro střední školy

Kód KKOV 7504T107
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství polského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T108
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství polského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T109
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství portugalského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T110
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro SŠ se všeob.vzděl.předměty - hra na nástroj nebo zpěv

Kód KKOV 7504T111
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - ruský jazyk

Kód KKOV 7504T112
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - základy techniky

Kód KKOV 7504T113
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství psychologie pro střední školy

Kód KKOV 7504T114
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství religionistiky pro střední školy

Kód KKOV 7504T115
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství rodinné výchovy pro střední školy

Kód KKOV 7504T116
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství rumunského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T117
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T118
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T119
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství slovenského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T120
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství slovinského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T121
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství sólového zpěvu pro střední školy

Kód KKOV 7504T122
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství srbského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T123
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T124
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství španělského jazyka pro střední školy

Kód KKOV 7504T125
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T126
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství technické výchovy pro střední školy

Kód KKOV 7504T127
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T128
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

Kód KKOV 7504T129
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Kód KKOV 7504T130
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství ukrajinského jazyka a literatury pro SŠ

Kód KKOV 7504T131
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství věd o Zemi pro střední školy

Kód KKOV 7504T132
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vizuální tvorby pro střední školy

Kód KKOV 7504T133
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství všeob.vzděl.předm. pro 2.stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T134
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy

Kód KKOV 7504T136
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp (dobíhající učitelství pro 5. - 12. ročník)

Kód KKOV 7504T137
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ biologie - geografie

Kód KKOV 7504T139
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ biologie - matematika

Kód KKOV 7504T140
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ biologie - tělesná výchova

Kód KKOV 7504T141
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ geografie - historie

Kód KKOV 7504T143
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ geografie - matematika

Kód KKOV 7504T144
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ geografie - tělesná výchova

Kód KKOV 7504T145
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ geologie - biologie

Kód KKOV 7504T147
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ chemie - biologie

Kód KKOV 7504T149
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ chemie - geografie

Kód KKOV 7504T150
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ chemie - geologie

Kód KKOV 7504T151
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ chemie - matematika

Kód KKOV 7504T152
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ chemie - tělesná výchova

Kód KKOV 7504T153
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ se specializací M, Inf, Nj, Aj, Čj, D

Kód KKOV 7504T154
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro SŠ v kombinaci

Kód KKOV 7504T155
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ (dvouoborové v libovolných kombinacích)

Kód KKOV 7504T156
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výpočetní techniky pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T157
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výpočetní techniky pro SŠ

Kód KKOV 7504T158
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výpočetní techniky pro střední školy

Kód KKOV 7504T159
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výtvarné výchovy a výtvarné tvorby pro SŠ

Kód KKOV 7504T160
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství

Kód KKOV 7504T161
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy

Kód KKOV 7504T162
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ

Kód KKOV 7504T163
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství základů společenských věd pro SŠ

Kód KKOV 7504T164
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství zeměpisu pro střední školy

Kód KKOV 7504T165
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství řízení sboru pro střední školy

Kód KKOV 7504T166
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy

Kód KKOV 7504T167
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sbormistrovství

Kód KKOV 7504T168
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelská fyzika pro střední školy

Kód KKOV 7504T169
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství anglického jazyka pro SŠ

Kód KKOV 7504T170
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství polského jazyka pro SŠ

Kód KKOV 7504T171
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství ruského jazyka pro SŠ

Kód KKOV 7504T172
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství informatiky pro základní a střední školy

Kód KKOV 7504T173
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

Kód KKOV 7504T174
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ

Kód KKOV 7504T175
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy

Kód KKOV 7504T176
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství zdravotnických předmětů pro střední školy

Kód KKOV 7504T177
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)

Kód KKOV 7504T185
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství biologie pro SŠ (jednooborové)

Kód KKOV 7504T186
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyzika - matematika pro střední školy

Kód KKOV 7504T187
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s jiným aprobačním předmětem

Kód KKOV 7504T188
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikou

Kód KKOV 7504T189
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - základy společenských věd

Kód KKOV 7504T190
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyziky v kombinaci s druhým aprobačním oborem pro střední školy

Kód KKOV 7504T191
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyziky v kombinaci s informatikou

Kód KKOV 7504T192
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyziky v kombinaci s matematikou

Kód KKOV 7504T193
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové)

Kód KKOV 7504T194
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství geografie pro SŠ (jednooborové)

Kód KKOV 7504T195
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství geologie pro SŠ (dvouoborové)

Kód KKOV 7504T196
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství geologie pro SŠ (jednooborové)

Kód KKOV 7504T197
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové)

Kód KKOV 7504T198
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství chemie pro SŠ (jednooborové)

Kód KKOV 7504T199
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství informatika-matematika pro střední školy

Kód KKOV 7504T200
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s jiným aprobačním předmět.

Kód KKOV 7504T201
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikou

Kód KKOV 7504T202
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství informatiky v kombinaci s druhým aprobačním oborem pro střední školy

Kód KKOV 7504T203
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematika - deskriptivní geometrie pro střední školy

Kód KKOV 7504T204
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematika - fyzika pro střední školy

Kód KKOV 7504T205
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematika - informatika pro střední školy

Kód KKOV 7504T206
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s jiným aprobačním předmětem

Kód KKOV 7504T207
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikou

Kód KKOV 7504T208
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky v kombinaci s deskriptivní geometrií

Kód KKOV 7504T209
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky v kombinaci s druhým aprobačním předmětem pro střed. školy

Kód KKOV 7504T210
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky v kombinaci s informatikou

Kód KKOV 7504T211
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

Kód KKOV 7504T213
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - biologie

Kód KKOV 7504T214
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - český jazyk

Kód KKOV 7504T215
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - dějepis

Kód KKOV 7504T216
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk

Kód KKOV 7504T217
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - hra na nástroj

Kód KKOV 7504T218
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - hudební výchova

Kód KKOV 7504T219
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - chemie

Kód KKOV 7504T220
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - matematika

Kód KKOV 7504T221
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - německý jazyk

Kód KKOV 7504T222
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - pedagogika

Kód KKOV 7504T223
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - rodinná výchova

Kód KKOV 7504T224
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - ruský jazyk

Kód KKOV 7504T225
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - sbormistrovství

Kód KKOV 7504T226
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - technická a informační výchova

Kód KKOV 7504T227
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - výtvarná výchova

Kód KKOV 7504T228
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hlasová výchova

Kód KKOV 7504T237
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hudební výchova

Kód KKOV 7504T238
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vizuální tvorba

Kód KKOV 7504T239
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výtvarná výchova

Kód KKOV 7504T240
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Základy společenských věd

Kód KKOV 7504T241
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství biologie

Kód KKOV 7504T242
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství českého jazyka a literatury

Kód KKOV 7504T243
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství dějepisu

Kód KKOV 7504T244
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyziky

Kód KKOV 7504T245
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství chemie

Kód KKOV 7504T246
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky

Kód KKOV 7504T247
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství německého jazyka

Kód KKOV 7504T248
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství tělesné výchovy

Kód KKOV 7504T249
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výpočetní techniky

Kód KKOV 7504T250
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství angličtiny pro střední školy

Kód KKOV 7504T251
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství němčiny pro střední školy

Kód KKOV 7504T252
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Kód KKOV 7504T253
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - biologie

Kód KKOV 7504T254
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - český jazyk

Kód KKOV 7504T255
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - dějepis

Kód KKOV 7504T256
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - fyzika

Kód KKOV 7504T257
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - hra na nástroj

Kód KKOV 7504T258
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - hudební výchova

Kód KKOV 7504T259
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - chemie

Kód KKOV 7504T260
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - informatika

Kód KKOV 7504T261
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - matematika

Kód KKOV 7504T262
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - sólový zpěv

Kód KKOV 7504T263
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - sbormistrovství

Kód KKOV 7504T264
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - tělesná výchova

Kód KKOV 7504T265
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova

Kód KKOV 7504T266
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - základy společenských věd

Kód KKOV 7504T267
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy - čeština

Kód KKOV 7504T270
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hra na nástroj nebo zpěv

Kód KKOV 7504T272
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2.stupeň základních škol

Kód KKOV 7504T273
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2.stupeň ZŠ

Kód KKOV 7504T274
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2.stupeň ZŠ

Kód KKOV 7504T275
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - informační a komunikační technologie

Kód KKOV 7504T276
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - speciální pedagogika

Kód KKOV 7504T277
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - tělesná výchova

Kód KKOV 7504T278
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školy

Kód KKOV 7504T279
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství sólového zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Kód KKOV 7504T280
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výtvarná výchova pro jiné kombinace středních škol

Kód KKOV 7504T283
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školy

Kód KKOV 7504T284
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky - fyziky pro střední školy

Kód KKOV 7504T285
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky - informatiky pro střední školy

Kód KKOV 7504T286
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy

Kód KKOV 7504T287
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství informatiky - matematiky pro střední školy

Kód KKOV 7504T288
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ,SŠ a ZUŠ - výtvarná výchova

Kód KKOV 7504T290
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hry na hudební nástroj akordeon pro SŠ a ZUŠ

Kód KKOV 7504T291
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sbormistrovství pro střední školy

Kód KKOV 7504T292
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro SŠ a VOŠ

Kód KKOV 7504T293
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství informatiky a výpočetní techniky pro střední školy

Kód KKOV 7504T294
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství všeobecně vzděl. předmětů pro ZŠ a SŠ - základy společenských věd

Kód KKOV 7504T295
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výtvarně edukativní studia

Kód KKOV 7504T296
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a zákl. uměl.školy

Kód KKOV 7504T297
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy

Kód KKOV 7504T298
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství anglického jazyka pro střední školy

Kód KKOV 7504T301
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Kód KKOV 7504T302
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ-výchova ke zdraví

Kód KKOV 7504T303
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství odborných předmětů - specializace služby

Kód KKOV 7504T304
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství estetické výchovy

Kód KKOV 7504T305
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura

Kód KKOV 7504T306
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura

Kód KKOV 7504T307
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504T308
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství odborných předmětů pro ZŠ a SŠ - specializace obchod a služby

Kód KKOV 7504T309
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

Kód KKOV 7504T310
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol

Kód KKOV 7504T311
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství

Kód KKOV 7504T312
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy

Kód KKOV 7504T313
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství italského jazyka pro střední školy

Kód KKOV 7504T314
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství češtiny jako cizího jazyka

Kód KKOV 7504T315
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství francouzštiny pro střední školy

Kód KKOV 7504T316
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol

Kód KKOV 7504T317
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstva

Kód KKOV 7504T318
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství deskriptivní geometrie /Training Teachers of Descriptive Geometry/

Kód KKOV 7504T319
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství informatiky /Training Teachers of Computer Science/

Kód KKOV 7504T320
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové)

Kód KKOV 7504T321
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy

Kód KKOV 7504T322
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky pro střední školy (jednooborové)

Kód KKOV 7504T323
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (jednooborové)

Kód KKOV 7504T324
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové)

Kód KKOV 7504T325
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové)

Kód KKOV 7504T326
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouobor.)

Kód KKOV 7504T327
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednoobor.)

Kód KKOV 7504T328
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouobor.)

Kód KKOV 7504T329
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednoob.)

Kód KKOV 7504T330
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednoobor.)

Kód KKOV 7504T331
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové)

Kód KKOV 7504T332
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové)

Kód KKOV 7504T333
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové)

Kód KKOV 7504T334
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové)

Kód KKOV 7504T335
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství ruského jazyka pro střední školy

Kód KKOV 7504T336
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy a střední školy

Kód KKOV 7504T337
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy a střední školy

Kód KKOV 7504T338
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy

Kód KKOV 7504T339
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

Kód KKOV 7504T340
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy

Kód KKOV 7504T341
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro střední školy

Kód KKOV 7504V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vychovatelství

Kód KKOV 7505R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagog volného času

Kód KKOV 7505R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika - vychovatelství

Kód KKOV 7505R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vychovatelství

Kód KKOV 7505R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport

Kód KKOV 7505R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Angličtina jako cizí jazyk

Kód KKOV 7505R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vychovatelství

Kód KKOV 7505T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vychovatelství pro speciální zařízení

Kód KKOV 7505T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii

Kód KKOV 7505T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení volnočasových aktivit

Kód KKOV 7505T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vychovatelství

Kód KKOV 7505V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0922
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika

Kód KKOV 7506R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika

Kód KKOV 7506R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika - vychovatelství

Kód KKOV 7506R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika pro mateřské školy

Kód KKOV 7506R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika pro mládež vyžadující zvláštní péči

Kód KKOV 7506R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika pro nápravná zařízení

Kód KKOV 7506R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika pro pracovníky nápravných zařízení

Kód KKOV 7506R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika pro učitelky MŠ a výchovné pracovníky

Kód KKOV 7506R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky

Kód KKOV 7506R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika předškolního věku

Kód KKOV 7506R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální výchova zdravotně postižených

Kód KKOV 7506R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči

Kód KKOV 7506R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výchovná práce ve speciálních zařízeních

Kód KKOV 7506R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7506R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika pro vychovatele

Kód KKOV 7506R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Logopedie - surdopedie

Kód KKOV 7506R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Psychopedie - etopedie

Kód KKOV 7506R032
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Psychopedie - somatopedie

Kód KKOV 7506R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika - komunikační techniky

Kód KKOV 7506R035
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciálně pedagogická andragogika

Kód KKOV 7506R036
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika pro 2.stupeň základních škol a pro střední školy

Kód KKOV 7506R037
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0113
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika raného věku

Kód KKOV 7506R044
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikace

Kód KKOV 7506R045
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství spec. pedag. se zaměř. na inkluzivní vzdělávání pro ZŠ

Kód KKOV 7506R046
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika se zaměřením na inkluzivní vzdělávání pro střední školy

Kód KKOV 7506R047
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika - inkluzivní vzdělávání

Kód KKOV 7506R048
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika - ortokomunikace

Kód KKOV 7506R049
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy

Kód KKOV 7506R051
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika - intervence

Kód KKOV 7506R052
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika - andragogika

Kód KKOV 7506R055
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika

Kód KKOV 7506T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Logopedie

Kód KKOV 7506T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika

Kód KKOV 7506T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika - vychovatelství

Kód KKOV 7506T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika a psychologie

Kód KKOV 7506T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika a psychologie edukativní a školní

Kód KKOV 7506T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika pro mládež vyžadující zvláštní péči

Kód KKOV 7506T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství na speciálních školách

Kód KKOV 7506T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň speciálních škol

Kód KKOV 7506T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň speciálních škol

Kód KKOV 7506T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň speciálních ZŠ a ZŠ

Kód KKOV 7506T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro speciální školy

Kód KKOV 7506T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči

Kód KKOV 7506T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro zvláštní školy a 1. stupeň speciálních ZŠ

Kód KKOV 7506T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro zvláštní školy a 1. stupeň ZŠ

Kód KKOV 7506T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy

Kód KKOV 7506T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy

Kód KKOV 7506T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství tělesné a pracovní výchovy pro zdravotně postižené

Kód KKOV 7506T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika

Kód KKOV 7506T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0113
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro 2. stupeň základních škol a speciální pedagogika

Kód KKOV 7506T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0113
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Edukace jedinců s více vadami

Kód KKOV 7506T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Logopedie - surdopedie

Kód KKOV 7506T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Psychopedie - etopedie

Kód KKOV 7506T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika rehabilitační a humanitární činnosti

Kód KKOV 7506T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciálně pedagogická andragogika

Kód KKOV 7506T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika pro 2.stupeň základních škol a pro střední školy

Kód KKOV 7506T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0113
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika rehabilitační činnost a management speciálních zařízení

Kód KKOV 7506T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální andragogika

Kód KKOV 7506T040
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika pro učitele

Kód KKOV 7506T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika - učitelství

Kód KKOV 7506T042
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika pro učitele středních škol

Kód KKOV 7506T043
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Special Needs Counselling

Kód KKOV 7506T050
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika - logopedie

Kód KKOV 7506T053
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika - poradenství

Kód KKOV 7506T054
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání

Kód KKOV 7506T056
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika

Kód KKOV 7506V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální pedagogika

Kód KKOV 7506V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Special Education

Kód KKOV 7506V039
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační technologie ve vzdělávání

Kód KKOV 7507R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0610
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prezentační a didaktická média

Kód KKOV 7507R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Uměleckopedagogické studium

Kód KKOV 7507R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Uměleckopedagogické studium - hudební zaměření

Kód KKOV 7507R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Uměleckopedagogické studium - textilní tvorba

Kód KKOV 7507R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Uměleckopedagogické studium - zaměření hudební

Kód KKOV 7507R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Uměleckopedagogické studium - zaměření výtvarné

Kód KKOV 7507R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy

Kód KKOV 7507R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy

Kód KKOV 7507R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství chemie pro základní školy

Kód KKOV 7507R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy

Kód KKOV 7507R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy

Kód KKOV 7507R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy

Kód KKOV 7507R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy

Kód KKOV 7507R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy

Kód KKOV 7507R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy

Kód KKOV 7507R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy

Kód KKOV 7507R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy

Kód KKOV 7507R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Náboženská výchova

Kód KKOV 7507R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Uměleckořemeslné textilní disciplíny

Kód KKOV 7507R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy

Kód KKOV 7507R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy

Kód KKOV 7507R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy

Kód KKOV 7507R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy

Kód KKOV 7507R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy

Kód KKOV 7507R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistentství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy

Kód KKOV 7507R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R032
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

Kód KKOV 7507R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výchova ke zdraví

Kód KKOV 7507R034
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociálně pedagogická asistence

Kód KKOV 7507R035
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R036
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R037
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R038
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R039
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R040
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R041
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R042
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R043
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hra na hudební nástroj - akordeon

Kód KKOV 7507R044
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R045
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R046
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R047
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ - výtvarná pedagogika

Kód KKOV 7507R048
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Křesťanská výchova se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R049
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R050
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická výchova se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R051
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistenství

Kód KKOV 7507R052
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Popularizace hudby a organizace hudebního života

Kód KKOV 7507R053
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výtvarná výchova

Kód KKOV 7507R054
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R055
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Kód KKOV 7507R056
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Grafická tvorba - multimédia

Kód KKOV 7507R057
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Náboženství se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R058
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Psychologie se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R059
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R060
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogická způsobilost

Kód KKOV 7507R061
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Kód KKOV 7507R062
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Asistent pedagoga

Kód KKOV 7507R063
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historická hudební praxe

Kód KKOV 7507R064
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogické asistenství křesťanské výchovy pro základní školy

Kód KKOV 7507R065
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Kód KKOV 7507R066
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika

Kód KKOV 7507R067
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociálně pedagogické asistenství

Kód KKOV 7507R068
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R069
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství odborných předmětů

Kód KKOV 7507R070
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přírodovědná a ekologická výchova

Kód KKOV 7507R071
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R072
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R073
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R075
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení sboru

Kód KKOV 7507R076
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělovýchovné a sportovní aktivity se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R077
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Základy matematiky se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R078
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Německý jazyk pro školskou praxi

Kód KKOV 7507R080
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0288
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R081
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Čeština jako cizí jazyk

Kód KKOV 7507R082
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R083
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vz.

Kód KKOV 7507R085
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Popularizace hudební kultury

Kód KKOV 7507R087
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře

Kód KKOV 7507R088
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Transkulturní komunikace

Kód KKOV 7507R090
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R091
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Poradenství v odborném vzdělávání

Kód KKOV 7507R092
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální komunikace v neziskovém sektoru

Kód KKOV 7507R095
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační technologie a e-learning

Kód KKOV 7507R096
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Historie se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R097
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R101
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1088
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výtvarná výchova pro pomáhající profese

Kód KKOV 7507R102
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výtvarná výchova (dvouoborové)

Kód KKOV 7507R103
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hudební výchova pro pomáhající profese

Kód KKOV 7507R104
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R106
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Edukační péče o seniory

Kód KKOV 7507R109
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R111
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační technologie ve vzdělávání

Kód KKOV 7507T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0610
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedagogika a psychologie

Kód KKOV 7507T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prezentační a didaktická média

Kód KKOV 7507T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Uměleckopedagogické studium - hudební zaměření

Kód KKOV 7507T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Migration and Intercultural Relations

Kód KKOV 7507T074
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Resocializační pedagogika

Kód KKOV 7507T086
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Muzejní a galerijní pedagogika

Kód KKOV 7507T099
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství ZUŠ

Kód KKOV 7507T100
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Specializace v pedagogice

Kód KKOV 7507V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Kód KKOV 7507V066
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)

Kód KKOV 7507V084
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie vzdělávání v matematice

Kód KKOV 7507V089
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vzdělávání v biologii

Kód KKOV 7507V093
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Music Theory and Education

Kód KKOV 7507V094
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání

Kód KKOV 7507V105
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Didaktika geografie

Kód KKOV 7507V107
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Didaktika literatury

Kód KKOV 7507V108
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Didaktika informatiky

Kód KKOV 7507V110
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

Kód KKOV 7507V112
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód KKOV 7531J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0113
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pedagogika pro asistenty ve školství

Kód KKOV 7531J001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0113
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód KKOV 7531N03
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód KKOV 7531R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro mateřské školy

Kód KKOV 7531R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód KKOV 7531T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Učitelství pro mateřské školy

Kód KKOV 7531T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0112
Stupeň vzdělání podle ISCED 5