Obory

VŠ, chemická výroba a ostatní materiálové obory

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Hornictví se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 2104V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tepel.techn.a prům.ker.

Kód KKOV 2105T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie

Kód KKOV 2106R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie

Kód KKOV 2106T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 2107R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0717
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 2107T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tepelná technika a keramické materiály /Thermal Engineering and Ceramic Mater./

Kód KKOV 2109R039
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgické inženýrství

Kód KKOV 2109T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management v metalurgii

Kód KKOV 2109T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management v metalurgii - ekonomika podniku

Kód KKOV 2109T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management v metalurgii - podnikový management

Kód KKOV 2109T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení hutnictví

Kód KKOV 2109T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hutnictví neželezných kovů

Kód KKOV 2109T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hutnictví železa

Kód KKOV 2109T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgické inženýrství

Kód KKOV 2109T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie

Kód KKOV 2109T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie - metalurgie neželezných kovů

Kód KKOV 2109T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie - ocelářství

Kód KKOV 2109T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie - slévárenství

Kód KKOV 2109T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie - tváření materiálů

Kód KKOV 2109T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie - železářství a koksárenství

Kód KKOV 2109T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie železa a oceli

Kód KKOV 2109T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nauka o kovech a tváření kovů

Kód KKOV 2109T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály

Kód KKOV 2109T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slévárenství

Kód KKOV 2109T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tepelná technika

Kód KKOV 2109T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tepelná technika a průmyslová keramika

Kód KKOV 2109T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tepelná technika a průmyslová keramika - průmyslová keramika

Kód KKOV 2109T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tepelná technika a průmyslová keramika - tepelná technika

Kód KKOV 2109T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tváření materiálu

Kód KKOV 2109T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Železářství a koksárenství

Kód KKOV 2109T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slévárenské technologie

Kód KKOV 2109T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie tváření a úpravy materiálu

Kód KKOV 2109T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tepelná technika a keramické materiály /Thermal Engineering and Ceramic Mater./

Kód KKOV 2109T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgické inženýrství

Kód KKOV 2109V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hutnictví kovů

Kód KKOV 2109V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metalurgie

Kód KKOV 2109V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a ekonomika podniku

Kód KKOV 2109V021
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Slévárenství

Kód KKOV 2109V022
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie kovů a slitin

Kód KKOV 2109V023
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tepelná technika v průmyslu

Kód KKOV 2109V028
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tváření

Kód KKOV 2109V029
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0720
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hutní,slévárenská výroba

Kód KKOV 2131N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Hornictví a hornická geologie

Kód KKOV 2141M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Těžba a zpracování surovin

Kód KKOV 2142J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Těžba a zpracování surovin

Kód KKOV 2142L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Strojírenská metalurgie

Kód KKOV 2144M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Horník, hornické práce

Kód KKOV 2151E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Povrchové dobývání

Kód KKOV 2151E502
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Horník, hornické práce

Kód KKOV 2151H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Povrchové dobývání

Kód KKOV 2151H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Horník

Kód KKOV 2151H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Optik

Kód KKOV 2362E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Optik

Kód KKOV 2362H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Optik

Kód KKOV 2362H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Optik - přístrojová technika

Kód KKOV 2362H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Optik - brýlová optika

Kód KKOV 2362H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik optických přístrojů

Kód KKOV 2362H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Brýlová optika

Kód KKOV 2362H507
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Optik

Kód KKOV 2362L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Optik

Kód KKOV 2362L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Spojový mechanik

Kód KKOV 2659H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chemie a chemické technologie

Kód KKOV 2801R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anorganická technologie

Kód KKOV 2801R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemická technologie papíru a celulózy

Kód KKOV 2801R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Praktická chemie

Kód KKOV 2801R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie organických výrob

Kód KKOV 2801R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie výroby a zpracování polymerů

Kód KKOV 2801R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie a technologie výbušin

Kód KKOV 2801R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie konzervování a restaurování

Kód KKOV 2801R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0213
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnologie léčiv

Kód KKOV 2801R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Farmakochemie a medicinální materiály

Kód KKOV 2801R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analýza léčiv

Kód KKOV 2801R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vodíkové a membránové technologie

Kód KKOV 2801R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemistry and Technology

Kód KKOV 2801R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a chemické technologie

Kód KKOV 2801T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anorganická technologie

Kód KKOV 2801T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemická technologie papíru a celulózy

Kód KKOV 2801T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie anorganických látek

Kód KKOV 2801T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie organických látek

Kód KKOV 2801T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie organických specialit

Kód KKOV 2801T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie výroby a zpracování polymerů

Kód KKOV 2801T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie a technologie výbušin

Kód KKOV 2801T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie a technologie výbušin - bezpečnostní inženýrství

Kód KKOV 2801T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie a technologie výbušin - technologie výbušin

Kód KKOV 2801T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Základní a speciální anorganické technologie

Kód KKOV 2801T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie konzervování a restaurování

Kód KKOV 2801T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0213
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Syntéza léčiv

Kód KKOV 2801T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analýza léčiv

Kód KKOV 2801T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vodíkové a membránové technologie

Kód KKOV 2801T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Membrane Materials and Process Engineering

Kód KKOV 2801T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a chemické technologie

Kód KKOV 2801V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anorganická technologie

Kód KKOV 2801V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Organická technologie

Kód KKOV 2801V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Léčiva a biomateriály /Drugs and Biomaterials

Kód KKOV 2801V024
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technická chemie

Kód KKOV 2802R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická fyzikální a analytická chemie

Kód KKOV 2802R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická fyzikální a analytická chemie - analytická chemie

Kód KKOV 2802R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická fyzikální a analytická chemie - fyzikální chemie

Kód KKOV 2802R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická chemie

Kód KKOV 2802R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analytická a fyzikální chemie

Kód KKOV 2802R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technická chemie

Kód KKOV 2802T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální chemie

Kód KKOV 2802V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemická a potravinářská výroba

Kód KKOV 2803R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemická a potravinářská výroba

Kód KKOV 2803T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemická a potravinářská výroba

Kód KKOV 2803V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie pro ochranu majetku a osob

Kód KKOV 2804R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie pro ochranu majetku a osob

Kód KKOV 2804T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Civilní nouzová připravenost

Kód KKOV 2804V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslová ekologie

Kód KKOV 2805R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické a environmentální inženýrství /Chemical and Environmental Engineering/

Kód KKOV 2805T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie životního prostředí

Kód KKOV 2805V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie vody

Kód KKOV 2805V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Spotřební chemie

Kód KKOV 2806R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Spotřební chemie

Kód KKOV 2806R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vlákna a textilní chemie

Kód KKOV 2806R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Spotřební chemie

Kód KKOV 2806T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie dřeva,vláknitých materiálů a kompozitů

Kód KKOV 2806T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Spotřební chemie

Kód KKOV 2806T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vlákna a textilní chemie

Kód KKOV 2806T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vlákna a textilní chemie - technologie chemických vláken

Kód KKOV 2806T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vlákna a textilní chemie - textilní chemie a koloristika

Kód KKOV 2806T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Spotřební chemie

Kód KKOV 2806V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické a procesní inženýrství

Kód KKOV 2807R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu

Kód KKOV 2807R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní inženýrství a management

Kód KKOV 2807R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické a procesní inženýrství

Kód KKOV 2807T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu

Kód KKOV 2807T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení chemických a potravinářských podniků

Kód KKOV 2807T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické inženýrství

Kód KKOV 2807T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní inženýrství - chemické inženýrství

Kód KKOV 2807T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob

Kód KKOV 2807T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob - procesy a zařízení

Kód KKOV 2807T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Automatizace a řídící technika

Kód KKOV 2807T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Kód KKOV 2807T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické a procesní inženýrství a managament

Kód KKOV 2807T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické inženýrství a bioinženýrství

Kód KKOV 2807T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemická metalurgie

Kód KKOV 2807V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické inženýrství

Kód KKOV 2807V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a ekonomika podniku

Kód KKOV 2807V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie materiálů

Kód KKOV 2808R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anorganické a polymerní materiály

Kód KKOV 2808R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sklářství

Kód KKOV 2808R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tvorba uměleckého skla

Kód KKOV 2808R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie materiálů

Kód KKOV 2808R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polymerní materiály a technologie

Kód KKOV 2808R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství ochrany životního prostředí

Kód KKOV 2808R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavební chemie

Kód KKOV 2808R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anorganické materiály

Kód KKOV 2808R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Kód KKOV 2808R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie materiálů pro automobilový průmysl

Kód KKOV 2808R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obuvnická a galanterní technologie a hygiena obouvání

Kód KKOV 2808R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomateriály pro medicínské využití

Kód KKOV 2808R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemistry and Materials

Kód KKOV 2808R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie pro medicínské aplikace

Kód KKOV 2808R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie materiálů

Kód KKOV 2808T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemická technologie kovových a speciálních anorganických materiálů

Kód KKOV 2808T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie anorganických materiálů

Kód KKOV 2808T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie materiálů

Kód KKOV 2808T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie silikátů

Kód KKOV 2808T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polymerní materiály a technologie

Kód KKOV 2808T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anorganické nekovové materiály

Kód KKOV 2808T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kovové materiály

Kód KKOV 2808T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polymerní materiály

Kód KKOV 2808T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiály pro elektroniku

Kód KKOV 2808T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů

Kód KKOV 2808T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství ochrany životního prostředí

Kód KKOV 2808T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství polymerů

Kód KKOV 2808T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení technologických rizik

Kód KKOV 2808T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie pro medicínské aplikace

Kód KKOV 2808T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Engineering and Technology

Kód KKOV 2808T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemistry of Materials

Kód KKOV 2808T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomateriály

Kód KKOV 2808T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie materiálů

Kód KKOV 2808V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie anorganických materiálů

Kód KKOV 2808V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie materiálů

Kód KKOV 2808V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie makromolekulárních látek

Kód KKOV 2808V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie silikátů

Kód KKOV 2808V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Kód KKOV 2808V016
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství energetických materiálů

Kód KKOV 2808V035
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 2809V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná mikrobiologie a biotechnologie

Kód KKOV 2810R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie a management odpadů

Kód KKOV 2810T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnology

Kód KKOV 2810T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie odpadů

Kód KKOV 2810V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie paliv a prostředí

Kód KKOV 2811R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie paliv a prostředí

Kód KKOV 2811T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie paliv

Kód KKOV 2811V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické a energetické zpracování paliv

Kód KKOV 2811V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslová chemie

Kód KKOV 2842J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklářská výroba

Kód KKOV 2845J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklářská výroba

Kód KKOV 2845L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Sklářský průmysl

Kód KKOV 2845L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Sklářský průmysl - výroba skla

Kód KKOV 2845L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Sklářský průmysl - zušlechťování skla

Kód KKOV 2845L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Sklářský průmysl - optika

Kód KKOV 2845L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Sklářský průmysl - broušení technického a šperkového kamene

Kód KKOV 2845L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Keramická výroba

Kód KKOV 2846J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Keramická výroba

Kód KKOV 2846L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technologie výroby keramiky a porcelánu

Kód KKOV 2846L002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technologie silikátů

Kód KKOV 2846M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Bižuterní výroba a výroba ozdobných předmětů

Kód KKOV 2847L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Výrob.,zprac.silik.vláken

Kód KKOV 2854E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce a zpracovatel silikátových vláken

Kód KKOV 2854H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce a zpracovatel silikátových vláken

Kód KKOV 2854H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě

Kód KKOV 2855E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Gumárenská a plastikářská výroba

Kód KKOV 2855E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě

Kód KKOV 2855H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Gumař - plastikář - zpracování kaučuku

Kód KKOV 2855H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Gumař - plastikář - zpracování plastů

Kód KKOV 2855H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Gumárenská a plastikářská výroba

Kód KKOV 2855H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Gumárenská a plastikářská výroba

Kód KKOV 2855H503
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce papíru, papírenské práce

Kód KKOV 2856E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracování papíru

Kód KKOV 2856E503
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce papíru, papírenské práce

Kód KKOV 2856H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Papírenská výroba

Kód KKOV 2856H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracování papíru

Kód KKOV 2856H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracování papíru

Kód KKOV 2856H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Keramik, keramické práce

Kód KKOV 2857E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Keramická výroba

Kód KKOV 2857E502
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Keramik, keramické práce

Kód KKOV 2857H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Keramik - porcelán a keramika

Kód KKOV 2857H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Keramik - stavební a žáruvzdorná keramika

Kód KKOV 2857H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Keramik - elektrokeramika

Kód KKOV 2857H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Keramik - modelování

Kód KKOV 2857H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Keramická výroba

Kód KKOV 2857H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Keramik - brousicí prostředky

Kód KKOV 2857H006
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Keramik

Kód KKOV 2857H007
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce a dekoratér keramiky

Kód KKOV 2857H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Keramická výroba

Kód KKOV 2857H505
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklář, sklářské práce

Kód KKOV 2858E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklářská výroba

Kód KKOV 2858E504
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklář, sklářské práce

Kód KKOV 2858H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklář - duté a lisované sklo

Kód KKOV 2858H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklář - výroba forem

Kód KKOV 2858H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklář - technické sklo

Kód KKOV 2858H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklářská výroba

Kód KKOV 2858H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklář

Kód KKOV 2858H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

Kód KKOV 2858H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklářská výroba

Kód KKOV 2858H504
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba stavebních materiálů

Kód KKOV 2859E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba stavebních hmot

Kód KKOV 2859E503
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba stavebních materiálů

Kód KKOV 2859H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba stavebních hmot

Kód KKOV 2859H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba stavebních hmot

Kód KKOV 2859H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Brusič skla, brusič technického a šperkového kamene

Kód KKOV 2861E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Brusič skla, brusič technického a šperkového kamene

Kód KKOV 2861H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Brusič skla - zabrušování a obrušování

Kód KKOV 2861H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Brusič skla - vybrušování

Kód KKOV 2861H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Brusič skla - rytí

Kód KKOV 2861H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Brusič technického a šperkového kamene

Kód KKOV 2861H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Brusič skla

Kód KKOV 2861H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Malíř skla a keramiky

Kód KKOV 2862E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Malíř skla a keramiky

Kód KKOV 2862H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Malíř skla a keramiky - malba skla

Kód KKOV 2862H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Malíř skla a keramiky - malba a dekorace keramiky

Kód KKOV 2862H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Malíř skla a keramiky

Kód KKOV 2862H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce bižuterie, bižuterní práce

Kód KKOV 2863E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Bižuterní výroba

Kód KKOV 2863E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce bižuterie, bižuterní práce

Kód KKOV 2863H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce bižuterie - skleněná bižuterie

Kód KKOV 2863H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce bižuterie - kovová bižuterie

Kód KKOV 2863H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracování bižuterie

Kód KKOV 2863H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Bižuterní výroba

Kód KKOV 2863H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů

Kód KKOV 2863H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Bižuterní výroba

Kód KKOV 2863H504
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce ozdobných předmětů, vánočních ozdob a zapínadel

Kód KKOV 2864E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba umělých květin

Kód KKOV 2864E503
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba vánočních ozdob

Kód KKOV 2864E504
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce ozdobných předmětů, vánočních ozdob a zapínadel

Kód KKOV 2864H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce ozdobných předmětů a zapínadel - ozdobné předměty

Kód KKOV 2864H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce ozdobných předmětů a zapínadel - zapínadla

Kód KKOV 2864H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce ozdobných předmětů

Kód KKOV 2864H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce vánočních ozdob

Kód KKOV 2864H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce ozdobných předmětů a zapínadel

Kód KKOV 2864H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba vánočních ozdob

Kód KKOV 2864H006
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba umělých květin

Kód KKOV 2864H007
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba vánočních ozdob

Kód KKOV 2864H506
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chemie,technolog.potravin

Kód KKOV 2901R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analýza potravin

Kód KKOV 2901R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hodnocení a analýza potravin

Kód KKOV 2901R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a analýza potravin

Kód KKOV 2901R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie poživatin

Kód KKOV 2901R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie poživatin - technologie potravin

Kód KKOV 2901R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Potravinářská technologie a kontrola jakosti potravin

Kód KKOV 2901R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie potravin

Kód KKOV 2901R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie potravinářských výrob

Kód KKOV 2901R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výroba a distribuce potravin

Kód KKOV 2901R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování mléka

Kód KKOV 2901R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie potravin

Kód KKOV 2901R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Potravinářská chemie

Kód KKOV 2901R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Potraviny a výživa

Kód KKOV 2901R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie a řízení v gastronomii

Kód KKOV 2901R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Kód KKOV 2901R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie,technolog.potravin

Kód KKOV 2901T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Enzymové inženýrství

Kód KKOV 2901T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hodnocení a analýza potravin

Kód KKOV 2901T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a analýza potravin

Kód KKOV 2901T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie poživatin - technologie potravin

Kód KKOV 2901T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie sacharidů

Kód KKOV 2901T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konzervace potravin a technologie masa

Kód KKOV 2901T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Potravinářská chemie a biotechnologie

Kód KKOV 2901T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie mléka a tuků

Kód KKOV 2901T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie potravin

Kód KKOV 2901T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie bílkovin

Kód KKOV 2901T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin

Kód KKOV 2901T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky

Kód KKOV 2901T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kvalita a bezpečnost potravin

Kód KKOV 2901T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie přírodních látek

Kód KKOV 2901T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jakost a zdravotní nezávadnost potravin

Kód KKOV 2901T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie potravin a bioaktivních látek

Kód KKOV 2901T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie,technolog.potravin

Kód KKOV 2901V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a analýza potravin

Kód KKOV 2901V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie poživatin

Kód KKOV 2901V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie poživatin - technologie potravin

Kód KKOV 2901V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kvasná chemie a technologie

Kód KKOV 2901V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie potravin

Kód KKOV 2901V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Potravinářská chemie /Food Chemistry/

Kód KKOV 2901V021
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování potravin

Kód KKOV 2902R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování potravin

Kód KKOV 2902T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analýza potravin

Kód KKOV 2931N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Potravinářství

Kód KKOV 2941J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Potravinářství

Kód KKOV 2941L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Potravinářská technologie

Kód KKOV 2941L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Potravinářský průmysl

Kód KKOV 2941L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Potravinářský průmysl

Kód KKOV 2941L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Analýza potravin

Kód KKOV 2942J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Analýza potravin

Kód KKOV 2942M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie sacharidů

Kód KKOV 2943J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Technologie sacharidů

Kód KKOV 2943L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Potravinářská technologie - zpracování mouky

Kód KKOV 2943L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Potravinářská technologie - výroba cukru a cukrovinek

Kód KKOV 2943L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Potravinářská technologie - průmyslová výroba krmiv a mlynářství

Kód KKOV 2943L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Potravinářská technologie - zpracování mouky

Kód KKOV 2943L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Potravinářská technologie - výroba cukru a cukrovinek

Kód KKOV 2943L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Zpracování mouky - management

Kód KKOV 2943M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie masa

Kód KKOV 2944J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Technologie masa

Kód KKOV 2944L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Potravinářská technologie - zpracování masa

Kód KKOV 2944L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Zpracování masa a konzervárenství

Kód KKOV 2944M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Kvasná technologie

Kód KKOV 2945J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kvasná technologie

Kód KKOV 2945L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Potravinářská technologie - kvasná technologie

Kód KKOV 2945L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technologie mléka

Kód KKOV 2946J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Technologie mléka

Kód KKOV 2946L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Potravinářská technologie - zpracování mléka

Kód KKOV 2946L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technologie tuků

Kód KKOV 2947M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Konzerváren.technologie

Kód KKOV 2948J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Konzervárenská technologie

Kód KKOV 2948L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Potravinářská technologie - konzervárenství

Kód KKOV 2948L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Potravinářská technologie - konzervárenství

Kód KKOV 2948L002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Potravinářská technologie - konzervárenství

Kód KKOV 2948L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Konzervárenství

Kód KKOV 2948M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Potravinář, potravinářské práce

Kód KKOV 2951E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Potravinářská výroba

Kód KKOV 2951E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Potravinář,potrav.práce

Kód KKOV 2951H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Potravinářská výroba

Kód KKOV 2951H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce potravin

Kód KKOV 2951H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Potravinářská výroba

Kód KKOV 2951H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mlynář, mlynářské práce

Kód KKOV 2952E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mlynář, mlynářské práce

Kód KKOV 2952H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mlynář

Kód KKOV 2952H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pekař, pekařské práce

Kód KKOV 2953E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pekař, pekařské práce

Kód KKOV 2953H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pekař

Kód KKOV 2953H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pekař

Kód KKOV 2953H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce

Kód KKOV 2954E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce

Kód KKOV 2954H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Cukrář

Kód KKOV 2954H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Cukrář - výroba

Kód KKOV 2954H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Cukrovinkář - pečivář - výroba cukrovinek

Kód KKOV 2954H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Cukrovinkář - pečivář - výroba trvanlivého pečiva

Kód KKOV 2954H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Cukrář - prodej

Kód KKOV 2954H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Cukrovinkář - pečivář

Kód KKOV 2954H006
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Cukrář

Kód KKOV 2954H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Cukrovinkář - pečivář - výroba cukrovinek

Kód KKOV 2954H503
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Cukrovinkář - pečivář - výroba trvanlivého pečiva

Kód KKOV 2954H504
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mlékař, mlékařské práce

Kód KKOV 2955E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mlékař, mlékařské práce

Kód KKOV 2955H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mlékař

Kód KKOV 2955H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mlékař - výroba

Kód KKOV 2955H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mlékař - prodej

Kód KKOV 2955H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce

Kód KKOV 2956E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce

Kód KKOV 2956H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Řezník - uzenář

Kód KKOV 2956H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Řezník - uzenář - výroba

Kód KKOV 2956H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Řezník - uzenář - prodej

Kód KKOV 2956H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Řezník - uzenář

Kód KKOV 2956H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sladovník, pivovarník, pivovarnické práce

Kód KKOV 2957E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sladovník, pivovarník, pivovarnické práce

Kód KKOV 2957H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sladovník

Kód KKOV 2957H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sladovník - pivovarník

Kód KKOV 2957H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Konzervář, konzervárenské práce

Kód KKOV 2958E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Konzervář, konzervárenské práce

Kód KKOV 2958H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Konzervář

Kód KKOV 2958H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Konzervář

Kód KKOV 2958H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín

Kód KKOV 2959E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín

Kód KKOV 2959H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vína

Kód KKOV 2959H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Textilní technologické procesy

Kód KKOV 3101R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní technologické procesy

Kód KKOV 3101T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní technologické procesy

Kód KKOV 3101V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Oděvní technologické procesy

Kód KKOV 3102R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Oděvní technologické procesy

Kód KKOV 3102T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Oděvní technologické procesy

Kód KKOV 3102V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové inženýrství vlákenných soustav

Kód KKOV 3103R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové inženýrství vlákenných soustav

Kód KKOV 3103T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové inženýrství vlákenných soustav

Kód KKOV 3103V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní stroje v textilním průmyslu

Kód KKOV 3104R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní stroje v textilním průmyslu

Kód KKOV 3104T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní stroje v textilním průmyslu

Kód KKOV 3104V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní průmysl se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 3105R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní průmysl se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 3105T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní průmysl se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 3105V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní inženýrství

Kód KKOV 3106R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemická technologie textilní

Kód KKOV 3106R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Netkané textilie

Kód KKOV 3106R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní technologie, materiály a nanomateriály /Textile Technologies, Mater...

Kód KKOV 3106R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní inženýrství

Kód KKOV 3106T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu

Kód KKOV 3106T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemická technologie textilní

Kód KKOV 3106T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marketing a řízení textilní a oděvní výroby

Kód KKOV 3106T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Netkané textilie

Kód KKOV 3106T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Oděvní technologie

Kód KKOV 3106T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie textilu a oděvnictví

Kód KKOV 3106T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní materiálové inženýrství

Kód KKOV 3106T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní technologie

Kód KKOV 3106T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Joint Master

Kód KKOV 3106T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní a oděvní technologie

Kód KKOV 3106T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní inženýrství /Textile Engineering/

Kód KKOV 3106T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management jakosti/Quality management

Kód KKOV 3106T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Produktový management/Product Management

Kód KKOV 3106T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Oděvní a textilní technologie /Clothing and Textile Engineering/

Kód KKOV 3106T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Netkané a nanovlákenné materiály /Nonwoven and Nanomaterials/

Kód KKOV 3106T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní inženýrství

Kód KKOV 3106V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní materiálové inženýrství

Kód KKOV 3106V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní technika

Kód KKOV 3106V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní technika a mater. inženýrství/Textile Technics and Mater. Engineering/

Kód KKOV 3106V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textil

Kód KKOV 3107R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemická technologie zušlechťování

Kód KKOV 3107R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanická textilní technologie

Kód KKOV 3107R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení textilních technologických procesů

Kód KKOV 3107R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie a řízení oděvní výroby

Kód KKOV 3107R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní a oděvní návrhářství /Textile and Fashion Design/

Kód KKOV 3107R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0212
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní marketing

Kód KKOV 3107R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní technologické procesy

Kód KKOV 3107R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní a obchodní manager textilu

Kód KKOV 3107R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní materiály a technologie

Kód KKOV 3107R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní materiály a zkušebnictví

Kód KKOV 3107R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technické textilie

Kód KKOV 3107R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management obchodu s oděvy

Kód KKOV 3107R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Netkané textilie a nanovlákna

Kód KKOV 3107R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Textilní technologické procesy

Kód KKOV 3131N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Textilnictví

Kód KKOV 3141J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Textilní výroba a podnikatelství

Kód KKOV 3141J001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Textilnictví

Kód KKOV 3141L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor textilní výroby - tkalcovny

Kód KKOV 3141L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor textilní výroby - pletárny

Kód KKOV 3141L002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor textilní výroby - přádelny

Kód KKOV 3141L007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor textilní výroby

Kód KKOV 3141L008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Textilní průmysl

Kód KKOV 3141L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Textilní průmysl - textilní technologie

Kód KKOV 3141L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Textilní výroba a podnikatelství

Kód KKOV 3141L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Textilní výroba a podnikatelství

Kód KKOV 3141L506
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Textilnictví a oděvnictví

Kód KKOV 3141N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zušlechťování textilií

Kód KKOV 3142J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zušlechťování textilií

Kód KKOV 3142L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor textilní výroby - zušlechťování textilií

Kód KKOV 3142L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Zušlechťování textilií

Kód KKOV 3142M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Oděvnictví

Kód KKOV 3143J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Oděvnictví

Kód KKOV 3143J001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Oděvnictví

Kód KKOV 3143L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor oděvní výroby

Kód KKOV 3143L003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor oděvní výroby - oděvní výroba

Kód KKOV 3143L004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor oděvní výroby - oděvní stroje a zařízení

Kód KKOV 3143L005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor oděvní výroby - obchodní činnost

Kód KKOV 3143L006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Krejčí - podnikatel

Kód KKOV 3143L007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Oděvní technik

Kód KKOV 3143L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Oděvnictví

Kód KKOV 3143L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Oděvnictví

Kód KKOV 3143L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Krejčí - podnikatel

Kód KKOV 3143L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Oděvnictví

Kód KKOV 3143M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Přadlák, přádelnické práce

Kód KKOV 3151E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Přadlák, přádelnické práce

Kód KKOV 3151H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Přadlák - zpracování textilních vláken

Kód KKOV 3151H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Přadlák - výroba netkaných textilií

Kód KKOV 3151H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Přadlák - zpracování textilních vláken

Kód KKOV 3151H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Přadlák - výroba netkaných textilií

Kód KKOV 3151H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Plsťař, plsťařské práce

Kód KKOV 3152E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Plsťař, plsťařské práce

Kód KKOV 3152H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Plsťař - kloboučnické plstě

Kód KKOV 3152H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Plsťař - technické plstě

Kód KKOV 3152H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Plsťař

Kód KKOV 3152H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Plsťař - kloboučnické plstě

Kód KKOV 3152H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Plsťař - technické plstě

Kód KKOV 3152H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců

Kód KKOV 3153E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců

Kód KKOV 3153H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Tkadlec - plošné textilie

Kód KKOV 3153H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Tkadlec - kovové tkaniny a síta

Kód KKOV 3153H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Tkadlec - plošné textilie

Kód KKOV 3153H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Tkadlec - kovové tkaniny a síta

Kód KKOV 3153H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pletař, pletařské práce

Kód KKOV 3154E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pletař, pletařské práce

Kód KKOV 3154H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pletař

Kód KKOV 3154H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pracovník v pletařské výrobě

Kód KKOV 3154H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pletař

Kód KKOV 3154H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pracovník v pletařské výrobě

Kód KKOV 3154H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prýmkař, prýmkařské práce

Kód KKOV 3155E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prýmkař, prýmkařské práce

Kód KKOV 3155H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prýmkař

Kód KKOV 3155H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prýmkař

Kód KKOV 3155H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Textilní chemik, zušlechťovací práce

Kód KKOV 3156E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Textilní chemik, zušlechťovací práce

Kód KKOV 3156H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Textilní chemik - úprava textilií

Kód KKOV 3156H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Textilní chemik - barvení textilií

Kód KKOV 3156H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Textilní chemik - potiskování textilií

Kód KKOV 3156H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Textilní chemik - úprava textilií

Kód KKOV 3156H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce textilií, textilní výroba

Kód KKOV 3157E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Textilní výroba

Kód KKOV 3157E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce textilií, textilní výroba

Kód KKOV 3157H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pracovník v textilním a oděvním průmyslu

Kód KKOV 3157H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Textilní výroba

Kód KKOV 3157H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce textilií

Kód KKOV 3157H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Textilní výroba

Kód KKOV 3157H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Krejčí, krejčovské práce

Kód KKOV 3158E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Krejčí, krejčovské práce

Kód KKOV 3158H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Krejčí

Kód KKOV 3158H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Krejčí - pánské oděvy

Kód KKOV 3158H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Krejčí - dámské oděvy

Kód KKOV 3158H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Dámský krejčí

Kód KKOV 3158H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Krejčí pro modelovou výrobu

Kód KKOV 3158H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Krejčí

Kód KKOV 3158H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic

Kód KKOV 3159E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba konfekce

Kód KKOV 3159E503
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic

Kód KKOV 3159H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba konfekce

Kód KKOV 3159H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Švadlena

Kód KKOV 3159H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Švadlena - oděvní konfekce a prádlo

Kód KKOV 3159H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Švadlena - technická konfekce

Kód KKOV 3159H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Švadlena - textilní hračky

Kód KKOV 3159H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce textilních rukavic

Kód KKOV 3159H006
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba konfekce

Kód KKOV 3159H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Švadlena

Kód KKOV 3159H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Švadlena - oděvní konfekce a prádlo

Kód KKOV 3159H503
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Švadlena - technická konfekce

Kód KKOV 3159H504
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Švadlena - textilní hračky

Kód KKOV 3159H505
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce textilních rukavic

Kód KKOV 3159H506
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní vyšívačka

Kód KKOV 3161E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní vyšívačka

Kód KKOV 3161H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní vyšívačka

Kód KKOV 3161H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní vyšívačka - průmyslová výroba

Kód KKOV 3161H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní vyšívačka - zakázková výroba

Kód KKOV 3161H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní vyšívání

Kód KKOV 3161H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní vyšívačka - průmyslová výroba

Kód KKOV 3161H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Strojní vyšívání

Kód KKOV 3161H504
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kloboučník, kloboučnické práce

Kód KKOV 3162E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kloboučník, kloboučnické práce

Kód KKOV 3162H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kloboučník

Kód KKOV 3162H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kloboučník - průmyslová výroba

Kód KKOV 3162H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kloboučník - zakázková výroba

Kód KKOV 3162H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce pokrývek hlavy

Kód KKOV 3162H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Technologie a zařízení pro zpracování kůže, plastů a pryže

Kód KKOV 3201R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologická zařízení

Kód KKOV 3201R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obuvnická technologie

Kód KKOV 3201R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie a zařízení pro zpracování kůže, plastů a pryže

Kód KKOV 3201T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie a management

Kód KKOV 3201T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie kůže, plastů a pryže

Kód KKOV 3201T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obuvnická a galanterní výroba

Kód KKOV 3201T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní inženýrství

Kód KKOV 3201T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obuvnická technologie

Kód KKOV 3231N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zpracování usní, plastů a pryže

Kód KKOV 3241E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba usní

Kód KKOV 3241E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracování usní, plastů a pryže

Kód KKOV 3241J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracování usní, plastů a pryže

Kód KKOV 3241L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Zpracování usní, plastů a pryže

Kód KKOV 3241M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Kožedělná výroba

Kód KKOV 3242J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kožedělná výroba

Kód KKOV 3242L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor kožedělné výroby

Kód KKOV 3242L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Kožedělná výroba

Kód KKOV 3242L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Kožedělná výroba - výroba usní a kožešin

Kód KKOV 3242L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Kožedělná výroba - výroba obuvi

Kód KKOV 3242L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba galanterního zboží

Kód KKOV 3242M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Kožešnická výroba

Kód KKOV 3243J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kožešnická výroba

Kód KKOV 3243L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor kožešnické výroby

Kód KKOV 3243L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Kožešnická výroba

Kód KKOV 3243M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výroba obuvi

Kód KKOV 3244J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba obuvi

Kód KKOV 3244L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba obuvi

Kód KKOV 3244M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Koželužský chemik, zpracování kůže

Kód KKOV 3251E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Koželužský chemik, zpracování kůže

Kód KKOV 3251H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Koželužský chemik

Kód KKOV 3251H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Koželužský chemik - zpracování kůže

Kód KKOV 3251H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Koželužský chemik - zpracování kožešnických kožek

Kód KKOV 3251H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Brašnář, brašnářské práce

Kód KKOV 3252E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Brašnář, brašnářské práce

Kód KKOV 3252H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Brašnář

Kód KKOV 3252H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce kožedělného zboží

Kód KKOV 3252H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kožešník, kožešnické práce

Kód KKOV 3253E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kožešnická výroba

Kód KKOV 3253E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kožešník, kožešnické práce

Kód KKOV 3253H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kožešník

Kód KKOV 3253H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kožešník - příprava kožešnických výrobků

Kód KKOV 3253H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kožešník - šití a opravy kožešinových výrobků

Kód KKOV 3253H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kožešnická výroba

Kód KKOV 3253H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kožešnická výroba

Kód KKOV 3253H504
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obuvník, obuvnické práce

Kód KKOV 3254E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obuvník, obuvnické práce

Kód KKOV 3254H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obuvník - průmyslová výroba

Kód KKOV 3254H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obuvník - zakázková výroba a opravy

Kód KKOV 3254H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obuvník - ortopedická obuv

Kód KKOV 3254H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obuvník - obuvnické polotovary

Kód KKOV 3254H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obuvník - gumař

Kód KKOV 3254H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obuvník

Kód KKOV 3254H006
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce obuvi

Kód KKOV 3254H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obuvník - průmyslová výroba

Kód KKOV 3254H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obuvník - zakázková výroba a opravy

Kód KKOV 3254H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obuvník - ortopedická obuv

Kód KKOV 3254H503
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obuvník - obuvnické polotovary

Kód KKOV 3254H504
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obuvník - gumař

Kód KKOV 3254H505
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obuvník

Kód KKOV 3254H506
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rukavičkář, rukavičkářské práce

Kód KKOV 3255E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rukavičkář, rukavičkářské práce

Kód KKOV 3255H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rukavičkář

Kód KKOV 3255H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rukavičkář - šití

Kód KKOV 3255H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rukavičkář - střih

Kód KKOV 3255H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sedlář, sedlářské práce

Kód KKOV 3256E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sedlář, sedlářské práce

Kód KKOV 3256H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sedlář

Kód KKOV 3256H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Svrškař, svrškařské práce

Kód KKOV 3257E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Svrškař, svrškařské práce

Kód KKOV 3257H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Svrškař

Kód KKOV 3257H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Svrškař

Kód KKOV 3257H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba obuvi a kožené galanterie

Kód KKOV 3258E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba obuvi

Kód KKOV 3258E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba kožené galanterie

Kód KKOV 3258E502
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba obuvi a kožené galanterie

Kód KKOV 3258H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba obuvi

Kód KKOV 3258H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba kožené galanterie

Kód KKOV 3258H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba obuvi

Kód KKOV 3258H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba kožené galanterie

Kód KKOV 3258H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kopytář

Kód KKOV 3259E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kopytář

Kód KKOV 3259H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kopytář

Kód KKOV 3259H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Ortopedická výroba

Kód KKOV 3261E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce ortopedicko-protetických pomůcek

Kód KKOV 3261H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Protetik - mechanika

Kód KKOV 3261H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Protetik - bandáže

Kód KKOV 3261H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Ortopedická výroba

Kód KKOV 3261H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Dřevařské inženýrství

Kód KKOV 3301R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0729
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dřevařské inženýrství

Kód KKOV 3301T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0729
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dřevařské inženýrství /Wood Engineering/

Kód KKOV 3301T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení dřevařského průmyslu

Kód KKOV 3301T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie dřeva

Kód KKOV 3301T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dřevostavby a dřevěné prvky staveb

Kód KKOV 3301T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nábytek, výrobky a design

Kód KKOV 3301T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prvovýroba

Kód KKOV 3301T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vývoj a tvorba nábytku

Kód KKOV 3301T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výroba nábytku

Kód KKOV 3301T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavby na bázi dřeva

Kód KKOV 3301T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dřevařské inženýrství

Kód KKOV 3301V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0729
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie dřeva

Kód KKOV 3301V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce

Kód KKOV 3331N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Dřevařství

Kód KKOV 3341J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Dřevařství

Kód KKOV 3341L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Dřevařská a nábytkářská výroba - dřevěné konstrukce a stavby

Kód KKOV 3341M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Dřevařství

Kód KKOV 3341R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dřevařství /Wood Technology/

Kód KKOV 3341R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářskosprávní činnost a podnikání v dřevozpracujícím průmyslu

Kód KKOV 3341R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce

Kód KKOV 3341R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nábytkářství

Kód KKOV 3342J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0729
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Nábytkářství

Kód KKOV 3342L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technik dřevařské a nábytkářské výroby - nábytkářství a čalounictví

Kód KKOV 3342L006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Nábytkářství

Kód KKOV 3342L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Dřevařská a nábytkářská výroba

Kód KKOV 3342L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Dřevařská a nábytkářská výroba - nábytkářství a čalounictví

Kód KKOV 3342L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Dřevařská a nábytkářská výroba

Kód KKOV 3342L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Dřevařská a nábytkářská výroba - nábytkářství a čalounictví

Kód KKOV 3342L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Nábytkářská výroba

Kód KKOV 3342L507
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Čalounictví

Kód KKOV 3342L508
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Nábytkářská výroba - truhlářství

Kód KKOV 3342L509
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Nábytkářská a dřevařská výroba

Kód KKOV 3342M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výroba hudebních nástrojů

Kód KKOV 3343J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba hudebních nástrojů

Kód KKOV 3343M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0214
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Bednář,bednářské práce

Kód KKOV 3351E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Bednář,bednářské práce

Kód KKOV 3351H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Bednář

Kód KKOV 3351H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kartáčník,kartáč.práce

Kód KKOV 3352E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kartáčník,kartáč.práce

Kód KKOV 3352H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kartáčník

Kód KKOV 3352H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kartáčník

Kód KKOV 3352H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Košíkář,košíkářské práce

Kód KKOV 3353E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Košíkářská výroba

Kód KKOV 3353E503
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Košíkář,košíkářské práce

Kód KKOV 3353H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Košíkářská výroba

Kód KKOV 3353H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Košíkářská výroba

Kód KKOV 3353H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rámař - pozlacovač

Kód KKOV 3355H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0214
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Truhlář,truhlářské práce

Kód KKOV 3356E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Truhlář,truhlářské práce

Kód KKOV 3356H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Truhlář

Kód KKOV 3356H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Truhlář - výroba nábytku

Kód KKOV 3356H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Truhlář - dřevěné konstrukce

Kód KKOV 3356H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Truhlář

Kód KKOV 3356H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zprac.dřeva,výr.kanc.p.

Kód KKOV 3357E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracování dřeva

Kód KKOV 3357E502
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba kancelářských potřeb

Kód KKOV 3357E505
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zprac.dřeva,výr.kanc.p.

Kód KKOV 3357H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výrobce sportovních potřeb

Kód KKOV 3357H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracování dřeva

Kód KKOV 3357H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba kancelářských potřeb

Kód KKOV 3357H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracování dřeva

Kód KKOV 3357H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Výroba kancelářských potřeb

Kód KKOV 3357H503
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zprac.přírodních pletiv

Kód KKOV 3358E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zprac.přírodních pletiv

Kód KKOV 3358H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracovatel přírodních pletiv

Kód KKOV 3358H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracovatel přírodních pletiv

Kód KKOV 3358H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Čalouník,čalounické práce

Kód KKOV 3359E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Čalounická výroba

Kód KKOV 3359E504
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Čalouník,čalounické práce

Kód KKOV 3359H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Čalouník

Kód KKOV 3359H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Čalounická výroba

Kód KKOV 3359H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Čalouník

Kód KKOV 3359H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Čalounická výroba

Kód KKOV 3359H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Tisk, fotochemie a polygrafie

Kód KKOV 3401R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tisk, fotochemie a polygrafie

Kód KKOV 3401T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sazeč

Kód KKOV 3451L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0211
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Tiskař na polygrafických strojích

Kód KKOV 3452L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0211
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Výpočty a design /Computations and Design/

Kód KKOV 3902T051
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové vědy

Kód KKOV 3911T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná fyzika materiálů

Kód KKOV 3911T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu

Kód KKOV 3911T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kovové materiály

Kód KKOV 3911T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové inženýrství

Kód KKOV 3911T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové inženýrství - kovové materiály

Kód KKOV 3911T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové inženýrství - nauka o kovech

Kód KKOV 3911T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové inženýrství - neželezné kovy

Kód KKOV 3911T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové inženýrství - nové technické materiály

Kód KKOV 3911T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Kód KKOV 3911T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Neželezné kovy

Kód KKOV 3911T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nové technické materiály

Kód KKOV 3911T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní inženýrství - chemické a fyzikální metody zkoušení

Kód KKOV 3911T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jakost a spolehlivost strojů a zařízení

Kód KKOV 3911V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tropické a subtropické zemědělství

Kód KKOV 4106V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lesní výroba

Kód KKOV 4156H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracovatel dřeva

Kód KKOV 4157E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracovatel dřeva

Kód KKOV 4157H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracovatel dřeva

Kód KKOV 4157H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1