Obory

VŠ, zemědělství, lesnictví, rybářství a veterina

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Fytologie lesa

Kód KKOV 1507V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská ekologie

Kód KKOV 3904T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diplomovaný oční optik

Kód KKOV 3943N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zemědělské inženýrství

Kód KKOV 4101R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělská technika

Kód KKOV 4101R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Agricultural Engineering

Kód KKOV 4101R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu

Kód KKOV 4101R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání v agrobyznysu

Kód KKOV 4101R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika pro obnovu a udržování krajiny

Kód KKOV 4101R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství údržby

Kód KKOV 4101R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Agrobyznys

Kód KKOV 4101R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Agriculture and Food

Kód KKOV 4101R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělské inženýrství

Kód KKOV 4101T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodaření v zemědělství

Kód KKOV 4101T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kvalita a zpracování zemědělských produktů

Kód KKOV 4101T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provoz techniky

Kód KKOV 4101T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provoz techniky a automobilová doprava

Kód KKOV 4101T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provozně podnikatelský obor

Kód KKOV 4101T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie v zemědělství

Kód KKOV 4101T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Všeobecné zemědělství

Kód KKOV 4101T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělská technika

Kód KKOV 4101T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělské inženýrství

Kód KKOV 4101T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělské inženýrství - hospodaření v zemědělství

Kód KKOV 4101T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělské inženýrství - kvalita a zpracování zemědělských produktů

Kód KKOV 4101T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělské podnikatelství

Kód KKOV 4101T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělský podnikatel

Kód KKOV 4101T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělství

Kód KKOV 4101T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování zemědělských produktů

Kód KKOV 4101T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělské biotechnologie

Kód KKOV 4101T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a řídící technika v agropotravinářském komplexu

Kód KKOV 4101T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Agropodnikání

Kód KKOV 4101T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství údržby

Kód KKOV 4101T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Agrobyznys

Kód KKOV 4101T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělská a dopravní technika

Kód KKOV 4101T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kvalita zemědělských produktů

Kód KKOV 4101T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Multifunctional Agriculture

Kód KKOV 4101T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělské inženýrství

Kód KKOV 4101V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provozně podnikatelský obor

Kód KKOV 4101V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika a mechanizace zemědělské a lesnické výroby

Kód KKOV 4101V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika a mechanizace zemědělství /Technology and Agriculture Machinery/

Kód KKOV 4101V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika výrobních procesů

Kód KKOV 4101V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělské biotechnologie

Kód KKOV 4101V024
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika zemědělských technologických systémů /Engineering of Agric.Techn.Sys./

Kód KKOV 4101V030
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fytotechnika

Kód KKOV 4102R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fytotechnika

Kód KKOV 4102R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana rostlin

Kód KKOV 4102R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pěstování rostlin

Kód KKOV 4102R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pícninářství - krmivářství

Kód KKOV 4102R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rostlinná produkce

Kód KKOV 4102R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rostlinolékařství

Kód KKOV 4102R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Šlechtitelství

Kód KKOV 4102R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rostlinné biotechnologie

Kód KKOV 4102R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fytotechnika

Kód KKOV 4102T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fytotechnika

Kód KKOV 4102T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rostlinná produkce

Kód KKOV 4102T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rostlinolékařství

Kód KKOV 4102T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Šlechtění rostlin

Kód KKOV 4102T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělské inženýrství - rostlinná produkce

Kód KKOV 4102T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělské inženýrství - rostlinolékařství

Kód KKOV 4102T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Genetika a šlechtění rostlin

Kód KKOV 4102T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Krmivářství

Kód KKOV 4102T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výživa a ochrana rostlin

Kód KKOV 4102T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fytotechnika

Kód KKOV 4102V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná produkce rostlinná /General Plant Production/

Kód KKOV 4102V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana rostlin

Kód KKOV 4102V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rostlinolékařství

Kód KKOV 4102V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální produkce rostlinná

Kód KKOV 4102V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin

Kód KKOV 4102V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin - ochrana rostlin

Kód KKOV 4102V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zootechnika

Kód KKOV 4103R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chovatelství

Kód KKOV 4103R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rybářství

Kód KKOV 4103R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0831
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zootechnika

Kód KKOV 4103R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Živočišná produkce

Kód KKOV 4103R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální chovy

Kód KKOV 4103R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chov koní

Kód KKOV 4103R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kynologie

Kód KKOV 4103R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty

Kód KKOV 4103R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rybářství a akvaristika

Kód KKOV 4103R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0831
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zootechnika

Kód KKOV 4103T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rybářství

Kód KKOV 4103T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0831
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Šlechtění zvířat

Kód KKOV 4103T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělské inženýrství - živočišná produkce

Kód KKOV 4103T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zootechnika

Kód KKOV 4103T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Živočišná produkce

Kód KKOV 4103T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Živočišné biotechnologie

Kód KKOV 4103T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výživa zvířat a dietetika

Kód KKOV 4103T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zájmové chovy zvířat

Kód KKOV 4103T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chov koní a agroturistika

Kód KKOV 4103T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aquaculture

Kód KKOV 4103T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnologie a šlechtění zvířat

Kód KKOV 4103T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zootechnika

Kód KKOV 4103V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná zootechnika /General Animal Breeding/

Kód KKOV 4103V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rybářství

Kód KKOV 4103V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0831
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální zootechnika

Kód KKOV 4103V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rostlinolékařství

Kód KKOV 4104M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Rostlinolékařství

Kód KKOV 4104R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rostlinolékařství

Kód KKOV 4104T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rostlinolékařství

Kód KKOV 4104V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělství a lesnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 4105R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělství a lesnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 4105T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělství a lesnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 4105V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělská specializace

Kód KKOV 4106R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Agroturistika

Kód KKOV 4106R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Alternativní zemědělství a rekultivace

Kód KKOV 4106R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obnova a rozvoj venkova

Kód KKOV 4106R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rozvoj venkova

Kód KKOV 4106R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině

Kód KKOV 4106R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Kód KKOV 4106R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování a využití komunálních a průmyslových odpadů v zemědělství

Kód KKOV 4106R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Agroekologie

Kód KKOV 4106R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělství tropů a subtropů

Kód KKOV 4106R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů

Kód KKOV 4106R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemkové úpravy a ochrana půdy

Kód KKOV 4106R037
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů

Kód KKOV 4106R042
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělská specializace

Kód KKOV 4106T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Udržitelný rozvoj biosféry

Kód KKOV 4106T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technology and Environmental Engineering

Kód KKOV 4106T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační systémy venkovských regionů a zemědělství

Kód KKOV 4106T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

International Economic Development

Kód KKOV 4106T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tropical Crop Management and Ecology

Kód KKOV 4106T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technické znalectví a expertní inženýrství

Kód KKOV 4106T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sustainable Agriculture and Food Security

Kód KKOV 4106T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemkové úpravy a ochrana půdy

Kód KKOV 4106T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Natural Resources Management and Ecological Engineering

Kód KKOV 4106T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

International Development and Agricultural Economics

Kód KKOV 4106T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana a využívání přírodních zdrojů

Kód KKOV 4106T043
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Odpadové hospodářství v zemědělství

Kód KKOV 4106V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělská chemie

Kód KKOV 4106V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Odpadové hospodářství

Kód KKOV 4106V020
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů /Sustainable Rural Devel.in tr

Kód KKOV 4106V023
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Využití a ochrana přírodních zdrojů

Kód KKOV 4106V029
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tropical Agrobiology and Bioresource Management

Kód KKOV 4106V044
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lesní inženýrství

Kód KKOV 4107R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lesní inženýrství

Kód KKOV 4107T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lesní inženýrství /Forest Engineering/

Kód KKOV 4107T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Forestry, Water and Landscape Management

Kód KKOV 4107T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tropical Forestry and Agroforestry

Kód KKOV 4107T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

European Forestry

Kód KKOV 4107T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Forestry and Landscape Management

Kód KKOV 4107T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lesní inženýrství

Kód KKOV 4107V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dendrologie a šlechtění lesních dřevin

Kód KKOV 4107V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářská úprava lesa

Kód KKOV 4107V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Myslivost

Kód KKOV 4107V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nauka o lesním prostředí

Kód KKOV 4107V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana lesa

Kód KKOV 4107V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pěstění a ochrana lesa

Kód KKOV 4107V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pěstění lesa

Kód KKOV 4107V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pěstování a ochrana lesa

Kód KKOV 4107V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pěstování lesa

Kód KKOV 4107V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika a mechanizace v lesním hospodářství

Kód KKOV 4107V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technika a mechanizace lesnické výroby

Kód KKOV 4107V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana lesů a myslivost

Kód KKOV 4107V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství

Kód KKOV 4107V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradnické inženýrství

Kód KKOV 4108R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradnictví

Kód KKOV 4108R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování zahradnických produktů

Kód KKOV 4108R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vinohradnictví a vinařství

Kód KKOV 4108R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Produkční a ochranné zahradnictví

Kód KKOV 4108R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradnické inženýrství

Kód KKOV 4108T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradní inženýrství

Kód KKOV 4108T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradnictví

Kód KKOV 4108T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělské inženýrství - zahradnictví

Kód KKOV 4108T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování zahradnických produktů

Kód KKOV 4108T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Okrasné zahradnictví

Kód KKOV 4108T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Produkční zahradnictví

Kód KKOV 4108T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení zahradnických technologií

Kód KKOV 4108T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

International Master of Horticulture Science

Kód KKOV 4108T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradnické inženýrství

Kód KKOV 4108V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradnická produkce

Kód KKOV 4108V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradnictví

Kód KKOV 4108V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradní a krajinářská architektura

Kód KKOV 4109R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradní a krajinářská architektura

Kód KKOV 4109R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradní a krajinná tvorba

Kód KKOV 4109R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management zahradních a krajinářských úprav

Kód KKOV 4109R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradní a krajinná architektura

Kód KKOV 4109R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management zahradních a krajinných úprav

Kód KKOV 4109R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradní a krajinářské realizace

Kód KKOV 4109R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Správa zeleně

Kód KKOV 4109R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradní a krajinářská architektura

Kód KKOV 4109T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradní a krajinářská architektura

Kód KKOV 4109T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management zahradních a krajinářských úprav

Kód KKOV 4109T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradní tvorba

Kód KKOV 4109T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradní a krajinářská architektura

Kód KKOV 4109V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradní a krajinářská architektura

Kód KKOV 4109V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradní a krajinářská tvorba

Kód KKOV 4109V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělské podnikání

Kód KKOV 4131N06
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zemědělství

Kód KKOV 4131R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologické a alternativní systémy hospodaření v krajině

Kód KKOV 4131R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kontrola jakosti zemědělské produkce

Kód KKOV 4131R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kvalita produkce

Kód KKOV 4131R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami

Kód KKOV 4131R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provoz techniky

Kód KKOV 4131R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Všeobecné zemědělství

Kód KKOV 4131R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělská technika, obchod, servis a služby

Kód KKOV 4131R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělské podnikání

Kód KKOV 4131R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělsko potravinářské podnikání

Kód KKOV 4131R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělský manažer

Kód KKOV 4131R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělské biotechnologie

Kód KKOV 4131R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologické zemědělství

Kód KKOV 4131R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná správa v zemědělství a v péči o krajinu

Kód KKOV 4131R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Agropodnikání

Kód KKOV 4131R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výživa a potraviny

Kód KKOV 4131R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnologie využití biomasy

Kód KKOV 4131R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělství

Kód KKOV 4131T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologické zemědělství

Kód KKOV 4131T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lesnictví

Kód KKOV 4132N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Lesnictví

Kód KKOV 4132R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství

Kód KKOV 4132R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lesnictví

Kód KKOV 4132R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vyšší odborné lesnictví

Kód KKOV 4132R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provoz a řízení myslivosti /Game Management/

Kód KKOV 4132R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Arboristika

Kód KKOV 4132R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí

Kód KKOV 4132R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecné zemědělství

Kód KKOV 4141L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikatel v zemědělství

Kód KKOV 4141L006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Zemědělský podnikatel

Kód KKOV 4141L007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Agropodnikání

Kód KKOV 4141L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Pěstitelsko-chovatelský - podnikání

Kód KKOV 4141L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Zemědělství

Kód KKOV 4141L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Trenérství dostihových a sportovních koní

Kód KKOV 4143L507
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Chovatelství

Kód KKOV 4143M02
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zahradnictví

Kód KKOV 4144J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zahradnictví

Kód KKOV 4144L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technik zahradnického provozu

Kód KKOV 4144L002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Zahradnictví

Kód KKOV 4144L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technik zahradnického provozu

Kód KKOV 4144L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Zahradní krajinná tvorba

Kód KKOV 4144N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zahradnictví

Kód KKOV 4144R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Produkční a okrasné zahradnictví

Kód KKOV 4144R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradnictví

Kód KKOV 4144R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jakost rostlinných potravinových zdrojů

Kód KKOV 4144R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání v zahradnictví

Kód KKOV 4144R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradní a krajinářské úpravy

Kód KKOV 4144R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Trávníkářství

Kód KKOV 4144R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Floristická tvorba

Kód KKOV 4144R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradnictví

Kód KKOV 4144T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahradnictví

Kód KKOV 4144V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělská a lesnická technika

Kód KKOV 4145L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor zemědělské techniky

Kód KKOV 4145L002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor zemědělské techniky - rostlinná výroba

Kód KKOV 4145L003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor zemědělské techniky - živočišná výroba

Kód KKOV 4145L004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik zemědělské techniky

Kód KKOV 4145L007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanizace a služby

Kód KKOV 4145M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Lesní hospodářství

Kód KKOV 4146J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Lesní hospodářství

Kód KKOV 4146J001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Lesní hospodářství

Kód KKOV 4146J002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Lesní hospodářství

Kód KKOV 4146L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Lesnictví

Kód KKOV 4146L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Lesnictví

Kód KKOV 4146M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Lesní hospodářství

Kód KKOV 4146R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lesní hospodářství

Kód KKOV 4146T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělská výroba

Kód KKOV 4151H504
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zahradník, zahradnické práce

Kód KKOV 4152E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zahradnická výroba

Kód KKOV 4152E510
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zahradník, zahradnické práce

Kód KKOV 4152H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zahradník

Kód KKOV 4152H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Drůbežář

Kód KKOV 4153H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chovatel a zpracovatel drůbeže

Kód KKOV 4153H009
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Opravář zemědělských strojů

Kód KKOV 4155H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Lesní výroba, lesnické práce

Kód KKOV 4156E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Lesní výroba

Kód KKOV 4156E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Lesní výroba, lesnické práce

Kód KKOV 4156H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanizátor lesní výroby

Kód KKOV 4156H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Lesní výroba

Kód KKOV 4156H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Opravář lesnických strojů

Kód KKOV 4156H02
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracovatel dřeva

Kód KKOV 4157H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Veterinární lékařství

Kód KKOV 4301R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární lékařství

Kód KKOV 4301T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tropické a subtropické veterinární lékařství

Kód KKOV 4301T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární lékařství

Kód KKOV 4301T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Všeobecné veterinární lékařství

Kód KKOV 4301T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární lékařství

Kód KKOV 4301V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aviární choroby

Kód KKOV 4301V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Genetika a plemenitba zvířat

Kód KKOV 4301V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Choroby koní

Kód KKOV 4301V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Choroby malých zvířat

Kód KKOV 4301V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Choroby prasat

Kód KKOV 4301V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Choroby přežvýkavců

Kód KKOV 4301V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

Kód KKOV 4301V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Infekční choroby a epizootologie

Kód KKOV 4301V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Invazní choroby

Kód KKOV 4301V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejné a soudní veterinářství, informatika a ekonomika

Kód KKOV 4301V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární chirurgie

Kód KKOV 4301V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární chirurgie, ortopedie a rentgenologie

Kód KKOV 4301V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární mikrobiologie a imunologie

Kód KKOV 4301V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární morfologie a fyziologie

Kód KKOV 4301V016
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární parazitologie

Kód KKOV 4301V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární patologická morfologie a fyziologie

Kód KKOV 4301V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární porodnictví a gynekologie

Kód KKOV 4301V019
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární porodnictví, gynekologie a andrologie

Kód KKOV 4301V020
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vnitřní choroby hospodářských zvířat

Kód KKOV 4301V021
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aviární medicína

Kód KKOV 4301V023
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

Kód KKOV 4301V024
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyziologie a farmakologie

Kód KKOV 4301V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Choroby drůbeže

Kód KKOV 4301V026
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Choroby ptáků,plazů a drobných savců

Kód KKOV 4301V027
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Normální a patologická morfologie

Kód KKOV 4301V028
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Choroby psů a koček

Kód KKOV 4301V029
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací diagnostika

Kód KKOV 4301V030
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Reprodukce zvířat

Kód KKOV 4301V031
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anatomie, histologie a embryologie

Kód KKOV 4301V032
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Choroby přežvýkavců a prasat

Kód KKOV 4301V033
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie

Kód KKOV 4301V034
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Patologická morfologie a parazitologie

Kód KKOV 4301V035
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární hygiena a ekologie

Kód KKOV 4302R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hygiena, technologie a ekologie potravin

Kód KKOV 4302R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0900
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnost a kvalita potravin

Kód KKOV 4302R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana zvířat a welfare

Kód KKOV 4302R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Kód KKOV 4302R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární hygiena a ekologie

Kód KKOV 4302T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hygiena, technologie a ekologie potravin

Kód KKOV 4302T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární hygiena a ekologie

Kód KKOV 4302T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární lékařství - hygiena potravin

Kód KKOV 4302T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnost a kvalita potravin

Kód KKOV 4302T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana zvířat a welfare

Kód KKOV 4302T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Kód KKOV 4302T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární hygiena a ekologie

Kód KKOV 4302V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologie, ekotoxikologie a radiobiologie

Kód KKOV 4302V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Epizootologie a zoohygiena

Kód KKOV 4302V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hygiena a technologie potravin

Kód KKOV 4302V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární biochemie, biofyzika a laboratorní metody

Kód KKOV 4302V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární farmakologie

Kód KKOV 4302V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární farmakologie a toxikologie

Kód KKOV 4302V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární hygiena

Kód KKOV 4302V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetabilií

Kód KKOV 4302V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zoohygiena a prevence chorob

Kód KKOV 4302V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat

Kód KKOV 4302V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární chemie, biochemie a biofyzika

Kód KKOV 4302V014
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární toxikologie a toxikologie potravin

Kód KKOV 4302V016
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Food Hygiene and Processing Technology

Kód KKOV 4302V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veterinární biochemie, chemie a biofyzika

Kód KKOV 4302V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0841
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marketing výpočetní techniky

Kód KKOV 6208R064
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0414
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchod a podnikání s technikou

Kód KKOV 6208R065
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchod a právo v obchodu

Kód KKOV 6208R066
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika obrany státu

Kód KKOV 9401V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika,hygiena výživy

Kód KKOV 9402R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika,hygiena výživy

Kód KKOV 9402T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5