Obory

SŠbM/sM, zpracování materiálu (dřevo, papír, plasty, sklo)

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Automatizace a řízení chemických procesů

Kód KKOV 2831N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sklářská,keramická výroba

Kód KKOV 2832N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sklářství

Kód KKOV 2832N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Řízení sklářské a keramické výroby

Kód KKOV 2832N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Sklářský a keramický průmysl

Kód KKOV 2845L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Sklářská výroba

Kód KKOV 2845M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie skla

Kód KKOV 2845M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Keramický průmysl

Kód KKOV 2846L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Keramická výroba

Kód KKOV 2846M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie keramiky

Kód KKOV 2846M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie keramiky - technologie keramiky

Kód KKOV 2846M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technologie keramiky - ASŘ keramického průmyslu

Kód KKOV 2846M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zpracování kůže

Kód KKOV 3231N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Zprac.usní,plastů a pryže

Kód KKOV 3241M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Chemická technologie kůže

Kód KKOV 3241M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zpracování usní, plastů a pryže

Kód KKOV 3241M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výroba obuvi a galanterního zboží - administrativa ve výrobě obuvi a gal. zboží

Kód KKOV 3244M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ortopedická výroba

Kód KKOV 3261H503
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Stavby na bázi dřeva

Kód KKOV 3301R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nábytkové inženýrství

Kód KKOV 3301T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie zpracování dřeva

Kód KKOV 3301V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální zpracování dřeva a příbuzných materiálů

Kód KKOV 3302R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0729
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální zpracování dřeva a příbuzných materiálů

Kód KKOV 3302T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0729
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální zpracování dřeva a příbuzných materiálů

Kód KKOV 3302V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0729
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dřevařský průmysl se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 3303R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0729
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dřevařský průmysl se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 3303T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0729
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dřevařský průmysl se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 3303V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0729
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování dřeva

Kód KKOV 3331N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce

Kód KKOV 3331N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Dřevěné konstrukce

Kód KKOV 3341L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0729
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Dřevařská a nábytkářská výroba - dřevěné konstrukce a stavby

Kód KKOV 3341L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Dřevařství

Kód KKOV 3341M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Dřevařství

Kód KKOV 3341M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Dřevěné konstrukce

Kód KKOV 3341M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Nábytkářská a dřevařská výroba

Kód KKOV 3342L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Nábytkářství

Kód KKOV 3342M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Nábytkářství

Kód KKOV 3342M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Čalounictví

Kód KKOV 3342M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Nábytkářská a dřevařská výroba

Kód KKOV 3342M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Dřevařská a nábytkářská výroba

Kód KKOV 3342M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Dřevařská a nábytkářská výroba - nábytkářství a čalounictví

Kód KKOV 3342M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výroba hudebních nástrojů

Kód KKOV 3343L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0214
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Tisk, fotochemie a polygrafie

Kód KKOV 3401V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polygrafie

Kód KKOV 3441M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0211
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obalová techn.,zpr.papíru

Kód KKOV 3442L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0211
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Obalová technika, zpracování papíru

Kód KKOV 3442M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obalová technika

Kód KKOV 3442M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obalová technika - počítačová grafika

Kód KKOV 3442M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavby inženýrské

Kód KKOV 3642N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Stavební provoz

Kód KKOV 3644E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Důlní měřictví a geodézie

Kód KKOV 3646V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavebnictví

Kód KKOV 3647J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Dlaždič - cestář

Kód KKOV 3651H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Klempíř - stavební výroba

Kód KKOV 3655H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Malíř - stavební výroba

Kód KKOV 3657H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Podlahář

Kód KKOV 3659H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklenář

Kód KKOV 3662H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Tesař

Kód KKOV 3664H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Vodař

Kód KKOV 3665H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1