Obory

SŠbM, hornictví, doprava, spoje

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Užitá geologie

Kód KKOV 2141J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Užitá geologie

Kód KKOV 2141M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Hornictví a hornická geologie - hlubinné dobývání ložisek

Kód KKOV 2141M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Hornictví a hornická geologie - lomové dobývání ložisek

Kód KKOV 2141M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Užitá geologie

Kód KKOV 2141M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Užitá geologie - užitá geologie

Kód KKOV 2141M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Užitá geologie - stavební geologie a ekologie

Kód KKOV 2141M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Hornictví

Kód KKOV 2142L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Těžba a zpracování surovin

Kód KKOV 2142M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Těžba a zpracování kamene

Kód KKOV 2142M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Telekomunikace

Kód KKOV 2645M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Spojová technika

Kód KKOV 2645M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Spojová technika - telekomunikace

Kód KKOV 2645M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Spojová technika - radiokomunikace

Kód KKOV 2645M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Digitální telekomunikační technika

Kód KKOV 2645M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba galanterního zboží

Kód KKOV 3244M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0723
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Operátor provozu a ekonomiky dopravy

Kód KKOV 3741L510
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provoz a ekonomika letecké dopravy

Kód KKOV 3741M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Provoz a ekonomika dopravy

Kód KKOV 3741M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Provoz a ekonomika lodní dopravy

Kód KKOV 3741M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Logistické a finanční služby

Kód KKOV 3742L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provoz, organizace a ekonomika pošt

Kód KKOV 3742M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Poštovní a peněžní služby

Kód KKOV 3742M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 3