Obory

SŠbM, ekonomie, obchod, správa, právo

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Provoz a řízení obchodních a výrobních firem

Kód KKOV 6341L516
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Ekonomika a podnikání

Kód KKOV 6341M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Všeobecná ekonomika

Kód KKOV 6341M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výpočetní technika a zpracování informací

Kód KKOV 6341M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem

Kód KKOV 6341M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obchodní akademie

Kód KKOV 6341M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obchodní akademie

Kód KKOV 6341M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obchodně podnikatelská činnost

Kód KKOV 6341M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obchod a podnikání

Kód KKOV 6341M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management

Kód KKOV 6341M008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikání, obchod a služby

Kód KKOV 6341M009
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomika a podnikání

Kód KKOV 6341M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikatelská činnost

Kód KKOV 6341M010
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikání a management

Kód KKOV 6341M011
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obchodní a podnikatelská akademie

Kód KKOV 6341M012
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikatel

Kód KKOV 6341M013
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikatelství

Kód KKOV 6341M014
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikání a řízení firem

Kód KKOV 6341M015
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikání a obchod

Kód KKOV 6341M016
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Specialista pro obchodní a manažerskou činnost

Kód KKOV 6341M017
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikové hospodaření

Kód KKOV 6341M018
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Firemní a finanční management

Kód KKOV 6341M019
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obchodní akademie

Kód KKOV 6341M02
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomika a management

Kód KKOV 6341M020
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obchodní podnikatel a manager

Kód KKOV 6341M021
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikatel pro obchod a služby

Kód KKOV 6341M022
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Asistent podnikatele

Kód KKOV 6341M023
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikatelství pro obchod a peněžnictví

Kód KKOV 6341M024
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zahraniční obchod

Kód KKOV 6341M025
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Manažer pro střední stupeň řízení

Kód KKOV 6341M026
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikání, řízení a obchod

Kód KKOV 6341M027
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Firemní ekonom

Kód KKOV 6341M028
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonom - podnikatel se zaměřením na malé a střední podnikání

Kód KKOV 6341M029
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikatelská administrativa

Kód KKOV 6341M030
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním

Kód KKOV 6341M031
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomika soukromého podnikání

Kód KKOV 6341M032
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obchodní manager

Kód KKOV 6341M033
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomika a podnikání

Kód KKOV 6341M034
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Asistent pro střední management

Kód KKOV 6341M035
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonom

Kód KKOV 6341M036
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Provoz a řízení kulturních subjektů

Kód KKOV 6341M037
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obchodně podnikatelské činnosti

Kód KKOV 6341M038
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikatel

Kód KKOV 6341M039
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Informatika v ekonomice

Kód KKOV 6341M040
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technickoadministrativní a správní pracovník

Kód KKOV 6342L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Administrativa

Kód KKOV 6342M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výpočetní technika a technika administrativy

Kód KKOV 6342M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Peněžní manipulant

Kód KKOV 6343L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Finančnictví a bankovnictví

Kód KKOV 6343M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Bankovnictví a pojišťovnictví

Kód KKOV 6343M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Zpracování technické dokumentace

Kód KKOV 6352H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Podnikání

Kód KKOV 6441L524
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech

Kód KKOV 6441M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Podnikání a služby

Kód KKOV 6441M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management obchodu

Kód KKOV 6442L511
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Organizace a management v odvětví

Kód KKOV 6442M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management v oblasti životního prostředí

Kód KKOV 6442M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management hutnictví

Kód KKOV 6442M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Strojírenská technická administrativa

Kód KKOV 6442M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technická administrativa

Kód KKOV 6442M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technická administrativa - strojírenství

Kód KKOV 6442M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technická administrativa - hutnictví

Kód KKOV 6442M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obchodní management ve strojírenství

Kód KKOV 6442M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Výrobní management ve strojírenství

Kód KKOV 6442M008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management strojírenství

Kód KKOV 6442M009
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Technická administrativa - elektrotechnika

Kód KKOV 6442M010
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management v elektrotechnice

Kód KKOV 6442M011
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management aplikace osobních počítačů

Kód KKOV 6442M012
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management elektrotechniky

Kód KKOV 6442M013
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management výpočetní techniky

Kód KKOV 6442M014
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management organizační a výpočetní techniky

Kód KKOV 6442M015
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management sklářství

Kód KKOV 6442M016
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management technické chemie silikátů

Kód KKOV 6442M017
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Řízení chemických výrob - podnikání a management

Kód KKOV 6442M018
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management chemických výrob a spotřební chemie

Kód KKOV 6442M019
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management chemických výrob a spotřební chemie

Kód KKOV 6442M020
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management výroby celulózy a papíru

Kód KKOV 6442M021
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management potravinářských výrob

Kód KKOV 6442M022
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management textilu

Kód KKOV 6442M023
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management textilu a oděvnictví

Kód KKOV 6442M024
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi

Kód KKOV 6442M025
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management obalové techniky

Kód KKOV 6442M026
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management ve stavebnictví

Kód KKOV 6442M027
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavební podnikatel a manažer

Kód KKOV 6442M028
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management v automobilové dopravě

Kód KKOV 6442M029
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management dopravy, pošt a telekomunikací

Kód KKOV 6442M030
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management železniční dopravy

Kód KKOV 6442M031
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management v dopravě

Kód KKOV 6442M032
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management zemědělství a lesnictví

Kód KKOV 6442M033
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management obchodních firem a sportovních klubů

Kód KKOV 6442M034
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management techniky administrativy

Kód KKOV 6442M035
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management obchodu

Kód KKOV 6442M036
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management obchodu a služeb

Kód KKOV 6442M037
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management drobného podnikání a obchodu

Kód KKOV 6442M038
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management obchodu a služeb

Kód KKOV 6442M039
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management cestovního ruchu

Kód KKOV 6442M040
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management v pohostinství

Kód KKOV 6442M041
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management administrativy a správy

Kód KKOV 6442M042
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management a turismus

Kód KKOV 6442M043
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Manažer mezinárodní přepravy a obchodu

Kód KKOV 6442M044
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management užitého umění

Kód KKOV 6442M045
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management kulturních zařízení

Kód KKOV 6442M046
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management - asistent podnikatele ve strojírenství

Kód KKOV 6442M047
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management a podnikání v umění a reklamě

Kód KKOV 6442M048
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management potravinářství

Kód KKOV 6442M049
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management zahradnictví

Kód KKOV 6442M050
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Management obchodního podnikání

Kód KKOV 6442M051
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomika zemědělství a výživy - podnikání a služby

Kód KKOV 6443L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Ekonomika odvětví (oborů)

Kód KKOV 6443M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomika a řízení strojírenské výroby

Kód KKOV 6443M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomika zemědělství a výživy

Kód KKOV 6443M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomika zemědělství a výživy - podnikání a služby

Kód KKOV 6443M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomika a cestovní ruch

Kód KKOV 6443M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomika obchodu a služeb

Kód KKOV 6443M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomika oděvnictví

Kód KKOV 6443M006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Ekonomika a cestovní ruch

Kód KKOV 6443M007
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Hotelnictví a turismus

Kód KKOV 6542M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Hotelová škola

Kód KKOV 6542M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Hotelová škola - hotelový provoz

Kód KKOV 6542M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Cestovní ruch

Kód KKOV 6543L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Obchodník

Kód KKOV 6641L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provoz obchodu

Kód KKOV 6641M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Propagace

Kód KKOV 6642L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0212
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Knihkupec

Kód KKOV 6643L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Knihkupectví

Kód KKOV 6643M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Knihkupectví

Kód KKOV 6643M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Knihkupecké a nakladatelské činnosti

Kód KKOV 6643M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Obecně právní činnost

Kód KKOV 6841J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obecně právní činnost

Kód KKOV 6841M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Personální řízení

Kód KKOV 6841M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Personalistika

Kód KKOV 6841M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Právní činnost

Kód KKOV 6841M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Právně administrativní činnost

Kód KKOV 6841M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Komerční právo

Kód KKOV 6841M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Veřejnosprávní činnost

Kód KKOV 6843L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Veřejnosprávní činnost

Kód KKOV 6843M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Veřejnosprávní činnost

Kód KKOV 6843M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Diplomatické služby a Public Relations

Kód KKOV 6843M002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Veřejná správa

Kód KKOV 6843M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Veřejně správní činnost

Kód KKOV 6843M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Provoz diplomatických služeb

Kód KKOV 6843M005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Rodinná škola - sociální služby

Kód KKOV 7841M003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Rodinná škola - ekonomicko-administrativní služby

Kód KKOV 7841M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Starožitník

Kód KKOV 8248L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2