Obory

SŠsM, hotelnictví, stravování, kadeřnictví a další služby

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Hotelová škola - gastronomické služby

Kód KKOV 6541M004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Gastronomie

Kód KKOV 6541N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Cestovní ruch

Kód KKOV 6542M02
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Hotelnictví a turismus

Kód KKOV 6542N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Řízení hotelového provozu

Kód KKOV 6542N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Řízení hotelnictví a turistických služeb

Kód KKOV 6542N004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Cestovní ruch

Kód KKOV 6542N005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management hotelových služeb

Kód KKOV 6542N006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Turismus

Kód KKOV 6542N007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Management hotelového provozu

Kód KKOV 6542N009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Cestovní ruch

Kód KKOV 6543M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Cestovní ruch

Kód KKOV 6543N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Cestovní ruch

Kód KKOV 6543N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Masér sportovní a rekondiční

Kód KKOV 6941M001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Tělesná kultura

Kód KKOV 7441M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Tělesná kultura

Kód KKOV 7441N
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Wellness - Balneo

Kód KKOV 7441N01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 4