Obory

VŠ, přírodní vědy

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Integrovaný první ročník

Kód KKOV 0097J001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0011
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Matematika

Kód KKOV 1101R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Deskriptivní geometrie

Kód KKOV 1101R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diskrétní matematika

Kód KKOV 1101R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická analýza

Kód KKOV 1101R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika

Kód KKOV 1101R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika a její aplikace (zaměření matematická analýza)

Kód KKOV 1101R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika a její aplikace - matematická analýza

Kód KKOV 1101R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika pro víceoborové studium

Kód KKOV 1101R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Numerická matematika

Kód KKOV 1101R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná matematika

Kód KKOV 1101R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Profesní matematika

Kód KKOV 1101R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Statistika a analýza dat

Kód KKOV 1101R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Statistika a analýza dat profesní

Kód KKOV 1101R032
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická studia

Kód KKOV 1101R044
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika pro vzdělávání

Kód KKOV 1101R046
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika pro přírodní vědy

Kód KKOV 1101R048
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika a finanční studia

Kód KKOV 1101R049
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické výpočty a modelování

Kód KKOV 1101R050
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika a management

Kód KKOV 1101R051
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika a její použití v přírodních vědách

Kód KKOV 1101R052
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika

Kód KKOV 1101T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Algebra a diskrétní matematika

Kód KKOV 1101T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Algebra a teorie čísel

Kód KKOV 1101T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diskrétní matematika

Kód KKOV 1101T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geometrie

Kód KKOV 1101T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geometrie a globální analýza

Kód KKOV 1101T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geometrie a topologie

Kód KKOV 1101T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická analýza

Kód KKOV 1101T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika

Kód KKOV 1101T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika a její aplikace (zaměření matematická analýza)

Kód KKOV 1101T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika a její aplikace - matematická analýza

Kód KKOV 1101T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika s informatikou

Kód KKOV 1101T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Numerická matematika

Kód KKOV 1101T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravděpodobnost a matematická statistika

Kód KKOV 1101T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

Kód KKOV 1101T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přibližné a numerické metody

Kód KKOV 1101T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Statistika a analýza dat

Kód KKOV 1101T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diskrétní matematika a optimalizace

Kód KKOV 1101T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické struktury

Kód KKOV 1101T039
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika - filozofie

Kód KKOV 1101T040
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Numerická a výpočtová matematika

Kód KKOV 1101T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretická matematika a matematická fyzika a teorie systémů

Kód KKOV 1101T042
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočtová matematika

Kód KKOV 1101T043
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika a finanční studia

Kód KKOV 1101T049
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika a management

Kód KKOV 1101T051
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika

Kód KKOV 1101V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Algebra

Kód KKOV 1101V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Algebra a geometrie

Kód KKOV 1101V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Algebra a teorie čísel

Kód KKOV 1101V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Algebra, teorie čísel a matematická logika

Kód KKOV 1101V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diferenciální a integrální rovnice, teorie potenciálu

Kód KKOV 1101V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diskrétní matematika

Kód KKOV 1101V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geometrie

Kód KKOV 1101V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geometrie a globální analýza

Kód KKOV 1101V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geometrie a topologie

Kód KKOV 1101V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geometrie, topologie a globální analýza

Kód KKOV 1101V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kombinatorika a diskrétní matematika

Kód KKOV 1101V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická analýza

Kód KKOV 1101V014
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická logika

Kód KKOV 1101V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná matematika a informatika

Kód KKOV 1101V024
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecné otázky matematiky

Kód KKOV 1101V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecné otázky matematiky a informatiky

Kód KKOV 1101V026
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravděpodobnost a matematická statistika

Kód KKOV 1101V027
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přibližné a numerické metody

Kód KKOV 1101V030
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Statistika a analýza dat profesní

Kód KKOV 1101V032
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie čísel

Kód KKOV 1101V033
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie funkcí a funkcionální analýza

Kód KKOV 1101V034
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Topologie a obecné struktury

Kód KKOV 1101V035
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vědecko-technické výpočty

Kód KKOV 1101V036
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury

Kód KKOV 1101V038
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Globální analýza a matematická fyzika

Kód KKOV 1101V045
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravděpodobnost , statistika a matematické modelování

Kód KKOV 1101V047
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika /Probability...

Kód KKOV 1101V053
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická informatika

Kód KKOV 1102R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická informatika

Kód KKOV 1102T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická informatika

Kód KKOV 1102V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná matematika

Kód KKOV 1103R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikace informatiky a výpočetní techniky

Kód KKOV 1103R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikace matematiky v ekonomii

Kód KKOV 1103R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná matematika

Kód KKOV 1103R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná matematika - geografie

Kód KKOV 1103R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

Kód KKOV 1103R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná statistika

Kód KKOV 1103R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční a pojistná matematika

Kód KKOV 1103R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční matematika a výpočetní technika

Kód KKOV 1103R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické metody v aplikovaných vědách a ve vzdělávání

Kód KKOV 1103R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické modelování

Kód KKOV 1103R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika - ekonomie

Kód KKOV 1103R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika a její aplikace

Kód KKOV 1103R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová matematika

Kód KKOV 1103R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pojistná matematika

Kód KKOV 1103R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické a počítačové metody zpracování informací

Kód KKOV 1103R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční matematika

Kód KKOV 1103R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika a počítače v praxi

Kód KKOV 1103R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika v obchodování a podnikání

Kód KKOV 1103R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Statistické a počítačové modelování

Kód KKOV 1103R032
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Investiční poradenství

Kód KKOV 1103R034
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná matematika pro víceoborové studium

Kód KKOV 1103R037
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví

Kód KKOV 1103R040
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika pro informační technologie /Mathematics for Information Technologies/

Kód KKOV 1103R041
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná matematika

Kód KKOV 1103T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikace matematiky v ekonomii

Kód KKOV 1103T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná matematika

Kód KKOV 1103T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

Kód KKOV 1103T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná statistika

Kód KKOV 1103T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční a pojistná matematika

Kód KKOV 1103T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická fyzika

Kód KKOV 1103T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické modelování a numerické metody

Kód KKOV 1103T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika - ekonomie

Kód KKOV 1103T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika a její aplikace

Kód KKOV 1103T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika a její aplikace (zaměření)

Kód KKOV 1103T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová geometrie

Kód KKOV 1103T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické a počítačové metody zpracování informací

Kód KKOV 1103T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice

Kód KKOV 1103T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické a počítačové modelování ve fyzice a v technice

Kód KKOV 1103T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické modely a jejich aplikace

Kód KKOV 1103T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické modelování a numerické výpočty

Kód KKOV 1103T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika pro informační technologie /Mathematics for Information Technologies/

Kód KKOV 1103T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná matematika

Kód KKOV 1103V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná algebra

Kód KKOV 1103V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná matematika

Kód KKOV 1103V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fuzzy modelování

Kód KKOV 1103V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická fyzika

Kód KKOV 1103V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické a počítačové modelování

Kód KKOV 1103V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika v elektroinženýrství

Kód KKOV 1103V033
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické modely a jejich aplikace

Kód KKOV 1103V035
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní a aplikovaná matematika

Kód KKOV 1103V036
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování

Kód KKOV 1103V039
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie

Kód KKOV 1201R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie

Kód KKOV 1201R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie - muzeologie

Kód KKOV 1201R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie pro kombinaci s archeologií

Kód KKOV 1201R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie pro víceoborové studium

Kód KKOV 1201R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie, hydrogeologie a geochemie

Kód KKOV 1201R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Muzeologická geologie

Kód KKOV 1201R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie a životní prostředí

Kód KKOV 1201R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Praktická geobiologie

Kód KKOV 1201R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální geologie

Kód KKOV 1201R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Správní geologie

Kód KKOV 1201R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geotechnologie

Kód KKOV 1201R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání

Kód KKOV 1201R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie

Kód KKOV 1201T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geochemie, základní a ložisková geologie

Kód KKOV 1201T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologické vědy se zaměřeními

Kód KKOV 1201T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie

Kód KKOV 1201T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie a geochemie

Kód KKOV 1201T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie pro kombinaci s archeologií

Kód KKOV 1201T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie, hydrogeologie a geochemie

Kód KKOV 1201T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Paleontologie

Kód KKOV 1201T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální geologie

Kód KKOV 1201T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geobiologie

Kód KKOV 1201T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmental Geosciences

Kód KKOV 1201T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie

Kód KKOV 1201V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geochemie

Kód KKOV 1201V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologické vědy se zaměřeními

Kód KKOV 1201V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie

Kód KKOV 1201V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mineralogie a petrografie

Kód KKOV 1201V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Paleontologie

Kód KKOV 1201V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie se zaměřeními

Kód KKOV 1201V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologické vědy /Geological Sciences/

Kód KKOV 1201V022
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná geologie

Kód KKOV 1202R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie a ochrana životního prostředí

Kód KKOV 1202R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie aplikovaná a environmentální

Kód KKOV 1202R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Povrchová a podzemní voda

Kód KKOV 1202R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná geologie

Kód KKOV 1202T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hydrogeologie

Kód KKOV 1202T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská geologie

Kód KKOV 1202T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská geologie a hydrogeologie

Kód KKOV 1202T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Užitá geofyzika

Kód KKOV 1202T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná geologie

Kód KKOV 1202T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie aplikovaná a environmentální

Kód KKOV 1202T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hydrologie a hydrogeologie

Kód KKOV 1202T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná geologie

Kód KKOV 1202V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie aplikovaná - užitá geofyzika a geologie ŽP

Kód KKOV 1202V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hydrogeologie

Kód KKOV 1202V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská geologie

Kód KKOV 1202V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ložisková geologie a užitá geofyzika

Kód KKOV 1202V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná geologie

Kód KKOV 1202V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická a regionální geografie

Kód KKOV 1301R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie

Kód KKOV 1301R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie - geoinformatika

Kód KKOV 1301R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie a kartografie

Kód KKOV 1301R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální geografie

Kód KKOV 1301R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální geografie a regionální rozvoj

Kód KKOV 1301R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie a regionální rozvoj

Kód KKOV 1301R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie pro veřejnou správu

Kód KKOV 1301R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná geografie

Kód KKOV 1301R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzická geografie a geoinformatika

Kód KKOV 1301R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální geografie a geoinformatika

Kód KKOV 1301R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie

Kód KKOV 1301T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická a regionální geografie

Kód KKOV 1301T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzická geografie

Kód KKOV 1301T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzická geografie a geoekologie

Kód KKOV 1301T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie

Kód KKOV 1301T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie - geoinformatika

Kód KKOV 1301T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální geografie a regionální rozvoj

Kód KKOV 1301T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie - aplikovaná geoinformatika

Kód KKOV 1301T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie a regionální rozvoj

Kód KKOV 1301T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná geografie

Kód KKOV 1301T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická geografie a regionální rozvoj

Kód KKOV 1301T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Globální migrační a rozvojová studia

Kód KKOV 1301T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Krajina a společnost

Kód KKOV 1301T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie

Kód KKOV 1301V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická geografie

Kód KKOV 1301V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzická geografie

Kód KKOV 1301V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politická a kulturní geografie

Kód KKOV 1301V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální a politická geografie

Kód KKOV 1301V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální geografie

Kód KKOV 1301V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální geografie a regionální rozvoj

Kód KKOV 1301V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální geografie a regionální rozvoj

Kód KKOV 1301V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Socioekonomická geografie a regionální rozvoj

Kód KKOV 1301V016
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická geografie a regionální rozvoj

Kód KKOV 1301V026
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kartografie

Kód KKOV 1302R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografická kartografie a geoinformatika

Kód KKOV 1302R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geoinformatika a regionální rozvoj

Kód KKOV 1302R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geoinformatika a trvalá udržitelnost

Kód KKOV 1302R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kartografie a geoinformatika

Kód KKOV 1302R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geoinformatika a geografie

Kód KKOV 1302R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kartografie

Kód KKOV 1302T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická kartografie

Kód KKOV 1302T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Demografie

Kód KKOV 1303V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anorganická chemie

Kód KKOV 1401R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anorganická a bioanorganická chemie

Kód KKOV 1401R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anorganická chemie

Kód KKOV 1401R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství údržby

Kód KKOV 1401R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anorganická chemie

Kód KKOV 1401T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anorganická a bioanorganická chemie

Kód KKOV 1401T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anorganická chemie

Kód KKOV 1401T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství údržby

Kód KKOV 1401T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anorganická chemie

Kód KKOV 1401V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anorganická chemie

Kód KKOV 1401V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Organická chemie

Kód KKOV 1402R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Organická chemie

Kód KKOV 1402R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Organická chemie

Kód KKOV 1402T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Organická chemie

Kód KKOV 1402T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Organická chemie

Kód KKOV 1402V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Organická chemie

Kód KKOV 1402V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analytická chemie

Kód KKOV 1403R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analytická chemie

Kód KKOV 1403R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klinická a toxikologická analýza

Kód KKOV 1403R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analytický chemik - manažer chemické laboratoře

Kód KKOV 1403R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analytická chemie

Kód KKOV 1403T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analytická chemie

Kód KKOV 1403T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klinická a toxikologická analýza

Kód KKOV 1403T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analytická chemie

Kód KKOV 1403V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analytická chemie

Kód KKOV 1403V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analytická chemie heterogenních systémů

Kód KKOV 1403V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální chemie

Kód KKOV 1404R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální chemie

Kód KKOV 1404R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální chemie - modelování fyzikálně-chemických procesů

Kód KKOV 1404R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální chemie

Kód KKOV 1404T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální chemie

Kód KKOV 1404T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální chemie povrchů

Kód KKOV 1404T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální chemie

Kód KKOV 1404V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální chemie

Kód KKOV 1404V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Makromolekulární chemie

Kód KKOV 1405R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Makromolekulární chemie

Kód KKOV 1405R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Makromolekulární chemie

Kód KKOV 1405T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Makromolekulární chemie

Kód KKOV 1405T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Makromolekulární chemie

Kód KKOV 1405V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie makromolekulárních látek

Kód KKOV 1405V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Makromolekulární chemie

Kód KKOV 1405V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie makromolekulárních materiálů

Kód KKOV 1405V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biochemie

Kód KKOV 1406R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná biochemie

Kód KKOV 1406R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biochemie

Kód KKOV 1406R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologická chemie /Biological Chemistry/

Kód KKOV 1406R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemoinformatika a bioinformatika

Kód KKOV 1406R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnologie a genové inženýrství

Kód KKOV 1406R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biochemie

Kód KKOV 1406T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biochemie

Kód KKOV 1406T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomolekulární chemie

Kód KKOV 1406T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologická chemie /Biological Chemistry/

Kód KKOV 1406T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analytická biochemie

Kód KKOV 1406T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemoinformatika a bioinformatika

Kód KKOV 1406T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biochemie genomů a proteomů

Kód KKOV 1406T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bioanalytik

Kód KKOV 1406T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnologie a genové inženýrství

Kód KKOV 1406T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách

Kód KKOV 1406T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biochemie

Kód KKOV 1406V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biochemie

Kód KKOV 1406V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biochemie a patobiochemie

Kód KKOV 1406V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomolekulární chemie

Kód KKOV 1406V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bioorganická chemie

Kód KKOV 1406V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Patobiochemie a xenobiochemie

Kód KKOV 1406V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie

Kód KKOV 1407R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná chemie

Kód KKOV 1407R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekochemie

Kód KKOV 1407R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemická struktura nových materiálů

Kód KKOV 1407R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie pro víceoborové studium

Kód KKOV 1407R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biofyzikální chemie

Kód KKOV 1407R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie v přírodních vědách

Kód KKOV 1407R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie - konzervování - restaurování

Kód KKOV 1407R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 1407R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management v chemii

Kód KKOV 1407R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Toxikologie a analýza škodlivin

Kód KKOV 1407R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bioorganická chemie

Kód KKOV 1407R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie pro vzdělávání

Kód KKOV 1407R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nanomateriálová chemie

Kód KKOV 1407R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bioorganická chemie a chemická biologie

Kód KKOV 1407R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Medicinální chemie /Medicinal Chemistry/

Kód KKOV 1407R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a fyzika speciálních materiálů /Chemistry and Physics of Spec. Materials/

Kód KKOV 1407R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie

Kód KKOV 1407T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biochemie, chemie analyt., organ., fyzikální, anorgan., makromol. a ŽP

Kód KKOV 1407T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemická struktura nových materiálů

Kód KKOV 1407T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie

Kód KKOV 1407T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálová chemie

Kód KKOV 1407T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie odborná

Kód KKOV 1407T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biofyzikální chemie

Kód KKOV 1407T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

Kód KKOV 1407T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie - konzervování - restaurování

Kód KKOV 1407T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bioorganická chemie

Kód KKOV 1407T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strukturní chemie

Kód KKOV 1407T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analytická chemie pevné fáze

Kód KKOV 1407T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bioanorganická chemie

Kód KKOV 1407T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bioorganická chemie a chemická biologie

Kód KKOV 1407T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Medicinální chemie /Medicinal Chemistry/

Kód KKOV 1407T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a fyzika speciálních materiálů /Chemistry and Physics of Spec. Materials/

Kód KKOV 1407T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie

Kód KKOV 1407V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Materiálová chemie

Kód KKOV 1407V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Didaktika chemie

Kód KKOV 1407V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderná chemie

Kód KKOV 1408R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderná chemie

Kód KKOV 1408T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderná chemie

Kód KKOV 1408T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderná chemie

Kód KKOV 1408V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderná chemie

Kód KKOV 1408V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie

Kód KKOV 1501R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie

Kód KKOV 1501R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínská laboratorní technika

Kód KKOV 1501R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická biologie

Kód KKOV 1501R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Muzeologická biologie

Kód KKOV 1501R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná biologie

Kód KKOV 1501R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální biologie a ekologie

Kód KKOV 1501R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systematická biologie a ekologie

Kód KKOV 1501R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Experimentální biologie

Kód KKOV 1501R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 1501R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologická a evoluční biologie

Kód KKOV 1501R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie pro vzdělávání

Kód KKOV 1501R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální biologie

Kód KKOV 1501R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie a ekologie

Kód KKOV 1501R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie

Kód KKOV 1501T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie

Kód KKOV 1501T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hydrobiologie

Kód KKOV 1501T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Limnologie

Kód KKOV 1501T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická biologie

Kód KKOV 1501T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Muzeologická biologie

Kód KKOV 1501T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná biologie

Kód KKOV 1501T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Parazitologie

Kód KKOV 1501T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Půdní biologie

Kód KKOV 1501T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální biologie a ekologie

Kód KKOV 1501T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systematická biologie

Kód KKOV 1501T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systematická biologie a ekologie

Kód KKOV 1501T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Experimentální biologie

Kód KKOV 1501T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klinická biologie

Kód KKOV 1501T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretická a evoluční biologie

Kód KKOV 1501T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Genomika a proteomika

Kód KKOV 1501T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální biologie

Kód KKOV 1501T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Experimentální biologie rostlin

Kód KKOV 1501T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Protistologie

Kód KKOV 1501T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Plant Biology

Kód KKOV 1501T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie

Kód KKOV 1501V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie

Kód KKOV 1501V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie a patologie buňky

Kód KKOV 1501V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hydrobiologie

Kód KKOV 1501V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná biologie

Kód KKOV 1501V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Parazitologie

Kód KKOV 1501V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Patobiologie

Kód KKOV 1501V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pedobiologie

Kód KKOV 1501V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Virologie

Kód KKOV 1501V016
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vývojová biologie

Kód KKOV 1501V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vývojové biologie

Kód KKOV 1501V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Experimentální biologie

Kód KKOV 1501V019
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretická a evoluční biologie

Kód KKOV 1501V021
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Genomika a proteomika

Kód KKOV 1501V024
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná biologie a ekologie

Kód KKOV 1501V028
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Infekční biologie

Kód KKOV 1501V031
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zoologie

Kód KKOV 1502R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zoologie

Kód KKOV 1502T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Entomologie

Kód KKOV 1502T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zoologie

Kód KKOV 1502T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zoologie

Kód KKOV 1502V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Entomologie

Kód KKOV 1502V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zoologie

Kód KKOV 1502V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná zoologie

Kód KKOV 1502V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Buněčná biologie

Kód KKOV 1503R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Buněčná biologie

Kód KKOV 1503T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Buněčná biologie

Kód KKOV 1503V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Genetika

Kód KKOV 1504R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Genetika

Kód KKOV 1504T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Genetika

Kód KKOV 1504T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Genetika a genové inženýrství

Kód KKOV 1504T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Genetika

Kód KKOV 1504V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Genetika

Kód KKOV 1504V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární genetika

Kód KKOV 1504V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná a molekulární genetika

Kód KKOV 1504V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Entomologie

Kód KKOV 1505R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Entomologie

Kód KKOV 1505T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Entomologie

Kód KKOV 1505V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární biologie

Kód KKOV 1506R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární biologie

Kód KKOV 1506T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární biologie

Kód KKOV 1506V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Botanika

Kód KKOV 1507R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnologie - rostlinné biotechnologie

Kód KKOV 1507R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rostlinné biotechnologie

Kód KKOV 1507R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnologie rostlin

Kód KKOV 1507R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární biologie a biotechnologie

Kód KKOV 1507R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Botanika

Kód KKOV 1507T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anatomie a fyziologie rostlin

Kód KKOV 1507T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bionomie rostlin

Kód KKOV 1507T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geobotanika

Kód KKOV 1507T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnologie rostlin

Kód KKOV 1507T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Botanika

Kód KKOV 1507V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Anatomie a fyziologie rostlin /Plant Anatomy and Physiology/

Kód KKOV 1507V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Botanika

Kód KKOV 1507V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mykologie

Kód KKOV 1507V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie lesa

Kód KKOV 1507V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Paleontologie

Kód KKOV 1508R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Paleontologie

Kód KKOV 1508T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Paleontologie

Kód KKOV 1508V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyziologie živočichů

Kód KKOV 1511T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Imunologie

Kód KKOV 1511T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyziologie a imunologie

Kód KKOV 1511V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyziologie a vývojová biologie živočichů

Kód KKOV 1511V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyziologie rostlin

Kód KKOV 1511V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyziologie živočichů

Kód KKOV 1511V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Imunologie

Kód KKOV 1511V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyziologie a vývojová biologie

Kód KKOV 1511V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Antropologie

Kód KKOV 1512R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Antropologie

Kód KKOV 1512R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Antropologie

Kód KKOV 1512T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Antropologie

Kód KKOV 1512T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Antropologie populací minulosti

Kód KKOV 1512T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Antropologie a genetika člověka

Kód KKOV 1512V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biofyzika

Kód KKOV 1513R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biofyzika

Kód KKOV 1513T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biofyzika

Kód KKOV 1513V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologie

Kód KKOV 1514R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologie

Kód KKOV 1514T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0519
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologie

Kód KKOV 1514V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0519
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molek.a buněčná biologie

Kód KKOV 1515R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Buněčná a molekulární diagnostika

Kód KKOV 1515R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární a buněčná biologie

Kód KKOV 1515R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární biologie a genetika

Kód KKOV 1515R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární biologie a biochemie organismů

Kód KKOV 1515R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Kód KKOV 1515R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární a buněčná biologie

Kód KKOV 1515T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0519
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Buněčná a vývojová biologie

Kód KKOV 1515T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární a buněčná biologie

Kód KKOV 1515T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární biologie a genetika

Kód KKOV 1515T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Genetika, molekulární biologie a virologie

Kód KKOV 1515T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odb. prac. v laborator. metodách

Kód KKOV 1515T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Buněčná a molekulární biologie

Kód KKOV 1515V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární a buněčná biologie

Kód KKOV 1515V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Kód KKOV 1515V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární biologie

Kód KKOV 1515V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární biologie a genetika živočichů /Molecul. Biology,Genetics of Animals/

Kód KKOV 1515V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární a buněčná biologie a genetika

Kód KKOV 1515V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strukturní biologie

Kód KKOV 1515V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vodní hospodářství a ekologie

Kód KKOV 1601N02
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Ekolog.,ochrana prostředí

Kód KKOV 1601R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana vod

Kód KKOV 1601R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologie a ochrana životního prostředí

Kód KKOV 1601R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekolog.,ochrana prostředí

Kód KKOV 1601T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologie a ochrana životního prostředí

Kód KKOV 1601T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologie a ochr.prostř.

Kód KKOV 1601V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální analytická chemie

Kód KKOV 1601V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vodní a odpadové hospodářství

Kód KKOV 1602N001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 1021
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Průmyslová ekologie

Kód KKOV 1602R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslová ekologie

Kód KKOV 1602T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslová ekologie

Kód KKOV 1602V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologie

Kód KKOV 1603R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie v ochraně životního prostředí

Kód KKOV 1603R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekotoxikologie

Kód KKOV 1603R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie a environmentální výchova

Kód KKOV 1603R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologie

Kód KKOV 1603T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologie

Kód KKOV 1603T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologie a etologie obratlovců

Kód KKOV 1603T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekotoxikologie

Kód KKOV 1603T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie ekosystémů

Kód KKOV 1603T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologie

Kód KKOV 1603V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologie

Kód KKOV 1603V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekotoxikologie

Kód KKOV 1603V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie ekosystémů

Kód KKOV 1603V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana prostředí

Kód KKOV 1604R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodaření s přírodními zdroji

Kód KKOV 1604R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Odpadové hospodářství

Kód KKOV 1604R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana a tvorba krajiny

Kód KKOV 1604R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana a tvorba životního prostředí

Kód KKOV 1604R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana životního prostředí

Kód KKOV 1604R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Organizace a správa péče o životní prostředí

Kód KKOV 1604R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Péče o životní prostředí

Kód KKOV 1604R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Správa ochrany životního prostředí

Kód KKOV 1604R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vodní hospodářství a ekologie

Kód KKOV 1604R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management ochrany životního prostředí

Kód KKOV 1604R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Odpadové hospodářství

Kód KKOV 1604T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana a tvorba krajiny

Kód KKOV 1604T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana a tvorba životního prostředí

Kód KKOV 1604T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana životního prostředí

Kód KKOV 1604T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Péče o životní prostředí

Kód KKOV 1604T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Životní prostředí

Kód KKOV 1604T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana přírody

Kód KKOV 1604T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana prostředí

Kód KKOV 1604V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná a krajinná ekologie /Applied and Landscape Ecology/

Kód KKOV 1604V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana a tvorba životního prostředí

Kód KKOV 1604V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika

Kód KKOV 1701R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Astrofyzika

Kód KKOV 1701R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika

Kód KKOV 1701R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika pro víceoborové studium

Kód KKOV 1701R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ionizující záření

Kód KKOV 1701R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metrologie

Kód KKOV 1701R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná fyzika

Kód KKOV 1701R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná fyzika a matematická fyzika

Kód KKOV 1701R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Optika a optoelektronika

Kód KKOV 1701R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přístrojová fyzika

Kód KKOV 1701R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přístrojová optika

Kód KKOV 1701R032
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretická fyzika a astrofyzika

Kód KKOV 1701R035
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnost jaderných zařízení

Kód KKOV 1701R039
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Užitá meteorologie

Kód KKOV 1701R044
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vakuová a kryogenní technika

Kód KKOV 1701R045
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika pro vzdělávání

Kód KKOV 1701R049
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární biofyzika

Kód KKOV 1701R052
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Digitální a přístrojová optika

Kód KKOV 1701R054
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová fyzika

Kód KKOV 1701R055
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika

Kód KKOV 1701T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Astrofyzika

Kód KKOV 1701T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika

Kód KKOV 1701T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika kondenzovaných látek

Kód KKOV 1701T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika mezních oborů

Kód KKOV 1701T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika pevných látek

Kód KKOV 1701T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika plazmatu

Kód KKOV 1701T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální elektronika a mikroelektronika

Kód KKOV 1701T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geofyzika

Kód KKOV 1701T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderná a subjaderná fyzika

Kód KKOV 1701T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderná fyzika

Kód KKOV 1701T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Meteorologie a klimatologie

Kód KKOV 1701T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná fyzika

Kód KKOV 1701T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná fyzika a matematická fyzika

Kód KKOV 1701T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Optika a optoelektronika

Kód KKOV 1701T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretická fyzika

Kód KKOV 1701T034
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretická fyzika a astrofyzika

Kód KKOV 1701T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Astronomie a astrofyzika

Kód KKOV 1701T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika kondenzovaných a makromolekulárních látek

Kód KKOV 1701T040
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

Kód KKOV 1701T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí

Kód KKOV 1701T042
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární biofyzika

Kód KKOV 1701T052
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální měření a modelování

Kód KKOV 1701T053
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Digitální a přístrojová optika

Kód KKOV 1701T054
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová fyzika

Kód KKOV 1701T055
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické a počítačové modelování ve fyzice /Mathemat.,Comput.Model.in Physics

Kód KKOV 1701T057
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika

Kód KKOV 1701V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Astrofyzika

Kód KKOV 1701V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Astronomie

Kód KKOV 1701V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika kondenzovaných látek

Kód KKOV 1701V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika kondenzovaných látek a akustika

Kód KKOV 1701V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum

Kód KKOV 1701V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika molekulárních a biologických struktur

Kód KKOV 1701V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika pevných látek

Kód KKOV 1701V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika plazmatu

Kód KKOV 1701V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

Kód KKOV 1701V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika plazmatu a tenkých vrstev

Kód KKOV 1701V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální elektronika a vakuová fyzika

Kód KKOV 1701V016
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geofyzika

Kód KKOV 1701V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderná a subjaderná fyzika

Kód KKOV 1701V019
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderná fyzika

Kód KKOV 1701V020
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kvantová elektronika a optika

Kód KKOV 1701V021
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kvantová optika a optoelektronika

Kód KKOV 1701V022
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanické vlastnosti pevných látek

Kód KKOV 1701V023
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Meteorologie a klimatologie

Kód KKOV 1701V024
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná fyzika

Kód KKOV 1701V026
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná fyzika a matematická fyzika

Kód KKOV 1701V027
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecné otázky fyziky

Kód KKOV 1701V028
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Optika a optoelektronika

Kód KKOV 1701V029
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přístrojová fyzika a metrologie

Kód KKOV 1701V031
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Subjaderná fyzika

Kód KKOV 1701V033
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretická fyzika a astrofyzika

Kód KKOV 1701V035
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika

Kód KKOV 1701V036
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vlnová a částicová optika

Kód KKOV 1701V037
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky

Kód KKOV 1701V051
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pokročilé mikrotechnologie a nanovědy

Kód KKOV 1701V056
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná fyzika

Kód KKOV 1702R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná fyzika

Kód KKOV 1702R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná fyzika - fyzikální a technická měření

Kód KKOV 1702R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná fyzika - fyzikální metrologie

Kód KKOV 1702R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná fyzika se zaměřením na přístrojovou fyziku a metrologii

Kód KKOV 1702R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biofyzika

Kód KKOV 1702R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biofyzika - diagnostika vlivu ŽP na živé systémy

Kód KKOV 1702R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biofyzika a chemická fyzika

Kód KKOV 1702R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biofyzika a chemická fyzika - biofyzikální diagnostika

Kód KKOV 1702R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biofyzika a chemická fyzika - fyzikální diagnostika

Kód KKOV 1702R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 1702R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové modelování ve fyzice

Kód KKOV 1702R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika a management

Kód KKOV 1702R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Nanotechnologie - aplikovaná fyzika

Kód KKOV 1702R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná fyzika

Kód KKOV 1702T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná fyzika

Kód KKOV 1702T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná fyzika se zaměřením na přístrojovou fyziku a metrologii

Kód KKOV 1702T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biofyzika

Kód KKOV 1702T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biofyzika a chemická fyzika

Kód KKOV 1702T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Krizová radiobiologie a toxikologie

Kód KKOV 1702T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná fyzika

Kód KKOV 1702V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná fyzika

Kód KKOV 1702V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biofyzika

Kód KKOV 1702V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemická fyzika

Kód KKOV 1702V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

Kód KKOV 1702V019
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika

Kód KKOV 1801R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika

Kód KKOV 1801R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a výpočetní technika - informatika

Kód KKOV 1801R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretická kybernetika a matematická informatika a teorie systémů

Kód KKOV 1801R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretická kybernetika a matematická informatika a teorie systémů

Kód KKOV 1801T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Softwarové a datové inženýrství /Software and Data Engineering/

Kód KKOV 1801T049
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a komunikační bezpečnost /Information and Communication Security/

Kód KKOV 1801T064
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika

Kód KKOV 1801V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kybernetika

Kód KKOV 1801V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická informatika

Kód KKOV 1801V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická informatika a teoretická kybernetika

Kód KKOV 1801V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teoretická informatika

Kód KKOV 1801V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování dat a matematické modelování

Kód KKOV 1801V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová grafika a analýza obrazu /Computer Graphics and Image Analysis/

Kód KKOV 1801V051
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační technologie

Kód KKOV 1802R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika

Kód KKOV 1802R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a výpočetní technika - informační systémy

Kód KKOV 1802R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačová technika a její aplikace

Kód KKOV 1802R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové modelování ve fyzice a technice

Kód KKOV 1802R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Multimédia v ekonomické praxi

Kód KKOV 1802R034
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podniková informatika

Kód KKOV 1802R036
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační technologie /Information Technology/

Kód KKOV 1802T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Počítačové modelování ve fyzice a technice

Kód KKOV 1802T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství

Kód KKOV 1802V016
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0610
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologické inženýrství

Kód KKOV 2101R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hornictví a geologie

Kód KKOV 2101T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výrobní stroje, systémy a roboty

Kód KKOV 2301T041
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektrotech.specializace

Kód KKOV 2609V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Velení a řízení, informatika a robotika

Kód KKOV 2611V036
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunikační a informační systémy

Kód KKOV 2611V038
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronické systémy a zařízení

Kód KKOV 2611V041
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a řídicí technika

Kód KKOV 2612R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní technika

Kód KKOV 2612R051
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a komunikační technologie v lékařství

Kód KKOV 2612R079
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Softwarové systémy

Kód KKOV 2612T043
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní technika

Kód KKOV 2612T051
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní technika a informatika

Kód KKOV 2612T052
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Distribuované systémy

Kód KKOV 2612T056
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a výpočetní technika

Kód KKOV 2612V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočetní technika

Kód KKOV 2647L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik elektronik - organizační a výpočetní technika

Kód KKOV 2647L002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0610
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Syntéza a výroba léčiv

Kód KKOV 2801R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výroba léčiv

Kód KKOV 2801T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnologie léčiv

Kód KKOV 2801T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technická chemie

Kód KKOV 2802R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Forenzní analýza

Kód KKOV 2802R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a materiály ve forenzní analýze

Kód KKOV 2802R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální chemie

Kód KKOV 2802T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Organická chemie

Kód KKOV 2802T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická fyzikální a analytická chemie

Kód KKOV 2802T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická fyzikální a analytická chemie - analytická chemie

Kód KKOV 2802T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická fyzikální a analytická chemie - fyzikální chemie

Kód KKOV 2802T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analytická chemie a jakostní inženýrství

Kód KKOV 2802T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární inženýrství

Kód KKOV 2802T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická fyzikální chemie

Kód KKOV 2802T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Applied chemistry

Kód KKOV 2802T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Molekulární analytická a fyzikální chemie

Kód KKOV 2802T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Forenzní chemie

Kód KKOV 2802T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Forenzní biologická analýza

Kód KKOV 2802T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie,technická chemie

Kód KKOV 2802V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analytická chemie

Kód KKOV 2802V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0531
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská chemie

Kód KKOV 2804R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmental Chemistry and Technology

Kód KKOV 2805T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Organické povlaky a nátěrové hmoty

Kód KKOV 2808T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biochemie a biotechnologie

Kód KKOV 2810R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnologie

Kód KKOV 2810R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biochemie a biotechnologie

Kód KKOV 2810R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biochemie a biotechnologie

Kód KKOV 2810T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnologie

Kód KKOV 2810T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kvasná chemie a bioinženýrství

Kód KKOV 2810T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná a aplikovaná biochemie

Kód KKOV 2810T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků

Kód KKOV 2810T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biochemie a biotechnologie

Kód KKOV 2810V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnologie

Kód KKOV 2810V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie a technologie paliv

Kód KKOV 2811R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemní a inženýrské stavby

Kód KKOV 3601V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geomatika

Kód KKOV 3602R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geomatika

Kód KKOV 3602T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografické informační systémy

Kód KKOV 3602T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geoinformatika

Kód KKOV 3602T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geoinformatika

Kód KKOV 3602V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologická zařízení staveb

Kód KKOV 3647R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderně chemické inženýrství

Kód KKOV 3901R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderné inženýrství

Kód KKOV 3901R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klinická biologie a chemie

Kód KKOV 3901R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická fyzika

Kód KKOV 3901R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická informatika

Kód KKOV 3901R058
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diagnostika materiálů

Kód KKOV 3901R059
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Kód KKOV 3901R060
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Experimentální jaderná a částicová fyzika

Kód KKOV 3901R061
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika a technika termojaderné fúze

Kód KKOV 3901R062
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální elektronika

Kód KKOV 3901R063
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální technika

Kód KKOV 3901R064
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatická fyzika

Kód KKOV 3901R065
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Laserová a přístrojová technika

Kód KKOV 3901R067
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikované vědy v inženýrství

Kód KKOV 3901T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Analýzy biologických materiálů

Kód KKOV 3901T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínské a rehabilitační inženýrství

Kód KKOV 3901T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínské inženýrství

Kód KKOV 3901T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzikální inženýrství

Kód KKOV 3901T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská mechanika

Kód KKOV 3901T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderně chemické inženýrství

Kód KKOV 3901T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Jaderné inženýrství

Kód KKOV 3901T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klinická biologie a chemie

Kód KKOV 3901T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Klinická biologie a chemie - analýza biologických materiálů

Kód KKOV 3901T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komerční inženýrství

Kód KKOV 3901T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické inženýrství

Kód KKOV 3901T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematicko-fyzikální inženýrství

Kód KKOV 3901T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanika

Kód KKOV 3901T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Přírodovědné inženýrství

Kód KKOV 3901T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strojní inženýrství - biomedicínské a rehabilitační inženýrství

Kód KKOV 3901T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská mechanika a mechatronika

Kód KKOV 3901T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení rizik firem a institucí

Kód KKOV 3901T048
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická informatika

Kód KKOV 3901T058
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0613
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Diagnostika materiálů

Kód KKOV 3901T059
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Kód KKOV 3901T060
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Experimentální jaderná a částicová fyzika

Kód KKOV 3901T061
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika a technika termojaderné fúze

Kód KKOV 3901T062
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatická fyzika

Kód KKOV 3901T065
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství pevných látek

Kód KKOV 3901T066
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikované matematické-stochastické metody

Kód KKOV 3901T068
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0541
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematická fyzika

Kód KKOV 3901T069
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0533
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Optika a nanostruktury

Kód KKOV 3901T071
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0719
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínská a klinická technika

Kód KKOV 3901V031
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Softwarové inženýrství pro chemické aplikace

Kód KKOV 3902R058
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná inženýrská informatika

Kód KKOV 3902T050
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Senzorika a kybernetika v chemii

Kód KKOV 3902T059
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řídicí a rozhodovací systémy

Kód KKOV 3902T060
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská ekologie

Kód KKOV 3904R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Agroekologie

Kód KKOV 3904T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomateriály a biokompozity /Biomaterials and Biocomposites/

Kód KKOV 3911V040
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální chemicko-biologické obory

Kód KKOV 3912R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální chemicko-biologické obory

Kód KKOV 3912T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální chemicko-biologické obory

Kód KKOV 3912V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikace přírodních věd

Kód KKOV 3913R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vědy o Zemi

Kód KKOV 3913R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost

Kód KKOV 3913R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikace přírodních věd

Kód KKOV 3913T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Krajinné inženýrství

Kód KKOV 3914T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields /ES for Bf.Tech.Redevelop.

Kód KKOV 3914T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Krajinné inženýrství

Kód KKOV 3914V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Meliorace

Kód KKOV 3914V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana půdy a meliorace

Kód KKOV 3914V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělská a lesnická hydrologie

Kód KKOV 3914V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologie lesa

Kód KKOV 3914V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management techniky

Kód KKOV 4101T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marketing strojů a technických systémů

Kód KKOV 4101V021
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rostlinné biotechnologie

Kód KKOV 4102T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnologie a šlechtění rostlin

Kód KKOV 4102T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rybářství a hydrobiologie

Kód KKOV 4103T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0831
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rybářství a akvaristika

Kód KKOV 4103T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0831
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Natural Resources and Environment (Přírodní zdroje a životní prostředí)

Kód KKOV 4106T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management volně žijících zvířat a jejich chovů v tropech a subtropech

Kód KKOV 4106T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů

Kód KKOV 4106V016
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0721
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělský podnikatel

Kód KKOV 4131R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské všeobecné lékařství

Kód KKOV 5103T069
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0912
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Adiktologie

Kód KKOV 5345R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0988
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální a kulturní antropologie

Kód KKOV 6107T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Statistika a informatika

Kód KKOV 6203V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické metody v ekonomii

Kód KKOV 6204R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické metody v ekonomii

Kód KKOV 6204T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické metody v ekonomii

Kód KKOV 6204V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a marketing

Kód KKOV 6205R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a marketing

Kód KKOV 6205T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a marketing

Kód KKOV 6205V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Kód KKOV 6206R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Kód KKOV 6206T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Kód KKOV 6206V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kvantitativní metody v ekonomice

Kód KKOV 6207R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční informatika a statistika

Kód KKOV 6207R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické metody v ekonomice

Kód KKOV 6207R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické metody v ekonomii

Kód KKOV 6207R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika - ekonomie - bankovnictví

Kód KKOV 6207R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví

Kód KKOV 6207R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Statistika a ekonometrie

Kód KKOV 6207R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metody řízení a rozhodování v ekonomice

Kód KKOV 6207R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Statistické metody v ekonomii

Kód KKOV 6207R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociálně ekonomická demografie

Kód KKOV 6207R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kvantitativní metody v ekonomice

Kód KKOV 6207T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonometrie

Kód KKOV 6207T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonometrie a operační výzkum

Kód KKOV 6207T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická statistika

Kód KKOV 6207T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční informatika a statistika

Kód KKOV 6207T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické metody v ekonomice

Kód KKOV 6207T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické metody v ekonomii

Kód KKOV 6207T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Operační výzkum

Kód KKOV 6207T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Statistické a pojistné inženýrství

Kód KKOV 6207T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Statisticko-pojistné inženýrství

Kód KKOV 6207T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Statistika

Kód KKOV 6207T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Statistika a ekonometrie

Kód KKOV 6207T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kvantitativní metody v managementu a ekonomice

Kód KKOV 6207T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kvantitativní podpora managementu

Kód KKOV 6207T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické a statistické metody v ekonomii

Kód KKOV 6207T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická demografie

Kód KKOV 6207T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Quantitative Economic Analysis

Kód KKOV 6207T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Official Statistics

Kód KKOV 6207T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kvantitativní metody v ekonomice

Kód KKOV 6207V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonometrie

Kód KKOV 6207V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonometrie a operační výzkum

Kód KKOV 6207V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická statistika

Kód KKOV 6207V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Operační výzkum

Kód KKOV 6207V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Firemní management

Kód KKOV 6208R034
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská studia

Kód KKOV 6702R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana obyvatelstva

Kód KKOV 7401R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova

Kód KKOV 7401R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Animátor pohybových aktivit

Kód KKOV 7504R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0114
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika zaměřená na vzdělávání

Kód KKOV 7504R178
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Kód KKOV 7504R179
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Kód KKOV 7504R181
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Kód KKOV 7504R182
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzika zaměřená na vzdělávání

Kód KKOV 7504R183
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví

Kód KKOV 7504R184
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7504R289
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5