Obory

VŠ, ekonomie, obchod, management

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Eltech.zam.na ekon.,říz.

Kód KKOV 2608V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0713
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Chemické inženýrství, bioinženýrství a matematické modelování procesů

Kód KKOV 2807T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie údržby letecké techniky

Kód KKOV 3708R038
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0716
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínský technik /Biomedical Technician/

Kód KKOV 3901R039
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0714
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení rizik v informačních systémech

Kód KKOV 3901T047
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Procesní technika

Kód KKOV 3909T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0715
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Expertní inženýrství v dopravě

Kód KKOV 3917T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní a manipulační prostředky

Kód KKOV 4106R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0710
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Trenérství dostihových koní

Kód KKOV 4143L506
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Rybářství

Kód KKOV 4143L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0831
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Chovatel laboratorních zvířat

Kód KKOV 4153H007
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat

Kód KKOV 4153H011
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Historická a systematická teologie /AJ verze/NJ verze/

Kód KKOV 6141V081
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0221
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomické teorie

Kód KKOV 6201R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomie

Kód KKOV 6201R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomie a finance /Economics and Finance/

Kód KKOV 6201R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomické teorie

Kód KKOV 6201T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická teorie a hospodářská politika

Kód KKOV 6201T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomie

Kód KKOV 6201T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomie (v kombinaci)

Kód KKOV 6201T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politická ekonomie

Kód KKOV 6201T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomie a finance /Economics and Finance/

Kód KKOV 6201T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Corporate Strategy and Finance in Europe

Kód KKOV 6201T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Institucionální studia /Institutional Studies/

Kód KKOV 6201T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomické teorie

Kód KKOV 6201V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny ekonomických teorií

Kód KKOV 6201V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny národního hospodářství

Kód KKOV 6201V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomie

Kód KKOV 6201V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomického učení

Kód KKOV 6201V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií

Kód KKOV 6201V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politická ekonomie

Kód KKOV 6201V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomie a ekonometrie /Economics and Econometrics/

Kód KKOV 6201V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářská politika a správa

Kód KKOV 6202R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bankovní obchodník

Kód KKOV 6202R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bankovnictví

Kód KKOV 6202R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bankovnictví a pojišťovnictví

Kód KKOV 6202R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Daně a daňová politika

Kód KKOV 6202R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Daně a účetnictví

Kód KKOV 6202R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Daňové poradenství

Kód KKOV 6202R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika podnikání v obchodě a službách - finance a bankovnictví

Kód KKOV 6202R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika služeb a cestovního ruchu - ekonomika územní správy

Kód KKOV 6202R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy

Kód KKOV 6202R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finance

Kód KKOV 6202R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finance - bankovnictví

Kód KKOV 6202R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finance - daně a finanční kontrola

Kód KKOV 6202R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finance a bankovnictví

Kód KKOV 6202R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finance a daně

Kód KKOV 6202R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finance a řízení

Kód KKOV 6202R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finance a účetnictví

Kód KKOV 6202R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finance, účetnictví a finanční řízení

Kód KKOV 6202R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Financování a účetnictví

Kód KKOV 6202R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční a celní správa

Kód KKOV 6202R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční a ekonomické poradenství

Kód KKOV 6202R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční kontrola

Kód KKOV 6202R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční podnikání

Kód KKOV 6202R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční poradenství

Kód KKOV 6202R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční řízení

Kód KKOV 6202R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářská politika

Kód KKOV 6202R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Národní hospodářství

Kód KKOV 6202R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Národohospodářství

Kód KKOV 6202R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obor ekonomicko správní

Kód KKOV 6202R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Peněžní a poštovní služby

Kód KKOV 6202R032
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Peněžnictví

Kód KKOV 6202R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pojišťovnictví

Kód KKOV 6202R034
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Politickosprávní administrativa

Kód KKOV 6202R035
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální rozvoj

Kód KKOV 6202R040
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální rozvoj a správa

Kód KKOV 6202R041
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a správa měst a obcí

Kód KKOV 6202R042
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociálně ekonomický rozvoj území

Kód KKOV 6202R043
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální pojišťovnictví

Kód KKOV 6202R044
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Státní správa a samospráva

Kód KKOV 6202R046
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Účetnictví

Kód KKOV 6202R048
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Účetnictví a daně

Kód KKOV 6202R049
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Účetnictví a finance

Kód KKOV 6202R050
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Účetnictví a finanční řízení

Kód KKOV 6202R051
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejné finance a správa

Kód KKOV 6202R062
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdaňování

Kód KKOV 6202R063
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a regionální rozvoj

Kód KKOV 6202R090
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářská politika a správa

Kód KKOV 6202T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bankovnictví

Kód KKOV 6202T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bankovnictví a pojišťovnictví

Kód KKOV 6202T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Daňové poradenství

Kód KKOV 6202T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finance

Kód KKOV 6202T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finance - daně a finanční kontrola

Kód KKOV 6202T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční podnikání

Kód KKOV 6202T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářská politika

Kód KKOV 6202T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Makroekonomické řízení

Kód KKOV 6202T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Národní hospodářství

Kód KKOV 6202T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Národohospodářské plánování

Kód KKOV 6202T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Národohospodářství

Kód KKOV 6202T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obor ekonomicko správní

Kód KKOV 6202T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Státní správa a civilní obrana

Kód KKOV 6202T045
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Účetnictví a daně

Kód KKOV 6202T049
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Účetnictví a finanční řízení podniku

Kód KKOV 6202T052
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná správa (L'Administration Publique)

Kód KKOV 6202T057
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejné finance

Kód KKOV 6202T061
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika veřejného sektoru

Kód KKOV 6202T070
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářská a kulturní studia

Kód KKOV 6202T078
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná správa a sociální politika

Kód KKOV 6202T082
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky

Kód KKOV 6202T097
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finance a investiční management

Kód KKOV 6202T100
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářská politika a správa

Kód KKOV 6202V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finance

Kód KKOV 6202V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hospodářská politika /Economic Policy/

Kód KKOV 6202V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Odvětvové a průřezové ekonomiky

Kód KKOV 6202V031
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie řízení a plánování

Kód KKOV 6202V047
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Účetnictví a finanční řízení podniku

Kód KKOV 6202V052
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejná ekonomie

Kód KKOV 6202V053
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální a veřejná ekonomie

Kód KKOV 6202V073
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Statistika

Kód KKOV 6207V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0542
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výpočtová ekonomie a finance

Kód KKOV 6207V022
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management

Kód KKOV 6208R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bankovní management

Kód KKOV 6208R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologický management

Kód KKOV 6208R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomie a management

Kód KKOV 6208R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomie podnikání

Kód KKOV 6208R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a hygiena výživy

Kód KKOV 6208R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management

Kód KKOV 6208R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management obchodu

Kód KKOV 6208R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management podniku

Kód KKOV 6208R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a právo v podnikání

Kód KKOV 6208R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika nevýrobní sféry a sociálního rozvoje

Kód KKOV 6208R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Kód KKOV 6208R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika podnikání v obchodě a službách - informat. a její využ.v obch.a služ.

Kód KKOV 6208R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika podniku

Kód KKOV 6208R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika podniku a management

Kód KKOV 6208R021
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika strojírenství

Kód KKOV 6208R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika terciární sféry

Kód KKOV 6208R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika zemědělství a potravinářství

Kód KKOV 6208R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Elektronické obchodování

Kód KKOV 6208R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální management

Kód KKOV 6208R031
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Firemní ekonomika

Kód KKOV 6208R032
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Firemní finance

Kód KKOV 6208R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a internet v podnikání

Kód KKOV 6208R036
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management

Kód KKOV 6208R037
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a ekonomika

Kód KKOV 6208R038
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a podnikání

Kód KKOV 6208R039
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management finanční

Kód KKOV 6208R040
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management informačních systémů

Kód KKOV 6208R041
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management lidských zdrojů

Kód KKOV 6208R042
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management obchodní činnosti

Kód KKOV 6208R043
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management obchodních činností

Kód KKOV 6208R044
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management organizací

Kód KKOV 6208R045
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management podnikatelské sféry

Kód KKOV 6208R046
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management podnikatelské sféry a veřejných služeb

Kód KKOV 6208R047
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management sportovní

Kód KKOV 6208R048
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1088
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management sportu a trenérství

Kód KKOV 6208R049
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1088
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management tělesné výchovy a sportu

Kód KKOV 6208R050
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1088
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management v podnikání

Kód KKOV 6208R051
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management veřejných služeb

Kód KKOV 6208R052
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Manager sportu

Kód KKOV 6208R053
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1088
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Manažer a ekonom firmy

Kód KKOV 6208R054
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Manažerská ekonomika

Kód KKOV 6208R055
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Manažersko-ekonomický obor

Kód KKOV 6208R056
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Manažersko-ekonomický obor - manažerství výtvarné kultury

Kód KKOV 6208R057
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Manažersko-ekonomický obor - regionální management

Kód KKOV 6208R058
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Manažerství výtvarné kultury

Kód KKOV 6208R059
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marketing

Kód KKOV 6208R060
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0414
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marketing a management

Kód KKOV 6208R061
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0414
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marketing a obchod

Kód KKOV 6208R062
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0414
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marketing pro střední stupeň řízení

Kód KKOV 6208R063
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0414
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchod se zemědělskou technikou

Kód KKOV 6208R067
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchodní podnikání

Kód KKOV 6208R070
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchodní podnikatelství

Kód KKOV 6208R071
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchodník v dopravě

Kód KKOV 6208R072
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Odhadcovství

Kód KKOV 6208R073
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Organizace a řízení malých a středních firem

Kód KKOV 6208R074
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání

Kód KKOV 6208R075
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání a administrativa /Business Administration/

Kód KKOV 6208R076
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání a administrativa v zemědělství

Kód KKOV 6208R077
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání a management

Kód KKOV 6208R078
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání a management obchodu

Kód KKOV 6208R079
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikatel pro obchod a služby

Kód KKOV 6208R081
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikatelská činnost

Kód KKOV 6208R082
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikatelství

Kód KKOV 6208R083
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podniková ekonomika

Kód KKOV 6208R085
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podniková ekonomika a management

Kód KKOV 6208R086
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podniková ekonomika a management obchodu

Kód KKOV 6208R087
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podniková ekonomika a management provozu

Kód KKOV 6208R088
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikové finance

Kód KKOV 6208R089
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikové hospodářství

Kód KKOV 6208R091
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prokurista

Kód KKOV 6208R092
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prokurista firmy

Kód KKOV 6208R093
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provoz a ekonomika /Economics and Management/

Kód KKOV 6208R094
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslový obchodník

Kód KKOV 6208R096
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a ekonomika podniku

Kód KKOV 6208R097
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a ekonomika podniku - podniková ekonomika a management

Kód KKOV 6208R098
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení podniku a podnikové finance

Kód KKOV 6208R099
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociálně ekonomický obor

Kód KKOV 6208R100
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Školský management

Kód KKOV 6208R102
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technický management

Kód KKOV 6208R103
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management

Kód KKOV 6208R105
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení v neziskovém sektoru

Kód KKOV 6208R106
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenský management

Kód KKOV 6208R108
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika obrany státu

Kód KKOV 6208R109
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Agricultural Economics and Management

Kód KKOV 6208R110
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Agrarökonomie

Kód KKOV 6208R111
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční management

Kód KKOV 6208R113
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zdravotnický management

Kód KKOV 6208R114
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Účetnictví a finanční řízení podniku

Kód KKOV 6208R117
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podniková ekonomika - pro absolventy neekonomických fakult

Kód KKOV 6208R118
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání a management v životním prostředí

Kód KKOV 6208R120
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Krizový management

Kód KKOV 6208R121
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Oceňování majetku

Kód KKOV 6208R122
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management v průmyslu

Kód KKOV 6208R123
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marketingové komunikace ve službách

Kód KKOV 6208R124
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0414
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management pro veřejný sektor

Kód KKOV 6208R125
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0414
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management podniku

Kód KKOV 6208R126
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání a management v cestovním ruchu

Kód KKOV 6208R129
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a ekonomika ve veřejném sektoru

Kód KKOV 6208R131
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná ekonomická studia

Kód KKOV 6208R132
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Business Administration

Kód KKOV 6208R133
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Globální podnikání a management

Kód KKOV 6208R134
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management mezinárodních institucí a veřejné správy

Kód KKOV 6208R135
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marketingová komunikace

Kód KKOV 6208R136
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0414
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Makléř

Kód KKOV 6208R140
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchod a marketing

Kód KKOV 6208R142
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematické modelování v ekonomii

Kód KKOV 6208R143
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Arts Management

Kód KKOV 6208R144
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mzdové účetnictví, daně a personalistika

Kód KKOV 6208R145
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a provoz podniku

Kód KKOV 6208R146
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management ochrany podniku a společnosti

Kód KKOV 6208R147
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management v neziskovém sektoru

Kód KKOV 6208R149
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management malého a středního podnikání

Kód KKOV 6208R151
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Komunikace a lidské zdroje

Kód KKOV 6208R153
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management se zaměřením na psychologii

Kód KKOV 6208R155
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb

Kód KKOV 6208R156
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

Kód KKOV 6208R159
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a procesní managament

Kód KKOV 6208R161
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management dopravních služeb

Kód KKOV 6208R162
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podniková ekonomika a finanční management

Kód KKOV 6208R163
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení logistiky

Kód KKOV 6208R165
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management v tělesné kultuře

Kód KKOV 6208R168
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb

Kód KKOV 6208R170
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení nestátních neziskových ogranizací

Kód KKOV 6208R171
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

European Business Studies

Kód KKOV 6208R174
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management služeb

Kód KKOV 6208R175
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení sociálních služeb

Kód KKOV 6208R176
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a marketing služeb

Kód KKOV 6208R177
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management sportu

Kód KKOV 6208R179
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1088
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Manažerská studia - řízení lidských zdrojů

Kód KKOV 6208R180
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a ekonomika průmyslového podniku

Kód KKOV 6208R181
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Personální management v průmyslových podnicích

Kód KKOV 6208R184
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy

Kód KKOV 6208R188
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání a management v obchodě a službách

Kód KKOV 6208R189
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů

Kód KKOV 6208R190
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení vzdělávacích institucí

Kód KKOV 6208R193
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Entrepreneurship and Small Business Development

Kód KKOV 6208R194
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management

Kód KKOV 6208T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekologický management

Kód KKOV 6208T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomie a management

Kód KKOV 6208T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomie a manažerství

Kód KKOV 6208T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomie podnikání

Kód KKOV 6208T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a hygiena výživy

Kód KKOV 6208T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management

Kód KKOV 6208T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management podniku

Kód KKOV 6208T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a právo

Kód KKOV 6208T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a právo v podnikání

Kód KKOV 6208T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení průmyslu - ekonomika průmyslu

Kód KKOV 6208T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení zvláštních režimů

Kód KKOV 6208T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika dopravy a spojů

Kód KKOV 6208T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika investičního a vědecko-technického rozvoje

Kód KKOV 6208T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika nevýrobní sféry a sociálního rozvoje

Kód KKOV 6208T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Kód KKOV 6208T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika podnikání v obchodě a službách - informat. a její využ.v obch.a služ.

Kód KKOV 6208T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika podniku

Kód KKOV 6208T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika práce

Kód KKOV 6208T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika průmyslu

Kód KKOV 6208T023
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika veřejného stravování

Kód KKOV 6208T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika vnitřního obchodu

Kód KKOV 6208T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika zemědělství

Kód KKOV 6208T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika zemědělství a potravinářství

Kód KKOV 6208T029
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální management

Kód KKOV 6208T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Firemní finance

Kód KKOV 6208T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika a finanční management

Kód KKOV 6208T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management

Kód KKOV 6208T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a ekonomika

Kód KKOV 6208T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management podnikatelské sféry a veřejných služeb

Kód KKOV 6208T047
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management tělesné výchovy a sportu

Kód KKOV 6208T050
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Manažersko-ekonomický obor

Kód KKOV 6208T056
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marketing a management

Kód KKOV 6208T061
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0414
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marketing a obchod

Kód KKOV 6208T062
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0414
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchod a podnikání s technikou

Kód KKOV 6208T065
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchodně podnikatelský obor

Kód KKOV 6208T068
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchodní činnost a finanční podnikání

Kód KKOV 6208T069
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obchodní podnikání

Kód KKOV 6208T070
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání

Kód KKOV 6208T075
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání a administrativa

Kód KKOV 6208T076
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání a mnohosektorová ekonomika

Kód KKOV 6208T080
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikatelství a management

Kód KKOV 6208T084
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podniková ekonomika

Kód KKOV 6208T085
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podniková ekonomika a management

Kód KKOV 6208T086
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podniková ekonomika a management provozu

Kód KKOV 6208T088
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikové finance a obchod

Kód KKOV 6208T090
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikové hospodářství

Kód KKOV 6208T091
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provoz a ekonomika

Kód KKOV 6208T094
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provoz a ekonomika zemědělství

Kód KKOV 6208T095
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a ekonomika podniku

Kód KKOV 6208T097
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení podniku a podnikové finance

Kód KKOV 6208T099
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sportovní management

Kód KKOV 6208T101
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenský management

Kód KKOV 6208T108
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika obrany státu

Kód KKOV 6208T109
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Agricultural Economics and Management

Kód KKOV 6208T110
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Agrarökonomie

Kód KKOV 6208T111
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Finanční management

Kód KKOV 6208T113
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslové inženýrství

Kód KKOV 6208T116
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Účetnictví a finanční řízení podniku

Kód KKOV 6208T117
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0411
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management v průmyslu

Kód KKOV 6208T123
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská studia v podnikání a ekonomice

Kód KKOV 6208T127
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Strukturální politika EU a rozvoj venkova

Kód KKOV 6208T130
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná ekonomická studia

Kód KKOV 6208T132
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0311
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Business Administration

Kód KKOV 6208T133
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marketingová komunikace

Kód KKOV 6208T136
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0414
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Globální podnikání a finanční řízení podniku

Kód KKOV 6208T138
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Globální podnikání a marketing

Kód KKOV 6208T139
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management prosperity, rizik, auditu a krize

Kód KKOV 6208T141
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Arts Management

Kód KKOV 6208T144
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Marketingové komunikace

Kód KKOV 6208T148
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0414
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

European Business and Finance

Kód KKOV 6208T150
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management of Regional Development

Kód KKOV 6208T152
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management firem

Kód KKOV 6208T154
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická analýza a konkurenční strategie

Kód KKOV 6208T157
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

International Management

Kód KKOV 6208T158
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Globální podnikání a právo

Kód KKOV 6208T164
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Kód KKOV 6208T166
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konkurenční prostředí a management

Kód KKOV 6208T167
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a ekonomika podniku

Kód KKOV 6208T169
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Business and Law in International Markets

Kód KKOV 6208T172
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Health and Social Care Management /Management zdravotní a sociální péče/

Kód KKOV 6208T173
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management ve zdravotnictví

Kód KKOV 6208T178
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management sportu

Kód KKOV 6208T179
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení regionálních projektů

Kód KKOV 6208T182
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Projektové řízení inovací v podniku

Kód KKOV 6208T183
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management rozvoje měst a regionů

Kód KKOV 6208T187
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a ekonomika obchodu

Kód KKOV 6208T191
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management

Kód KKOV 6208V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a hygiena výživy

Kód KKOV 6208V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management

Kód KKOV 6208V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení průmyslu

Kód KKOV 6208V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení průmyslu - ekonomika průmyslu

Kód KKOV 6208V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management

Kód KKOV 6208V037
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a ekonomika

Kód KKOV 6208V038
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikatelství

Kód KKOV 6208V083
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podniková ekonomika a management

Kód KKOV 6208V086
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikové finance

Kód KKOV 6208V089
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení a ekonomika podniku /Business Economics and Management/

Kód KKOV 6208V097
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vrcholové řízení a rozhodování

Kód KKOV 6208V104
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů

Kód KKOV 6208V107
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenský management

Kód KKOV 6208V108
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika obrany státu

Kód KKOV 6208V109
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podniková a odvětvová ekonomika

Kód KKOV 6208V112
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Organizace a řízení podniků

Kód KKOV 6208V119
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sector Economics and Economics of Enterprise

Kód KKOV 6208V137
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Company Managament and Economics

Kód KKOV 6208V160
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomické informační systémy

Kód KKOV 6209R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a komunikační management

Kód KKOV 6209R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a systémový management

Kód KKOV 6209R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a znalostní management

Kód KKOV 6209R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační management

Kód KKOV 6209R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikové informační systémy

Kód KKOV 6209R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a bezpečnostní systémy

Kód KKOV 6209R029
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0612
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační technologie

Kód KKOV 6209R032
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémy projektového řízení

Kód KKOV 6209R033
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení výroby a kvality

Kód KKOV 6209R034
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální a informační management

Kód KKOV 6209T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémy projektového řízení

Kód KKOV 6209T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové inženýrství a informatika

Kód KKOV 6209V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická informatika

Kód KKOV 6209V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická informatika - informatika

Kód KKOV 6209V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomická informatika - informatika v ekonomice

Kód KKOV 6209V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační a znalostní management

Kód KKOV 6209V014
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační management

Kód KKOV 6209V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové inženýrství

Kód KKOV 6209V024
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Systémové inženýrství a informatika

Kód KKOV 6209V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní ekonomické vztahy

Kód KKOV 6210R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a zahraniční obchod

Kód KKOV 6210R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika mezinárodního hospodářství

Kód KKOV 6210R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Eurospráva

Kód KKOV 6210R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská integrace

Kód KKOV 6210R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská unie

Kód KKOV 6210R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní a evropská ekonomická studia

Kód KKOV 6210R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní obchod

Kód KKOV 6210R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství

Kód KKOV 6210R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní obchodní styk

Kód KKOV 6210R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zahraniční obchod

Kód KKOV 6210R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a management mezinárodního obchodu

Kód KKOV 6210R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Cestovní ruch a regionální rozvoj

Kód KKOV 6210R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Manažer obchodu

Kód KKOV 6210R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní ekonomické vztahy

Kód KKOV 6210T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika zahraničního obchodu

Kód KKOV 6210T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská unie

Kód KKOV 6210T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní obchod

Kód KKOV 6210T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní ekonomické vztahy

Kód KKOV 6210V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0388
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní ekonomické vztahy /International Economic Relations/

Kód KKOV 6210V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mezinárodní obchod /International Business/

Kód KKOV 6210V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Světová ekonomika

Kód KKOV 6210V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Evropská studia /European Studies/

Kód KKOV 6210V018
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a podnikání

Kód KKOV 6341J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Ekonomika a podnikání

Kód KKOV 6341L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem

Kód KKOV 6341L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Obchodní akademie

Kód KKOV 6341L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání, obchod a služby

Kód KKOV 6341L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání a management

Kód KKOV 6341L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikatel

Kód KKOV 6341L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikatelství malých firem

Kód KKOV 6341L511
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Obchodně podnikatelské činnosti

Kód KKOV 6341L515
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Administrativa

Kód KKOV 6342J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Technickoadministrativní a správní pracovník

Kód KKOV 6342L003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technickohospodářské a správní činnosti

Kód KKOV 6342L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Management lidských zdrojů

Kód KKOV 6342N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Finančnictví a bankovnictví

Kód KKOV 6343J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Finančnictví a bankovnictví

Kód KKOV 6343L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Bankovnictví a pojišťovnictví

Kód KKOV 6343N14
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Technickoadministrativní pracovník, technickoadministrativní práce

Kód KKOV 6351H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Technickoadministrativní práce

Kód KKOV 6351H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Technickoadministrativní pracovník

Kód KKOV 6351H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Příprava vstupních dat pro číslicové počítače

Kód KKOV 6351H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Technickoadministrativní práce

Kód KKOV 6351H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Příprava vstupních dat pro číslicové počítače

Kód KKOV 6351H503
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Technickoadministrativní pracovník, technickoadministrativní práce

Kód KKOV 6351J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obchodní škola

Kód KKOV 6351J001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obchodní škola

Kód KKOV 6351J002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obchodní škola

Kód KKOV 6351J01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0415
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracování technické dokumentace

Kód KKOV 6352H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zpracování technické dokumentace

Kód KKOV 6352H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací

Kód KKOV 6431N15
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Podnikání v oborech

Kód KKOV 6441J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Podnikání v oborech

Kód KKOV 6441L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Zemědělský podnikatel

Kód KKOV 6441L019
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech hornictví

Kód KKOV 6441L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech hutnictví

Kód KKOV 6441L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech strojírenství

Kód KKOV 6441L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech strojírenství

Kód KKOV 6441L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech elektrotechniky a telekomunikací

Kód KKOV 6441L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech technické chemie silikátů

Kód KKOV 6441L506
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech technické chemie ostatní

Kód KKOV 6441L507
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech potravinářství

Kód KKOV 6441L508
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech textilu a oděvnictví

Kód KKOV 6441L509
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání

Kód KKOV 6441L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech zpracování kůže, plastů, pryže a výroba obuvi

Kód KKOV 6441L510
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů

Kód KKOV 6441L511
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Kód KKOV 6441L512
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech stavebnictví

Kód KKOV 6441L513
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech dopravy a pošt

Kód KKOV 6441L514
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v technických povoláních

Kód KKOV 6441L515
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v technických povoláních

Kód KKOV 6441L516
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství

Kód KKOV 6441L517
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství

Kód KKOV 6441L518
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech obchodu a služeb

Kód KKOV 6441L520
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech obchodu a služeb

Kód KKOV 6441L521
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oboru kadeřník

Kód KKOV 6441L522
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Podnikání v oborech umění, užitého umění a rukodělné uměl. řem. výroby

Kód KKOV 6441L523
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Ekonomika zemědělství a výživy - cestovní ruch

Kód KKOV 6443M008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Řízení cestovního ruchu

Kód KKOV 6501R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Cestovní ruch

Kód KKOV 6501R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Cestovní ruch a rekreace

Kód KKOV 6501R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou - anglický jazyk, ruský jazyk

Kód KKOV 6501R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou - francouz. jazyk, ruský jazyk

Kód KKOV 6501R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou - německý jazyk, ruský jazyk

Kód KKOV 6501R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika cestovního ruchu

Kód KKOV 6501R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika služeb a cestovního ruchu

Kód KKOV 6501R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika v obchodě a službách - ekonomika cestovního ruchu

Kód KKOV 6501R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Gastronomie a služby cestovního ruchu

Kód KKOV 6501R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hotelnictví /Hospitality Management/

Kód KKOV 6501R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a ekonomika - management cestovního ruchu, rekreace

Kód KKOV 6501R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management cestovního ruchu

Kód KKOV 6501R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management hotelových služeb

Kód KKOV 6501R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management hotelů, gastronomických zařízení a lázeňství

Kód KKOV 6501R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management lázeňských služeb

Kód KKOV 6501R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management v cestovním ruchu

Kód KKOV 6501R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Manažerství cestovního ruchu

Kód KKOV 6501R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rozvoj a řízení regionální turistiky

Kód KKOV 6501R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení hotelnictví a turistických služeb

Kód KKOV 6501R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informatika v cestovním ruchu

Kód KKOV 6501R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0610
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management volného času

Kód KKOV 6501R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management hotelnictví

Kód KKOV 6501R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Lázeňství a turismus

Kód KKOV 6501R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průvodcovská činnost v cestovním ruchu

Kód KKOV 6501R026
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management hotelnictví a cestovního ruchu

Kód KKOV 6501R027
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch

Kód KKOV 6501R028
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1088
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení cestovního ruchu

Kód KKOV 6501T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Cestovní ruch

Kód KKOV 6501T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Cestovní ruch a rekreace

Kód KKOV 6501T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika cestovního ruchu

Kód KKOV 6501T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika služeb a cestovního ruchu

Kód KKOV 6501T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management cestovního ruchu

Kód KKOV 6501T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management hotelnictví a lázeňství /Hospitality and Spa Management/

Kód KKOV 6501T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management destinace cestovního ruchu

Kód KKOV 6501T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Řízení cestovního ruchu

Kód KKOV 6501V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1015
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Cestovní ruch

Kód KKOV 6542L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Řízení hotelového provozu

Kód KKOV 6542N04
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Číšník - servírka

Kód KKOV 6553H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1013
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provoz obchodu

Kód KKOV 6641J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provoz obchodu

Kód KKOV 6641L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Obchodní pracovník

Kód KKOV 6641L003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Obchodní pracovník - potravinářské zboží

Kód KKOV 6641L004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Obchodní pracovník - technické zboží

Kód KKOV 6641L005
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Obchodní pracovník - chemické zboží

Kód KKOV 6641L006
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Obchodník

Kód KKOV 6641L008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Obchodník

Kód KKOV 6641L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provoz obchodu

Kód KKOV 6641L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provoz obchodu - vnitřní obchod

Kód KKOV 6641L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Provoz obchodu - knižní kultura

Kód KKOV 6641L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Obchodník

Kód KKOV 6641L507
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Propagace

Kód KKOV 6642M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Knihkupectví

Kód KKOV 6643J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Knihkupectví

Kód KKOV 6643L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Knihkupecké a nakladatelské činnosti

Kód KKOV 6643M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Skladové hospodářství

Kód KKOV 6644J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Skladové hospodářství

Kód KKOV 6644L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Skladové hospodářství

Kód KKOV 6644L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Prodavač, obchodník, obchodní provoz

Kód KKOV 6651E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obchodní provoz

Kód KKOV 6651E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač, obchodník, obchodní provoz

Kód KKOV 6651H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obchodní provoz

Kód KKOV 6651H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač

Kód KKOV 6651H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - potravinářské zboží

Kód KKOV 6651H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - smíšené zboží

Kód KKOV 6651H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - elektrotechnické zboží

Kód KKOV 6651H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - drogistické zboží

Kód KKOV 6651H006
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - motorová vozidla

Kód KKOV 6651H007
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - stavebniny a řemeslné potřeby

Kód KKOV 6651H008
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - textil a oděvy

Kód KKOV 6651H009
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač

Kód KKOV 6651H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - obuv a kožená galanterie

Kód KKOV 6651H010
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - domácí potřeby

Kód KKOV 6651H011
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - drobné zboží

Kód KKOV 6651H012
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - hodiny a klenoty

Kód KKOV 6651H013
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - nábytek a bytové zařízení

Kód KKOV 6651H014
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - textil, oděvy a obuv

Kód KKOV 6651H015
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - drobné zboží, klenoty a nábytek

Kód KKOV 6651H016
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - průmyslové zboží

Kód KKOV 6651H017
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - květiny

Kód KKOV 6651H018
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obchodník

Kód KKOV 6651H019
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač - zbraně a střelivo

Kód KKOV 6651H020
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obchodník

Kód KKOV 6651H021
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavač a výrobce lahůdek

Kód KKOV 6651H022
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Prodavačské práce

Kód KKOV 6651H023
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Aranžér

Kód KKOV 6652H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0212
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Skladník, práce ve skladu

Kód KKOV 6653E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Skladník, práce ve skladu

Kód KKOV 6653H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Operátor skladování - hutní a strojírenské výrobky

Kód KKOV 6653H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Operátor skladování - obchod

Kód KKOV 6653H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Operátor skladování

Kód KKOV 6653H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Politologie

Kód KKOV 6701V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

European Governance

Kód KKOV 6702T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0312
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální a charitativní práce

Kód KKOV 6731R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0923
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální management

Kód KKOV 6731R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální management - personalistika a sociální práce

Kód KKOV 6731R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální management - sociální a rekvalifikační řízení

Kód KKOV 6731R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sociální politika

Kód KKOV 6731R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně právní studia

Kód KKOV 6806R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostní služba

Kód KKOV 6806R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně právní studia

Kód KKOV 6806R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostní management

Kód KKOV 6806R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

Kód KKOV 6806R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kriminalistika a další forenzní disciplíny

Kód KKOV 6806R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Policejní činnost

Kód KKOV 6806R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie ochrany osob a majetku

Kód KKOV 6806R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně právní studia

Kód KKOV 6806T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně právní činnost

Kód KKOV 6806T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně právní činnost - cizinecká policie a pasová služba

Kód KKOV 6806T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně právní činnost - ochranná služba

Kód KKOV 6806T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně právní činnost - pátrací služba

Kód KKOV 6806T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně právní činnost - služba dopravní

Kód KKOV 6806T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně právní činnost - služba kriminální

Kód KKOV 6806T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně právní činnost - služba pohraniční policie

Kód KKOV 6806T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně právní studia

Kód KKOV 6806T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Policejní management a kriminalistika

Kód KKOV 6806T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostní management

Kód KKOV 6806T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0488
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Bezpečnostně právní studia

Kód KKOV 6806V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0421
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Veřejnosprávní činnost

Kód KKOV 6843J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 1032
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Krizové řízení a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Kód KKOV 6843N12
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0413
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Osobní služby

Kód KKOV 6941J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Osobní služby

Kód KKOV 6941L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Kosmetička

Kód KKOV 6941L004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Kosmetické služby

Kód KKOV 6941L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Masér sportovní a rekondiční

Kód KKOV 6941L02
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Pleťová kosmetika

Kód KKOV 6941L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Vlasová kosmetika

Kód KKOV 6941L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Pleťová kosmetika

Kód KKOV 6941L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Kosmetička

Kód KKOV 6941L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Masér sportovní a rekondiční

Kód KKOV 6941L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Oční optik

Kód KKOV 6942M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0914
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Pečovatelské služby

Kód KKOV 6943J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pečovatelské služby

Kód KKOV 6943M
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Kadeřník

Kód KKOV 6951E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kadeřník

Kód KKOV 6951H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kadeřník

Kód KKOV 6951H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kadeřník

Kód KKOV 6951H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kosmetička

Kód KKOV 6952H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provoz domácnosti

Kód KKOV 6953E503
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provoz služeb

Kód KKOV 6953H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provoz služeb

Kód KKOV 6953H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Práce v čistírnách a prádelnách

Kód KKOV 6954E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Práce v čistírnách a prádelnách

Kód KKOV 6954H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1011
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provoz prádelen a čistíren

Kód KKOV 6954H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Jazyková a literární komunikace

Kód KKOV 7310V367
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0232
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova a sport

Kód KKOV 7401R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1088
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná tělesná výchova

Kód KKOV 7401R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1088
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regenerace a výživa ve sportu

Kód KKOV 7401R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1088
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rekreologie

Kód KKOV 7401R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Speciální edukace bezpečnostních složek

Kód KKOV 7401R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1088
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova a sport

Kód KKOV 7401R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova a sport (trenérství, metodika)

Kód KKOV 7401R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská tělovýchova

Kód KKOV 7401R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova a sport s trenérskou specializací

Kód KKOV 7401R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rekreologie - pedagogika volného času

Kód KKOV 7401R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sportovní a kondiční specialista

Kód KKOV 7401R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7401R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0588
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova a sport - směr Management sportu

Kód KKOV 7401R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1088
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aktivity v přírodě

Kód KKOV 7401R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1088
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikované pohybové aktivity

Kód KKOV 7401R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Kód KKOV 7401R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1088
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Trenérství a sport

Kód KKOV 7401R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Kód KKOV 7401R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Výživové poradenství a sportovní diagnostika

Kód KKOV 7401R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova a sport

Kód KKOV 7401T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná tělesná výchova

Kód KKOV 7401T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rekreologie

Kód KKOV 7401T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova a sport

Kód KKOV 7401T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova a sport (trenérství, metodika)

Kód KKOV 7401T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenská tělovýchova

Kód KKOV 7401T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova a sport s trenérskou specializací

Kód KKOV 7401T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova

Kód KKOV 7401T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná sportovní edukce bezpečnostních složek

Kód KKOV 7401T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikované pohybové aktivity

Kód KKOV 7401T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Kód KKOV 7401T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Wellness specialista

Kód KKOV 7401T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Kód KKOV 7401T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Trenérství a management sportu

Kód KKOV 7401T024
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sport a zdraví

Kód KKOV 7401T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikovaná kineziologie

Kód KKOV 7401T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

MA in Sports Ethics and Integrity

Kód KKOV 7401T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kondiční trenér

Kód KKOV 7401T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná výchova a sport

Kód KKOV 7401V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzioterapie a ergoterapie

Kód KKOV 7402R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzioterapie a ergoterapie

Kód KKOV 7402T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Fyzioterapie a ergoterapie

Kód KKOV 7402V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kinantropologie

Kód KKOV 7403R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kinantropologie

Kód KKOV 7403T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kinantropologie

Kód KKOV 7403T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kinantropologie

Kód KKOV 7403V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kinantropologie

Kód KKOV 7403V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tělesná kultura

Kód KKOV 7441H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1012
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Artista

Kód KKOV 7441H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pedagogicko-psychologická způsobilost

Kód KKOV 7501R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0111
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Etická výchova se zaměřením na vzdělávání

Kód KKOV 7507R098
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0188
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Malířství - volná tvorba

Kód KKOV 8206R036
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0213
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hudebně dramatické umění

Kód KKOV 8247P01
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné v konzervatoři
Kód ISCED 0215
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Oceň.,ulož.,prodej um.př.

Kód KKOV 8248H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Starožitník

Kód KKOV 8248H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Oceň.,ulož.,prodej um.př.

Kód KKOV 8248L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Starožitník

Kód KKOV 8248L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0416
Stupeň vzdělání podle ISCED 2