Obory

VŠ, stavebnictví a architektura

Predikce zaměstnanosti podle vzdělání (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovanou změnu poptávky po dané vzdělanostní skupině. Predikovaná změna poptávky po dané vzdělanostní skupině představuje posledních pět znázorněných let. V případě, že v posledních pěti znázorněných letech dochází u dané vzdělanostní skupiny k růst její hodnoty, představuje to očekávaný růst poptávky. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Hodnota představuje očekávaný počet osob, které nabydou daného typu vzdělání v daném kraji v predikovaném období, a současně dochází u těchto osob k nástupu na pracovní trh (v případě uvedeného počtu absolventů se středoškolským vzděláním se předpokládá jejich nástup na pracovní trh bez dodatečného vysokoškolského studia či nástavbového studia). Uvedený rok představuje poslední rok pětiletého intervalu, pro který je tato hodnota stanovena. Vzdělanostní skupiny jsou členěny do 46 skupin.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní obory KKOV

Aplikovaná geografie a geoinformatika

Kód KKOV 1302R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geografická kartografie a geoinformatika

Kód KKOV 1302T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kartografie

Kód KKOV 1302T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kartografie a geoinformatika

Kód KKOV 1302T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geoinformatika

Kód KKOV 1302T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kartografie

Kód KKOV 1302V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geodézie

Kód KKOV 1302V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kartografie

Kód KKOV 1302V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kartografie a geoinformatika

Kód KKOV 1302V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Kód KKOV 1302V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Demografie s ekonomií

Kód KKOV 1303T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Demografie s geografií

Kód KKOV 1303T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Demografie

Kód KKOV 1303V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0314
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Botanika

Kód KKOV 1507T004
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0511
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Polymerní materiály a kompozity

Kód KKOV 2808R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0711
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Tvorba a výroba nábytku

Kód KKOV 3301R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0722
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dřevařská a nábytkářská výroba - dřevěné konstrukce a stavby

Kód KKOV 3341L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Kód KKOV 3457L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0211
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Architektura a urbanismus

Kód KKOV 3501R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Architektura

Kód KKOV 3501R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Urbanismus a územní plánování

Kód KKOV 3501R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Architektura a stavitelství

Kód KKOV 3501R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Architektura a urbanismus

Kód KKOV 3501T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Architektonické inženýrství

Kód KKOV 3501T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Architektura

Kód KKOV 3501T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prostorové plánování

Kód KKOV 3501T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Urbanismus

Kód KKOV 3501T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Urbanismus a územní plánování

Kód KKOV 3501T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Architektura a stavitelství

Kód KKOV 3501T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Architektura a rozvoj sídel

Kód KKOV 3501T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Architektura a urbanismus

Kód KKOV 3501V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Architektura

Kód KKOV 3501V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Architektura a pozemní stavitelství

Kód KKOV 3501V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny architektury a rekonstrukce památek

Kód KKOV 3501V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prostorové plánování

Kód KKOV 3501V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rekonstrukce a ochrana památek

Kód KKOV 3501V006
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie architektonické tvorby

Kód KKOV 3501V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie urbanistické tvorby a územní plánování

Kód KKOV 3501V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Urbanismus

Kód KKOV 3501V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Urbanismus a územní plánování

Kód KKOV 3501V010
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Architektura a stavitelství

Kód KKOV 3501V011
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví

Kód KKOV 3501V013
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Architektura - teorie a tvorba

Kód KKOV 3501V015
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dějiny architektury a památková péče

Kód KKOV 3501V016
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Architektura, stavitelství a technologie

Kód KKOV 3501V017
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Urbanismus

Kód KKOV 3502R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Urbanismus

Kód KKOV 3502T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Urbanismus

Kód KKOV 3502V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemní a inženýrské stavby

Kód KKOV 3601R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemní a inženýrské stavby

Kód KKOV 3601T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geomatika

Kód KKOV 3602V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vodní hospodářství a vodohospodářské stavby

Kód KKOV 3603R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vodní hospodářství a vodohospodářské stavby

Kód KKOV 3603T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vodní hospodářství a vodohospodářské stavby

Kód KKOV 3603V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství ve stavebnictví a životním prostředí

Kód KKOV 3604R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inž.ve stavebnictví a ŽP

Kód KKOV 3604T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrství ve stavebnictví a životním prostředí

Kód KKOV 3604V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavebnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 3605R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavebnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 3605T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavebnictví se zaměřením na ekonomiku a řízení

Kód KKOV 3605V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské stavby

Kód KKOV 3606R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Mechanizace budování speciálních staveb

Kód KKOV 3606R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské stavby

Kód KKOV 3606R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vojenské stavby

Kód KKOV 3606V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 1031
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavební inženýrství

Kód KKOV 3607R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní stavitelství

Kód KKOV 3607R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavebně materiálové inženýrství

Kód KKOV 3607R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Building Structures

Kód KKOV 3607R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce staveb

Kód KKOV 3607R037
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management stavebnictví

Kód KKOV 3607R038
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Správa majetku a provoz budov

Kód KKOV 3607R039
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prostředí staveb

Kód KKOV 3607R040
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Příprava a realizace staveb

Kód KKOV 3607R041
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní inženýrství

Kód KKOV 3607R042
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Příprava, realizace a provoz staveb

Kód KKOV 3607R045
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavitelství

Kód KKOV 3607R050
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Design of Civil Engineering Structures

Kód KKOV 3607R051
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavební inženýrství

Kód KKOV 3607T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Betonové stavby

Kód KKOV 3607T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní stavitelství

Kód KKOV 3607T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení stavebnictví

Kód KKOV 3607T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geotechnické a dopravní stavitelství

Kód KKOV 3607T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geotechnické a podzemní stavitelství

Kód KKOV 3607T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hornické a podzemní stavitelství

Kód KKOV 3607T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce a dopravní stavby

Kód KKOV 3607T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce a materiály

Kód KKOV 3607T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a ekonomika

Kód KKOV 3607T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Městské inženýrství a stavitelství

Kód KKOV 3607T012
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Městské stavitelství a inženýrství

Kód KKOV 3607T013
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Podnikání a řízení ve stavebnictví

Kód KKOV 3607T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslové a městské stavitelství

Kód KKOV 3607T015
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslové a pozemní stavitelství

Kód KKOV 3607T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rekonstrukce a stavební údržba dopravních staveb

Kód KKOV 3607T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba a obnova silniční sítě

Kód KKOV 3607T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavba a obnova železnic

Kód KKOV 3607T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavebně materiálové inženýrství

Kód KKOV 3607T020
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologická zařízení staveb

Kód KKOV 3607T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vodní hospodářství

Kód KKOV 3607T026
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vodní hospodářství a vodní stavby

Kód KKOV 3607T027
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vodní stavby

Kód KKOV 3607T028
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Building Structures

Kód KKOV 3607T030
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Computational Engineering in Advanced Design

Kód KKOV 3607T031
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační systémy ve stavebnictví

Kód KKOV 3607T032
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Projektový management a inženýring

Kód KKOV 3607T033
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geotechnika

Kód KKOV 3607T035
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní stavby

Kód KKOV 3607T036
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce staveb

Kód KKOV 3607T037
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management stavebnictví

Kód KKOV 3607T038
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Prostředí staveb

Kód KKOV 3607T040
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Realizace staveb

Kód KKOV 3607T043
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Advanced Masters in Structual Analysis of Monuments and Historical Constructions

Kód KKOV 3607T044
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Příprava, realizace a provoz staveb

Kód KKOV 3607T045
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavební management

Kód KKOV 3607T046
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Integrální bezpečnost staveb

Kód KKOV 3607T047
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ovládání rizika

Kód KKOV 3607T048
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Provádění staveb

Kód KKOV 3607T049
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavitelství

Kód KKOV 3607T050
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní inženýrství

Kód KKOV 3607T052
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Sustainable Constructions under Natural Hazard and Catastrophic Events

Kód KKOV 3607T053
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavební inženýrství

Kód KKOV 3607V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení stavebnictví

Kód KKOV 3607V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekonomika a řízení ve stavebnictví

Kód KKOV 3607V004
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hornické a podzemní stavitelství

Kód KKOV 3607V007
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hydrotechnika

Kód KKOV 3607V008
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce a dopravní stavby

Kód KKOV 3607V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Městské inženýrství a stavitelství

Kód KKOV 3607V012
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavebně materiálové inženýrství

Kód KKOV 3607V020
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technologie staveb

Kód KKOV 3607V023
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie a konstrukce inženýrských staveb

Kód KKOV 3607V024
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie konstrukcí

Kód KKOV 3607V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vodní hospodářství a vodní stavby

Kód KKOV 3607V027
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Matematika ve stavebním inženýrství

Kód KKOV 3607V034
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavební management a inženýring

Kód KKOV 3607V054
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemní stavby a architektura

Kód KKOV 3608R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemní stavby

Kód KKOV 3608R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavby pozemní

Kód KKOV 3608R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce pozemních staveb

Kód KKOV 3608R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemní stavby a architektura

Kód KKOV 3608T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemní stavby

Kód KKOV 3608T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemní stavby a architektura

Kód KKOV 3608T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemní stavby a konstrukce

Kód KKOV 3608T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Budovy a prostředí

Kód KKOV 3608T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Buildings and Environment

Kód KKOV 3608T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Konstrukce pozemních staveb

Kód KKOV 3608T008
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemní stavby a architektura

Kód KKOV 3608V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemní stavby

Kód KKOV 3608V001
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Teorie a konstrukce pozemních staveb

Kód KKOV 3608V005
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemní stavitelství

Kód KKOV 3641J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Stavebnictví

Kód KKOV 3641J001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pozemní stavitelství

Kód KKOV 3641L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Pozemní stavitelství

Kód KKOV 3641L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Stavebnictví

Kód KKOV 3641L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Pozemní stavby - Téměř nulové budovy

Kód KKOV 3641N08
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Dopravní a vodoh.stavit.

Kód KKOV 3642J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Dopravní a vodoh.stavit.

Kód KKOV 3642L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Stavebnictví - vodohospodářské stavby

Kód KKOV 3642L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Silniční stavitelství

Kód KKOV 3642L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Stavební materiály

Kód KKOV 3643M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Stavební provoz

Kód KKOV 3644H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Stavební provoz

Kód KKOV 3644J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Provádění staveb

Kód KKOV 3644J001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Stavební provoz

Kód KKOV 3644L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Operátor stavební výroby - zděné konstrukce

Kód KKOV 3644L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technik stavebního provozu

Kód KKOV 3644L003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Stavební provoz

Kód KKOV 3644L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technik stavebního provozu

Kód KKOV 3644L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Stavební provoz

Kód KKOV 3644L51
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technická zařízení budov

Kód KKOV 3645J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Technická zařízení budov

Kód KKOV 3645L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik stavebně instalačních zařízení

Kód KKOV 3645L001
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik tepelných zařízení

Kód KKOV 3645L002
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Kód KKOV 3645L003
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Stavebnictví - technické zařízení budov

Kód KKOV 3645L004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Mechanik tepelných zařízení

Kód KKOV 3645L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Stavebnictví - technické zařízení budov

Kód KKOV 3645L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Kód KKOV 3645L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technická zařízení budov

Kód KKOV 3645M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Geodézie a kartografie

Kód KKOV 3646J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Geodézie a katastr nemovitostí

Kód KKOV 3646M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Důlní měřictví

Kód KKOV 3646R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geodézie a kartografie

Kód KKOV 3646R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geoinformatika /Geoinformatics/

Kód KKOV 3646R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská geodézie

Kód KKOV 3646R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Katastr nemovitostí

Kód KKOV 3646R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geodézie, kartografie a geoinformatika

Kód KKOV 3646R011
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Metrologie v geodézii a strojírenství

Kód KKOV 3646R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Územní informační systémy pro veřejnou správu

Kód KKOV 3646R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Důlní měřictví

Kód KKOV 3646T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geodézie a kartografie

Kód KKOV 3646T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrská geodézie

Kód KKOV 3646T007
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Důlní měřičství

Kód KKOV 3646V002
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0724
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geodézie a kartografie

Kód KKOV 3646V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavebnictví, geodézie a kartografie

Kód KKOV 3646V009
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana památek a krajiny

Kód KKOV 3647N002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vyšší odborné
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 4

Stavebnictví

Kód KKOV 3647R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dopravní stavitelství

Kód KKOV 3647R001
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrské stavitelství

Kód KKOV 3647R002
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrské větve

Kód KKOV 3647R003
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Průmyslové a městské stavitelství

Kód KKOV 3647R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Realizace pozemních a inženýrských staveb

Kód KKOV 3647R005
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavby inženýrské

Kód KKOV 3647R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavební management

Kód KKOV 3647R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavební obnova

Kód KKOV 3647R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavební obnova památek

Kód KKOV 3647R009
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavebnictví

Kód KKOV 3647R010
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Informační systémy ve stavebnictví

Kód KKOV 3647R012
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a ekonomika ve stavebnictví

Kód KKOV 3647R014
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0788
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Vodní hospodářství a vodní stavby

Kód KKOV 3647R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Building Structures

Kód KKOV 3647R016
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geotechnika

Kód KKOV 3647R017
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Městské stavitelství a inženýrství

Kód KKOV 3647R018
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavební hmoty a diagnostika staveb

Kód KKOV 3647R019
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Geomatika

Kód KKOV 3647R022
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Požární bezpečnost staveb

Kód KKOV 3647R023
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rizika ve výstavbě

Kód KKOV 3647R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Městské inženýrství

Kód KKOV 3647R025
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Stavebnictví

Kód KKOV 3647T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Management a ekonomika ve stavebnictví

Kód KKOV 3647T014
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Městské inženýrství

Kód KKOV 3647T025
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Dlaždič-cestář,dlaž.práce

Kód KKOV 3651E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Dlaždič-cestář,dlaž.práce

Kód KKOV 3651H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Dlaždič - cestář

Kód KKOV 3651H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Dlaždič

Kód KKOV 3651H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Instalatér, instalatérské práce

Kód KKOV 3652E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Instalatér,instalat.práce

Kód KKOV 3652H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Instalatér

Kód KKOV 3652H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Instalatér - topení

Kód KKOV 3652H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Instalatér - zdravotní instalace

Kód KKOV 3652H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik plynových zařízení

Kód KKOV 3652H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Instalatér

Kód KKOV 3652H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanik plynových zařízení

Kód KKOV 3652H02
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Izolatér,izolatér.práce

Kód KKOV 3653E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Izolatér,izolatér.práce

Kód KKOV 3653H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Izolatér

Kód KKOV 3653H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Izolatér

Kód KKOV 3653H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kameník,kamenické práce

Kód KKOV 3654E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kameník,kamenické práce

Kód KKOV 3654H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kameník

Kód KKOV 3654H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kameník

Kód KKOV 3654H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Klempíř,kl.práce ve stav.

Kód KKOV 3655E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Klempíř,kl.práce ve stav.

Kód KKOV 3655H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kominík, kominické práce

Kód KKOV 3656E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kominík,kominické práce

Kód KKOV 3656H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kominík

Kód KKOV 3656H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kominické služby

Kód KKOV 3656H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kominík

Kód KKOV 3656H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kominické služby

Kód KKOV 3656H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Malíř-natěrač, malířské a natěračské práce

Kód KKOV 3657E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Malířské a natěračské práce

Kód KKOV 3657E508
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Malíř-natěrač,mal.,nat.p.

Kód KKOV 3657H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Malíř

Kód KKOV 3657H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Malíř - interiéry

Kód KKOV 3657H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Montér-vodopotrubář

Kód KKOV 3658E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Montér-vodopotrubář

Kód KKOV 3658H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Montér vodopotrubář

Kód KKOV 3658H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

Kód KKOV 3658H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Podlahář,podlahář.práce

Kód KKOV 3659E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Podlahář,podlahář.práce

Kód KKOV 3659H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Podlahář

Kód KKOV 3659H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Podlahář

Kód KKOV 3659H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Silničář, silničářské práce

Kód KKOV 3661E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Silničář,silničář.práce

Kód KKOV 3661H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Stavitel komunikací

Kód KKOV 3661H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Silničář

Kód KKOV 3661H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklenář, sklenářské práce

Kód KKOV 3662E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklenářské práce

Kód KKOV 3662E503
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklenář, sklenářské práce

Kód KKOV 3662H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklenář

Kód KKOV 3662H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Sklenář

Kód KKOV 3662H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Štukatér, štukatérské práce

Kód KKOV 3663E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Štukatér,štukatér.práce

Kód KKOV 3663H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Štukatér

Kód KKOV 3663H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Štukatér

Kód KKOV 3663H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Tesař,tesařské práce

Kód KKOV 3664E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Tesař,tesařské práce

Kód KKOV 3664H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Tesař

Kód KKOV 3664H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Vodař-meliorátor, meliorátorské práce

Kód KKOV 3665E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Vodař-meliorátor,mel.pr.

Kód KKOV 3665H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Vodař - meliorátor

Kód KKOV 3665H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Suché montáže

Kód KKOV 3666E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0730
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Suché montáže

Kód KKOV 3666H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Montér suchých staveb

Kód KKOV 3666H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Montér suchých staveb

Kód KKOV 3666H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zedník,kamnář,zed.práce

Kód KKOV 3667E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Stavební výroba

Kód KKOV 3667E503
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Dělník technických služeb

Kód KKOV 3667E507
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zedník,kamnář,zed.práce

Kód KKOV 3667H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zedník

Kód KKOV 3667H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Stavební výroba

Kód KKOV 3667H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kamnář

Kód KKOV 3667H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Obkladač

Kód KKOV 3667H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zedník

Kód KKOV 3667H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Kamnář

Kód KKOV 3667H02
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Stavební výroba

Kód KKOV 3667H502
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Železobetonář,želez.práce

Kód KKOV 3668E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Železobetonář,želez.práce

Kód KKOV 3668H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Železobetonář

Kód KKOV 3668H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Železobetonář

Kód KKOV 3668H501
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pokrývač,pokrývač.práce

Kód KKOV 3669E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pokrývač,pokrývač.práce

Kód KKOV 3669H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pokrývač

Kód KKOV 3669H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Technologie a řízení v dopravě

Kód KKOV 3705V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Manipulant poštovního provozu a přepravy

Kód KKOV 3751E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Železničář, práce v dopravě

Kód KKOV 3752E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 1041
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Foresight for Environment and Development

Kód KKOV 3913T002
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0532
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Aplikace přírodních věd

Kód KKOV 3913V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Krajinné inženýrství

Kód KKOV 3914R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ochrana a využití půdního fondu

Kód KKOV 3914R004
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Péče o krajinu

Kód KKOV 3914R006
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemkové úpravy a ochrana půdního fondu

Kód KKOV 3914R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu

Kód KKOV 3914R008
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Krajinářství

Kód KKOV 3914R013
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Územní technická a správní služba

Kód KKOV 3914R015
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Územní plánování

Kód KKOV 3914R020
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Krajinné vodní hospodářství

Kód KKOV 3914R024
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Hodnocení a ochrana půdy

Kód KKOV 3914T001
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0522
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Revitalizace krajiny

Kód KKOV 3914T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0521
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biotechnické úpravy krajiny

Kód KKOV 3914T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Integrované využívání krajinného prostoru

Kód KKOV 3914T016
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Environmentální modelování /Environmental Modelling/

Kód KKOV 3914T017
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Regionální environmentální správa

Kód KKOV 3914T018
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Krajinné a pozemkové úpravy

Kód KKOV 3914T019
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Land and Water Management

Kód KKOV 3914T021
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Úpravy vodního režimu krajiny /Water Regime Improvement in Landscape/

Kód KKOV 3914V022
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0712
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Inženýrské stavby lesnické a krajinářské

Kód KKOV 3914V025
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Krajinářství

Kód KKOV 3915R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínské inženýrství - bionika

Kód KKOV 3916R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Biomedicínské inženýrství - bionika

Kód KKOV 3916T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technická kybernetika a mechatronika

Kód KKOV 3926V003
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0688
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technický interdisciplin.

Kód KKOV 3941H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0732
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

Kód KKOV 4106R007
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Technické znalectví a pojišťovnictví

Kód KKOV 4106R030
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0412
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Ekotechnika v zemědělství

Kód KKOV 4106T003
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Odpadové hospodářství v zemědělství

Kód KKOV 4106T005
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Odpady a jejich využití

Kód KKOV 4106T006
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Reprodukční biotechnologie

Kód KKOV 4106T009
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0512
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rozvoj venkova

Kód KKOV 4106T010
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Rozvoj venkovského prostoru

Kód KKOV 4106T011
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělství tropů a subtropů

Kód KKOV 4106T022
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Obecné zemědělství

Kód KKOV 4141J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0888
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zemědělství - rybářství

Kód KKOV 4141L504
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0831
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Agropodnikání

Kód KKOV 4141M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Pěstování rostlin

Kód KKOV 4142J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pěstování rostlin

Kód KKOV 4142L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Vinohradnictví

Kód KKOV 4142M01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 3

Chov hospodářských zvířat

Kód KKOV 4143J
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chov hospodářských zvířat

Kód KKOV 4143L
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Chovatel cizokrajných zvířat

Kód KKOV 4143L004
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Technik rybářského provozu

Kód KKOV 4143L008
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Chovatel cizokrajných zvířat

Kód KKOV 4143L01
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Živočišná výroba

Kód KKOV 4143L501
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Živočišná výroba - chov hospodářských zvířat

Kód KKOV 4143L502
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Živočišná výroba - rybářství

Kód KKOV 4143L503
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Chovatel cizokrajných zvířat

Kód KKOV 4143L505
Stupeň vzdělání podle KKOV ÚSO (vyučení s maturitou)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 2

Lesní hospodářství

Kód KKOV 4146V
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0821
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Zemědělec, zemědělské práce

Kód KKOV 4151E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zemědělská výroba

Kód KKOV 4151E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zemědělec, zemědělské práce

Kód KKOV 4151H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pěstitel - vinohradnictví

Kód KKOV 4151H001
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zemědělec

Kód KKOV 4151H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Farmář

Kód KKOV 4151H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zemědělská výroba

Kód KKOV 4151H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Mechanizátor rostlinné výroby

Kód KKOV 4151H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Včelař - ovocnář

Kód KKOV 4151H006
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zemědělec, hospodyňka

Kód KKOV 4151H007
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Krajinář

Kód KKOV 4151H008
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pěstitel - chmelařství

Kód KKOV 4151H009
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zemědělec - farmář

Kód KKOV 4151H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pěstitel - ovocnářství a včelařství

Kód KKOV 4151H010
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Farmář

Kód KKOV 4151H011
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Pěstitel - šlechtitelství a semenářství

Kód KKOV 4151H012
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Včelař

Kód KKOV 4151H013
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Včelař

Kód KKOV 4151H02
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Zahradník

Kód KKOV 4152H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0812
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce

Kód KKOV 4153E
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rybářská výroba

Kód KKOV 4153E501
Stupeň vzdělání podle KKOV Nižší střední odborné
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce

Kód KKOV 4153H
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rybář

Kód KKOV 4153H002
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0831
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chovatel

Kód KKOV 4153H003
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chovatel - chov hospodářských zvířat

Kód KKOV 4153H004
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chovatel - chov koní a jezdectví

Kód KKOV 4153H005
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chovatel koní a jezdec z povolání

Kód KKOV 4153H006
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Jezdec a ošetřovatel dostihových koní

Kód KKOV 4153H008
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 1014
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Rybář

Kód KKOV 4153H01
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0831
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Chovatel koní a jezdec

Kód KKOV 4153H010
Stupeň vzdělání podle KKOV Střední odborné (vyučen)
Kód ISCED 0811
Stupeň vzdělání podle ISCED 1

Teorie filmové a multimediální tvorby

Kód KKOV 8204V037
Stupeň vzdělání podle KKOV Doktorské (vědecká výchova)
Kód ISCED 0211
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Architektonická tvorba

Kód KKOV 8205R
Stupeň vzdělání podle KKOV Bakalářské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5

Architektonická tvorba

Kód KKOV 8205T
Stupeň vzdělání podle KKOV Vysokoškolské
Kód ISCED 0731
Stupeň vzdělání podle ISCED 5