31 záznamů

Administrativní a podpůrné činnosti [CZ-NACE 77, 78, 79, 80, 81, 82]
Činnosti v oblasti nemovitostí [CZ-NACE 68]
Dodávka elektřiny, plynu, páry a studeného vzduchu [CZ-NACE 35]
Dodávka vody, čistění a odvod odpadových vod, odpady a služby odstraňování odpadů [CZ-NACE 36, 37, 38, 39]
Doprava [CZ-NACE 49, 50, 51]
Dřevozpracující, papírenský a tiskárenský průmysl [CZ-NACE 16, 17, 18]
Chemický, farmaceutický a rafinérský průmysl [CZ-NACE 19, 20, 21]
Informační technologie a činnosti [CZ-NACE 61, 62, 63]
Odborné činnosti [CZ-NACE 69, 70, 73]
Ostatní činnosti (opravy pro domácnosti, osobní služby a ostatní činnosti) [CZ-NACE 94, 95, 96, 97, 98, 99]
Ostatní výroba, oprava a instalace strojů [CZ-NACE 31, 32, 33]
Peněžnictví a pojišťovnictví [CZ-NACE 64, 65, 66]
Potravinářský a tabákový průmysl [CZ-NACE 10, 11, 12]
Skladování a pošta [CZ-NACE 52, 53]
Stavebnictví [CZ-NACE 41, 42, 43]
Textilní oděvní a kožedělný průmysl [CZ-NACE 13, 14, 15]
Těžební průmysl [CZ-NACE 05, 06, 07, 08, 09]
Ubytování, stravování a pohostinství [CZ-NACE 55, 56]
Umělecké, sportovní a zábavní činnosti [CZ-NACE 90, 91, 92, 93]
Vědecké a technické činnosti [CZ-NACE 71, 72, 74, 75]
Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel [CZ-NACE 45, 46, 47]
Veřejná správa a obrana [CZ-NACE 84]
Vydavatelské a mediální činnosti [CZ-NACE 58, 59, 60]
Výroba dopravních prostředků [CZ-NACE 29, 30]
Výroba elektrických a optických přístrojů [CZ-NACE 26, 27]
Výroba kovů a kovodělných výrobků [CZ-NACE 24, 25]
Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků [CZ-NACE 22, 23]
Výroba strojů a zařízení [CZ-NACE 28]
Vzdělávání [CZ-NACE 85]
Zdravotní a sociální péče [CZ-NACE 86, 87, 88]
Zemědělství, lesnictví a rybolov [CZ-NACE 01, 02, 03]