Odvětví

Výroba dopravních prostředků [CZ-NACE 29, 30]

Predikce zaměstnanosti v odvětvích (Kompas)

Hodnota představuje procentuální podíl daného odvětví na celkové zaměstnanosti v kraji. Odvětví jsou členěná do 31 skupin. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v daném odvětví pro daný kraj. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Odvětví jsou členěná do 31 skupin.

 

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.