Odvětví

Doprava [CZ-NACE 49, 50, 51]

Predikce zaměstnanosti v odvětvích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnanců v daném odvětví pro daný kraj. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Odvětví jsou členěná do 31 skupin.

Počet zaměstnanců

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.