Atraktivita profese

Jak zjistím, zda profesní skupina, do které spadá mé povolání, může být ze strany zaměstnavatelů v daném odvětví ve vybraném kraji, perspektivní?

Za účelem získání informace, nakolik může být profesní skupina, do které spadá dané povolání, atraktivní pro zaměstnavatele ve vybraném kraji, postupujte následovně:

  1. V sekci Profese zvolte sledovanou profesní skupinu, ve které se nachází požadovaná profese. Určení správné profesní skupiny se věnuje tento průvodce.
  2. Požadovanou profesní skupinu lze vybrat buďto přímým vepsáním do panelu „Zvolte profesi“, nebo jejím nalezením a následným kliknutím v kartě Seznam profesí. Prvním způsobem je možné dále porovnávat profesní skupiny. Druhý způsob umožňuje sledovat charakteristiky vybraných jednotlivých profesí, které do dané skupiny spadají.
  3. Dále je třeba zvolit požadovaný region. Pro účely srovnávání regionů je možné vybrat více regionů.
  4. Při zjišťování předpokládané atraktivity profesní skupiny u zaměstnavatelů je vždy zapotřebí vzít v úvahu několik faktorů. Zejména pak počet nových pracovních míst a jejich procentuální meziroční nárůst. Rovněž je třeba s pomocí údajů o zaměstnanosti vzít v potaz procentuální zastoupení profesní skupiny na celkové zaměstnanosti a predikci počtu nebo % nárůst nebo pokles počtu zaměstnanců.
  5. Pro výsledné zjištění předpokládané atraktivity profese u zaměstnavatelů je tedy zapotřebí sledovat průřezově všechna data u vybrané profesní skupiny, a spíše než konečné hodnoty sledovat trendy vývoje skupin profesí.