Profese

Ostatní pomocní pracovníci [CZ-ISCO 962]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pomocný pracovník v kultuře

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Pomocný pracovník v kultuře vykonává pomocné, manipulační a jednoduché montážní práce pod vedením odborného či zkušeného pracovníka v dané oblasti kultury.

Pracovní činnosti

 • Pomocné a manipulační práce při sestavování a rozebírání dekorací, mobilních podií a podobných scén.
 • Pomocné a manipulační práce při stavbě výstav a expozic.
 • Pomocné a manipulační práce na archeologickém výzkumu pod vedením archeologa.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Výkon jednoduchých montážních prací.
 • Manipulační práce spojené s přípravou sálů a kluboven.
 • Pochůzkové práce.
 • Podávání a doručování listovních zásilek a balíčků o hmotnosti do 5 kg.

Kód ISCO

9621

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-kultu

Portýr

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Portýr provádí manipulační práce se zavazadly hotelových hostů a obsluhuje zařízení na přepravu zavazadel.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

9621

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/aa52b51dca

Kurýr

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kurýr zajišťuje doručování zásilky na místo určení.

Pracovní činnosti

 • Doručování standardních a expresních zásilek.
 • Smluvní přeprava osob dle požadavků.
 • Zajištění každodenního firemního servisu, výběr a podání pošty.
 • Občerstvovací servis na pracoviště, zajištění drobných nákupů, rozvoz letenek a květin.
 • Inkasní služby - dobírky, platební dokumenty, potvrzení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

9621

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kuryr

Doručovatel neadresných zásilek

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Doručovatel neadresných zásilek zajišťuje doručování neadresných zásilek a smluvního tisku.

Pracovní činnosti

 • Převzetí neadresných zásilek.
 • Pěší doručování neadresných zásilek a smluvního tisku.

Kód ISCO

9621

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dorucovatel-neadresnych-z

Zřízenec v kulturních zařízeních

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Zřízenec v kulturních zařízeních zajišťuje základní služby pro veřejnost při provozu kulturních zařízení.

Pracovní činnosti

 • Dozor ve zpřístupněných prostorách kulturního zařízení.
 • Podávání informací, a to včetně odborných.
 • Kontrola vstupenek.
 • Zajištění provozu šatny v kulturním zařízení.
 • Dohled na dodržování provozního řádu kulturního zařízení.
 • Obsluha jednoduchých technických zařízení.
 • Provádění úklidových prací v prostorách šaten a umýváren.

Kód ISCO

9629

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zrizenec-v-kulturnich-zar

Pomocný pracovník v kultuře

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Pomocný pracovník v kultuře vykonává pomocné, manipulační a jednoduché montážní práce pod vedením odborného či zkušeného pracovníka v dané oblasti kultury.

Pracovní činnosti

 • Pomocné a manipulační práce při sestavování a rozebírání dekorací, mobilních podií a podobných scén.
 • Pomocné a manipulační práce při stavbě výstav a expozic.
 • Pomocné a manipulační práce na archeologickém výzkumu pod vedením archeologa.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Výkon jednoduchých montážních prací.
 • Manipulační práce spojené s přípravou sálů a kluboven.
 • Pochůzkové práce.
 • Podávání a doručování listovních zásilek a balíčků o hmotnosti do 5 kg.

Kód ISCO

9629

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-kultu

Toaletářka

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Toaletářka zajišťuje kompletní obsluhu toalet pro veřejnost, udržuje čistotu v celém prostoru veřejných toalet, objednává a doplňuje hygienické potřeby, přijímá poplatky za použití veřejných toalet.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

9629

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/337536c201

Odečítač vodoměrů

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Odečítač vodoměrů provádí odečet spotřeby vody.

Pracovní činnosti

 • Provádění odečtů spotřeby vody u odběratelů.
 • Kontrola funkčnosti uzávěru před a za vodoměrem, funkčnosti vodoměru včetně registračních údajů (číslo vodoměru, číslo plomby).
 • Kontrola připojení objektu na veřejnou kanalizaci včetně jejich zpoplatnění.
 • Vedení seznamu odběrných míst, zajišťování jeho aktualizace a spolupráce na inventarizaci odběrných míst.
 • Vyhodnocování poznatků z terénu a zpracování záznamů o zjištěných nedostatcích.
 • Přešetřování nesrovnalostí zjištěných při odečtech spotřeby vody u odběratelů.
 • Vedení písemných záznamů (včetně potřebných náčrtků) o jednáních a prověrkách učiněných v terénu v rámci přešetření případu.
 • Zpracování podkladových materiálů pro účely fakturace.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

9623

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odecitac-vodomeru