Profese

Ostatní pomocní pracovníci [CZ-ISCO 962]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pomocný pracovník v kultuře

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Pomocný pracovník v kultuře vykonává pomocné, manipulační a jednoduché montážní práce pod vedením odborného či zkušeného pracovníka v dané oblasti kultury.

Pracovní činnosti

 • Pomocné a manipulační práce při sestavování a rozebírání dekorací, mobilních podií a podobných scén.
 • Pomocné a manipulační práce při stavbě výstav a expozic.
 • Pomocné a manipulační práce na archeologickém výzkumu pod vedením archeologa.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Výkon jednoduchých montážních prací.
 • Manipulační práce spojené s přípravou sálů a kluboven.
 • Pochůzkové práce.
 • Podávání a doručování listovních zásilek a balíčků o hmotnosti do 5 kg.

Kód ISCO

9621

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-kultu

Portýr

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Portýr provádí manipulační práce se zavazadly hotelových hostů a obsluhuje zařízení na přepravu zavazadel.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

9621

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/aa52b51dca

Kurýr

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kurýr zajišťuje doručování zásilky na místo určení.

Pracovní činnosti

 • Doručování standardních a expresních zásilek.
 • Smluvní přeprava osob dle požadavků.
 • Zajištění každodenního firemního servisu, výběr a podání pošty.
 • Občerstvovací servis na pracoviště, zajištění drobných nákupů, rozvoz letenek a květin.
 • Inkasní služby - dobírky, platební dokumenty, potvrzení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

9621

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kuryr

Doručovatel neadresných zásilek

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Doručovatel neadresných zásilek zajišťuje doručování neadresných zásilek a smluvního tisku.

Pracovní činnosti

 • Převzetí neadresných zásilek.
 • Pěší doručování neadresných zásilek a smluvního tisku.

Kód ISCO

9621

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dorucovatel-neadresnych-z

Zřízenec v kulturních zařízeních

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Zřízenec v kulturních zařízeních zajišťuje základní služby pro veřejnost při provozu kulturních zařízení.

Pracovní činnosti

 • Dozor ve zpřístupněných prostorách kulturního zařízení.
 • Podávání informací, a to včetně odborných.
 • Kontrola vstupenek.
 • Zajištění provozu šatny v kulturním zařízení.
 • Dohled na dodržování provozního řádu kulturního zařízení.
 • Obsluha jednoduchých technických zařízení.
 • Provádění úklidových prací v prostorách šaten a umýváren.

Kód ISCO

9629

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zrizenec-v-kulturnich-zar

Pomocný pracovník v kultuře

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Pomocný pracovník v kultuře vykonává pomocné, manipulační a jednoduché montážní práce pod vedením odborného či zkušeného pracovníka v dané oblasti kultury.

Pracovní činnosti

 • Pomocné a manipulační práce při sestavování a rozebírání dekorací, mobilních podií a podobných scén.
 • Pomocné a manipulační práce při stavbě výstav a expozic.
 • Pomocné a manipulační práce na archeologickém výzkumu pod vedením archeologa.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Výkon jednoduchých montážních prací.
 • Manipulační práce spojené s přípravou sálů a kluboven.
 • Pochůzkové práce.
 • Podávání a doručování listovních zásilek a balíčků o hmotnosti do 5 kg.

Kód ISCO

9629

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-kultu

Toaletářka

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Toaletářka zajišťuje kompletní obsluhu toalet pro veřejnost, udržuje čistotu v celém prostoru veřejných toalet, objednává a doplňuje hygienické potřeby, přijímá poplatky za použití veřejných toalet.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

9629

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/337536c201

Odečítač vodoměrů

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Odečítač vodoměrů provádí odečet spotřeby vody.

Pracovní činnosti

 • Provádění odečtů spotřeby vody u odběratelů.
 • Kontrola funkčnosti uzávěru před a za vodoměrem, funkčnosti vodoměru včetně registračních údajů (číslo vodoměru, číslo plomby).
 • Kontrola připojení objektu na veřejnou kanalizaci včetně jejich zpoplatnění.
 • Vedení seznamu odběrných míst, zajišťování jeho aktualizace a spolupráce na inventarizaci odběrných míst.
 • Vyhodnocování poznatků z terénu a zpracování záznamů o zjištěných nedostatcích.
 • Přešetřování nesrovnalostí zjištěných při odečtech spotřeby vody u odběratelů.
 • Vedení písemných záznamů (včetně potřebných náčrtků) o jednáních a prověrkách učiněných v terénu v rámci přešetření případu.
 • Zpracování podkladových materiálů pro účely fakturace.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

9623

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odecitac-vodomeru