Profese

Pomocní pracovníci v dopravě a skladování [CZ-ISCO 933]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Kočí

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Kočí chová, ošetřuje a pracuje s různými plemeny koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.

Pracovní činnosti

 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
 • Řízení koňských potahů při provádění prací v zemědělské a lesnické činnosti.
 • Organizace chovu, pastvy, ustájení, výcviku, odchovu a další využívání jednotlivých kategorií koní.
 • Krmení, napájení a ošetřování koní dle právních předpisů v oboru chovu koní.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stání a výběhů koní, údržba výběhů a ohrad.
 • Ošetřování koní, hygiena, zajištění péče o kopyta.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat.
 • Práce s koněm ze země.
 • Výcvik mladých koní, výkonnostní zkoušky klisen a hřebců.
 • Péče o koně po práci.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, základní nemoci a vady koní.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Přesuny koní podle veterinárních předpisů, zajištění povinné vakcinace, odběrů a zooveterinárních opatření.
 • Ošetřování a opravy postrojů, přibližovacích souprav, vozů a stání ve stájích.
 • Zabezpečování základního výcviku koní.
 • Zemědělské, lesní a ostatní potažní práce.
 • Sjednávání zakázek.
 • Vedení příslušné evidence v souladu s legislativou v chovu koní.
 • Přeprava koní.

Kód ISCO

9332

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/koci

Kočí v lesní těžbě

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Kočí v lesní těžbě provádí transport vytěženého dřeva na odvozní místo s využitím koňského potahu a vede výcvik koně k potažní práci a specifickému užití koně v lesní těžbě dřeva a práci v lese, zajišťuje péči a ochranu koně a jeho odchov.

Pracovní činnosti

 • Řízení koňských potahů při lesnické činnosti a práce s koněm v lese, přibližování dříví na odvozní místa.
 • Práce s koňským potahem na skládce dříví (třídění sortimentů, začelování, příprava pro odvoz).
 • Soustřeďování dříví koňským potahem.
 • Péče o koně po práci.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržba výběhů a ohrad.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
 • Ošetřování koní, hygiena, péče o kopyta.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Ošetřování březích klisen, příprava klisny k porodu, vedení porodu, ošetření klisny a hříběte po porodu, ošetřovaní a krmení kojících matek a sajících hříbat.
 • Ošetřování plemenných hřebců v chovu i v práci.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat a mladých koní.
 • Údržba a základní opravy výstroje koně.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana dle zásad welfare.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Přeprava koní.

Kód ISCO

9332

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/koci-v-lesni-tezbe

Pomocný pracovník v obchodě

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Pomocný pracovník v obchodě provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Obsluha jednoúčelových zařízení obchodních provozů.
 • Čištění zařízení, prodejních prostor a okolí prodejny.
 • Pomocné práce při údržbě provozovny.
 • Balení zboží a výrobků pro přepravu.
 • Doplňování výrobků a zboží.
 • Třídění a úklid obalového materiálu.
 • Výkup vratných obalů.

Kód ISCO

9333

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-obcho

Pomocný pracovník v dopravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Pomocný pracovník v dopravě provádí pomocné, přípravné, obslužné, manipulační a jednoduché kontrolní práce v dopravě a ve skladovém hospodářství.

Pracovní činnosti

 • Obsluha jednoduchých strojů a dopravních zařízení.
 • Čištění strojů, zařízení a pracovních ploch.
 • Manipulační práce ve skladech.
 • Ukládání výrobků, zboží a předmětů různého druhu.
 • Pomocné práce při stavbě a údržbě dopravních tratí.

Kód ISCO

9333

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-dopra

Pomocný pracovník v polygrafii

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Pomocný pracovník v polygrafii provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v tiskárenském provozu.

Pracovní činnosti

 • Příprava a transport materiálu k výrobním zařízením v polygrafické výrobě.
 • Jednoduché, pomocné práce v procesu tisku a dokončovacím zpracování tiskovin.
 • Pomocné práce v příjmu, skladování a výdeji materiálů ze skladu.
 • Třídění a lisování sběrového papíru a odpadového materiálu.
 • Manipulační práce.

Kód ISCO

9333

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-polyg

Manipulant poštovní přepravy

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Manipulant poštovní přepravy zabezpečuje jednoduché činnosti vykonávané v přepravním centru.

Pracovní činnosti

 • Nakládka a vykládka zásilek.

Kód ISCO

9333

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manipulant-postovni-prepr