Profese

Pomocní pracovníci v dopravě a skladování [CZ-ISCO 933]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Kočí

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Kočí chová, ošetřuje a pracuje s různými plemeny koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.

Pracovní činnosti

 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
 • Řízení koňských potahů při provádění prací v zemědělské a lesnické činnosti.
 • Organizace chovu, pastvy, ustájení, výcviku, odchovu a další využívání jednotlivých kategorií koní.
 • Krmení, napájení a ošetřování koní dle právních předpisů v oboru chovu koní.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stání a výběhů koní, údržba výběhů a ohrad.
 • Ošetřování koní, hygiena, zajištění péče o kopyta.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat.
 • Práce s koněm ze země.
 • Výcvik mladých koní, výkonnostní zkoušky klisen a hřebců.
 • Péče o koně po práci.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, základní nemoci a vady koní.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Přesuny koní podle veterinárních předpisů, zajištění povinné vakcinace, odběrů a zooveterinárních opatření.
 • Ošetřování a opravy postrojů, přibližovacích souprav, vozů a stání ve stájích.
 • Zabezpečování základního výcviku koní.
 • Zemědělské, lesní a ostatní potažní práce.
 • Sjednávání zakázek.
 • Vedení příslušné evidence v souladu s legislativou v chovu koní.
 • Přeprava koní.

Kód ISCO

9332

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/koci

Kočí v lesní těžbě

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Kočí v lesní těžbě provádí transport vytěženého dřeva na odvozní místo s využitím koňského potahu a vede výcvik koně k potažní práci a specifickému užití koně v lesní těžbě dřeva a práci v lese, zajišťuje péči a ochranu koně a jeho odchov.

Pracovní činnosti

 • Řízení koňských potahů při lesnické činnosti a práce s koněm v lese, přibližování dříví na odvozní místa.
 • Práce s koňským potahem na skládce dříví (třídění sortimentů, začelování, příprava pro odvoz).
 • Soustřeďování dříví koňským potahem.
 • Péče o koně po práci.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržba výběhů a ohrad.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
 • Ošetřování koní, hygiena, péče o kopyta.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Ošetřování březích klisen, příprava klisny k porodu, vedení porodu, ošetření klisny a hříběte po porodu, ošetřovaní a krmení kojících matek a sajících hříbat.
 • Ošetřování plemenných hřebců v chovu i v práci.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat a mladých koní.
 • Údržba a základní opravy výstroje koně.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana dle zásad welfare.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Přeprava koní.

Kód ISCO

9332

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/koci-v-lesni-tezbe

Pomocný pracovník v obchodě

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Pomocný pracovník v obchodě provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Obsluha jednoúčelových zařízení obchodních provozů.
 • Čištění zařízení, prodejních prostor a okolí prodejny.
 • Pomocné práce při údržbě provozovny.
 • Balení zboží a výrobků pro přepravu.
 • Doplňování výrobků a zboží.
 • Třídění a úklid obalového materiálu.
 • Výkup vratných obalů.

Kód ISCO

9333

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-obcho

Pomocný pracovník v dopravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Pomocný pracovník v dopravě provádí pomocné, přípravné, obslužné, manipulační a jednoduché kontrolní práce v dopravě a ve skladovém hospodářství.

Pracovní činnosti

 • Obsluha jednoduchých strojů a dopravních zařízení.
 • Čištění strojů, zařízení a pracovních ploch.
 • Manipulační práce ve skladech.
 • Ukládání výrobků, zboží a předmětů různého druhu.
 • Pomocné práce při stavbě a údržbě dopravních tratí.

Kód ISCO

9333

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-dopra

Pomocný pracovník v polygrafii

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Pomocný pracovník v polygrafii provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v tiskárenském provozu.

Pracovní činnosti

 • Příprava a transport materiálu k výrobním zařízením v polygrafické výrobě.
 • Jednoduché, pomocné práce v procesu tisku a dokončovacím zpracování tiskovin.
 • Pomocné práce v příjmu, skladování a výdeji materiálů ze skladu.
 • Třídění a lisování sběrového papíru a odpadového materiálu.
 • Manipulační práce.

Kód ISCO

9333

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-polyg

Manipulant poštovní přepravy

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Manipulant poštovní přepravy zabezpečuje jednoduché činnosti vykonávané v přepravním centru.

Pracovní činnosti

 • Nakládka a vykládka zásilek.

Kód ISCO

9333

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manipulant-postovni-prepr