Profese

Pomocní pracovníci ve výrobě [CZ-ISCO 932]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pomocný pracovník v dopravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Pomocný pracovník v dopravě provádí pomocné, přípravné, obslužné, manipulační a jednoduché kontrolní práce v dopravě a ve skladovém hospodářství.

Pracovní činnosti

 • Obsluha jednoduchých strojů a dopravních zařízení.
 • Čištění strojů, zařízení a pracovních ploch.
 • Manipulační práce ve skladech.
 • Ukládání výrobků, zboží a předmětů různého druhu.
 • Pomocné práce při stavbě a údržbě dopravních tratí.

Kód ISCO

9321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-dopra

Pomocný pracovník v chemii

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Pomocný pracovník v chemii provádí opakované jednoduché pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v chemické laboratoři, v chemické, farmaceutické, plastikářské a gumárenské výrobě, v tukovém průmyslu, ve výrobě kosmetiky a ve výrobě výbušin.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při jejich údržbě.
 • Příprava a balení výrobků a zboží k expedici.
 • Nastavení dopravních cest surovin, polotovarů a výrobků.
 • Třídění a ukládání odpadů.
 • Obsluha plnících linek a balících automatů.
 • Jednoduché laboratorní práce včetně provozních záznamů.

Kód ISCO

9321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-chemi

Dělník v dřevozpracující výrobě

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dělník v dřevozpracující výrobě manipuluje se surovinou, výrobky a polotovary, obsluhuje a udržuje jednoduché stroje a zařízení ve výrobě dřevařských polotovarů, zhotovuje jednoduchá bednění, dřevěné obaly, palety a dílce.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle zadání výroby.
 • Třídění a příprava suroviny pro zpracování ve výrobě dřevařských polotovarů.
 • Seřizování a obsluha dřevozpracujících strojů a zařízení.
 • Úprava materiálu a polotovarů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, dlabáním, broušením.
 • Obsluha linek na výrobu palet.
 • Ruční sbíjení beden z přířezů a velkoplošných materiálů.
 • Měření, rozvržení, orýsování a opracování jednoduchých dřevěných prvků pro tesařské konstrukce, bednění.
 • Zhotovení jednoduchého bednění.
 • Údržba a jednoduché opravy systémového bednění.
 • Kontrola kvality výrobků.
 • Doprava, skladování a ekologické zpracování dřevního odpadu, výrobků ze dřeva.
 • Pomocné práce při běžné údržbě nástrojů, strojů a zařízení.
 • Zaznamenávání výsledků práce.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-drevozpracujici-

Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce.

Pracovní činnosti

 • Provádění rutinních prací při výrobě surového železa včetně manipulace se surovinami a pomocných prací u vysoké pece.
 • Provádění rutinních prací při výrobě oceli, včetně manipulace se surovinami a pomocných prací.
 • Provádění rutinních prací ve slévárnách, včetně manipulace se surovinami a pomocných prací.
 • Vykonávání ruční práce při přípravě, vážení a kompletování vsázky z jednotlivých komponentů ve výrobě neželezných kovů a spolupráce při obsluze pecí, tavicích agregátů a odlévání.
 • Provádění rutinní práce ve válcovnách a hutních lisovnách při tváření kovů, vč. úpravárenských činností.
 • Vykonávání rutinní práce při tažení drátů včetně manipulace.
 • Vykonávání rutinní, přípravné a pomocné práce při tepelném zpracovávání materiálů (např. žíháním, popouštěním a kalením) a provádění povrchových úprav na seřízených zařízeních.
 • Provádění jednoduché práce ve výrobě spojovacích součástí.
 • Vykonávání rutinní práce při obsluze strojních zařízení na výrobu spojovacího materiálu.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-hutni

Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice provádí pomocné, přípravné, obslužné, manipulační práce v elektrovýrobě a jednoduché montážní a obslužné práce na výrobních zařízeních a linkách.

Pracovní činnosti

 • Příprava materiálu a jeho třídění.
 • Provádění přípravných a pomocných prací (stříhání a odizolovávání vodičů).
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Zhotovování různých kabelových forem.
 • Provádění jednoduchých montážních prací, zhotovování jednoduchých sestav a podsestav.
 • Obsluha výrobních linek v elektrovýrobě.
 • Jednoduchá kontrola výrobků dle technické dokumentace.
 • Třídění a evidence (označování) výrobků.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/montazni-a-pomocny-pracov

Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v kožedělné výrobě.

Pracovní činnosti

 • Obsluha a údržba jednoduchých strojů a zařízení.
 • Pomocné pracovní operace při výrobě usní.
 • Pomocné pracovní operace při zpracování kožešin.
 • Provádění manipulačních prací.
 • Jednoduché pracovní operace při přípravě a opracování obuvnických dílců a součástí.
 • Jednoduché a pomocné pracovní operace při výrobě obuvi.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-kozed

Krmivářský dělník

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Krmivářský dělník provádí dle technologického postupu a pokynu nadřízeného přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě krmných směsí nebo výrobě premixů.

Pracovní činnosti

 • Příjem, vzorkování a skladování krmných surovin, doplňkových látek, premixů a hotových výrobků a další práce související se skladováním.
 • Příjmová kontrola produktů a materiálů podle stanovených přejímacích kritérií.
 • Navážení krmných surovin, doplňkových látek a premixů do výroby
 • Příjem krmných surovin do zásobníků.
 • Obsluha seřízených a nastavených výrobních strojů v krmivářské výrobě.
 • Manuální vážení a dávkování doplňkových látek.
 • Smyslové posouzení krmných surovin.
 • Monitorování výrobních procesů pomocí přístrojů s jednoduchou obsluhou nebo automatickým provozem.
 • Sledování a kontrola průběhu výrobního procesu.
 • Odvoz hotových výrobků do skladu nebo na expedici.
 • Paletování hotových výrobků.
 • Spolupráce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení.
 • Vedení základní evidence o skladovaném zboží.
 • Úklidové a sanitační práce ve výrobně a skladech.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/krmivarsky-delnik

Dělník v nábytkářské výrobě

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dělník v nábytkářské výrobě připravuje nábytkové povrchy před lakováním, provádí přípravné práce v čalounické výrobě, čistí a opravuje nábytkové dílce před dílenskou montáží, kontroluje a balí výrobky k expedici, třídí odpad v nábytkářské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště a nářadí.
 • Příprava čalounických materiálů a polotovarů.
 • Příprava nábytkových povrchů před a mezi jednotlivými lakovacími operacemi.
 • Příprava nábytkových dílců k expedici na další operaci ve výrobním cyklu.
 • Střihání délkových materiálů na požadovaný rozměr
 • Slepování dílců měkké polyuretanové pěny.
 • Plnění šitých výplní do čalouněných polštářů.
 • Výběr opravných a čisticích prostředků.
 • Manipulace a ukládání čalounických materiálů, polotovarů, výrobků.
 • Čistění nábytkových dílců.
 • Kompletace kování, spojovacího materiálu a montážního návodu.
 • Broušení nábytkových dílců.
 • Kontrola nábytkových dílců před dalším zpracováním.
 • Oprava nábytkových dílců.
 • Zabalení hotového výrobku.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-nabytkarske-vyro

Pomocný pracovník v bižuterní výrobě

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Pomocný pracovník bižuterní výroby provádí jednoduché výrobní, pomocné, přípravné, obslužné, kontrolní a manipulační práce ve výrobě bižuterie.

Pracovní činnosti

 • Provádění jednoduchých operací ve výrobě skleněné a kovové bižuterie.
 • Obsluha strojů a zařízení včetně kontroly jejich činnosti.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výrobků.
 • Obsluha sklářských forem a manipulace s výrobky.
 • Provádění nejjednodušších operací v bižuterní výrobě.
 • Obsluha technického zařízení a kontrola správnosti jeho činnosti pomocí jednoduchých pomůcek.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-bizut

Pomocný pracovník ve vodárenství

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Pomocný pracovník ve vodárenství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve vodárenství při obsluze vodárenských zařízení, opravách, údržbě a čištění vodovodních a kanalizačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání manipulačních a pomocných prací při obsluze vodárenských zařízení.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při údržbě.
 • Vykonávání pomocných prací na úpravnách vody a na čistírnách odpadních vod.
 • Provádění běžné údržby kanalizačního potrubí, přípojek a objektů.
 • Vyzdvihování šachet a vodovodních poklopů při úpravě komunikace.
 • Zabezpečování výkopů při odstraňování poruch na síti.
 • Čištění kanalizačního potrubí, armaturních šachet, objektů a přípojek strojně nebo ručně.
 • Kontrola průtočnosti kanalizační sítě, hledání příčin ucpávky kanalizace.
 • Čištění stokové sítě v rámci preventivní činnosti.
 • Odstraňování havárií na veřejné části stokové sítě v rámci vzniklých havarijních situací.
 • Obsluha malé mechanizace při údržbě a čištění vodárenských objektů, vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Provádění jednoduché obnovy živičných a betonových ploch, dlažeb a terénních úprav.
 • Vykonávání jednoduchých zemních prací.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-ve-voda

Pomocný pracovník v dřevozpracující výrobě

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Pomocný pracovník v dřevozpracující výrobě provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při zpracování dřeva, výrobě dřevěných výrobků a při výrobě nábytku.

Pracovní činnosti

 • Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky.
 • Obsluha jednoduchých zřízení, strojů a ručního nářadí.
 • Pomocné práce při třídění materiálů, polotovarů a výrobků ve skladech.
 • Pomocné práce při balení a expedici výrobků.
 • Přípravné a dokončovací práce v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Úklid a udržování pořádku na pracovištích přiděleného úseku výroby.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při údržbě.
 • Třídění, manipulace a ukládání odpadů.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-drevo-cf8b

Pomocný pracovník v chemii

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Pomocný pracovník v chemii provádí opakované jednoduché pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v chemické laboratoři, v chemické, farmaceutické, plastikářské a gumárenské výrobě, v tukovém průmyslu, ve výrobě kosmetiky a ve výrobě výbušin.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při jejich údržbě.
 • Příprava a balení výrobků a zboží k expedici.
 • Nastavení dopravních cest surovin, polotovarů a výrobků.
 • Třídění a ukládání odpadů.
 • Obsluha plnících linek a balících automatů.
 • Jednoduché laboratorní práce včetně provozních záznamů.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-chemi

Dělník v oděvní výrobě

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Dělník v oděvní výrobě vykonává pomocné práce při zhotovování oděvních výrobků.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou pracovní činnost.
 • Manipulace s textilními materiály, příprava textilních materiálů pro střihárenský proces.
 • Manipulace s drobnou přípravou pro oděvní výrobu (knoflíky, spony, přezky, nitě apod.).
 • Zabezpečování jednoduchých operací při zhotovování oděvního výrobku.
 • Manipulace s hotovými oděvními výrobky.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-odevni-vyrobe

Pomocný pracovník v polygrafii

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Pomocný pracovník v polygrafii provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v tiskárenském provozu.

Pracovní činnosti

 • Příprava a transport materiálu k výrobním zařízením v polygrafické výrobě.
 • Jednoduché, pomocné práce v procesu tisku a dokončovacím zpracování tiskovin.
 • Pomocné práce v příjmu, skladování a výdeji materiálů ze skladu.
 • Třídění a lisování sběrového papíru a odpadového materiálu.
 • Manipulační práce.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-polyg

Lepič plastů

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Lepič plastů provádí lepení plastových trubek, desek a fólií.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Lepení dle požadavků technické dokumentace.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Výběr vhodných nástrojů, příprava ploch k lepení.
 • Provádění lepení.
 • Kontrola lepených spojů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lepic-plastu

Knihařský dělník

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Knihařský dělník vykonává jednoduché práce v knihárnách a provozech při zpracování papírů, kartonů, lepenek a tiskovin, zhotovuje jednoduché knihařské výrobky a obsluhuje jednoduché stroje a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Příprava, úprava a manipulace s knihařskými materiály.
 • Ruční zpracování papíru, kartonu a lepenek.
 • Provádění základních knihařských operací při výrobě jednoduchých knihařských výrobků.
 • Provádění jednoduchých oprav knihařských výrobků.
 • Obsluha jednoduchých knihařských strojů a zařízení.
 • Balení knihařských výrobků.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kniharsky-delnik

Pomocný pracovník ve sklářské výrobě

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Pomocný pracovník ve sklářství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve výrobě skla.

Pracovní činnosti

 • Provádění jednoduchých obslužných a doplňkových prací ve výrobě skla a skleněných výrobků.
 • Obsluha sklářských forem a manipulace s výrobky.
 • Provádění nejjednodušších operací ve sklářské výrobě.
 • Obsluha technického zařízení a kontrola správnosti jeho činnosti pomocí jednoduchých pomůcek.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výrobků.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-ve-skla

Pomocný pracovník v potravinářství

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pomocný pracovník v potravinářství provádí základní pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě potravinářských výrobků, spolupracuje při drobných opravách strojů a zařízení a provádí hygienickou údržbu i vnitřní čištění strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při příjmu, skladování a výdeji surovin a hotových výrobků.
 • Manuální příprava vstupních surovin v potravinářské výrobě.
 • Vkládání produktu do strojů, přebírání nebo tvarování produktu.
 • Obsluha jednoduchých potravinářských strojů a zařízení.
 • Balení polotovarů a hotových výrobků, nebo ruční uzavírání obalů.
 • Razítkování kontrolních štítků, etiket a skládaček a nalepování etiket.
 • Spolupráce při drobných opravách strojů a zařízení.
 • Pomocné práce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení v provozovně.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve svěřeném úseku a čištění strojů a zařízení.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-potra

Dělník v textilní výrobě

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Dělník v textilní výrobě vykonává pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Výkon ručních a strojně ručních prací v textilních provozech.
 • Obsluha dílčích částí poloautomatických zpracovatelských strojů nebo zařízení v textilních provozech.
 • Spolupráce při obsluze strojů a aparaturních zařízení v textilních provozech podle příkazů předáka.
 • Obsluha jednoduchých textilních strojů a zřízení v přádelnách, tkalcovnách, pletárnách, zušlechťovnách, barevnách, tiskárnách a jiných textilních provozech.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-textilni-vyrobe

Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě je pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní a oděvní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Čištění, drobné opravy, třídění a uskladňování strojních součástí, materiálů, polotovarů a výrobků.
 • Obsluha jednoduchých textilních strojů a zařízení.
 • Manipulační práce.
 • Kontrola technických údajů u surovin, polotovarů a výrobků a jejich porovnání s normou.
 • Jednoduché žehlířské práce.
 • Třídění a značení výrobků dle jakosti.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-a-manipulacni-pra

Dělník ve strojírenské výrobě

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Dělník ve strojírenské výrobě provádí kovoobráběčské, přípravné, obslužné a manipulační práce ve strojírenství, práce ve strojírenské výrobě a spolupracuje při montáži strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Jednoduché montážní a kontrolní práce.
 • Obrábění strojních součástí na seřízených obráběcích strojích.
 • Upínání materiálů, spouštění, obsluha a vypínání obráběcího stroje včetně měření obrobených součástí pevnými a posuvnými měřidly.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Provádění běžných kontrolních činností.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-ve-strojirenske-vy