Profese

Pomocní pracovníci ve výrobě [CZ-ISCO 932]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pomocný pracovník v dopravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Pomocný pracovník v dopravě provádí pomocné, přípravné, obslužné, manipulační a jednoduché kontrolní práce v dopravě a ve skladovém hospodářství.

Pracovní činnosti

 • Obsluha jednoduchých strojů a dopravních zařízení.
 • Čištění strojů, zařízení a pracovních ploch.
 • Manipulační práce ve skladech.
 • Ukládání výrobků, zboží a předmětů různého druhu.
 • Pomocné práce při stavbě a údržbě dopravních tratí.

Kód ISCO

9321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-dopra

Pomocný pracovník v chemii

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Pomocný pracovník v chemii provádí opakované jednoduché pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v chemické laboratoři, v chemické, farmaceutické, plastikářské a gumárenské výrobě, v tukovém průmyslu, ve výrobě kosmetiky a ve výrobě výbušin.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při jejich údržbě.
 • Příprava a balení výrobků a zboží k expedici.
 • Nastavení dopravních cest surovin, polotovarů a výrobků.
 • Třídění a ukládání odpadů.
 • Obsluha plnících linek a balících automatů.
 • Jednoduché laboratorní práce včetně provozních záznamů.

Kód ISCO

9321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-chemi

Dělník v dřevozpracující výrobě

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dělník v dřevozpracující výrobě manipuluje se surovinou, výrobky a polotovary, obsluhuje a udržuje jednoduché stroje a zařízení ve výrobě dřevařských polotovarů, zhotovuje jednoduchá bednění, dřevěné obaly, palety a dílce.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle zadání výroby.
 • Třídění a příprava suroviny pro zpracování ve výrobě dřevařských polotovarů.
 • Seřizování a obsluha dřevozpracujících strojů a zařízení.
 • Úprava materiálu a polotovarů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, dlabáním, broušením.
 • Obsluha linek na výrobu palet.
 • Ruční sbíjení beden z přířezů a velkoplošných materiálů.
 • Měření, rozvržení, orýsování a opracování jednoduchých dřevěných prvků pro tesařské konstrukce, bednění.
 • Zhotovení jednoduchého bednění.
 • Údržba a jednoduché opravy systémového bednění.
 • Kontrola kvality výrobků.
 • Doprava, skladování a ekologické zpracování dřevního odpadu, výrobků ze dřeva.
 • Pomocné práce při běžné údržbě nástrojů, strojů a zařízení.
 • Zaznamenávání výsledků práce.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-drevozpracujici-

Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce.

Pracovní činnosti

 • Provádění rutinních prací při výrobě surového železa včetně manipulace se surovinami a pomocných prací u vysoké pece.
 • Provádění rutinních prací při výrobě oceli, včetně manipulace se surovinami a pomocných prací.
 • Provádění rutinních prací ve slévárnách, včetně manipulace se surovinami a pomocných prací.
 • Vykonávání ruční práce při přípravě, vážení a kompletování vsázky z jednotlivých komponentů ve výrobě neželezných kovů a spolupráce při obsluze pecí, tavicích agregátů a odlévání.
 • Provádění rutinní práce ve válcovnách a hutních lisovnách při tváření kovů, vč. úpravárenských činností.
 • Vykonávání rutinní práce při tažení drátů včetně manipulace.
 • Vykonávání rutinní, přípravné a pomocné práce při tepelném zpracovávání materiálů (např. žíháním, popouštěním a kalením) a provádění povrchových úprav na seřízených zařízeních.
 • Provádění jednoduché práce ve výrobě spojovacích součástí.
 • Vykonávání rutinní práce při obsluze strojních zařízení na výrobu spojovacího materiálu.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-hutni

Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice provádí pomocné, přípravné, obslužné, manipulační práce v elektrovýrobě a jednoduché montážní a obslužné práce na výrobních zařízeních a linkách.

Pracovní činnosti

 • Příprava materiálu a jeho třídění.
 • Provádění přípravných a pomocných prací (stříhání a odizolovávání vodičů).
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Zhotovování různých kabelových forem.
 • Provádění jednoduchých montážních prací, zhotovování jednoduchých sestav a podsestav.
 • Obsluha výrobních linek v elektrovýrobě.
 • Jednoduchá kontrola výrobků dle technické dokumentace.
 • Třídění a evidence (označování) výrobků.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/montazni-a-pomocny-pracov

Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v kožedělné výrobě.

Pracovní činnosti

 • Obsluha a údržba jednoduchých strojů a zařízení.
 • Pomocné pracovní operace při výrobě usní.
 • Pomocné pracovní operace při zpracování kožešin.
 • Provádění manipulačních prací.
 • Jednoduché pracovní operace při přípravě a opracování obuvnických dílců a součástí.
 • Jednoduché a pomocné pracovní operace při výrobě obuvi.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-kozed

Krmivářský dělník

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Krmivářský dělník provádí dle technologického postupu a pokynu nadřízeného přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě krmných směsí nebo výrobě premixů.

Pracovní činnosti

 • Příjem, vzorkování a skladování krmných surovin, doplňkových látek, premixů a hotových výrobků a další práce související se skladováním.
 • Příjmová kontrola produktů a materiálů podle stanovených přejímacích kritérií.
 • Navážení krmných surovin, doplňkových látek a premixů do výroby
 • Příjem krmných surovin do zásobníků.
 • Obsluha seřízených a nastavených výrobních strojů v krmivářské výrobě.
 • Manuální vážení a dávkování doplňkových látek.
 • Smyslové posouzení krmných surovin.
 • Monitorování výrobních procesů pomocí přístrojů s jednoduchou obsluhou nebo automatickým provozem.
 • Sledování a kontrola průběhu výrobního procesu.
 • Odvoz hotových výrobků do skladu nebo na expedici.
 • Paletování hotových výrobků.
 • Spolupráce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení.
 • Vedení základní evidence o skladovaném zboží.
 • Úklidové a sanitační práce ve výrobně a skladech.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/krmivarsky-delnik

Dělník v nábytkářské výrobě

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dělník v nábytkářské výrobě připravuje nábytkové povrchy před lakováním, provádí přípravné práce v čalounické výrobě, čistí a opravuje nábytkové dílce před dílenskou montáží, kontroluje a balí výrobky k expedici, třídí odpad v nábytkářské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště a nářadí.
 • Příprava čalounických materiálů a polotovarů.
 • Příprava nábytkových povrchů před a mezi jednotlivými lakovacími operacemi.
 • Příprava nábytkových dílců k expedici na další operaci ve výrobním cyklu.
 • Střihání délkových materiálů na požadovaný rozměr
 • Slepování dílců měkké polyuretanové pěny.
 • Plnění šitých výplní do čalouněných polštářů.
 • Výběr opravných a čisticích prostředků.
 • Manipulace a ukládání čalounických materiálů, polotovarů, výrobků.
 • Čistění nábytkových dílců.
 • Kompletace kování, spojovacího materiálu a montážního návodu.
 • Broušení nábytkových dílců.
 • Kontrola nábytkových dílců před dalším zpracováním.
 • Oprava nábytkových dílců.
 • Zabalení hotového výrobku.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-nabytkarske-vyro

Pomocný pracovník v bižuterní výrobě

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Pomocný pracovník bižuterní výroby provádí jednoduché výrobní, pomocné, přípravné, obslužné, kontrolní a manipulační práce ve výrobě bižuterie.

Pracovní činnosti

 • Provádění jednoduchých operací ve výrobě skleněné a kovové bižuterie.
 • Obsluha strojů a zařízení včetně kontroly jejich činnosti.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výrobků.
 • Obsluha sklářských forem a manipulace s výrobky.
 • Provádění nejjednodušších operací v bižuterní výrobě.
 • Obsluha technického zařízení a kontrola správnosti jeho činnosti pomocí jednoduchých pomůcek.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-bizut

Pomocný pracovník ve vodárenství

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Pomocný pracovník ve vodárenství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve vodárenství při obsluze vodárenských zařízení, opravách, údržbě a čištění vodovodních a kanalizačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání manipulačních a pomocných prací při obsluze vodárenských zařízení.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při údržbě.
 • Vykonávání pomocných prací na úpravnách vody a na čistírnách odpadních vod.
 • Provádění běžné údržby kanalizačního potrubí, přípojek a objektů.
 • Vyzdvihování šachet a vodovodních poklopů při úpravě komunikace.
 • Zabezpečování výkopů při odstraňování poruch na síti.
 • Čištění kanalizačního potrubí, armaturních šachet, objektů a přípojek strojně nebo ručně.
 • Kontrola průtočnosti kanalizační sítě, hledání příčin ucpávky kanalizace.
 • Čištění stokové sítě v rámci preventivní činnosti.
 • Odstraňování havárií na veřejné části stokové sítě v rámci vzniklých havarijních situací.
 • Obsluha malé mechanizace při údržbě a čištění vodárenských objektů, vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Provádění jednoduché obnovy živičných a betonových ploch, dlažeb a terénních úprav.
 • Vykonávání jednoduchých zemních prací.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-ve-voda

Pomocný pracovník v dřevozpracující výrobě

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Pomocný pracovník v dřevozpracující výrobě provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při zpracování dřeva, výrobě dřevěných výrobků a při výrobě nábytku.

Pracovní činnosti

 • Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky.
 • Obsluha jednoduchých zřízení, strojů a ručního nářadí.
 • Pomocné práce při třídění materiálů, polotovarů a výrobků ve skladech.
 • Pomocné práce při balení a expedici výrobků.
 • Přípravné a dokončovací práce v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Úklid a udržování pořádku na pracovištích přiděleného úseku výroby.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při údržbě.
 • Třídění, manipulace a ukládání odpadů.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-drevo-cf8b

Pomocný pracovník v chemii

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Pomocný pracovník v chemii provádí opakované jednoduché pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v chemické laboratoři, v chemické, farmaceutické, plastikářské a gumárenské výrobě, v tukovém průmyslu, ve výrobě kosmetiky a ve výrobě výbušin.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při jejich údržbě.
 • Příprava a balení výrobků a zboží k expedici.
 • Nastavení dopravních cest surovin, polotovarů a výrobků.
 • Třídění a ukládání odpadů.
 • Obsluha plnících linek a balících automatů.
 • Jednoduché laboratorní práce včetně provozních záznamů.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-chemi

Dělník v oděvní výrobě

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Dělník v oděvní výrobě vykonává pomocné práce při zhotovování oděvních výrobků.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou pracovní činnost.
 • Manipulace s textilními materiály, příprava textilních materiálů pro střihárenský proces.
 • Manipulace s drobnou přípravou pro oděvní výrobu (knoflíky, spony, přezky, nitě apod.).
 • Zabezpečování jednoduchých operací při zhotovování oděvního výrobku.
 • Manipulace s hotovými oděvními výrobky.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-odevni-vyrobe

Pomocný pracovník v polygrafii

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Pomocný pracovník v polygrafii provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v tiskárenském provozu.

Pracovní činnosti

 • Příprava a transport materiálu k výrobním zařízením v polygrafické výrobě.
 • Jednoduché, pomocné práce v procesu tisku a dokončovacím zpracování tiskovin.
 • Pomocné práce v příjmu, skladování a výdeji materiálů ze skladu.
 • Třídění a lisování sběrového papíru a odpadového materiálu.
 • Manipulační práce.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-polyg

Lepič plastů

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Lepič plastů provádí lepení plastových trubek, desek a fólií.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Lepení dle požadavků technické dokumentace.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Výběr vhodných nástrojů, příprava ploch k lepení.
 • Provádění lepení.
 • Kontrola lepených spojů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lepic-plastu

Knihařský dělník

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Knihařský dělník vykonává jednoduché práce v knihárnách a provozech při zpracování papírů, kartonů, lepenek a tiskovin, zhotovuje jednoduché knihařské výrobky a obsluhuje jednoduché stroje a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Příprava, úprava a manipulace s knihařskými materiály.
 • Ruční zpracování papíru, kartonu a lepenek.
 • Provádění základních knihařských operací při výrobě jednoduchých knihařských výrobků.
 • Provádění jednoduchých oprav knihařských výrobků.
 • Obsluha jednoduchých knihařských strojů a zařízení.
 • Balení knihařských výrobků.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kniharsky-delnik

Pomocný pracovník ve sklářské výrobě

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Pomocný pracovník ve sklářství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve výrobě skla.

Pracovní činnosti

 • Provádění jednoduchých obslužných a doplňkových prací ve výrobě skla a skleněných výrobků.
 • Obsluha sklářských forem a manipulace s výrobky.
 • Provádění nejjednodušších operací ve sklářské výrobě.
 • Obsluha technického zařízení a kontrola správnosti jeho činnosti pomocí jednoduchých pomůcek.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výrobků.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-ve-skla

Pomocný pracovník v potravinářství

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pomocný pracovník v potravinářství provádí základní pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě potravinářských výrobků, spolupracuje při drobných opravách strojů a zařízení a provádí hygienickou údržbu i vnitřní čištění strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při příjmu, skladování a výdeji surovin a hotových výrobků.
 • Manuální příprava vstupních surovin v potravinářské výrobě.
 • Vkládání produktu do strojů, přebírání nebo tvarování produktu.
 • Obsluha jednoduchých potravinářských strojů a zařízení.
 • Balení polotovarů a hotových výrobků, nebo ruční uzavírání obalů.
 • Razítkování kontrolních štítků, etiket a skládaček a nalepování etiket.
 • Spolupráce při drobných opravách strojů a zařízení.
 • Pomocné práce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení v provozovně.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve svěřeném úseku a čištění strojů a zařízení.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-potra

Dělník v textilní výrobě

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Dělník v textilní výrobě vykonává pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Výkon ručních a strojně ručních prací v textilních provozech.
 • Obsluha dílčích částí poloautomatických zpracovatelských strojů nebo zařízení v textilních provozech.
 • Spolupráce při obsluze strojů a aparaturních zařízení v textilních provozech podle příkazů předáka.
 • Obsluha jednoduchých textilních strojů a zřízení v přádelnách, tkalcovnách, pletárnách, zušlechťovnách, barevnách, tiskárnách a jiných textilních provozech.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-textilni-vyrobe

Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě je pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní a oděvní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Čištění, drobné opravy, třídění a uskladňování strojních součástí, materiálů, polotovarů a výrobků.
 • Obsluha jednoduchých textilních strojů a zařízení.
 • Manipulační práce.
 • Kontrola technických údajů u surovin, polotovarů a výrobků a jejich porovnání s normou.
 • Jednoduché žehlířské práce.
 • Třídění a značení výrobků dle jakosti.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-a-manipulacni-pra

Dělník ve strojírenské výrobě

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Dělník ve strojírenské výrobě provádí kovoobráběčské, přípravné, obslužné a manipulační práce ve strojírenství, práce ve strojírenské výrobě a spolupracuje při montáži strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Jednoduché montážní a kontrolní práce.
 • Obrábění strojních součástí na seřízených obráběcích strojích.
 • Upínání materiálů, spouštění, obsluha a vypínání obráběcího stroje včetně měření obrobených součástí pevnými a posuvnými měřidly.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Provádění běžných kontrolních činností.

Kód ISCO

9329

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-ve-strojirenske-vy