Profese

Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství [CZ-ISCO 921]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Zemědělský dělník

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský dělník vykonává manuální práce a práce s ručním nářadím v zemědělské výrobě, pěstování, chovu a zpracování zemědělské produkce. Používá malou zemědělskou techniku, obsluhuje linky na třídění a zpracování produkce zemědělské výroby.

Pracovní činnosti

 • Jednotlivé kultivační práce s ručním nářadím.
 • Sklizeň zemědělských plodin.
 • Základní údržba zařízení, strojů, ručního nářadí.
 • Setí, sázení, okopávání, jednocení, selekce, třídění, uskladnění a expedice rostlinných výrobků
 • Postřik zádovým postřikovačem.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Obsluha malé zemědělské mechanizace a jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní péče o hospodářská zvířata.
 • Příprava a úprava krmiv.
 • Úklid, údržba a drobné opravy výběhů, ohradníků, stájových a skladovacích prostor.

Kód ISCO

9211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-delnik

Pomocný pracovník v zemědělství

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pomocný pracovník v zemědělství provádí pomocné práce v zemědělské výrobě (polní rostlinná výroba, živočišná výroba, zahradnické práce).

Pracovní činnosti

 • Zpracování půdy, hloubení jam.
 • Výsadba rostlin, dřevin, včetně základního ošetření po výsadbě.
 • Zálivka, okopávka, odplevelování zemědělských plodin, zahradnických rostlin a dřevin během vegetace.
 • Pomocné práce při sklizni zemědělských a zahradnických produktů.
 • Manipulační práce v zemědělské výrobě (přesuny hmot, materiálu, zemědělských produktů).
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní údržba jednoduchých zařízení, strojů a ručního nářadí.
 • Pomocné práce při přípravě a úpravě krmiv.
 • Pastva při všech způsobech pastevní techniky.
 • Čištění a desinfekce stájí.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Expedice hotových výrobků a zboží.
 • Provádění běžných kontrolních činností.

Kód ISCO

9211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-zemed-3f3a

Pomocník podkováře

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pomocník podkováře provádí bezpečnou fixaci hrudních i pánevních končetin koně po dobu podkovářských prací, připravuje podkovy (broušením a navařováním), připravuje kopyto pro práci podkováře a dokončuje závěrečnou úpravu kopyta.

Pracovní činnosti

 • Ošetřování paznehtů hospodářských zvířat.
 • Zajištění bezpečné fixace zvířete a ovládání koně v klidu a v pohybu.
 • Předvádění koně v klidu, kroku, klusu.
 • Zvedání a fixace předních i zadních končetin všech věkových kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare.
 • Základní ošetření kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Broušení pásovou bruskou.
 • Řezání kovů, vrtání.
 • Nýtování podkováků.
 • Konečná úprava kopyta po podkování.
 • Seřizování, údržba a obsluha kovářské pece a výhně.
 • Vedení základní evidence úkonů.

Kód ISCO

9212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocnik-podkovare

Zemědělský dělník

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský dělník vykonává manuální práce a práce s ručním nářadím v zemědělské výrobě, pěstování, chovu a zpracování zemědělské produkce. Používá malou zemědělskou techniku, obsluhuje linky na třídění a zpracování produkce zemědělské výroby.

Pracovní činnosti

 • Jednotlivé kultivační práce s ručním nářadím.
 • Sklizeň zemědělských plodin.
 • Základní údržba zařízení, strojů, ručního nářadí.
 • Setí, sázení, okopávání, jednocení, selekce, třídění, uskladnění a expedice rostlinných výrobků
 • Postřik zádovým postřikovačem.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Obsluha malé zemědělské mechanizace a jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní péče o hospodářská zvířata.
 • Příprava a úprava krmiv.
 • Úklid, údržba a drobné opravy výběhů, ohradníků, stájových a skladovacích prostor.

Kód ISCO

9212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-delnik

Pomocný pracovník v zemědělství

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pomocný pracovník v zemědělství provádí pomocné práce v zemědělské výrobě (polní rostlinná výroba, živočišná výroba, zahradnické práce).

Pracovní činnosti

 • Zpracování půdy, hloubení jam.
 • Výsadba rostlin, dřevin, včetně základního ošetření po výsadbě.
 • Zálivka, okopávka, odplevelování zemědělských plodin, zahradnických rostlin a dřevin během vegetace.
 • Pomocné práce při sklizni zemědělských a zahradnických produktů.
 • Manipulační práce v zemědělské výrobě (přesuny hmot, materiálu, zemědělských produktů).
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní údržba jednoduchých zařízení, strojů a ručního nářadí.
 • Pomocné práce při přípravě a úpravě krmiv.
 • Pastva při všech způsobech pastevní techniky.
 • Čištění a desinfekce stájí.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Expedice hotových výrobků a zboží.
 • Provádění běžných kontrolních činností.

Kód ISCO

9212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-zemed-3f3a

Zemědělský dělník

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský dělník vykonává manuální práce a práce s ručním nářadím v zemědělské výrobě, pěstování, chovu a zpracování zemědělské produkce. Používá malou zemědělskou techniku, obsluhuje linky na třídění a zpracování produkce zemědělské výroby.

Pracovní činnosti

 • Jednotlivé kultivační práce s ručním nářadím.
 • Sklizeň zemědělských plodin.
 • Základní údržba zařízení, strojů, ručního nářadí.
 • Setí, sázení, okopávání, jednocení, selekce, třídění, uskladnění a expedice rostlinných výrobků
 • Postřik zádovým postřikovačem.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Obsluha malé zemědělské mechanizace a jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní péče o hospodářská zvířata.
 • Příprava a úprava krmiv.
 • Úklid, údržba a drobné opravy výběhů, ohradníků, stájových a skladovacích prostor.

Kód ISCO

9213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-delnik

Pomocný pracovník v zemědělství

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pomocný pracovník v zemědělství provádí pomocné práce v zemědělské výrobě (polní rostlinná výroba, živočišná výroba, zahradnické práce).

Pracovní činnosti

 • Zpracování půdy, hloubení jam.
 • Výsadba rostlin, dřevin, včetně základního ošetření po výsadbě.
 • Zálivka, okopávka, odplevelování zemědělských plodin, zahradnických rostlin a dřevin během vegetace.
 • Pomocné práce při sklizni zemědělských a zahradnických produktů.
 • Manipulační práce v zemědělské výrobě (přesuny hmot, materiálu, zemědělských produktů).
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní údržba jednoduchých zařízení, strojů a ručního nářadí.
 • Pomocné práce při přípravě a úpravě krmiv.
 • Pastva při všech způsobech pastevní techniky.
 • Čištění a desinfekce stájí.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Expedice hotových výrobků a zboží.
 • Provádění běžných kontrolních činností.

Kód ISCO

9213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-zemed-3f3a

Pomocný zahradník

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pomocný pracovník v zahradnictví vykonává základní kultivační práce s ručním nářadím, které sám ošetřuje, vysazuje a sklízí zahradnické výpěstky, provádí základní vazačské práce, zakládá a ošetřuje trávníky.

Pracovní činnosti

 • Vysazování ovocných i okrasných dřevin.
 • Kypření půdy.
 • Ošetřování rostlin.
 • Zálivka rostlin.
 • Rozmnožování rostlin.
 • Předpěstování sadby.
 • Sklizeň ovoce a zeleniny.

Kód ISCO

9214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-zahradnik

Vazačské práce

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pracovník na pozici "vazačské práce" provádí základní vazačské práce s květinami živými i sušenými, včetně doplňkového vazačského materiálu.

Pracovní činnosti

 • Práce s řezanými květinami.
 • Zhotovování kytic.
 • Zhotovování věnců.
 • Aranžování živých květin.
 • Aranžování sušených rostlin.
 • Zdobení interiérů.
 • Zdobení exteriérových prvků.

Kód ISCO

9214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vazacske-prace

Údržba veřejné zeleně

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pracovník údržby veřejné zeleně vykonává základní práce při ošetřování travnatých ploch, okrasných dřevin a květin.

Pracovní činnosti

 • Výsadba okrasných dřevin.
 • Výsadba květin do záhonu.
 • Odplevelení záhonu dřevin, květin.
 • Zpracování půdy ručním nářadím pro výsev trávníku.
 • Založení trávníku výsevem.
 • Ošetření trávníku vyhrabáním.
 • Zálivka rostlin.

Kód ISCO

9214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/udrzba-verejne-zelene

Zahradnický dělník

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zahradnický dělník vykonává základní manuální, sezonní a méně kvalifikované práce v zahradnictví.

Pracovní činnosti

 • Jednoduché kultivační práce s ručním nářadím.
 • Sklizeň školkařských výpěstků.
 • Sklizeň ovoce.
 • Sklizeň zeleniny.
 • Výsadba ovocných a okrasných dřevin.
 • Pěstování zeleniny.
 • Základní vazačské práce.
 • Ošetření květin a keřů na trvalém stanovišti.
 • Ošetřování trávníků.

Kód ISCO

9214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zahradnicky-delnik

Pomocný pracovník v zemědělství

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pomocný pracovník v zemědělství provádí pomocné práce v zemědělské výrobě (polní rostlinná výroba, živočišná výroba, zahradnické práce).

Pracovní činnosti

 • Zpracování půdy, hloubení jam.
 • Výsadba rostlin, dřevin, včetně základního ošetření po výsadbě.
 • Zálivka, okopávka, odplevelování zemědělských plodin, zahradnických rostlin a dřevin během vegetace.
 • Pomocné práce při sklizni zemědělských a zahradnických produktů.
 • Manipulační práce v zemědělské výrobě (přesuny hmot, materiálu, zemědělských produktů).
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní údržba jednoduchých zařízení, strojů a ručního nářadí.
 • Pomocné práce při přípravě a úpravě krmiv.
 • Pastva při všech způsobech pastevní techniky.
 • Čištění a desinfekce stájí.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Expedice hotových výrobků a zboží.
 • Provádění běžných kontrolních činností.

Kód ISCO

9214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-zemed-3f3a

Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti vykonává pomocné a dílčí pracovní operace při práci v pěstební činnosti, v lesním semenářství a školkařství, při ostatních lesnických činnostech a při údržbě lesních cest a svážnic.

Pracovní činnosti

 • Sběr semen a plodů lesních dřevin a keřů ze země a z poražených stromů.
 • Pomocné práce při manipulaci se semeny a plody.
 • Ruční příprava půdy při zakládání a provozu školek, zejména rytí, překopávání, planýrování, úprava záhonů, okopávání, kypření a pletí záhonů, pomocné práce při vyzvedávání semenáčků a sazenic lesních dřevin a jejich expedici.
 • Pomocné práce při montáži a demontáži zavlažovacích zařízení, ruční zalévání.
 • Ruční nakládka a vykládka materiálů, ruční přenášení materiálů, převoz materiálů na stavebních kolečcích.
 • Pomocné práce při zakládání sazenic a jejich roznáška.
 • Shazování a ruční snášení klestu.
 • Ruční ožínání sazenic.
 • Pomocné práce při výstavbě oplocenek a oplůtků.
 • Pomocné práce v ochraně lesa a ostatních pěstebních činnostech.
 • Pomocné práce při lesnické taxaci, vyznačování těžeb a při správě pokusných ploch.
 • Pomocné práce při údržbě lesních cest a svážnic (čištění svážek a propustů, pouštění vytékající a stojící vody, čištění příkopů, odklízení napadaných kamenů, ruční zimní posyp cest, prohazování sněhu).
 • Čištění a udržování loveckých chodníků.
 • Činnost honce při lovu a odchytu zvěře.
 • Čištění a asanace mysliveckých zařízení, ukládání krmiv a pomoc při přikrmování zvěře.
 • Ostatní pomocné práce při provozu myslivosti.

Kód ISCO

9215

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-lesni

Lesní dělník

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní dělník vykonává jednotlivé pracovní operace při práci v pěstební činnosti, v lesním semenářství a školkařství, v těžební činnosti a při údržbě lesních cest a svážnic a to s použitím ručního nářadí.

Pracovní činnosti

 • Sběr semen a plodů lesních dřevin a keřů jak ze země a z poražených stromů, tak i ve výškách.
 • Manipulace se semeny, plody a šiškami, třídění, kontrola uskladnění, nakládka a vykládka včetně luštění šišek.
 • Vykonávání ručních prací v lesních školkách.
 • Vyzvedávání semenáčků a sazenic lesních dřevin.
 • Výroba obalovaných sazenic.
 • Obsluha zalesňovacích a školkovacích strojů nesených na traktorech.
 • Zalesňování sazenic lesních dřevin.
 • Shazování a ruční snášení klestu, pálení sházeného klestu.
 • Ochrana lesních kultur, včetně použití chemických prostředků a jejich přípravy.
 • Stavba oplocenek a oplůtků.
 • Ruční prořezávky, prostřihávky, výseky plevelných a nežádoucích dřevin.
 • Hnojení lesních porostů.
 • Práce v ochraně lesa a ostatních pěstebních činnostech.
 • Ruční odvětvování pokácených stromů.
 • Ruční odkorňování dříví.
 • Pomocné práce při těžbě dříví (např. při těžbě ve zvláštních případech).
 • Pomocné práce při inventurách a příjmu dříví.
 • Pomocné práce při lesnické taxaci, vyznačování těžeb a při správě pokusných ploch.
 • Ruční práce při údržbě lesních cest a svážnic (čištění srážek a propustů, pouštění vytékající a stojící vody, čištění příkopů, odklízení napadaných kamenů, ruční zimní posyp cest, prohazování sněhu).
 • Čištění a udržování loveckých chodníků.
 • Činnost honce při lovu a odchytu zvěře.
 • Čištění a asanace mysliveckých zařízení, ukládání krmiva, přikrmování zvěře.
 • Ostatní práce při provozu myslivosti.

Kód ISCO

9215

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-delnik

Pomocný pracovník ve vodohospodářství

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Pomocný pracovník ve vodohospodářství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při provozu a údržbě vodních toků a vodních děl.

Pracovní činnosti

 • Provádění jednoduchých přípravných a dokončovacích stavebních prací.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Pomocné práce při údržbě na vodních tocích a vodních dílech.
 • Čisticí a úklidové práce na vodních tocích a vodních dílech.
 • Péče o vegetační doprovod toků, údržba břehových porostů.

Kód ISCO

9215

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-ve-vodo