Profese

Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství [CZ-ISCO 921]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Zemědělský dělník

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský dělník vykonává manuální práce a práce s ručním nářadím v zemědělské výrobě, pěstování, chovu a zpracování zemědělské produkce. Používá malou zemědělskou techniku, obsluhuje linky na třídění a zpracování produkce zemědělské výroby.

Pracovní činnosti

 • Jednotlivé kultivační práce s ručním nářadím.
 • Sklizeň zemědělských plodin.
 • Základní údržba zařízení, strojů, ručního nářadí.
 • Setí, sázení, okopávání, jednocení, selekce, třídění, uskladnění a expedice rostlinných výrobků
 • Postřik zádovým postřikovačem.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Obsluha malé zemědělské mechanizace a jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní péče o hospodářská zvířata.
 • Příprava a úprava krmiv.
 • Úklid, údržba a drobné opravy výběhů, ohradníků, stájových a skladovacích prostor.

Kód ISCO

9211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-delnik

Pomocný pracovník v zemědělství

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pomocný pracovník v zemědělství provádí pomocné práce v zemědělské výrobě (polní rostlinná výroba, živočišná výroba, zahradnické práce).

Pracovní činnosti

 • Zpracování půdy, hloubení jam.
 • Výsadba rostlin, dřevin, včetně základního ošetření po výsadbě.
 • Zálivka, okopávka, odplevelování zemědělských plodin, zahradnických rostlin a dřevin během vegetace.
 • Pomocné práce při sklizni zemědělských a zahradnických produktů.
 • Manipulační práce v zemědělské výrobě (přesuny hmot, materiálu, zemědělských produktů).
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní údržba jednoduchých zařízení, strojů a ručního nářadí.
 • Pomocné práce při přípravě a úpravě krmiv.
 • Pastva při všech způsobech pastevní techniky.
 • Čištění a desinfekce stájí.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Expedice hotových výrobků a zboží.
 • Provádění běžných kontrolních činností.

Kód ISCO

9211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-zemed-3f3a

Pomocník podkováře

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pomocník podkováře provádí bezpečnou fixaci hrudních i pánevních končetin koně po dobu podkovářských prací, připravuje podkovy (broušením a navařováním), připravuje kopyto pro práci podkováře a dokončuje závěrečnou úpravu kopyta.

Pracovní činnosti

 • Ošetřování paznehtů hospodářských zvířat.
 • Zajištění bezpečné fixace zvířete a ovládání koně v klidu a v pohybu.
 • Předvádění koně v klidu, kroku, klusu.
 • Zvedání a fixace předních i zadních končetin všech věkových kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare.
 • Základní ošetření kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Broušení pásovou bruskou.
 • Řezání kovů, vrtání.
 • Nýtování podkováků.
 • Konečná úprava kopyta po podkování.
 • Seřizování, údržba a obsluha kovářské pece a výhně.
 • Vedení základní evidence úkonů.

Kód ISCO

9212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocnik-podkovare

Zemědělský dělník

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský dělník vykonává manuální práce a práce s ručním nářadím v zemědělské výrobě, pěstování, chovu a zpracování zemědělské produkce. Používá malou zemědělskou techniku, obsluhuje linky na třídění a zpracování produkce zemědělské výroby.

Pracovní činnosti

 • Jednotlivé kultivační práce s ručním nářadím.
 • Sklizeň zemědělských plodin.
 • Základní údržba zařízení, strojů, ručního nářadí.
 • Setí, sázení, okopávání, jednocení, selekce, třídění, uskladnění a expedice rostlinných výrobků
 • Postřik zádovým postřikovačem.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Obsluha malé zemědělské mechanizace a jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní péče o hospodářská zvířata.
 • Příprava a úprava krmiv.
 • Úklid, údržba a drobné opravy výběhů, ohradníků, stájových a skladovacích prostor.

Kód ISCO

9212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-delnik

Pomocný pracovník v zemědělství

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pomocný pracovník v zemědělství provádí pomocné práce v zemědělské výrobě (polní rostlinná výroba, živočišná výroba, zahradnické práce).

Pracovní činnosti

 • Zpracování půdy, hloubení jam.
 • Výsadba rostlin, dřevin, včetně základního ošetření po výsadbě.
 • Zálivka, okopávka, odplevelování zemědělských plodin, zahradnických rostlin a dřevin během vegetace.
 • Pomocné práce při sklizni zemědělských a zahradnických produktů.
 • Manipulační práce v zemědělské výrobě (přesuny hmot, materiálu, zemědělských produktů).
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní údržba jednoduchých zařízení, strojů a ručního nářadí.
 • Pomocné práce při přípravě a úpravě krmiv.
 • Pastva při všech způsobech pastevní techniky.
 • Čištění a desinfekce stájí.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Expedice hotových výrobků a zboží.
 • Provádění běžných kontrolních činností.

Kód ISCO

9212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-zemed-3f3a

Zemědělský dělník

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský dělník vykonává manuální práce a práce s ručním nářadím v zemědělské výrobě, pěstování, chovu a zpracování zemědělské produkce. Používá malou zemědělskou techniku, obsluhuje linky na třídění a zpracování produkce zemědělské výroby.

Pracovní činnosti

 • Jednotlivé kultivační práce s ručním nářadím.
 • Sklizeň zemědělských plodin.
 • Základní údržba zařízení, strojů, ručního nářadí.
 • Setí, sázení, okopávání, jednocení, selekce, třídění, uskladnění a expedice rostlinných výrobků
 • Postřik zádovým postřikovačem.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Obsluha malé zemědělské mechanizace a jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní péče o hospodářská zvířata.
 • Příprava a úprava krmiv.
 • Úklid, údržba a drobné opravy výběhů, ohradníků, stájových a skladovacích prostor.

Kód ISCO

9213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-delnik

Pomocný pracovník v zemědělství

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pomocný pracovník v zemědělství provádí pomocné práce v zemědělské výrobě (polní rostlinná výroba, živočišná výroba, zahradnické práce).

Pracovní činnosti

 • Zpracování půdy, hloubení jam.
 • Výsadba rostlin, dřevin, včetně základního ošetření po výsadbě.
 • Zálivka, okopávka, odplevelování zemědělských plodin, zahradnických rostlin a dřevin během vegetace.
 • Pomocné práce při sklizni zemědělských a zahradnických produktů.
 • Manipulační práce v zemědělské výrobě (přesuny hmot, materiálu, zemědělských produktů).
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní údržba jednoduchých zařízení, strojů a ručního nářadí.
 • Pomocné práce při přípravě a úpravě krmiv.
 • Pastva při všech způsobech pastevní techniky.
 • Čištění a desinfekce stájí.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Expedice hotových výrobků a zboží.
 • Provádění běžných kontrolních činností.

Kód ISCO

9213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-zemed-3f3a

Pomocný zahradník

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pomocný pracovník v zahradnictví vykonává základní kultivační práce s ručním nářadím, které sám ošetřuje, vysazuje a sklízí zahradnické výpěstky, provádí základní vazačské práce, zakládá a ošetřuje trávníky.

Pracovní činnosti

 • Vysazování ovocných i okrasných dřevin.
 • Kypření půdy.
 • Ošetřování rostlin.
 • Zálivka rostlin.
 • Rozmnožování rostlin.
 • Předpěstování sadby.
 • Sklizeň ovoce a zeleniny.

Kód ISCO

9214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-zahradnik

Vazačské práce

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pracovník na pozici "vazačské práce" provádí základní vazačské práce s květinami živými i sušenými, včetně doplňkového vazačského materiálu.

Pracovní činnosti

 • Práce s řezanými květinami.
 • Zhotovování kytic.
 • Zhotovování věnců.
 • Aranžování živých květin.
 • Aranžování sušených rostlin.
 • Zdobení interiérů.
 • Zdobení exteriérových prvků.

Kód ISCO

9214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vazacske-prace

Údržba veřejné zeleně

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pracovník údržby veřejné zeleně vykonává základní práce při ošetřování travnatých ploch, okrasných dřevin a květin.

Pracovní činnosti

 • Výsadba okrasných dřevin.
 • Výsadba květin do záhonu.
 • Odplevelení záhonu dřevin, květin.
 • Zpracování půdy ručním nářadím pro výsev trávníku.
 • Založení trávníku výsevem.
 • Ošetření trávníku vyhrabáním.
 • Zálivka rostlin.

Kód ISCO

9214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/udrzba-verejne-zelene

Zahradnický dělník

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zahradnický dělník vykonává základní manuální, sezonní a méně kvalifikované práce v zahradnictví.

Pracovní činnosti

 • Jednoduché kultivační práce s ručním nářadím.
 • Sklizeň školkařských výpěstků.
 • Sklizeň ovoce.
 • Sklizeň zeleniny.
 • Výsadba ovocných a okrasných dřevin.
 • Pěstování zeleniny.
 • Základní vazačské práce.
 • Ošetření květin a keřů na trvalém stanovišti.
 • Ošetřování trávníků.

Kód ISCO

9214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zahradnicky-delnik

Pomocný pracovník v zemědělství

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pomocný pracovník v zemědělství provádí pomocné práce v zemědělské výrobě (polní rostlinná výroba, živočišná výroba, zahradnické práce).

Pracovní činnosti

 • Zpracování půdy, hloubení jam.
 • Výsadba rostlin, dřevin, včetně základního ošetření po výsadbě.
 • Zálivka, okopávka, odplevelování zemědělských plodin, zahradnických rostlin a dřevin během vegetace.
 • Pomocné práce při sklizni zemědělských a zahradnických produktů.
 • Manipulační práce v zemědělské výrobě (přesuny hmot, materiálu, zemědělských produktů).
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní údržba jednoduchých zařízení, strojů a ručního nářadí.
 • Pomocné práce při přípravě a úpravě krmiv.
 • Pastva při všech způsobech pastevní techniky.
 • Čištění a desinfekce stájí.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Expedice hotových výrobků a zboží.
 • Provádění běžných kontrolních činností.

Kód ISCO

9214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-zemed-3f3a

Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti vykonává pomocné a dílčí pracovní operace při práci v pěstební činnosti, v lesním semenářství a školkařství, při ostatních lesnických činnostech a při údržbě lesních cest a svážnic.

Pracovní činnosti

 • Sběr semen a plodů lesních dřevin a keřů ze země a z poražených stromů.
 • Pomocné práce při manipulaci se semeny a plody.
 • Ruční příprava půdy při zakládání a provozu školek, zejména rytí, překopávání, planýrování, úprava záhonů, okopávání, kypření a pletí záhonů, pomocné práce při vyzvedávání semenáčků a sazenic lesních dřevin a jejich expedici.
 • Pomocné práce při montáži a demontáži zavlažovacích zařízení, ruční zalévání.
 • Ruční nakládka a vykládka materiálů, ruční přenášení materiálů, převoz materiálů na stavebních kolečcích.
 • Pomocné práce při zakládání sazenic a jejich roznáška.
 • Shazování a ruční snášení klestu.
 • Ruční ožínání sazenic.
 • Pomocné práce při výstavbě oplocenek a oplůtků.
 • Pomocné práce v ochraně lesa a ostatních pěstebních činnostech.
 • Pomocné práce při lesnické taxaci, vyznačování těžeb a při správě pokusných ploch.
 • Pomocné práce při údržbě lesních cest a svážnic (čištění svážek a propustů, pouštění vytékající a stojící vody, čištění příkopů, odklízení napadaných kamenů, ruční zimní posyp cest, prohazování sněhu).
 • Čištění a udržování loveckých chodníků.
 • Činnost honce při lovu a odchytu zvěře.
 • Čištění a asanace mysliveckých zařízení, ukládání krmiv a pomoc při přikrmování zvěře.
 • Ostatní pomocné práce při provozu myslivosti.

Kód ISCO

9215

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-lesni

Lesní dělník

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní dělník vykonává jednotlivé pracovní operace při práci v pěstební činnosti, v lesním semenářství a školkařství, v těžební činnosti a při údržbě lesních cest a svážnic a to s použitím ručního nářadí.

Pracovní činnosti

 • Sběr semen a plodů lesních dřevin a keřů jak ze země a z poražených stromů, tak i ve výškách.
 • Manipulace se semeny, plody a šiškami, třídění, kontrola uskladnění, nakládka a vykládka včetně luštění šišek.
 • Vykonávání ručních prací v lesních školkách.
 • Vyzvedávání semenáčků a sazenic lesních dřevin.
 • Výroba obalovaných sazenic.
 • Obsluha zalesňovacích a školkovacích strojů nesených na traktorech.
 • Zalesňování sazenic lesních dřevin.
 • Shazování a ruční snášení klestu, pálení sházeného klestu.
 • Ochrana lesních kultur, včetně použití chemických prostředků a jejich přípravy.
 • Stavba oplocenek a oplůtků.
 • Ruční prořezávky, prostřihávky, výseky plevelných a nežádoucích dřevin.
 • Hnojení lesních porostů.
 • Práce v ochraně lesa a ostatních pěstebních činnostech.
 • Ruční odvětvování pokácených stromů.
 • Ruční odkorňování dříví.
 • Pomocné práce při těžbě dříví (např. při těžbě ve zvláštních případech).
 • Pomocné práce při inventurách a příjmu dříví.
 • Pomocné práce při lesnické taxaci, vyznačování těžeb a při správě pokusných ploch.
 • Ruční práce při údržbě lesních cest a svážnic (čištění srážek a propustů, pouštění vytékající a stojící vody, čištění příkopů, odklízení napadaných kamenů, ruční zimní posyp cest, prohazování sněhu).
 • Čištění a udržování loveckých chodníků.
 • Činnost honce při lovu a odchytu zvěře.
 • Čištění a asanace mysliveckých zařízení, ukládání krmiva, přikrmování zvěře.
 • Ostatní práce při provozu myslivosti.

Kód ISCO

9215

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-delnik

Pomocný pracovník ve vodohospodářství

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Pomocný pracovník ve vodohospodářství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při provozu a údržbě vodních toků a vodních děl.

Pracovní činnosti

 • Provádění jednoduchých přípravných a dokončovacích stavebních prací.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Pomocné práce při údržbě na vodních tocích a vodních dílech.
 • Čisticí a úklidové práce na vodních tocích a vodních dílech.
 • Péče o vegetační doprovod toků, údržba břehových porostů.

Kód ISCO

9215

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-ve-vodo