Profese

Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci [CZ-ISCO 912]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě je pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní a oděvní výrobě.

Pracovní činnosti

  • Čištění, drobné opravy, třídění a uskladňování strojních součástí, materiálů, polotovarů a výrobků.
  • Obsluha jednoduchých textilních strojů a zařízení.
  • Manipulační práce.
  • Kontrola technických údajů u surovin, polotovarů a výrobků a jejich porovnání s normou.
  • Jednoduché žehlířské práce.
  • Třídění a značení výrobků dle jakosti.

Kód ISCO

9121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-a-manipulacni-pra