Profese

Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci [CZ-ISCO 912]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě je pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní a oděvní výrobě.

Pracovní činnosti

  • Čištění, drobné opravy, třídění a uskladňování strojních součástí, materiálů, polotovarů a výrobků.
  • Obsluha jednoduchých textilních strojů a zařízení.
  • Manipulační práce.
  • Kontrola technických údajů u surovin, polotovarů a výrobků a jejich porovnání s normou.
  • Jednoduché žehlířské práce.
  • Třídění a značení výrobků dle jakosti.

Kód ISCO

9121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-a-manipulacni-pra