Profese

Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních a jiných objektech [CZ-ISCO 911]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pomocný pracovník v pohostinství a ubytovacích zařízeních

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Pomocný pracovník v pohostinství a ubytovacích zařízeních provádí pomocné práce v ubytovacích zařízeních a při výrobě a výdeji pokrmů a nápojů.

Pracovní činnosti

  • Manipulační práce.
  • Obsluha jednoduchých zařízení pohostinských a ubytovacích provozů.
  • Čištění zařízení, výrobních, pohostinských a ubytovacích prostor.
  • Přípravné práce při výrobě pokrmů.
  • Výpomoc při úklidu a údržbě pohostinských a ubytovacích prostor.
  • Výpomoc při obsluze hostů.
  • Doplňkový prodej zboží.

Kód ISCO

9112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-pohos

Úklidový pracovník vnitřních prostor

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Úklidový pracovník vnitřních prostor provádí na základě stanoveného harmonogramu a pokynů provozního pracovníka úklid a čistění vnitřních ploch domů, komerčních prostor a dopravních prostředků, zajišťuje hygienický standard a dodržuje hygienické systémy v nemocničních, zdravotnických a potravinářských provozech.

Pracovní činnosti

  • Úklid a údržba vnitřních prostor - domů, komerčních prostor, potravinářských provozů, zdravotnických a nemocničních zařízení aj.
  • Volba vhodného technologického postupu úklidu a čisticích prostředků dle čištěného povrchu a dle navrženého harmonogramu.
  • Volba vhodného druhu úklidu a čištění dle hygienických plánů v systémech HACCP.
  • Úklid a údržba výtahů, elektrospotřebičů a osvětlení.
  • Čištění koberců, sedaček a čalounění.
  • Pravidelný, generální a hloubkový úklid vnitřních prostor manuálním i strojovým způsobem.
  • Úklid po stavbě a řemeslnících nebo po stěhování.
  • Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, jejich správné dávkování a bezpečné uložení.
  • Dodržování harmonogramu a organizace práce na pracovišti.
  • Dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Kód ISCO

9112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/uklidovy-pracovnik-admini

Pokojská

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Pokojská zajišťuje komplexní péči o pokoje hostů a provádí jejich generální, průběžný, pobytový i závěrečný úklid a zajišťuje úklid chodeb a přilehlých prostor celého ubytovacího zařízení

Pracovní činnosti

  • Přebírání podkladů a pokynů pro úklid pokojů.
  • Příprava úklidového vozíku a převzetí spotřebních předmětů, prádla, čisticích prostředků, tiskovin.
  • Provádění úklidových činností v souladu se standardy ubytovacího zařízení.
  • Výměna použitého povlečení a ručníků.
  • Základní komunikace s hosty a vyřízení požadavků hostů během pobytu.
  • Příprava podkladů a administrace statusu pokojů.
  • Obsluhování technických zařízení – vysavač, televizní přijímač, telefon, trezor.
  • Doplňování minibarů, příprava podkladů pro recepci – dle velikosti a standardu zařízení.
  • Koordinace práce s ostatními středisky, např. s recepcí, technickým úsekem, atd.
  • Hlášení technických závad a spolupráce s technickým úsekem.
  • Činnosti směřující k ochraně majetku hostů i ubytovacího zařízení.

Kód ISCO

9112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/uklidovy-pracovnik-v-ubyt